Sorting
Source
Książki
(17)
Form of Work
Książki
(17)
Status
only on-site
(12)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(12)
Author
Gilewicz Joanna
(3)
Binder Marek
(2)
Butcher James N
(2)
Carson Robert C
(2)
Dietrich Włodzimierz
(2)
Jarmocik Anna
(2)
Kaiser Jan
(2)
Kalat James W. (1946- )
(2)
Kuniecki Michał
(2)
Mineka Susan
(2)
Przybysz Jerzy
(2)
Woynarowska Barbara
(2)
Bilikiewicz Adam
(1)
Cierpiałkowska Lidia (1950- )
(1)
Colman Andrew M
(1)
Hellewell Jonathan S.E
(1)
Holas Paweł
(1)
Klimasiński Krzysztof
(1)
Kosslyn Stephen M
(1)
Lazarus Arnold A
(1)
Majczyna Beata
(1)
Majczyna Marek
(1)
Meyer Robert
(1)
Myers David G
(1)
Palczewska Małgorzata
(1)
Rosenberg Robin S
(1)
Rosenhan David L
(1)
Seligman Martin E. P
(1)
Sikora Katarzyna
(1)
Stirling John D
(1)
Trzebiatowska Małgorzata
(1)
Tylikowska Anna
(1)
Walker Elaine F
(1)
Wojciechowski Aleksander
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(15)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Choroby psychiczne
(17)
Osobowość
(11)
Psychopatologia
(9)
Schizofrenia
(9)
Psychologia
(7)
Nałóg
(5)
Odżywianie
(5)
Psychoterapia
(5)
Uczenie się
(5)
Alkoholizm
(4)
Choroby afektywne
(4)
Depresja psychiczna
(4)
Mózg
(4)
Pamięć
(4)
Sen
(4)
Uczucia
(4)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(4)
Zmysły
(4)
Anoreksja
(3)
Bulimia
(3)
Genetyka zachowania
(3)
Język
(3)
Lęk
(3)
Narkomania
(3)
Nerwice
(3)
Paranoja
(3)
Psychiatria
(3)
Psychiatria sądowa
(3)
Stres
(3)
Słuch
(3)
Układ nerwowy
(3)
Wzrok
(3)
Zachowanie
(3)
Agresywność
(2)
Dziecko
(2)
Edukacja zdrowotna
(2)
Fizjologia
(2)
Hormony
(2)
Motywacja
(2)
Młodzież
(2)
Narząd ruchu
(2)
Niedorozwój umysłowy
(2)
Promocja zdrowia
(2)
Psychologia społeczna
(2)
Samobójstwo
(2)
Uczniowie
(2)
Wychowanie seksualne
(2)
Świadomość
(2)
Adaptacja
(1)
Alkohol
(1)
Autyzm
(1)
Biegli sądowi
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Gwałt
(1)
Hipnoza
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Kazirodztwo
(1)
Lecznictwo
(1)
Małżeństwo
(1)
Medytacja
(1)
Molestowanie seksualne
(1)
Myślenie
(1)
Narkotyki
(1)
Neuropsychologia
(1)
Ontogeneza
(1)
Pedofilia
(1)
Psychiatria dzieci i młodzieży
(1)
Psychologia kliniczna
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Psychozy
(1)
Spostrzeganie
(1)
Starość
(1)
Starzenie się
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Testament
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Umysł
(1)
Urojenia
(1)
Wrażenia
(1)
17 results Filter
Book
In basket
1. Zagadnienia ogólne. 2. Komórki nerwowe i przewodnictwo nerwowe. 3. Wymiana informacji w synapsach. 4. Anatomia układu nerwowego. 5. Rozwój i plastyczność układu nerwowego. 6. Wzrok. 7. Inne układy sensoryczne i uwaga. 8. Ruch. 9. Sen i czuwanie. 10. Regulacja wewnętrzna. 11. Zachowania reprodukcyjne. 12. Zachowania emocjonalne. 13. Biologiczne aspekty uczenia się i pamięci. 14. Asymetria mózgu i język. 15. Zaburzenia psychiczne. A. Chemia w skrócie. B. Zasady postępowania w badaniach neurologicznych z udziałem zwierząt i ludzi przyjęte przez Society for Neuroscience.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
1. Zagadnienia ogólne. 2. Komórki nerwowe i przewodnictwo nerwowe. 3. Wymiana informacji w synapsach. 4. Anatomia układu nerwowego. 5. Rozwój i plastyczność układu nerwowego. 6. Wzrok. 7. Inne układy sensoryczne i uwaga. 8. Ruch. 9. Sen i czuwanie. 10. Regulacja wewnętrzna. 11. Zachowania reprodukcyjne. 12. Zachowania emocjonalne. 13. Biologiczne aspekty uczenia się i pamięci. 14. Asymetria mózgu i język. 15. Zaburzenia psychiczne. A. Chemia w skrócie. B. Zasady postępowania w badaniach neurologicznych z udziałem zwierząt i ludzi przyjęte przez Society for Neuroscience.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przedmowa; Część I. Edukacja zdrowotna – podstawy teoretyczne i metodyczne; Rozdział 1. Zdrowie; 1.1. Definiowanie zdrowia i choroby; 1.1.1. Definiowanie zdrowia profesjonalne i potoczne; 1.1.2. Zdrowie jako kategoria pozytywna; 1.1.3. Definiowanie choroby; 1.2. Modele zdrowia; 1.2.1. Biomedyczny model zdrowia; 1.2.2. Holistyczne podejście do zdrowia; 1.2.3. Model salutogenezy A. Antonovsky’ego; 1.3. Mierniki zdrowia; 1.4. Zdrowie jako wartość i zasób dla jednostki i społeczeństwa; 1.5. Jakość życia związana ze zdrowiem; Rozdział 2. Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie; 2.1. Czynniki warunkujące zdrowie i zmiany w ich postrzeganiu; 2.2. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące; 2.3. Styl życia i zachowania zdrowotne; 2.3.1. Prozdrowotny styl życia; 2.3.2. Zachowania zdrowotne; 2.3.3. Charakterystyka zachowań zdrowotnych dorosłych Polaków; 2.4. Wsparcie społeczne; 2.4.1. Definicje i rodzaje wsparcia społecznego; 2.4.2. Kapitał społeczny; 2.5. Czynniki społeczno-ekonomiczne; 2.6. Opieka zdrowotna; 2.7. Dbałość ludzi o własne zdrowie; 2.7.1. Sposoby dbania o zdrowie w społeczeństwie polskim; 2.7.2. Przyczyny bierności wobec zdrowia; 2.7.3. Niektóre uwarunkowania dbałości o zdrowie; 2.7.4. Healthism – nadmierna koncentracja na zdrowiu; Rozdział 3. Z dziejów edukacji zdrowotnej w Polsce; 3.1. Periodyzacja dziejów edukacji zdrowotnej w Polsce; 3.2. Twórcy, ich dzieła i myśli; 3.3. Znaczące organizacje, instytucje i projekty; 3.4. Czasopisma naukowe i fachowe; Rozdział 4. Koncepcje i podstawy teoretyczne edukacji zdrowotnej; 4.1. Terminologia i definicje; 4.1.1. Nazwy i ich ewolucja; 4.1.2. Definicje; 4.1.3. Podstawowe pojęcia; 4.2. Cele i oczekiwane efekty; 4.3. Koncepcje i modele; 4.4. Teorie wykorzystywane w edukacji zdrowotnej; 4.5. Etyczne aspekty edukacji zdrowotnej; Rozdział 5. Edukacja zdrowotna a terapia i profilaktyka chorób oraz promocja zdrowia; 5.1. Rola edukacji zdrowotnej w terapii chorób; 5.2. Edukacja zdrowotna a profilaktyka; 5.3. Promocja zdrowia; 5.3.1. Geneza promocji zdrowia; 5.3.2. Definicje; 5.3.3. Strategia działania; 5.3.4. Podejścia i metody działań; 5.3.5. Modele promocji zdrowia; 5.3.6. Edukacja zdrowotna jako kluczowy komponent promocji zdrowia; 5.4. Profilaktyka a promocja zdrowia; Rozdział 6. Metodyka edukacji zdrowotnej; 6.1. Planowanie i ewaluacja w edukacji zdrowotnej; 6.1.1. Etapy planowania programu edukacji zdrowotnej; 6.1.2. Zasady układania scenariusza zajęć; 6.1.3. Ewaluacja w edukacji zdrowotnej; 6.2. Tworzenie warunków do uczenia się; 6.2.1. Komunikowanie jako podstawa uczenia się – nauczania; 6.2.2. Rola i kompetencje osób prowadzących edukację zdrowotną; 6.2.3. Warunki, organizacja i klimat sprzyjające dobremu komunikowaniu i uczeniu się; 6.3. Metody wspomagania uczenia się; 6.3.1. Rodzaje metod i technik uczenia się – nauczania; 6.3.2. Zasady doboru metod i technik uczenia się – nauczania; 6.3.3. Akcje i konkursy w edukacji zdrowotnej; 6.3.4. Charakterystyka wybranych metod i technik; 6.4. Środki dydaktyczne w edukacji zdrowotnej; 6.4.1. Środki dydaktyczne stosowane w edukacji zdrowotnej w ostatnich dekadach; 6.4.2. Korzyści i ograniczenia w korzystaniu z Internetu; Rozdział 7. Współpraca z mass mediami w edukacji zdrowotnej; 7.1. Mass media jako źródła informacji o zdrowiu; 7.2. Zasady skutecznego wykorzystywania mass mediów w edukacji zdrowotnej; 7.3. Współpraca z mass mediami; 7.4. Marketing społeczny i kampanie społeczne w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej; Rozdział 8. Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach; 8.1. Edukacja zdrowotna w rodzinie; 8.1.1. Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży; 8.1.2. Potrzeby w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej starszych członków rodziny; 8.2. Edukacja zdrowotna w przedszkolu; 8.3. Edukacja zdrowotna w szkole; 8.3.1. Dzieje edukacji zdrowotnej w szkole w Polsce w ostatnim półwieczu; 8.3.2. Aktualna sytuacja w szkolnej edukacji zdrowotnej w Polsce; 8.3.3. Nowe rozwiązania w szkolnej edukacji zdrowotnej w niektórych krajach Europy; 8.3.4. Szkoła promująca zdrowie; 8.4. Edukacja zdrowotna w zakładach opieki zdrowotnej; 8.4.1. Edukacja zdrowotna w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza rodzinnego; 8.4.2. Zadania pielęgniarki rodzinnej w edukacji zdrowotnej; 8.4.3. Zadania pielęgniarki i higienistki szkolnej w edukacji zdrowotnej; 8.4.4. Edukacja osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych; 8.4.5. Szpital promujący zdrowie; Część II. Wybrane zagadnienia edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym; Wprowadzenie; Rozdział 1. Dbałość o ciało; 1.1. Postrzeganie i dbałość o ciało we współczesnym świecie; 1.2. Uczenie się dbania o ciało w dzieciństwie i młodości; 1.3. Wybrane zagadnienia i propozycje zajęć; 1.3.1. Dbałość o zęby; 1.3.2. Samokontrola masy ciała; 1.3.3. Pielęgnacja i samobadanie piersi; 1.3.4. Samobadanie jąder; 1.3.5. Ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem; Rozdział 2. Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna; 2.1. Pojęcie zdrowego żywienia; 2.2. Prozdrowotna edukacja żywieniowa; 2.3. Edukacja żywieniowa w szkole; 2.4. Wybrane zagadnienia i propozycje zajęć; 2.4.1. Urozmaicenie posiłków; 2.4.2. Umiarkowanie w jedzeniu; 2.4.3. Uregulowane żywienie; 2.4.4. Umiejętność przygotowania posiłków; 2.4.5. Uprawianie sportu i inne formy aktywności fizycznej; 2.4.6. Unikanie lub ograniczanie spożycia niektórych produktów; 2.4.7. + Uśmiech; Rozdział 3. Bezpieczeństwo - zapobieganie urazom; 3.1. Wypadki i urazy – definicje i epidemiologia; 3.2. Profilaktyka urazów a promocja bezpieczeństwa; 3.3. Edukacja do bezpieczeństwa; 3.4. Edukacja do bezpieczeństwa w szkole; 3.5. Wybrane zagadnienia i propozycje zajęć; 3.5.1. Samoocena własnych zachowań związanych z bezpieczeństwem; 3.5.2. Przyczyny urazów i sposoby ich eliminowania; 3.5.3. Ocena i podejmowanie ryzyka; 3.5.4. Identyfikacja zagrożeń w najbliższym otoczeniu; Rozdział 4. Seksualność – wybrane zagadnienia; 4.1. Podstawowe pojęcia; 4.1.1. Zdrowie seksualne i prokreacyjne; 4.1.2. Prawa prokreacyjne i seksualne; 4.1.3. Wychowanie i edukacja seksualna; 4.2. Edukacja seksualna; 4.2.1. Edukacja seksualna dzieci w wieku przedszkolnym; 4.2.2. Edukacja seksualna dzieci w okresie wczesnoszkolnym; 4.2.3. Biomedyczne podstawy edukacji seksualnej młodzieży; 4.2.4. Psychoseksualne podstawy edukacji seksualnej młodzieży; 4.2.5. Antykoncepcja i zapobieganie zakażeniom przenoszonym drogą płciową; 4.2.6. Problemy osobiste i relacje interpersonalne; 4.3. Zasady konstruowania i realizacji programów edukacji seksualnej młodzieży; 4.3.1. Zasady konstruowania programów edukacji seksualnej; 4.3.2. Ważne rady praktyczne; Rozdział 5. Zdrowie psychospołeczne – wybrane zagadnienia; Wprowadzenie; A. Zdrowie i dobrostan psychiczny; 5.1. Kondycja psychiczna dzieci i młodzieży; 5.2. Złożoność i wieloznaczność zdrowia psychicznego; 5.3. Kryteria zdrowia psychicznego; 5.4. Dobrostan psychiczny; 5.5. Propozycje zajęć; B. Emocje i stres; 5.6. Emocje; 5.7. Radzenie sobie z negatywnymi emocjami; 5.8. Stres; 5.9. Strategie przeciwstresowe i mechanizmy obronne; 5.10. Propozycje zajęć; C. Optymizm; 5.11. Optymiści i pesymiści; 5.12. Optymistyczna postawa życiowa; 5.13. Styl wyjaśniania; 5.14. Wyuczona bezradność i granice optymizmu; 5.15. Kształtowanie pozytywnego stosunku do świata; 5.16. Propozycje zajęć; D. Poczucie tożsamości i własnej wartości; 5.17. Terminologia; 5.18. Kształtowanie się obrazu „ja” i poczucia własnej wartości; 5.19. Spostrzeganie siebie w relacjach z innymi; 5.20. Wpływ wychowania na kształtowanie poczucia własnej wartości ucznia; 5.21. Ocena szkolna jako czynnik oddziałujący na poczucie własnej wartości ucznia; 5.22. Propozycje zajęć; E. Umiejętności życiowe; 5.23. Umiejętności życiowe i ich kształtowanie w edukacji zdrowotnej i innych działaniach szkoły; 5.23.1. Definicja i rodzaje umiejętności życiowych; 5.23.2. Planowanie edukacji służącej kształtowaniu umiejętności życiowych; 5.23.3. Możliwości kształtowania umiejętności życiowych w polskiej szkole; 5.24. Rozwijanie u uczniów wybranych umiejętności życiowych; 5.24.1. Myślenie krytyczne i podejmowanie decyzji; 5.24.2. Myślenie twórcze i rozwiązywanie problemów; 5.24.3. Komunikacja interpersonalna; F. Chorzy psychicznie w społeczeństwie; 5.25. Zaburzenia i choroby psychiczne; 5.26. Stosunek społeczeństwa do zaburzeń i chorób psychicznych; 5.27. Społeczny wizerunek osób chorych psychicznie; 5.28. Działania na rzecz integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i przeciwdziałanie stygmatyzacji; 5.29. Propozycje zajęć; Rozdział 6. Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych; 6.1. Zmiany w podejściu do problemów związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych; 6.2. Integralne podejście do profilaktyki używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań problemowych młodzieży; 6.3. Nowe i „stare” poziomy profilaktyki; 6.4. Główne obszary profilaktyki używania substancji psychoaktywnych; 6.4.1. Profilaktyka ukierunkowana na jednostkę; 6.4.2. Profilaktyka ukierunkowana na środowisko społeczne; 6.5. Profilaktyka oparta na naukowych podstawach; 6.6. Strategie oparte na naukowych podstawach; 6.6.1. Strategie wiodące; 6.6.2. Strategie uzupełniające; 6.7. Istotne elementy programów profilaktycznych; 6.8. Wskazówki dotyczące ewaluacji; 6.9. Propozycje zajęć; Rozdział 7. Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów; 7.1. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży – definicje, formy, częstość występowania; 7.2. Podejścia wyjaśniające agresję i przemoc u dzieci i młodzieży; 7.3. Środowiskowe uwarunkowania agresji; 7.4. Przyczyny i skutki zachowań agresywnych; 7.4.1. Potrzeby zaspokajane przez zachowania agresywne; 7.4.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy; 7.4.3. Skutki zachowań agresywnych; 7.5. Zapobieganie zachowaniom agresywnym uczniów; 7.6. Umiejętności i strategie potrzebne do radzenia sobie w szkolnych sytuacjach agresji i przemocy; Aneks. Propozycje ćwiczeń i zabaw; A.1. Ćwiczenia rozgrzewająco-integrujące; A.2. Ćwiczenia energetyzujące; A.3. Ćwiczenia relaksacyjne; A.4. Ćwiczenia koncentracji; Bibliografia; Indeks nazwisk; Indeks rzeczowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (4 egz.)
Book
In basket
I. Edukacja zdrowotna - podstawy teoretyczne i metodyczne 1. Zdrowie 2. Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie 3. Z dziejów edukacji zdrowotnej w Polsce 4. Koncepcje i podstawy teoretyczne edukacji zdrowotnej 5. Edukacja zdrowotna a terapia i profilaktyka chorób oraz promocja zdrowia 6. Metodyka edukacji zdrowotnej 7. Współpraca z mass mediami w edukacji zdrowotnej 8. Edukacja zdrowotna w różnych siedliskach II. Wybrane zagadnienia edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 1. Dbałość o ciało 2. Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna 3. Bezepieczeństwo - zapobieganie urazom 4. Seksualność - wybrane zagadnienia 5. Zdrowie psychospołeczne - wybrane zagadnienia 6. Zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych 7. Przeciwdziałanie agresji i przemocy wsród uczniów 8. Propozycje cwiczeń i zabaw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Cz.I Psychopatologia: 1. Zagadnienia ogólne: teoretyczne problemy psychopatologii i psychologii klinicznej, 2. Klasyfikacja zaburzeń zachowania: etiologia, diagnoza nozologiczna i psychologiczna, 3. Etiologia nieorganicznych zaburzeń zachowania, 4. Zaburzenia zachowania, w których uczenie (się) jest ważnym czynnikiem etiologicznym, 5. Zaburzenia organiczne, 6. Schizofrenie, paranoje i zaburzenia afektywne (depresje), 7. Zaburzenia osobowości, 8. Rozwojowe zaburzenia zachowania (u dzieci i młodzieży), Cz.II Praktyczna psychologia kliniczna: 1. Somatoterapia zaburzeń zachowania, 2. Diagnoza psychologiczna: badanie psychologiczne, 3. Niepsychometryczne metody badania pacjentów, 4. Metody psychometryczne w psychologii klinicznej, 5. Psychoterapia, 6. Inne (oprócz psychoterapii) działania zawodowe psychologa-klinicysty
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
1. Zakres psychiatrii oraz jej miejsce w kulturze i wśród innych dyscyplin nauki, 2. Zarys dziejów psychiatrii. Kierunki w psychiatrii, 3. Fizjologiczne podstawy czynności psychicznych, 4. Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych, 5. Psychopatologia ogólna - objawy i zespoły zaburzeń psychicznych, 6. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zagadnienia nazewnictwa, 7. Epidemiologia psychiatryczna, 8. Badanie chorego, 9. Zaburzenia psychiczne na tle organicznym, 10. Zaburzenia psychiczne spowodowane chorobą somatyczną, 11. Zaburzenia psychiczne spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, 12. Psychozy schizofreniczne, 13. Paranoja i reakcje paranoiczne, 14.Halucynozy (psychozy parafreniczne), 15. Choroby afektywne, 16. Nerwice, 17. Zaburzenia reaktywne, 18. Rola czynników psychologicznych i behawioralnych w genezie niektórych chorób somatycznych, 19. Zespoły psychopatogeniczne związane z zaburzeniami procesów fizjologicznych, 20. Zaburzenia osobowości, 21. Samobójstwa i zaburzenia psychiczne, 22. Psychiatria dzieci i młodzieży (wybrane zagadnienia), 23. Starzenie się i zaburzenia psychiczne wieku podeszłego, 24. Somatoterapia zaburzeń psychicznych, 25. Farmakologiczna profilaktyka chorób psychicznych, 26. Psychoterapia, 27. Doraźna pomoc psychiatryczna, 28. Psychiatria konsultacyjna. Psychiatria związków z medycyną, 29. Psychiatria środowiskowa i organizacja psychiatrycznej opieki zdrowotnej, 30. Koszty leczenia w psychiatrii, 31. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego i jej realizacja, 32. Psychiatria sądowa i orzecznictwo, 33. Niektóre problemy etyczno-deontologiczne w psychiatrii,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Część Ogólna. Biegli; Ambulatoryjne badanie sądowo-psychiatryczne; Obserwacja szpitalna; Opinia sądowo-psychiatryczna; Opinowanie o poczytalności; Opiniowanie o stosowaniu leczniczych środków zabezpieczających; Realizacja leczniczych środków zabezpieczających; Opiniowanie o zdolności oskarżonego do brania udziału w postępowaniu karnym i przebywania w reszcie; Badanie zdolności świadka do składania zeznań; Badanie osób pokrzywdzonych; Opiniowanie o zdolności do odbywania kary pozbawienia wolności; Tajemnica lekarska. Część szczegółowa. Psychozy schizofreniczne; Zespoły psychiatryczne bez rozpadu struktury osobowości; Choroby afektywne; Organiczne zaburzenia psychiczne; Padaczki; Upośledzenia umysłowe; Infantylizm; Zaburzenie osobowości; Alkoholizm; Zazdrość; Zespół urojeń niewierności małżeńskiej; Narkomania; Stany wyjątkowe; Symulacja i zaburzenia reaktywne; Afekty kryminogenne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Opinia sądowo-psychiatryczna; Hospitalizacja bez zgody pacjenta; Umieszczenie w domu pomocy społecznej; Ważność oświadczenia woli; Ważność testamentu; Ubezwłasnowolnienie; Sprawy małżeńskie; Sprawy opiekuńcze; Orzekanie o niezdolności do pracy; Roszczenia; Leczenie odwykowe; Problemy etyczne w postępowaniu cywilnym; Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
1. Krytyczne myślenie dzięki wiedzy psychologicznej, 2. Neurotyka, genetyka i zachowanie, 3. Rozwijające się dziecko, 4. Adolescencja i dorosłość, 5. Wrażenia, 6. Spostrzeganie, 7. Stany świadomości, 8. Uczenie się, 9. Pamięć, 10. Myślenie i język, 11. Inteligencja, 12. Motywacja, 13. Emocje, 14. Osobowość, 15. Zaburzenia psychiczne, 16. Terapia, 17. Stres a zdrowie, 18. Psychologia społeczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Psychologia wczoraj i dziś. 2. Proces badawczy: w jaki sposób prowadzimy nasze dociekania? 3. Biologia umysłu i zachowania. 4. Wrażenia i spostrzeganie: wkraczanie świata w umysł. 5. Świadomość. 6. Uczenie się. 7. Pamięć: życie dniem wczorajszym. 8. Język i myślenie. 9. Rodzaje inteligencji: co to znaczy być bystrym? 10. Emocje i motywacja: czucie i dążenie. 11. Osobowość: niech żyje różnorodność! 12. Psychologia biegu życia: dorastanie, starzenie się, nabywanie mądrości. 13. Stres, zdrowie i radzenie sobie ze stresem. 14. Zaburzenia psychiczne. 15. Terapia. 16. Psychologia społeczna: spotkanie umysłów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
1. Psychologia zaburzeń: zarys ogólny, 2. Historyczne poglądy na zaburzone zachowanie, 3. Przyczyny zaburzeń psychicznych i poglądy na psychologię zaburzeń, 4. Stres i zaburzenia przystosowania, 5. Zaburzenia na tle lękowym, 6. Zaburzenia nastroju i samobójstwa, 7. Zaburzenia somatomorficzne i dysocjacyjne, 8 Zaburzenia odżywiania i inne szkodliwe dla zdrowia fizycznego czynniki psychologiczne, 9. Zaburzenia osobowości, 10. Zaburzenia związane z substancjami psychoaktywnymi i inne wywołane przez uzależnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
11. Odmienność, dysfunkcje i wykorzystywanie seksualne, 12. Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe, 13. Zaburzenia po uszkodzeniu mózgu i inne mechanizmy upośledzenia funkcji poznawczych, 14. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, 15. Ocena kliniczna, 16. Biologiczne metody leczenia, 17. Terapie psychologiczne, 18. Współczesne problemy leczenia zaburzeń psychicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera: 1.Nienormalność dawniej i dzisiaj: Tematy i zadania; Wczesne podejście do nienormalności; Leczenie obłąkanych; Współczesna definicja nienormalności; Podsumowanie. 2.Badanie psychologiczne, diagnoza i metody badań naukowych: Badanie psychologiczne; Diagnoza; metody badań naukowych. 3.Podejścia psychologiczne: Podejście psychodynamiczne; Podejścia egzystencjalne i humanistyczne; Podejście behawioralne; Podejście poznawcze; Podsumowanie, 4.Podejście biologiczne i neurotyka: Podejście biologiczne; Geny a zachowania nienormalne; Neurony i etiologii biochemiczna; Struktury mózgowe a nienormalne zachowanie; Rozwój układu nerwowego a nienormalne zachowania; Wpływ środowiska na nienormalne zachowania; Podsumowanie. 5.Zaburzenia lękowe: Strach i lek; Fobia; Zaburzenia po stresie urazowym; Lęk paniczny; Uogólnione zaburzenia lękowe; Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne; Niepokój codzienny; Podsumowanie. 6.Zaburzenia somatoformiczne i dysocjacyjne: Zaburzenia somatoformiczne; Zaburzenia dysocjacyjne; Podsumowanie. 7.Zaburzenia snu: Klasyfikacja zaburzeń snu; Depresja i zaburzenia depresyjne; Teoria zaburzeń depresyjnych; Leczenie zaburzeń depresyjnych; Zaburzenia dwubiegunowe; Samobójstwo; Podsumowanie. 8.Zaburzenia wczesnodziecięce: Rozpoznanie zaburzeń dziecięcych; Zaburzenia emocjonalne; Zaburzenia rozwojowe; Zaburzenia odżywiania i nawyków; Destrukcyjne zaburzenia zachowania; Podsumowanie. 9.Zaburzenia osobowości: Diagnozowanie zaburzeń osobowości; Zaburzenia dziwaczno-ekscentryczne; Zaburzenia dramatyczno-niekonsekwentne; Zaburzenia obawowo-lękowe; Podsumowanie. 10.Schizofrenie: Co to jest schizofrenia; Deficyty funkcjonowania; Źródła podatności; Metody leczenia schizofrenii; Podsumowanie. 11.Zaburzenia późnego wieku dojrzałości: Podatność na zaburzenia okresu starzenia się; Demencja; Delirium; Depresja wieku podeszłego; Lek w podeszłym wieku; Nadużywanie określonych substancji w podeszłym wieku; Zaburzenia urojeniowe; Schizofrenia późnego okresu dorosłości; Podsumowanie. 12.Czynniki psychiczne a zaburzenia somatyczne: Interakcje umysłu i ciała; Choroba wieńcowa serca; Wrzody trawienne; Zaburzenia układu odpornościowego; Podsumowanie. 13.Zaburzenia na tle seksualnym: Pięć warstw życia erotycznego; Tożsamość płciowa: warstwa I; orientacja seksualna: warstwa II; Preferencje seksualne: warstwa III; Rola płciowa: warstwa IV; Realizacja seksualna: warstwa V; Podsumowanie. 14.Zaburzenia wywołane zażywaniem środków psychoaktywnych: Zażywanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych; Alkohol; Środki pobudzające (stymulanty); Opiaty; Substancje halucynogenne; Marihuana; Tytoń; Barbiturany i benzodiazepiny; Walka z nadużywanie substancji psychoaktywnych; Podsumowanie. 15.Społeczna i prawna perspektywa w psychopatologii: Wpływ choroby umysłowej; Przymusowe skierowanie na leczenie psychiatryczne; Skierowanie do szpitala psychiatrycznego z przyczyn prawnych; Nowe wyzwania dla systemu prawnego; Nadużycia związane z opieką zdrowia psychicznego; Podsumowanie. 16.Przyszłe kierunki: poziomy analizy: biopsychologia morderstwa; Rozwój: zapobiegać chorobie; terapia z wyboru: psychologia pozytywna; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Book
In basket
1. Nerwice: zaburzenia depresyjne i lękowe, 2. Zaburzenia psychotyczne: schizofrenia. Psychozy afektywne i paranoja, 3. Autyzm wczesnodziecięcy, 4. Zaburzenia odżywiania, 5. Uzależnienie od alkoholu i narkotyków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Pojęcie zaburzenia, 2. Teoria i techniki, 3. Zaburzenia lękowe, 4. Zaburzenia dysocjacyjne i zaburzenia snu, 5. Zaburzenia somatoformiczne, 6. Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe (paranoiczne), 7. Zaburzenia nastroju (afektywne) i samobójstwa, 8. Zaburzenia psychoseksualne, 9. Zaburzenia związane z substancjami, 10. Zaburzania odżywiania, 11. Zaburzenia osobowości, 12.Zaburzenia kontroli impulsów, 13. Zaburzenia manifestujące się przemocą, 14. Zaburzenia psychiczne w dzieci i młodzieży, 15. Organiczne zaburzenia psychiczne i upośledzenie umysłowe, 16. Kwestie prawne i praktyka psychologiczna, 17. Postscriptum. Pozytywnie o zdrowiu psychicznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wprowadzenie do psychologii. Psychologia kliniczna / red. Wiesław Łukaszewski)
1. Ramy naukowej psychopatologii 2. Klasyfikacja i paradygmaty zachowania odbiegającego od normy. 3. Natura schizofrenii. 4. Etiologia schizofrenii. 5. Zaburzenia nastroju. 6. Etiologia zaburzeń nastroju. 7. Zaburzenia lękowe i stany obsesyjne. 8. Etiologia zaburzeń lękowych. 9. Zaburzenia odżywiania. 10. Podatność i czynniki utrwalające w zaburzeniach odżywiania. 11. Krytyka psychopatologii. 12. Przyszłość psychopatologii. 13. Przegląd trzech badań. 14. Pomoce naukowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Psychopatologia / Lidia Cierpiałkowska. - Warszawa : SCHOLAR Wydaw. Naukowe, 2007. - 517 s. : rys. ; 23 cm.
(Wykłady z psychologii / red. nauk. Jerzy Brzeziński ; Tom 15)
1. Klasyfikacje zaburzeń psychicznych, 2. Bilogiczne modele i koncepcje zaburzeń psychicznych, 3. Koncepcje psychologiczne zaburzeń psychicznych, 4. Postępowanie diagnostyczne i podstawowe metody badawcze, 5. Psychopoatologia ogólna, 6. Zaburzenia psychiczne na tle organicznym i upośledzenia umysłowe, 7. zaburzenia spowodoweane używaniem substancji psychoaktywnych, 8. Zaburzenia afektywne, 9. Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne, 10. Zaburzenia osobowości i Zaburzenia seksualne, 11. zaburzenia nerwicowe i zespół stresu pourazowego, 12. Zaburzenia dysocjacyjne i zespołey zaburzeń pod postacią somatyczną, 13. Zaburzenia odżywiania sie i snu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again