Form of Work
Książki
(27)
Status
only on-site
(26)
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(26)
Author
Bogdanienko Jerzy
(3)
Chodyński Andrzej
(2)
Jędralska Krystyna
(2)
Stankiewicz Marek Jacek
(2)
Berdowski Janusz B
(1)
Bieliński Jerzy
(1)
Bokovnya Angelika
(1)
Borodin Yevgeniy
(1)
Brzeziński Marek
(1)
Caputa Wiesława
(1)
Chwistecka-Dudek Halina
(1)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Frąckiewicz Ewa
(1)
Gajdzik Bożena
(1)
Goryana Iryna
(1)
Grudzewski Wiesław M
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Hejduk Irena K
(1)
Herman Andrzej
(1)
Huczek Marian
(1)
Karwowski Jan
(1)
Karwowski Marek
(1)
Khozhylo Iryna
(1)
Klich Jarosław
(1)
Kolomytseva Olena
(1)
Kościelniak Helena
(1)
Kraczala Magdalena
(1)
Kröger Fritz
(1)
Kuczyńska-Chałada Marzena
(1)
Kuzel Marcin
(1)
Kwiatkowski Aleksander
(1)
Leshchenko Marina
(1)
Lewicka Dagmara
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Minochkina Olga
(1)
Moczydłowska Joanna M
(1)
Nawrot Wioletta
(1)
Okręglicka Małgorzata
(1)
Olszewska Barbara
(1)
Pachura Piotr
(1)
Palonna Tetyana
(1)
Pasenko Wladislav
(1)
Penc Józef
(1)
Petkova Lesia
(1)
Piontek Adam
(1)
Rokita Jerzy
(1)
Rozpondek Rafał
(1)
Rożenek Paulina
(1)
Rudawska Edyta
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Rymarczyk Jan
(1)
Ryś Adam
(1)
Shulgina Ludmila
(1)
Sitko-Lutek Agnieszka
(1)
Smolarek Małgorzata
(1)
Sobczak Iwona
(1)
Sorokina Natalya
(1)
Stefańska-Matuszyn Maria
(1)
Synowiec Jadwiga
(1)
Szeliga Małgorzata
(1)
Szwajca Danita
(1)
Tarasenko Tetiana
(1)
Tubielewicz Andrzej
(1)
Vasilchenko Lidiya
(1)
Vizjak Andrej
(1)
Wanciszewicz Katarzyna
(1)
Wiatrak Grzegorz
(1)
Widera Zbigniew
(1)
Wysocki Jacek
(1)
Wziątek-Staśko Anna
(1)
Wąsikiewicz-Rusnak Urszula
(1)
Łuszcz Robert
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(26)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Przedsiębiorstwo
(26)
Globalizacja
(20)
Zarządzanie wiedzą
(5)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(4)
Zarządzanie strategiczne
(4)
Konkurencja
(3)
Konkurencja międzynarodowa
(3)
Organizacja ucząca się
(3)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(3)
Zarządzanie
(3)
Innowacje
(2)
Polska
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(2)
Rynek pracy
(2)
Wartość ekonomiczna
(2)
Akcjonariusze
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Community policing
(1)
Controlling
(1)
Czas
(1)
Edukacja medialna
(1)
Emisja papierów wartościowych
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Farmacja
(1)
Fundusze poręczeń kredytowych
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Giełda
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Integracja europejska
(1)
Inwestycje
(1)
Kadry
(1)
Kapitał
(1)
Karty płatnicze
(1)
Konflikt
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty
(1)
Kultura
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marka*
(1)
Marketing
(1)
Marketing partnerski
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Menedżerowie
(1)
Mentoring
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Motywacja
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Normalizacja
(1)
Normy ISO 9000
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Odpowiedzialność moralna
(1)
Organizacja
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Pieniądz
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Policja
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Praca
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Rachunkowość
(1)
Rosja
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Spółki publiczne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Układ z Schengen (1985)
(1)
Unia Europejska
(1)
Usługi
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
29 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-803-3
Cz.I Abecadło przedsiębiorstwa: 1. Istota i zakres funkcjonowania przedsiębiorstwa, 2. Organizacyjne i produkcyjne aspekty działalności przedsiębiorstwa, 3. Potencjał przedsiębiorstwa. Cz.II Zmieniające się przedsiębiorstwo: 4. Odnawianie przedsiębiorstwa, 5. Globalizacja przedsiębiorstwa. Cz.III Współczesne i przyszłe zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwem: 6. Podstawy zarządzania, 7. wybrane metody zarządzania przedsiębiorstwem, 8. Przedsiębiorstwo przyszłości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie w warunkach globalizacji / Józef Penc. - Warszawa : Difin, 2003. - 248 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-380-5
1. Zmiany w otoczeniu i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, 2.Zarządzanie przedsiębiorstwem w burzliwym otoczeniu, 3. Zarządzanie oparte na wiedzy, 4.Problemy etyczne w zarządzaniu, 5. Problemy ekologiczne w zarządzaniu, 6. Procesy globalizacji i ich wpływ na działalność przedsiębiorstwa, 7. Zarządzanie w warunkach globalizacji, 8. Tworzenie globalnego przedsiębiorstwa, 9. Globalne zarządzanie strategiczne, 10. Menedżer
w międzynarodowym biznesie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Book
In basket
ISBN: 83-208-1508-8
R.1 Pojęcie internacjonalizacji i globalizacji, R.2 Teoretyczne podstawy internacjonalizacji i globalizacji, R.3 motywy internacjonalizacji i globalizacji, R.4 Strategie internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstwa, R.5 Formy internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstwa, R.6 Wpływ internacjonalizacji i globalizacji na strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, R.7 Kierowanie międzynarodowymi funkcjami przedsiębiorstwa; controlling, R.8 Internacjonalizacja i globalizacja polskich przedsiębiorstw
R.3 Motywy internacjonalizacji i globalizacji, R.4 St rategie internacjonalizacji i gloabalizacji przedsiębi orstwa, R.5 Formy internacjonalizacji i globalizacji p rzedsiębiorstwa, R.6 Wpływ internacjonalizacji i globa lizacji na strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, R.7 Kierowanie międzynarodowymi funkcjami przedsiębior stwa, controlling, R.8 Internacjonalizacja i gloabaliz acja polskich przedsiębiorstw
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-291-5
1. Nowe czynniki przewagi konkurencyjnej. 2. Międzynarodowa współpraca przedsiębiorstw w warunkach globalnych. 3. Restrukturyzacja jako czynnik budowania przewagi konkurencyjnej. 4. Znaczenie zarządzania wiedzą i kreowania nowych produktów dla podnoszenia konkurencyjności. 5. Logistyka jako czynnik zwiększania konkurencyjności. 6. Dostosowania rozwojowe przedsiębiorstw farmaceutycznych w warunkach globalnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-860-7
Część I Zarzadzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym: 1. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie - istota, zakres i korzyście, 2. Czas i przedsiebiorczość organizacyjna w gospodarce opartej na wiedzy, 3. Stan zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach - próba oceny, 4. Stan zasobów wiedzy w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych, 5. Rola klastra w procesie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, 6. Zarzadzanie wiedzą a innowacyjność w systemach zarządzania jakością współczesnego przedsiębiorstwa, 7. Wiedza a rozwój małych przedsiębiorstw, 8. Koncepcja pomiaru zdolności do uczenia się szkól wyższych, 9. Problemy zarządzania wiedzą na publicznej uczelni ekonomicznej. Częśc II Innowacje a współpraca przedsiębiorstw: 10. Powiązania przedsiębiorstw z innymi podmiotami w procesie innowacyjnym, 11. Innowacyjność przedsiębiorstwa a sieciowe zarządzanie organizacjami w regionie, 12. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i alianse strategiczne jako źródła innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej, 13. Kooperacja i jej wpływ na innowacyjność dostawców na rynku przemysłowym, 14. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw kooperujących z przemysłem okrętowym, 15. Architektura łańcucha dostaw sterowanego innowacjami, 16. Przykłady usprawnień w zakresie logistyki w przedsiębiorstwach, 17. Procesy innowacyjne w systemach zarządzania jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw usług logistycznych, 18. Wspólpraca uczelni i sektora przedsiębiorstw na przykładzie firmy Schenker i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Część III Transfer wiedzy i technologii: 19. Luka e-technologiczna i luka e-organizacyjna w polskiej gospodarce, 20. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako forma transferu technologii, 21. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla transferu technologii do Polski na tle najnowszego rozszerzenia Unii Europejskiej - próba oceny, 22. Korporacje transnarodowe w procesie dyfuzji wiedzy i umiejętności - przypadek zlokalizowanych w Polsce filii największych TNCs świata, 23. Determinanty procesów absorpcji technologii w bankach omercyjnych w Polsce, 24. Kierunki eliminacji dysfunkcji transferu wiedzy, 25. Źródła transferu technologii w regionie peryferyjnym. Przykład Polski północno-wschodniej, 26. Dyfuzja technologii a innowacyjność przedsiębiorstw na przykładzie Podlasia, 27. Zarządzanie rozwojem technologii w przedsiębiorstwach telekomunikacji stacjonarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-130-2
Cz. I.: Rynek finansowy i jego instrumenty w obliczu globalizacji: Globalizacja rynków finansowych jako zewnętrzne źródło finansowania krajów rozwijających się; Czynniki wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstw podejmujących międzynarodową ekspansję; Wpływ polityki pieniężnej na koniunkturę gospodarczą w Polsce w latach 1992-2006; Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a zmiany struktury produkcji gospodarki polskiej; Przejawy wzrostu efektywności w fuzjach i przejęciach w Polsce; Cz. II. Inwestycje i ryzyko w działalności gospodarczej: Decyzje inwestycyjne podmiotów gospodarczych jako element zarządzania finansami w erze informacji; Dylematy zarządzania finansami przedsiębiorstwa w dobie innowacji; Strategie inwestycyjne w obliczu spadku ceny instrumentu finansowego; Strategie zarządzania ryzykiem; Ryzyko kredytowe w działalności banków komercyjnych; Cz. III. Problemy wyceny wartości przedsiębiorstwa: Wycena, źródła wartości a cel działania przedsiębiorstwa; Migracja wartości w ujęciu faz życia przedsiębiorstwa; Wartość bilansowa, wartość podatkowa a wartość rynkowa przedsiębiorstwa- analiza porównawcza; Wpływ kultury kapitału na wycenę spółek giełdowych; Cz. IV. Finansowe aspekty zarządzania aktywami niematerialnymi: Kapitał intelektualny a wartość firmy; Wybrane metody pomiaru kapitału intelektualnego; Wykorzystanie narzędzi finansowych BEP i ROI w zarządzaniu zasobami marketingowymi- możliwości i ograniczenia; Drzewo wartości w procesie kreowania kapitału klienta; System motywacyjny jako czynnik wzrostu efektywności zasobów ludzkich; Cz. V. System informacyjny rachunkowości w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw: Uwarunkowania dla rozwoju międzynarodowego charakteru rachunkowości; Jakość rachunku kosztów a wartość informacyjna sprawozdań finansowych; O komparystyce finansowej; Dźwignia finansowa a elastyczność rentowności brutto kapitałów własnych; Reakcja przedsiębiorstw na opodatowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88402-00-5
Wstęp; Podstawowe kategorie zarządzania strategicznego; Proces zarządzania strategicznego; Analiza strategiczna otoczenia przedsiębiorstwa; Analiza potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa; Metody zintegrowanej analizy strategicznej; Strategie produktoworynkowe; Strategie konkurencji; Strategie przedsiębiorstw w warunkach globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-533-0
Rowój przedsiębiorstwa w zmieniającym się otoczeniu Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem; Otoczenie; Główne czynniki otoczenia - szanse i zagrożenia wpółczesnego przedsiebiorstwa; Globalizacja i regionalizacja; Wspólczesny klient; Inwestycje bezpośrednie jako czynnik dynamizujący otoczenie; Czynniki wewnetrzne przedsiębiorstwa kształtujące jego zdolność do konkurowania; Istota konkurencyjności przedsiębiorstwa; Przewagi konkurencyjne przedsiębiorstw; Dystrybucja i komunikacja; Zarządzanie wiedzą; Zarządzanie ryzykiem; Wybory strategiczen - uwarunkowania przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa w otoczeniu miedzynarodowym; Ogólne kierunki rozwoju przedsiębiorstwa; Startegie umiędzynarodowienia; Wybor strategii umiedzynarodowien ia i jego następstwa dla przedsiebiorstwa; Umiędzynarodowienia polskich przedsiebiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-088-7
Konkurencyjność przedsiębiorstwa - istota i ogólna charakterystyka zjawiska, Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, Instrumenty konkurowania, Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa, Kierunki i sposoby umacniania konkurencyjności przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-222-7
Konkurencyjność przedsiębiorstwa - istota i ogólna charakterystyka zjawiska, Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, Instrumenty konkurowania, Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa, Kierunki i sposoby umacniania konkurencyjności przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-20-X
1. Istota zarządzania - ewolucja poglądów, 2. Powstawanie i rozwój przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, 3. Podejmowanie decyzji, planowanie i kontrola w firmie, 4. Organizacja przedsiębiorstw i zarządzanie operacyjne, 5. Sprawowanie władzy - motywacja i style zarządzania, 6. Zmiany - nowe wyzwanie dla menedżera, 7. Zarządzanie potencjałem ludzkim w warunkach uczącej się organizacji, 8. Nowe koncepcje w zarządzaniu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-303-1
R.1 Kreowanie systemów zarządzanie wiedzą podstawową dla osiągania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. R.2 Globalizacja a konkurencyjność przedsiębiorstw przyszłości: Myślenie strategiczne w organizacji XXI wieku; Przedsiębiorstwo między rozwojem lokalnym a globalizacją. Studium przypadku; Organizacja przyszłości oparta o globalnych liderów i globalną kulturę; Szanse i bariery globalizacji krajowych firm; Przedsiębiorczość organizacyjna w strategicznej mozaice czasu; Aspekty humanizacji pracy w przedsiębiorstwie przyszłości. R.3 E-Economy a przedsiębiorstwo przyszłości: Przedsiębiorstwo przyszłości w warunkach nowej ekonomii; Eeconomy jako tło dla "przedsiębiorstwa przyszłości"; Proces rozwiązywania problemów w świetle doświadczeń przedsiębiorstw; Technologia e-szkoleń w zarządzaniu wiedzą. R.4 Modelowanie i projektowanie przedsiębiorstwa przyszłości: Organizacja ucząca się - model uczenia się konkurentów; Hierarchia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa przyszłości; Projektowanie i wdraża nie zmian innowacyjnych w przemyśle w warunkach zaawansowanych technologii; Funkcjonowanie przedsiębiorstwa przyszłości w otoczeniu konkurencyjnym - doświadczenia meksykańskie; Koncepcja wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie przyszłości. Kulturowe i organizacyjne uwarunkowania jej realizacji. R.5 Budowanie przewagi konkurencyjnej - zarządzanie wartością firmy: Zarządzanie wartością klienta; Ochro na znaku towarowego w przedsiębiorstwie; Zarządzanie poprzez wartości a proces wdrażania Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-339-5
1. Globalizacja działalności przedsiębiorstwa - korzyści i ryzyko, 2. Logika controllingu w procesie strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, 3. Architektura organizacji controllingu w przedsiębiorstwach zinternacjonalizowanych, 4. Infrastruktura informacyjno-analityczna controllingu, 5. Kultura organizacyjna a controlling międzynarodowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-204-2905-6
Cz. I Uwarunkowania oraz podstawy zarządzania strategicznego w biznesie międzynarodowym: 1. Zarządzanie w warunkach globalnego otoczenia, 2. Przedsiębiorstwo w o toczeniu globalnym, 3. Podstawy zarządzania strategicznego w biznesie międzynarodowym. Cz. II Budowanie przewagi konkurencyjnej w biznesie międzynarodowym: 4. Przewaga konkurencyjna i metody jej budowy w zarządzaniu strategicznym, 5. Rola kluczowych kompetencji w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, 6. Konfiguracje strategiczne, 7. Budowanie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa, 8. Koncepcja łańcucha wartości
w budowaniu przewagi konkurencyjnej, 9.Rozwijanie po tencjału społecznego i innowacyjnego przesiębiorstwa. CZ.III Strategie w biznesie międzynarodowym : 10.Pod stawy strategii przedsiębiorstw w biznesie międzynaro dowym, 11.Wybrane strategie stosowane w biznesie mię dzynarodowym, 12.System kontroli i oceny realizacji strategii
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Ekonomia i Zarządzanie / Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne)
ISBN: 83-208-1495-2
R.1 Marketing w zarządzaniu przedsiębiorstwem, R.2 Sy stem informacji marketingowej (SIM), R.3 Analiza sytua cji marketingowej przedsiębiorstwa, R.4 Miejsce strate gii marketingowych w strategii przedsiębiorstwa, R.5 Strategiczne planowanie marketingowe, R.6 Decyzje stra tegiczne dotyczące produktów, R.7 Strategie cen, R.8 Zarządzanie dystrybucją, R.9 Zarządzanie komunikacją m arketingową, R.10 Wpływ internetu na strategie marketi ngowe, r.11 Globalne strategie marketingowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ISSN 1899-8658 ; Tom XVII Zeszyt 1/2016)
Zawiera: Odpowiedzialna innowacyjność przedsiębiorstwa oparta o synergię procesów: innowacyjnego i legitymizacji; Globalne aspekty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; Corporate social responsibility in a family business; Integration of region al marketing into innovative region al development in the Centex of globalization of the Word economy; Implementation of a Complex of Marketing Procing Strategies based on a System Approach; Planowane postarzanie produktów - wyniki badań pierwotnych; Marketing partnerski w przedsiębiorstwie i przesłanki jego sukcesu; Koncepcja policji środowiskowej (Community policing) jako rdzeń marketingu relacji w procesie świadczenia usług publicznych przez policję; Niefinansowo o kreowaniu wartości przedsiębiorstwa; The main features of national economies’ integration tot he global innovation space; Edukacja medialna jako kapitał społeczno-kulturowy na rynku oferenta i konsumenta; Organizacje pozarządowe a bezpieczeństwo ekologiczne firm i ich otoczenia; Bariery zaangażowania organizacyjnego pracowników ochrony zdrowia w ocenie kadry kierowniczej; Bezpieczeństwo w zrównoważonym łańcuchu dostaw na przykładzie zakupów zaopatrzeniowych; Management of the social and humanitarian sphere of the territorial communities within the context of the human development: foreign experience for Ukraine; Zaufanie wertykalne a zaangażowanie organizacyjne na przykładzie podmiotu leczniczego; Determinanty przywiązania afektywnego; Coaching jako nowoczesna metoda rozwoju kadry kierowniczej; New personel Technologies Osage in the family business management; Wybrane aspekty zarządzania kapitałem pracującym w polskim sektorze przedsiębiorstw; Menedżer w perspektywie analizy transakcyjnej E. Berne’a; Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego Policji na przykładzie Komendy Powiatowej; Kodek etyczny jako narzędzie kreowania zachowań organizacyjnych na przykładzie Policji; Rola przywództwa w procesie kierowania organizacją Policji; Rola procesu współdziałania w zarządzaniu rodzinnym przedsiębiorstwem sektora turystyki; Promocja jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Miasta Racibórz; Zarządzanie ochroną środowiska na przykładzie analiz geostatystycznych osadów dennych; The system property as a shared resource: the problem of collective action (art. w jęz. ros.)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88607-75-2
1. Sukces w niszy - czy to w ogóle możliwe? 2. Pożegnanie z niszą - koniec tradycyjnych strategii. 3. Endgame - rozgrywka końcowa otwiera niszom okna czasowe. 4. Nisze - części większych rynków. 5. Wielkie problemy małych nisz. 6. Elementy strukturalne prosperującej niszy. 7. Dziewięć strategii niszowych. 8. Jak się tworzy i rozbudowuje nisze rozgrywek końcowych. 9. Niewykorzystany potencjał nisz rozgrywek końcowych. 10. Sukces w niszach ekonomicznych w warunkach polskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-582-4
I. Nowe uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa: 1. Kilka refleksji na temat nowych źródeł wzrostu wartości przedsiębiorstwa; 2. Przedsiębiorstwa a integracja i globalizacja; 3. Droga złotego do Euro; 4. Klient kapitałem przedsiębiorstwa II. Finansowe źródła wartości przedsiębiorstwa: 1. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa metodą podnoszenia jego wartości; 2. Nowoczesna rachunkowość zarządcza jako źródło informacji do zarządzania wartością przedsiębiorstwa 3. Modelowanie i kreowanie wzrostu wartości firmy 4. Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa 5. Wartość dla klientów generatorem wartości przedsiębiorstwa III. Organizacyjne źródła wartości przedsiębiorstwa 1. Systemy zarządzania wiedzą warunkiem wzrostu wartości firmy 2. Wpływ jakości nadzoru korporacyjnego na wartość spółki 3. Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem 4. Konkurowanie czasem w świetle innych koncepcji zarządzania 5. Zarządzanie wiedzą o kliencie źródłem wartości przedsiębiorstwa IV. Pomiar wybranych wartości przedsiębiorstwa: 1 Kreacja wartości przedsiębiorstwa i metody pomiaru 2. Klasyfikacja metod oceny opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego 3. Metody pomiaru wartości marki 4. Wartość portfela klientów - aspekt teoretyczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again