Sorting
Source
Książki
(8)
Form of Work
Książki
(6)
Czasopisma
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(7)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(4)
Author
Kamińska Aleksandra (1976- )
(2)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(2)
Szeligiewicz-Urban Danuta (1959- )
(2)
Aszkiełowicz Aleksandra
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Bielski Janusz (1934-2018)
(1)
Borowiec Ewa
(1)
Brahmi Kamil
(1)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Dusza Bożena
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Gerłowska Justyna
(1)
Godawa Grzegorz
(1)
Gomola Joanna
(1)
Gutkowska-Wyrzykowska Ewelina
(1)
Herman Ewa
(1)
Jonkisz Julian
(1)
Jopkiewicz Agata
(1)
Jopkiewicz Maria
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kalemba Marcelina
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kocoń-Rychter Katarzyna
(1)
Kojs Wojciech (1940- )
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Krajewska Anna
(1)
Krzyśko Grzegorz
(1)
Kłoda Maria
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Lewandowski Marek
(1)
Lorenc Joanna
(1)
Madejski Eligiusz
(1)
Majzner Rafał
(1)
Mamroł Andrzej
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Matusek Beata (1975- )
(1)
Musiał Emilia
(1)
Niklová Miriam
(1)
Nowak Paweł Fryderyk (1977- )
(1)
Ogrodnik Joanna
(1)
Okulicz-Kozaryn Katarzyna
(1)
Olszewski Jacek
(1)
Ostalak Mateusz
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Przybyła Ewa
(1)
Rongies Witold
(1)
Rzewucka Paulina
(1)
Stehlíková Jana
(1)
Szczechowiak Ewelina
(1)
Szopiński Józef
(1)
Szpatowicz Estera
(1)
Trzewicarz Agnieszka
(1)
Waluś Sabina
(1)
Warchoł Krzysztof
(1)
Widawska Grażyna
(1)
Widawski Krzysztof
(1)
Wiendlocha Marek
(1)
Wilczyńska Sylwia
(1)
Wojciechowska Katarzyna
(1)
Węglarz Józef
(1)
Żegnałek Kazimierz
(1)
Żukowska Anna Marta
(1)
Кучинська Іринa
(1)
Year
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny)
(8)
Metody nauczania
(2)
Nauczyciele wychowania fizycznego
(2)
Badania naukowe
(1)
COVID-19
(1)
Dobrostan psychiczny
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
E-learning
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Egzaminy
(1)
Epidemie
(1)
Gry komputerowe
(1)
Hermeneutyka
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Licea
(1)
Medycyna
(1)
Metodologia
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Młodzi dorośli
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika
(1)
Perspektywa czasowa (psychologia)
(1)
Podmiotowość
(1)
Postawy
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Praca pozalekcyjna
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Sporty wirtualne
(1)
Spostrzeganie
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Teoria
(1)
Trudne sytuacje życiowe
(1)
Turystyka
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Uzależnienie od Internetu
(1)
Wpływ na zdrowie
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zachowania prozdrowotne
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zarządzanie czasem
(1)
Zwłoka (psychologia)
(1)
Subject: time
1989-2000
(2)
2001-
(2)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Województwo małopolskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(3)
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo pedagogiczne
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Monografia
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(7)
Kultura fizyczna i sport
(3)
Nauka i badania
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
(Edukacja Jutra)
Przedmowa: Wywoływanie pożądanych zmian; R.1 Wychowywanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w perspektywie jutra: Rozwojowy wymiar konfliktów interpersonalnych wśród dzieci; Nauczyciel przedszkola wobec przeobrażeń edukacyjnych; Kompetencje współczesnego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej - szansa czy zagrożenie dla rozwoju szkoły przyszłości; Koncepcje integracji klas I-III; Ukryty wymiar pytań nauczyciela; Język obcy w edukacji wczesnoszkolnej - nowe oblicze edukacji jutra; Nauczanie języków obcych w klasach I-III w opinii uczestników procesu edukacyjnego; Nauczyciel w przedszkolu wychowawcą dziecka do życia w społeczeństwie wielokulturowym; Kaszëbsczé abecadło - jego funkcje w edukacji międzykulturowej; Miejsce i zadania wychowania patriotycznego w przedszkolnej edukacji jutra; Wybrane aspekty pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi przedszkolnymi w zakresie edukacji ekologicznej; R.2 Zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i pozaszkolne w edukacji jutra: Zajęcia pozalekcyjne w gimnazjach; Zajęcia pozalekcyjne atrakcyjnym dopełnieniem edukacji szkolnej; Szkoła współczesna jako przestrzeń tworzenia kultury; Wiedza o teatrze jako składnik edukacji teatralnej młodzieży w szkole jutra; Rola kultury w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Arteterapia i muzykoterapia; ABC nauczyciela folklorysty; Edukacyjne aspekty czasu wolnego; Rodzic jako tutor wobec wyboru zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym; Edukacja nieformalna w formalnym nauczaniu szkolnym; R.3 Kultura fizyczna i nauki o niej: Turystyka szkolna - nowe perspektywa realizacji wychowania fizycznego w szkole; Nowe formy i trendy turystyki światowej; Preferowanie formy aktywności ruchowej w świetle nowoczesnych wyzwań wychowania fizycznego; Podstawowe elementy kształcenia menedżerów sportowych; Miejsce kultury fizycznej i aktywności sportowej w resocjalizacji penitencjarnej; Najnowsze osiągnięcia technologii informacyjnej a turystyka - nowe wyzwania i możliwości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 16/2018)
Półrocznik, 2015-
Wcześniejsza częstotliwość: Rocznik, 2006-2014
Zawiera: I. TEORETYCZNE PODSTAWY PROBLEMÓW PEDAGOGICZNYCH - DYSKUSJE I POLEMIKI: Indywidualizm współczesnych autorów; Metodologiczny wymiar sztuki w badaniach edukacyjnych; Pedagogiczne implikacje antropologii V.E. Frankla; Nowe trendy w edukacji - koncepcja "głębokiego uczenia się"; Nie czynem, nie głosem, a sercem - rola wartości w zawodzie animatora kultury; Rola analizatora słuchowego w procesie uczenia się dziecka w młodszym wieku szkolnym; Efektywność finansowania polskiego systemu oświaty - analiza porównawcza; Nowa podstawa programowa szkół ponadpodstawowych a oczekiwania pracodawców względem ich absolwentów; Awans zawodowy - samorozwój nauczycieli czy zbędna biurokracja; Znaczenie rodziny w społeczeństwie w perspektywie programu 500+. II PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE EFEKTÓW BADAŃ PEDAGOGICZNYCH: Bariery kreatywności w nauczaniu akademickim; Współpraca nauczycieli z rodzicami - pespektywa nauczycieli (Raport z badań przeprowadzonych wśród nauczycieli klas gimnazjalnych); Błędy wychowawcze popełniane przez rodziców i ich rola w kształtowaniu rozwoju dziecka; Samodzielność dzieci w systemie edukacji tradycyjnej i alternatywnej na przykładzie badań własnych; Kompetencje wychowawcze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w opiniach studentów; Sukces dziecka sukcesem nauczyciela w teorii i praktyce edukacyjnej. Studium indywidualnych przypadków; Rzeczywistość edukacyjna osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną; Przydatność szkolnej interwencji profilaktycznej w placówce edukacyjnej. Wyniki badań ewaluacyjnych; Ocena stanu wiedzy licealistów na temat dopalaczy; Wiedza muzyczna absolwentów szkół średnich - kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji; Wiedza studentów fizjoterapii na temat zawodowego kodeksu etycznego; Edukacyjna funkcja turystyki senioralnej. III. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM: Professional certainty (gewissenheit) versus uncertainty (ungewissenheit) as components of educator's hermeneutic competence; From knowledge to wisdom. Around the conditionings of hermeneutic competences of pedagogy students - future pedagogues; The self-efficacy of physical education teacher candidates; Preparation of teachers for teaching physical education at first educational stage; The role of emotions, mnemonic techniques, and memory in developing children's L2 skills; Benefits and threats resulting from the use of cyberspace by children of early school age; The patriotism of Polish youth of the 21st century; Civic education of children and youth in the realities of the present day; Some aspects of changing attitudes toward mass culture and popular literature which a teacher should know; The conditions of the health education process of children at the preschool age in terms of safety rules compliance; Self-evaluation and self-esteem of children with syndrome can; Clinical communication as a need or obligation in teaching physiotherapy students; Correlations between forms of emotional health and coping with stress in the context of health education people who experienced malignant tumours.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 23/2021)
Półrocznik, 2015-
Wcześniejsza częstotliwość: Rocznik, 2006-2014
Wstęp; I. Teoretyczne podstawy problemów pedagogicznych – dyskusje i polemiki 1. Aktywne uczenie się studentów – potrzeba czy konieczność w kształceniu on-line; 2. E-sport – zajęcia godne polecenia czy bezpieczna przystań dla uzależnionych graczy komputerowych; 3. Wpływ kwarantanny na prokrastynacje wśród studentów polskich uczelni medycznych – teoretyczne założenia projektu badawczego. II. Praktyczne zastosowanie efektów badań pedagogicznych 1. Egzaminowanie w edukacji zdalnej a kształtowanie podmiotowości studentów kierunków nauczycielskich; 2. Wychowanie fizyczne w zdalnym nauczaniu w pandemii COVID-19 w opiniach licealistów; 3. Świadomość zagrożeń cyfrowych wśród opinii rodziców – badanie empiryczne. III. Współczesne problemy badań pedagogicznych w wymiarze międzynarodowym 1. The young adults’ adaptation strategies to the pandemic world.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera: 1. Teoria wychowania jako dyscyplina pedagogiczna; 2. Kultura fizyczna; 3. Wychowanie fizyczne; 4. Cele wychowania fizycznego; 5. Czynniki, środki i warunki wychowania fizycznego; 6. Funkcje ruchu; 7. Rozwój fizyczny człowieka; 8. Motoryczność ludzka; 9. Metody kształcenia i wychowania fizycznego; 10. Uwarunkowania efektywności pracy pedagogicznej nauczyciela wychowania fizycznego; 11. Przygotowanie nauczyciela do zawodu; 12. Rozwój zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego; 13. Aktywność fizyczna ucznia w czasie wolnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Wychowanie fizyczne według założeń reformy programowej systemu edukacji; 2. Metody w procesie wychowania fizycznego; 3. Formy organizacyjne procesu wychowania fizycznego; 4. Zasady nauczania – uczenia się; 5. Lekcja wychowania fizycznego; 6. Tok lekcji wychowania fizycznego; 7. Ocena osiągnięć ucznia w szkolnym wychowaniu fizycznym – próba refleksji teoretycznej i praktycznej; 8. Sport szkolny w procesie wychowania fizycznego; 9. Hospitacja w procesie wychowania fizycznego; 10. Środki dydaktyczne w procesie wychowania fizycznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Postawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec edukacji zdrowotnej / Paweł F. Nowak. - Warszawa : Difin SA , 2019. - 210 stron : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
Zawiera: Wstęp; I. Psychologiczna charakterystyka postaw; II. Nauczyciel – profesja, misja, pasja, prestiż; III. Problemy współczesnego ideału; IV. Nauczyciel wychowania fizycznego – specyficzność profesji; V. Potencjał wychowania fizycznego w kreacji zdrowia; VI. Nauczyciel wychowania fizycznego jako promotor zdrowia; VII. O potrzebie intelektualizacji wychowania fizycznego; VIII. O potrzebie szkolnej edukacji zdrowotnej; IX. Edukowanie o zdrowiu w podstawie programowej wychowania fizycznego; X. Strategia badań (Cel badań; Metody, techniki i narzędzia badawcze; Organizacja i przebieg badań; Charakterystyka badanych); XI. Poczucie misji społecznej realizowanej w nauczycielskiej profesji; XII. Postawy nauczycieli wobec edukacji zdrowotnej. Struktura postawy wobec edukacji zdrowotnej (Komponent poznawczy: Sposób rozumienia edukacji zdrowotnej; Edukacja zdrowotna – możliwości realizacji; Stereotypy związane z włączeniem edukacji zdrowotnej w lekcje wychowania fizycznego; Komponent emocjonalny: Edukator zdrowia – odczucia związane z przyjęciem roli lidera promocji zdrowia w szkole; Nauczyciel – pomiędzy prosportowym a prozdrowotnym podejściem do wychowania fizycznego; Komponent behawioralny: Charakterystyka działań systemowych; Działania bezpośredniego organu sprawującego nadzór pedagogiczny a postawy nauczycieli wobec edukacji zdrowotnej; Indywidualna działalność praktyczna w ramach edukowania o zdrowiu społeczności szkolnej); XIII. Dyskusja; XIV. Uogólnione wyniki i wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Programowanie, planowanie i realizacja zajęć wychowania fizycznego; 2. Współczesny nauczyciel wychowania fizycznego; 3. Uczeń w nowoczesnym systemie fizycznej edukacji; 4. Badanie jakości pracy zreformowanej szkoły w zakresie kultury; 5. Ocena jakości pracy ucznia w zakresie wychowania fizycznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: Przedmowa: Kształcenie i wychowanie między pierwszym a drugim etapem wdrażania reformy edukacji szkolnej. I.Wielowymiarowość integracji w procesie kształcenia i wychowania: Edukacja integracyjna w reformującej się szkole; Integracja procesów kształcenia i wychowania w gimnazjum; Wielowymiarowość współczesnych idei kształcenia zintegrowanego; O spójności procesu nauczania i wychowania; Szanse i zagrożenia edukacji fizycznej w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym; Blaski i cienie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej; Indywidualizacja w doborze form i środków oddziaływania na ucznia niepełnosprawnego na lekcjach wychowania fizycznego w szkole integracyjnej; Wybrane formy aktywności artystycznej a percepcja muzyki (na polu integracji międzyprzedmiotowej na poziomie gimnazjum); Problemy edukacji zintegrowanej; Wykorzystanie piłek edukacyjnych Edubal w kształceniu zintegrowanym; Finanse i edukacja zintegrowana. II.Oczekiwanie i rzeczywiste efekty edukacji szkolnej: Pedagogika kultury fizycznej w szkole i pozaszkolnym obszarze wychowawczym; Edukacja jako wartość nadrzędna cywilizowanych społeczeństw; Edukacja estetyczna młodzieży upośledzonej - możliwości i sposoby organizacji zajęć (wstępna analiza wyników badań); Opinie uczniów klas VI o edukacji fizycznej - raport z badania w jednej szkole podstawowej; Źródła pozaszkolnej wiedzy o kulturze fizycznej oraz formy spędzania czasu wolnego przez gimnazjalistów; Wychowanie do rekreacji ruchowej w reformującej się szkole (wybrane zagadnienia); Aktywność ruchowa młodzieży gimnazjum i liceum małego miasta w czasie wolnym; Aktywność ruchowa w czasie wolnym uczniów z wybranych szkół wiejskich byłego województwa sieradzkiego; Przyczyny i niechęci do uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego w opinii uczennic na różnych szczeblach edukacji (raport z badań); Stan świadomości prozdrowotnej rodziców z zakresu profilaktyki i korekcji wad postawy ciała; Wiek rozwojowy a ocena szkolna z wychowania fizycznego; Wielkość asymetrii dynamicznej a postępy edukacyjne uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej; Rzeczywiste efekty reformy oświaty a nierówności edukacyjne w percepcji nauczycieli. III.Nauczyciel, uczeń i rodzice wobec perspektyw oraz zagrożeń edukacyjnych: Blaski i cienie rywalizacji. Orientacja społeczna a ustosunkowanie się do innych ludzi, czyli o dwóch typach egoizmu; Sytuacja interpersonalna uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze; Kompetencje wychowawcy w rzeczywistości szkolnej po reformie; Oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli wobec pedagoga szkolnego; Samorząd uczniowski w szkole, jego zadania i perspektywy rozwoju w ocenach nauczycieli; Reakcja uczniów i rodziców na podręcznik do wychowania fizycznego (studium dwóch przypadków); Współpraca przedszkolna z rodzicami wyzwaniem współczesnej edukacji (sprawozdanie z badań). IV.Nauczyciel i jego miejsce w reformowaniu systemu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży: Nauczyciel wychowania fizycznego w oczekiwaniach uczniów a potrzeby wychowania i socjalizacji w reformującej się szkole; Kilka krytycznych uwag na temat systemu kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego; Nauczyciel wychowania fizycznego animatorem rekreacji ruchowej w reformowanej szkole; Nauczyciel wychowania fizycznego a współczesne postulaty pedeutologiczne; Opinie studentek wybranych uczelni na temat wartości i cech koniecznych u nauczyciela wychowania fizycznego; Nauczyciel wczesnej edukacji - autokrata, demokrata czy liberał?; Nauczyciel a kształtowanie się obrazu siebie ucznia; Autorytet nauczyciela wychowania fizycznego w opinii uczniów; Nauczycielskie przejawy zachowań empatycznych w procesie kontrolowania i oceniania osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego; Nauczyciel i ocenianie z wychowania fizycznego w opinii uczniów; Zainteresowania społeczno-kulturalne i predyspozycje głosowe studentów I roku Wydziału Wychowania Fizycznego AWF we Wrocławiu. V.Kształcenie i wychowanie fizyczne oraz zdrowotne w edukacji człowieka: Partnerzy edukacyjnej interakcji wobec potrzeby promocji aktywności fizycznej i zdrowia w szkole i środowisku; Wielopodmiotowe gry z piłką środkiem aktywizacji procesu socjalizacji uczniów; Optymalizacja procesu kształtowania postawy ciała u dzieci w młodszym wieku szkolnym z wykorzystaniem technologii komputerowych; Sport szkolny i olimpizm szansą edukacyjną reformującej się szkoły; Sport jako dziedzina edukacyjna dostępna dla każdego; Edukacja zdrowotna w klasach młodszych - potrzeby i możliwości; Poziom wiedzy o zdrowiu i bezpieczeństwie wybranych uczniów szkół szczecińskich; Rozpoznanie właściwości poznawczych i motorycznych uczniów warunkiem modyfikowania procesu wychowania fizycznego; Modelowanie procesu nauczania a efektywność uczenia się motorycznego; Aktywność ruchowa z piłkami jako wartość wzbogacająca wiedzę o uczniu i środek w osiąganiu różnych celów dydaktycznych; Technologia komputerowa w różnicowaniu procesu wychowania fizycznego - multimedialny program „aquatrener”; Zainteresowania sportowe rodziców uczniów klas sportowych i szkół mistrzostwa sportowego; Sposób na bezpieczną przerwę śródlekcyjną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again