Form of Work
Książki
(77)
Czasopisma
(3)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(1)
NASBI
(1)
Status
only on-site
(61)
available
(58)
unavailable
(3)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(61)
Czytelnia
(62)
Author
Kisielnicki Jerzy (1939- )
(4)
Borski Maciej (1975- )
(3)
Czekaj Jan
(3)
Dresler Zbigniew
(3)
Ehrlich Andrzej
(3)
Gurdek Magdalena (1977- )
(3)
Kadysz Piotr
(3)
Pocztowski Aleksy
(3)
Vollmuth Hilmar J
(3)
Bednarski Lech
(2)
Bereźnicki Franciszek
(2)
Borowiecki Ryszard
(2)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(2)
Duraj Jan
(2)
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Glinka Beata
(2)
Griffin Ricky W
(2)
Gruszczyńska-Malec Grażyna
(2)
Kalisz Anna
(2)
Kostera Monika
(2)
Kożuch Antoni
(2)
Król Henryk
(2)
Kurtys Edmund
(2)
Ludwiczyński Antoni
(2)
Majewski Kamil
(2)
Mikołajczyk Zofia
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Rozmus Dariusz
(2)
Rusiński Michał
(2)
Sadowski Józef
(2)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(2)
Stych Marek
(2)
Waśniewski Tadeusz
(2)
Wersty Bolesław
(2)
Zielinski Marek
(2)
Świętnicki Tomasz
(2)
Balcerak Alicja
(1)
Bandarzewski Kazimierz
(1)
Baran Beata
(1)
Barczyński Andrzej
(1)
Bednarczyk Beata
(1)
Białas Tomasz
(1)
Bieda Jolanta
(1)
Bieniok Henryk
(1)
Bilkiewicz Tatiana
(1)
Blankenship Albert B
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Borkowska Stanisława (1939 - )
(1)
Brandenburg Henryk
(1)
Breen George E
(1)
Brittain Paul
(1)
Brzostowski Wojciech
(1)
Brzozowski Maciej
(1)
Brózda Łukasz
(1)
Buchelt-Nawara Beata
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Burton Celia
(1)
Cascio Wayne F
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Chochowski Krzysztof
(1)
Cisek Marek
(1)
Cox Roger
(1)
Cyfert Szymon
(1)
Czajka Kamil
(1)
Czapiewski Mirosław
(1)
Dacko-Pikiewicz Zdzisława
(1)
Dadak Justyna
(1)
Dobosz Piotr
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Duchniewicz Stanisław
(1)
Dudek Joanna
(1)
Dudek Marek
(1)
Duniewska Zofia
(1)
Dyhdalewicz Anna
(1)
Dąbek Dorota
(1)
Fereniec Jan
(1)
Flis Iwona
(1)
Flisek Karo
(1)
Freeman Edward R
(1)
Gabryelczyk Renata
(1)
Gilbert Daniel R. JR
(1)
Gołębiewski Alekdander
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Gudkova Svetlana
(1)
Górska Grażyna
(1)
Górski Marcin
(1)
Halama Henryk
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Ingram Marian
(1)
Jagoda Joanna
(1)
Janik Beata
(1)
Jaworska-Dębska Barbara
(1)
Jezierska Agnieszka
(1)
Jeżak Jan
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Jędrych Elżbieta
(1)
Karwiński Marcin
(1)
Kassay Stefan
(1)
Kautsch Marcin
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(57)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(82)
Language
Polish
(82)
Subject
Przedsiębiorstwo
(30)
Organizacja
(26)
Kadry
(24)
Zarządzanie
(23)
Motywacja pracy
(13)
Decyzje
(10)
Przywództwo
(9)
Zarządzanie strategiczne
(8)
Menedżerowie
(7)
Motywacja
(7)
Oceny pracowników
(7)
Płaca
(7)
Planowanie strategiczne
(6)
Controlling
(5)
Konflikt
(5)
Kontrola
(5)
Negocjacje
(5)
Planowanie
(5)
Zarządzanie jakością
(5)
Kariera
(4)
Organizacja -planowanie
(4)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(4)
Zatrudnienie
(4)
Ochrona środowiska
(3)
Planowanie przestrzenne
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Szkolnictwo
(3)
Szkolnictwo wyższe
(3)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Dane osobowe
(2)
Diagnostyka przemysłowa
(2)
Ewidencja ludności
(2)
Globalizacja
(2)
Informacja dla zarządzania
(2)
Innowacje
(2)
Inwestycje
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Komunikowanie marketingowe
(2)
Kształcenie
(2)
Marketing
(2)
Nauczanie
(2)
Nauczanie -- efektywność -- badanie -- metody
(2)
Niepowodzenia szkolne
(2)
Oceny szkolne
(2)
Opieka społeczna
(2)
Praca
(2)
Praca zespołowa
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Produkcja
(2)
Programy nauczania -- podręcznik
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(2)
Rachunkowość
(2)
Samokształcenie
(2)
Samorząd gminny
(2)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(2)
Umowa
(2)
Wartość
(2)
Zbiorowe stosunki pracy
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Akta stanu cywilnego
(1)
Alokacja
(1)
Analiza strategiczna
(1)
Autorytet
(1)
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezrobocie
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Blogi
(1)
Budownictwo
(1)
Budżety gminne
(1)
Ceny
(1)
Choroby wirusowe
(1)
Cisza wyborcza
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Demokracja bezpośrednia (system polit.)
(1)
Dokumentacja pracownicza
(1)
Doręcznie pisma
(1)
Dowody osobiste
(1)
Dyskryminacja
(1)
Fotoradary
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Geodezja
(1)
Geologia
(1)
Grunty rolne
(1)
Górnictwo
(1)
Handel detaliczny
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Holdingi
(1)
Humanizacja pracy
(1)
Informacja
(1)
Informacja publiczna
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Inspektorzy pracy
(1)
Internet
(1)
Jakość
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kanały marketingowe
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Arktyka
(1)
Svalbard (Norwegia)
(1)
Turkmenistan
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(3)
Czasopismo prawnicze
(2)
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Zarządzanie i marketing
(1)
92 results Filter
Authority data
Organizacja - planowanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Organizacja -planowanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Planowanie - organizacja (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Book
In basket
ISBN: 83--918853-0-5
I. Przedsiębiorstwo- pojęcie, funkcje, rodzaje przedsiębiorstw. II. Analiza potencjału przedsiębiorstwa. III. Misja przedsiębiorstwa IV. Metody analizy strategicznej: 1. Metody scenariuszowe, 2. Metody symulacyjne, 3. Wykres Gantta, 4. Inne metody i techniki analizy sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa. V. Rodzaje strategii. VI. Planowanie: 1. Rodzaje planów (planowanie strategiczne), 2. Konieczność planowania, 3. Zadania i przesłanki
planowania, 4.Przeszkody w planowaniu, 5.Etapy plano wania, 6.Cechy planów. VII.Business plan i jego elementy : 1.Streszczenie kie rownicze, 2.Charakterystyka przedsiębiorstwa, 3.Plan produkcji, 4.Plan marketingowy, 5.Plan finasowy. VIII.Organizacja i kierowanie : 1.Elementy hierarchii,
2.Podział zadań i obowiązków, 3.System Gratyfikacji, 4.Sposoby komunikowania się, 5.Kierowanie. IX Kontrola : 1.Kontrola strategiczna, 2.Kontrola ex p ost, 3.Kontrola przez sprzężenie zwrotne, 4.Parametry kontroli, 5.Cechy skutecznych systemów kontroli. X.Przedsiębiorstwo "Fala" : 1.Historia przedsiębiorstw a, 2.Zasoby kadrowe, 3.Zasoby przedsiębiorstwa, 4.Wyni ki sprzedaży produktów firmy, 5.Analiza SWOT, 6.Wybór strategii. XI.Klub sportowy "OLIMP" : 1.Ogólna charakterystyka klubu, 2.Zorganizowanie przedsięwzięcia, 3.Zadania pod stawowe, 4.zarządzanie, 5.Konkurencja, 6.Osoby współ pracujące z klubem, 7.Analiza SWOT, 8.Strategia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-88597-49-3
Kalkulacja kosztów: skutki niewłaściwego zarządzania zasobami ludzkimi; Kalkulacja kosztów: spojrzenie z perspektywy potrzeb pracowników; Programy personalne: patrząc z perspektywy zwrotu z inwestycji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-311-2
1. Wstęp do zarządzania zmianami; 2. Zarządzanie zmianami organizacyjnymi - podstawowe zagadnienia; 3. Typologie i modele zmian organizacyjnych; 4. Metodyka wprowadzania zmian do przedsiębiorstwa; 5. Kultura organizacyjna w procesie zmian; 6. Aspekt społeczny procesu zmian w organizacji; 7. Przywództwo i liderzy zmian w organizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0761-1
1. Współczesny kontekst organizowania- organizacja w relacjach z otoczeniem: Organizacja w środowisku międzynarodowym. Zarys teoretyczno-instytucjonalny; Ponadnarodowi normo dawcy i biznes; Kultura i organizacje. Perspektywa antropologiczna; Koncepcja klasy kreatywnej Richard Floridy- nowa rzeczywistość współczesnych organizacji?; Społeczna odpowiedzialność organizacji; Ekologiczny kontekst zarządzania; Wykorzystanie teorii corporate governance w korporacjach; 2. Różnorodność świata organizacji- metody i archetypy: Archetypy, opowieści archetypiczne i metafory; Sektor publiczny- specyfika i metody zarządzania; Gmina jako organizacja- zarządzanie gmina; Kwestie praktyczne zarządzania w kontekście wielonarodowym. Perspektywa firmy i jej interesariuszy; Małe przedsiębiorstwa- specyfika i problemy zarządzania; Fenomen przedsiębiorczości społecznej; 3. Społeczne i techniczne elementy organizacji- powiązania i ewolucja: Nowe technologie w organizacjach; Struktury i projektowanie organizacji; Różnorodność kulturowa współczesnych organizacji; Gender w organizacjach; Duchowość w organizacji; Kompetencje przedsiębiorcze w tworzeniu i rozwijaniu organizacji; 4. Współczesne trendy w zarządzaniu: teoria i praktyka: Zarządzanie na rynku doznań; Współczesne koncepcje zarządzania strategicznego; Planowanie jako walka z niepewnością; Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi- zaangażowanie organizacyjne; Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem; Marketing krytyczny; Doradztwo naukowe jako metoda sprzyjająca uczeniu się organizacji i tworzeniu wiedzy; Budowa i diagnoza organizacji uczących się; Rachunkowość jako system informacyjny wspomagający zarządzanie; Negocjacje w organizacji; 5. Badanie współczesnych organizacji- wybrane metody i ich implikacje: Zarządzanie zmianą i badanie wartości organizacji z użyciem techniki siatki repertuaru; Teoria aktora-sieci; Wykorzystanie teorii ugruntowanej do badań przedsiębiorczości; Opowiadania o karierze- zawodowe paradygmaty i gra dystynkcji; Podwójne czytanie rzeczywistości: wspieranie badań ilościowych badaniami jakościowymi; Krytyczne badania nad doradztwem organizacyjnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-76-5
1. Ustalenie wzajemnych relacji między celami strategicznymi organizacji. 2. Analiza strategiczna - narzędzia przygotowania analizy SWOT. 3. Biznesplan jako narzędzie projektowania, wdrażania i kontroli strategii. 4. Gwarancje pracownicze - narzędzie przełamywania oporów wobec strategii zmian w organizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan Czekaj, Zbigniew Dresler. - Wyd.2 popr. i uakt. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 299 s. : tab., rys., wzory ; 24 cm.
ISBN: 83-01-12523-3
Wstęp; Ogólne problemy zarządzania finansami firmy; teoretyczne podstawy decyzji finansowych firmy; Kszta- łtowanie i finansowanie programu rozwojowego firmy; Zarządzanie kapitałem obrotowym; Emisja papierów war- tościowych; Leasing; Analiza finansowa i planowanie finansowe; Łączenie przedsiębiorstw; Międzynarodowe aspekty zarządzania finansami firmy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14382-7
Wstęp; Ogólne problemy zarządzania finansami firmy; teoretyczne podstawy decyzji finansowych firmy; Kszta- łtowanie i finansowanie programu rozwojowego firmy; Zarządzanie kapitałem obrotowym; Emisja papierów war- tościowych; Leasing; Analiza finansowa i planowanie finansowe; Łączenie przedsiębiorstw; Międzynarodowe aspekty zarządzania finansami firmy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-12523-3
Wstęp; Ogólne problemy zarządzania finansami firmy; teoretyczne podstawy decyzji finansowych firmy; Kszta- łtowanie i finansowanie programu rozwojowego firmy; Zarządzanie kapitałem obrotowym; Emisja papierów war- tościowych; Leasing; Analiza finansowa i planowanie finansowe; Łączenie przedsiębiorstw; Międzynarodowe aspekty zarządzania finansami firmy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ARIS w modelowaniu procesów biznesu / Renata Gabryelczyk. - Warszawa : Difin, 2006. - 175 s. : rys. ; 23 cm.
(Studia Informatyki Gospodarczej)
ISBN: 83-7251-683-9
1.Organizacja zorientowana na procesy biznesu, 2.ARIS - podstawy metodyczne, 3.Podstawowe pojęcia i pierwsze kroki w systemie ARIS, 4.Metody modelowania w ramach perspektyw ARIS, 5.Przykłady modelowania procesów za pomocą ARIS - zadania i rozwiązania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-97-3
1. Wprowadzenie do zarządzania organizacją; 2. Ewolucja teorii organizacji i zarządzania; 3. Planowanie - cele, rodzaje i procedura; 4. Zarządzanie strategiczne; 5. Podejmowanie decyzji i narzędzia zarządzania; 6. Organizowanie - cele i zadania; 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi; 8. Przewodzenie w organizacji; 9. Konflikty w organizacji; 10. Kontrola; 11. Zarządzanie jakością; 12. Kultura organizacji; 13. Reengineering jako metoda doskonalenia organizacji; 14. Systemy informacyjne organizacji; 15. Organizacja wirtualna, 16. Zarządzanie wiedzą [w wyd. z 2004 r.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-67-1
1. Wprowadzenie do zarządzania organizacją; 2. Ewolucja teorii organizacji i zarządzania; 3. Planowanie - cele, rodzaje i procedura; 4. Zarządzanie strategiczne; 5. Podejmowanie decyzji i narzędzia zarządzania; 6. Organizowanie - cele i zadania; 7. Zarządzanie zasobami ludzkimi; 8. Przewodzenie w organizacji; 9. Konflikty w organizacji; 10. Kontrola; 11. Zarządzanie jakością; 12. Kultura organizacji; 13. Reengineering jako metoda doskonalenia organizacji; 14. Systemy informacyjne organizacji; 15. Organizacja wirtualna, 16. Zarządzanie wiedzą [w wyd. z 2004 r.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (4 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again