Sortowanie
Źródło opisu
Książki
(3)
Forma i typ
Książki
(3)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
dostępne
(3)
tylko na miejscu
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Autor
Colonna-Kasjan Daniela
(1)
Dobrakowski Paweł
(1)
Domalewska Dorota
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Godawa Grzegorz
(1)
Grusiewicz Mirosław
(1)
Grzegorzewska Maria Katarzyna
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(1)
Klajmon-Lech Urszula
(1)
Kocoń-Rychter Katarzyna
(1)
Kowalska-Kantyka Małgorzata
(1)
Krakowski Krzysztof
(1)
Kraus Ewa (1971- )
(1)
Laskowski Mirosław
(1)
Lewandowski Marek
(1)
Leśniewski Zbigniew
(1)
Lisiecka Alina
(1)
Lorenc Joanna
(1)
Machnio Dominika
(1)
Majewski Tomasz
(1)
Mateja Agnieszka
(1)
Nidecka Bogusława
(1)
Nycz Edward
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Ostolski Paweł
(1)
Rachwaniec-Szczecińska Żaneta
(1)
Szopa Dorota
(1)
Szulc Bogdan M
(1)
Tobuła Kamila
(1)
Urych Ilona
(1)
Wilczyńska Sylwia
(1)
Łabuz-Roszak Beata
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(2)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(3)
Język
polski
(3)
Temat
Chorzy w rodzinie
(2)
Dziecko chore przewlekle
(2)
Rodzina
(2)
Andragogika
(1)
Antypedagogika
(1)
Autyzm
(1)
Cele wychowania
(1)
Choroby dziedziczne
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dieta cukrzycowa
(1)
Dietetyka
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko przewlekle chore
(1)
E-zdrowie
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja kulturalna
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Historia wychowania
(1)
Improwizacja muzyczna
(1)
Klasa wojskowa
(1)
Kobieta ciężarna
(1)
Kompetencje kulturowe
(1)
Kształcenie
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim
(1)
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Opieka nad osobami niesamodzielnymi
(1)
Opieka wytchnieniowa
(1)
Osiągnięcia szkolne
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Próba samobójcza
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rozwój moralny
(1)
Ruskin, John (1819-1900)
(1)
Samobójstwo
(1)
Socjalizacja
(1)
Szkolenie wojskowe
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoły średnie
(1)
Telemedycyna
(1)
Tożsamość narodowa
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Umuzykalnianie
(1)
Usamodzielnianie wychowanków
(1)
Utopia
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Wychowanie patriotyczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Zachowania ryzykowne
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Śmierć
(1)
Temat: dzieło
Wychowanie Fizyczne (czasopismo ; Poznań)
(1)
Temat: czas
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Europa
(1)
Polska
(1)
Województwo opolskie (1999- )
(1)
Gatunek
Praca zbiorowa
(1)
Dziedzina i ujęcie
Edukacja i pedagogika
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
3 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Temat
Gatunek
Wstęp. Część I. Obraz i wyzwania współczesnej edukacji. Rozdział 1. Zmiana społeczna a edukacja. Rozdział 2. Cele i zadania edukacji jutra – dyskurs interdyscyplinarny. Rozdział 3. Metody i formy aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych. Część II. Kultura u podstaw edukacji. Rozdział 1. Wpływ edukacji kulturowej z pogranicza dziedzin na profilaktykę stresu i kierunki rozwoju edukacji jutra. Rozdział 2. „Piękno uspołecznione”. Poglądy Johna Ruskina na społeczeństwo i wychowanie. Rozdział 3. Nauczyciel kształcenia zintegrowanego jako przewodnik po kulturze – raport z badania. Rozdział 4. Założenia organizacyjno-metodyczne edukacji muzycznej dzieci młodszych a praktyka szkolna. Rozdział 5. Możliwości wykorzystania technik muzykoterapii w edukacji. Część III. Edukacja moralna i etyczna w rozwoju jednostki i instytucji. Rozdział 1. Wychowanie moralne i jego konsekwencje w poglądach i zachowaniach młodzieży. Rozdział 2. Wyobraźnia moralna dzieci w kontekście rozważań nad wychowaniem moralnym. Część IV. Patriotyzm i edukacja obronna w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata. Rozdział 1. Wychowawca i działanie wychowawcze w wychowaniu patriotycznym. Rozdział 2. Tożsamość narodowa i patriotyzm uczniów klas wojskowych w Polsce i studentów wojskowej uczelni wyższej jako istotne elementy bezpieczeństwa narodowego. Rozdział 3. Treści szkolenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 4. Edukacja wojskowa w opinii uczniów pierwszej edycji programu certyfikowanych wojskowych klas mundurowych – porównanie. Rozdział 5. Selected problems of defence training in Poland. Część V. Przyszłość i przeszłość w edukacji zdrowotnej. Rozdział 1. Medycyna cyfrowa – nowe wyzwania społeczne. Rozdział 2. Czy edukacja zmienia świadomość żywieniową chorych na cukrzycę? Rozdział 3. Wiedza kobiet w wieku prokreacyjnym na temat zdrowego odżywania w ciąży. Rozdział 4. „Dach czy fundamenta?” – problematyka zdrowotna na łamach „Wychowania Fizycznego” z lat 1920-1939 w perspektywie przełomu dwoistości w pedagogice. Część VI. Rola wsparcia edukacyjnego w eliminowaniu zagrożeń społecznych. Rozdział 1. Społeczne uwarunkowania świadomości młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy. Rozdział 2. Postawy rodzicielskie jako czynnik ryzyka wystąpienia depresji wśród młodzieży. Rozdział 3. Obraz nastoletniego samobójcy. Rozdział 4. Wsparcie rodzin z dzieckiem ze spektrum autyzmu we wczesnym wspomaganiu w teorii i praktyce. Rozdział 5. Znaczenie opieki wytchnieniowej dla rodziców osób o niepełnej sprawności jako formy wsparcia – rozważania wstępne. Rozdział 6. Przygotowanie uczniów z umiarkowana i znaczną niepełnosprawnością intelektualną do samodzielności.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Zawiera: Wstęp. Rozdział I Tanatopedagogiczne konteksty życia rodziny: 1. Niezawinione cierpienie dziecka; 2. Dziecko w cierpieniu totalnym; 2.1. Nieuleczalna choroba dziecka; 2.2. Wymiary cierpienia chorego dziecka; 3. Skutki choroby dziecka w rodzinie; 4. Tanatopedagogika wobec zagrożenia życia dziecka; 4.1. Ogólne założenia tanatopedagogiki; 4.2. Tanatopedagogiczny wymiar funkcjonowania rodziny chorego dziecka. Rozdział II Rodzina wobec sytuacji tanatologicznej: 1. Dążenie do podniesienia jakości życia dziecka; 2. Adaptacja do trudnej sytuacji; 3. Wykorzystanie resilience; 4. Wzrost potraumatyczny; 5. Znaczenie wsparcia hospicyjnego; 6. Rola edukacji; 6.1. Edukacja w rodzinie chorego dziecka; 6.2. Edukacja formalna. Rozdział III Metodologia badań własnych: 1. Orientacja jakościowa w badaniach empirycznych; 1.1. Ogólne założenia badań jakościowych; 1.2. Konstruktywistyczne ujęcie teorii ugruntowanej; 1.3. Zastosowanie teorii ugruntowanej w opiece paliatywnej; 2. Badania własne; 2.1. Problematyka badawcza i metody gromadzenia danych; 2.2. Środowisko realizacji badań i ich przebieg. Rozdział IV Budowanie oraz wykorzystanie zasobów indywidualnych i rodzinnych: 1. Zdrowe i chore dziecko; 2. Ojcostwo i macierzyństwo; 3. Filozofia życiowa; 4. Wiara w Boga; 5. Praca i odpoczynek; 6. Wspólny potencjał rodziny; 7. Zasoby materialne; 8. Plany i marzenia. Rozdział V Sprzeciw rodziców wobec własnej bezradności: 1.Dbanie o jakość życia dziecka; 2. Blaski i cienie komunikacji z personelem szpitalnym; 3. Uczestniczenie w edukacji formalnej; 4. Podejmowanie inicjatyw własnych; 5. Dzielenie się doświadczeniem; 6. Własny rozwój bliskich dziecka; 6.1. Poznanie i akceptacja samego siebie; 6.2. Zmiany w hierarchii wartości i w postawach; 6.3. Akceptacja nieuchronności cierpienia i śmierci; 6.4. Własny rozwój duchowo-religijny; 6.5. Samokształcenie i nabywanie kompetencji. Rozdział VI Współpraca rodziny z hospicjum: 1. Hospicjum jako istotna forma wsparcia rodziny; 1.1. Postrzeganie hospicjum i początek współpracy; 1.2. Korzyści płynące ze wsparcia; 2. Trudności we współpracy; 3. Ku wzajemnemu zrozumieniu. Rozdział VII Edukacja chorego dziecka w rodzinie: 1. Organizowanie doświadczeń w celu „przybliżenia dziecku świata”; 2. Wspieranie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego; 3. Wzmacnianie samodzielności; 4. Kształtowanie postaw prospołecznych; 5. Wzmacnianie aktywności duchowo-religijnej dziecka; 6. Nagradzanie i karanie. Rozdział VIII Edukacja zdrowego dziecka w rodzinie: 1. Diagnoza i zaspokajanie potrzeb dziecka; 1.1. Deficyt obecności i uwagi bliskich; 1.2. Brak informacji o chorobie; 1.3. Potrzeba planowania przyszłości; 1.4. Poszukiwanie kontaktów społecznych; 2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka; 3. Troska o rozwój duchowo-religijny; 4. Wdrażanie do obowiązków; 5. Kształtowanie postawy opiekuńczej wobec chorego rodzeństwa; 6. Korygowanie i wzmacnianie zachowań dziecka. Zakończenie: 1. Rodzina wobec choroby dziecka; 2. Dyskusja wyników; 3. Postulaty. Bibliografia.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 159.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Zawiera: Wprowadzenie. Rozdział I Doświadczenie choroby z perspektywy chorego i jego otoczenia – ujęcie socjologiczne: 1.1. Choroba – poczucie dyskomfortu – chorowanie; 1.2. Obraz choroby, relacje lekarz-pacjent w koncepcji Talcotta Parsonsa; 1.3. Dowartościowanie perspektywy pacjenta laika w rozważaniach Eliota Freidsona – lecznictwo niemedyczne; 1.4. Zachowania w chorobie jako przedmiot badań socjologicznych; 1.5.Anselma Straussa koncepcja choroby przewlekłej jako trajektorii; 1.6. Model zmieniających się perspektyw w chorobie przewlekłej według Barbary Paterson; Konkluzje. Rozdział II Rodzice wobec choroby dziecka. Perspektywa pedagogiczno-psychologiczna: 2.1. Rodzina dziecka z niepełnosprawnością w ujęciu systemowej koncepcji rodzin; 2.2. Choroba w rodzinie jako przedmiot badań pedagogicznych; 2.3. Problemy i obciążenia rodziców związane z chorobą dziecka; 2.4. Proces przyjęcia niepełnosprawności dziecka; 2.4.1. Przyjęcie diagnozy; 2.4.2. Szok – bunt – akceptacja – proces dostosowywania się do niepełnosprawności w wybranych ujęciach; 2.5. Stres rodzicielski i radzenie sobie z nim; Konkluzje. Rozdział III Wsparcie osób z rzadką chorobą genetyczną i ich rodzin: 3.1. Rzadka choroba – ujęcie definicyjne, podział i etiologia zaburzeń genetycznych; 3.1.1. Wybrane rzadkie zespoły genetyczne – charakterystyka, rozwój; 3.1.1.1. Zespół łamliwego chromosomu X; 3.1.1.2. Zespół Smitha-Lemliego-Opitza; 3.1.1.3. Fenyloketonuria; 3.1.1.4. Zespół Pradara-Williego; 3.1.1.5. Zespół Draveta; 3.2. Medyczne i społeczne aspekty funkcjonowania pacjentów z rzadkimi chorobami i ich rodzin; 3.3. Wsparcie jako niezbywalny składnik „spirali życzliwości”; 3.4. Wsparcie pedagogiczne rodziców dzieci chorych; 3.5. Polityka zdrowotna i wsparcie pacjentów z rzadkimi chorobami oraz ich rodzin w wybranych krajach Europy; 3.5.1. Decyzje, plany i działania w zakresie opieki zdrowotnej; 3.5.2. pecjalistyczna opieka zdrowotna w wybranych krajach Europy; 3.6. Internet jako przestrzeń wsparcia społecznego osób z rzadkimi chorobami genetycznymi i ich rodzin; Konkluzje. Rozdział IV Uzasadnienie stanowiska badawczego: 4.1. Problematyka, przedmiot i cele badań; 4.2. Paradygmat badań jakościowych; 4.3. Biografia jako orientacja metodologiczna; 4.3.1. Wywiad narracyjny w ujęciu Fritza Schützego; 4.4. Organizacja badania, charakterystyka próby badanych, przebieg badania, aspekty etyczne. Rozdział V Trajektoria życia rodziców dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi - badania własne: 5.1. Trajektoria doświadczeniem rodziców dzieci z rzadkimi chorobami genetycznymi; 5.1.1. Gromadzenie się potencjału trajektoryjnego; 5.1.2. Diagnoza jako wydarzenie centralne narracji; 5.1.3. Trud i radość życia z dzieckiem z rzadką chorobą; 5.2. Zróżnicowane trajektorii życia; 5.2.1. Dagmara – nierozerwalna więź z córką; 5.2.2. Aleksandra – poczucie braku wsparcia i zrozumienia; 5.2.3. Alicja – żal i zmęczenie; 5.2.4. Marek – siła i autonomia; 5.3. Zmiany perspektyw w doświadczeniu choroby; Konkluzje. Rozdział VI Od wsparcia do samorozwoju. Wsparcie społeczne i pedagogiczne udzielane rodzinie dziecka z rzadką chorobą genetyczną: 6.1. Otrzymywane i udzielane wsparcie w układzie człowiek-człowieka; 6.2. Doświadczenie wsparcia w układzie człowiek-grupa; 6.2.1. Środowisko lokalne; 6.2.2. Stowarzyszenia społeczne; 6.2.3. Wspólnoty i ugrupowania kościelne, znaczenie wiary; 6.3. Uzyskanie wsparcia w układzie człowiek-instytucje; 6.3.1. Szkoła i inne placówki edukacyjne jako miejsce wsparcia dziecka i jego rodziny; 6.3.2. Instytucje pomocy medycznej, lekarze, personel medyczny, rehabilitanci; 6.4. Wsparcie pedagogiczne; Konkluzje. Zakończenie. Pedagogiczna pomoc rodzinie dziecka z rzadkim zespołem genetycznych – inspiracje i propozycje. Bibliografia. Aneks.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 316 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej