Sorting
Source
Książki
(6)
Form of Work
Książki
(5)
Czasopisma
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(5)
Author
Chanduszko-Salska Jolanta
(1)
Dodziuk Anna
(1)
Golec Danuta
(1)
Gorzeń Mariusz
(1)
Grzegołowska-Klarkowska Helena
(1)
Gurowiec Piotr Jerzy
(1)
Gutowska-Wyka Agnieszka
(1)
Habrajska Mariola
(1)
Kaflik-Pieróg Martyna
(1)
Kędzierska Bogna
(1)
Miniszewska Joanna
(1)
Mroziak Barbara
(1)
Nowicka Agnieszka
(1)
Ogińska-Bulik Nina
(1)
Oleś Maria (1956-2017)
(1)
Radmacher Sally A
(1)
Sheridan Charles L
(1)
Suchocka Lilia
(1)
Trzcieniecka-Green Anna
(1)
Zakrzewski Maria
(1)
Znajmiecka-Sikora Marta
(1)
Zych Adam A
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Ból
(5)
Stres
(4)
Osobowość
(3)
Psychoterapia
(3)
Choroby
(2)
Chorzy
(2)
Kobieta
(2)
Psychologia
(2)
Psychologia dziecka
(2)
Służba zdrowia
(2)
AIDS
(1)
Agresywność
(1)
Ból przewlekły
(1)
Chore z nowotworem piersi
(1)
Choroba wieńcowa
(1)
Choroby przewlekłe
(1)
Choroby psychosomatyczne
(1)
Cierpienie
(1)
Ciąża
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dziecko
(1)
HIV
(1)
Leczenie
(1)
Macierzyństwo
(1)
Medycyna
(1)
Metody badawcze
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Nałóg
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nieśmiałość
(1)
Nowotwory
(1)
Odchudzanie
(1)
Odżywianie
(1)
Otyłość dzieci i młodzieży
(1)
Policjanci
(1)
Profilaktyka zdrowotna
(1)
Psychofizjologia
(1)
Psychologia kliniczna
(1)
Psychologia międzykulturowa
(1)
Psychoneuroimmunologia
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rak piersi
(1)
Rodzina
(1)
Testy psychologiczne
(1)
Układ krążenia
(1)
Układ nerwowy
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zmęczenie
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo polskie
(1)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Psychologia
(2)
Medycyna i zdrowie
(1)
Nauka i badania
(1)
6 results Filter
Book
In basket
Psychologia bólu / Lilia Suchocka. - Warszawa : Difin, 2008. - 181 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
Subject
Przedmowa; Wstęp; Rozdział 1 Ból jako zjawisko medyczno-psychologiczne; 1. Zjawisko bólu w literaturze przedmiotu; 2. Anatomia i fizjologia bólu; 3. Klasyfikacja bólu; 3.1. Anatomiczna klasyfikacja bólu; 3.2. Klasyfikacja bólu ze względu na czas trwania; 3.2.1. Ból ostry; 3.2.2. Ból przewlekły; 3.2.3. Różnice między bólem ostrym a bólem przewlekłym; 3.2.4. Ból totalny; 3.3. Klasyfikacja bólu ze względu na miejsce powstawania; 3.4. Klasyfikacja bólu ze względu na miejsce postrzegania; 4. Kliniczno-psychologiczne aspekty bólu; 4.1. Kliniczne cechy bólu; 4.1.1. Natężenie bólu; 4.1.2. Czas trwania bólu; 4.1.3. Lokalizacja bólu; 4.1.4. Jakość bólu; 4.1.5. Reakcje na ból; 4.2. Psychologiczne aspekty bólu; 4.2.1. Wpływ wcześniejszych doświadczeń jednostki a przeżycie bólowe; 4.2.2. Stan emocjonalny a przeżycie bólowe; 4.2.3. Osobowość jednostki a przeżycie bólowe; 5. Egzemplifikacja chorób reumatycznych; 5.1. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS); 5.2. Młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów (MPZS); 5.3. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK); 5.4. Łuszczycowe zapalenie stawów; 5.5. Choroba zwyrodnieniowa stawów; 5.5.1. Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego; 5.5.2. Choroba zwyrodnieniowa stawu kręgosłupa; Rozdział 2 Rozwój a przeżywanie bólu; 1. Koncepcja poczucia sensu życia i wartości w ujęciu nooteorii K. Popielskiego; 1.1. Zagadnienie poczucia sensu życia; 1.2. Problematyka wartości; 2. Postawy wobec choroby przewlekłej a przeżycia bólowe; 3. Wielowymiarowy Model Podmiotowo-Osobowej Transformacji (WMP-OT) bólu i cierpienia; Rozdział 3 Metodologia badań własnych; 1. Problem badań i hipotezy badawcze; 2. Opis zastosowanych metod badania; 2.1. Arkusz Doznań Bólowych (MPQ) R. Melzaka; 2.2. Test Noo-Dynamiki (T.N-D) K. Popielskiego; 2.3. Skala Objawów Noo-psychosomatycznych (SO-NPS) K. Popielskiego; 2.4. Kwestionariusz Doświadczania Cierpienia (KDC) L. Suchockiej; 2.5. Arkusz Samopoznania R.B. Cattella; 2.6. Skala oceny liczbowej bólu; 3. Charakterystyka badanej populacji; Rozdział 4 Analiza i interpretacja wyników przeprowadzonych badań; 1. Analiza czynników wpływających na doznanie bólu. Interpretacja wyników badań Arkuszem doznań bólowych (MPQ) R. Melzack’a; 1.1. Analiza natężenia bólu MPQ R. Melzack’a; 1.2. Analiza natężenia bólu z uwagi na dynamikę poczucia sensu życia; 1.3. Jakościowa analiza oceny doznania bólu w Kategorii Sensorycznej MPQ R. Melzack’a; 1.4. Jakościowa analiza oceny doznania bólu w Kategorii Emocjonalnej MPQ R. Melzack’a; 1.5. Jakościowa analiza oceny doznania bólu w Kategorii Oceniającej (subiektywnej) MPQ R. Melzack’a; 1.6. Jakościowa analiza oceny doznania bólu w Kategorii Różnorodnej MPQ R. Melzack’a; 1.7. Analiza korelacyjna czynników wpływających na doznanie bólowe osób chorych na schorzenia reumatyczne; 1.8. Analiza częstości występowania bólu i charakterystyka objawów towarzyszących chorym na schorzenia reumatyczne; 1.9. Wnioski końcowe analizy bólu na podstawie wyników badań Arkuszem Doznań Bólowych (MPQ); 2. Charakterystyka objawów noo-psychosomatycznych osób z bólami przewlekłymi na podstawie wyników badań testem LO NPS K. Popielskiego; 2.1. Zaburzenia w wymiarze fizycznym (F) LO NPS osób o różnym natężeniu poczucia sensu życia; 2.2. Zaburzenia w wymiarze psychicznym (P) LO NPS osób o różnym natężeniu poczucia sensu życia; 2.3. Zaburzenia w wymiarze noetycznym (N) LO NPS osób o różnym natężeniu poczucia sensu życia; 2.4. Analiza objawów noo-psychosomatycznych – wnioski na podstawie wyników badań Listą Objawów Noo-psychosomatycznych (LO NPS); 3. Analiza struktury osobowości osób z bólami przewlekłymi na podstawie wyników badań testem R.B. Cattella; 4. Analiza poczucia sensu życia na podstawie wyników badań testem T.N-D K. Popielskiego; 4.1. Jakości noetyczne osób chorych na schorzenia reumatyczne; 4.2. Orientacja czasowa osób chorych na schorzenia reumatyczne; 4.3. Aktywność noetyczna osób chorych na schorzenia reumatyczne; 4.4. Postawy noetyczne osób chorych na schorzenia reumatyczne; 4.5. Analiza poczucia sensu życia – wnioski na podstawie wyników badań testem T.N-D K. Popielskiego; Zakończenie; Bibliografia; Słownik bólu; Psychology of Pain Summary; Table of contents.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
1. Wprowadzenie, 2. Podstawowe pojęcia psychologiczne: procesy poznawcze (spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie, inteligencja), emocje i motywacja, 3. Wybrane teorie osobowości, 4. Świat jako system - o systemowym spojrzeniu na człowieka, 5. W drodze do zdrowia - koncepcja salutogenezy i poczucia koherencji Arrona Antonovsky'ego, 6. Tajemnica związku umysłu z ciałem - psychsomatyka w ujęciu historycznym i współczesnym, 7. Choroba w życiu człowieka, 8. Istota i funkcje bólu, 9. Psychologia kobiety, 10. Psychologiczne aspekty ciąży i macierzyństwa, 11. Komunikacja z pacjentem, 12. Stres i radzenie sobie ze stresem, 13. Wypalenie zawodowe, 14. Jak pomagać? - pomoc psychologiczna a psychoterapia, 15. Psychologia w służbie zdrowia - nowe wyzwania. Przykłady psychologicznych programów stosowanych w profilaktyce i leczeniu pacjentów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
1. Zmiana paradygmatu zdrowia i opieki zdrowotnej. 2. Wprowadzenie do psychologii zdrowia. 3. Krytyczne spojrzenie na badania nad zdrowiem. 4. Psychologiczne mechanizmy zdrowia i choroby. 5. Zastosowanie różnych form terapii psychologicznej i behawioralnej w psychologii zdrowia. 6. Spojrzenie na lekarzy i pacjentów z perspektywy poznawczo-społecznej. 7. Stres a zdrowie. 8. Czynniki związane ze stylem życia I: zdrowie, jedzenie i ćwiczenia fizyczne. 9. Style życia II: niewidoczne narkotyki. 10. Ból i psychologia zdrowia. 11. Współczesne epidemie: choroby układu krążenia. 12. Rak i AIDS: choroby siejące strach. 13. Szersze zastosowanie psychologii zdrowia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy psychologii klinicznej i osobowości / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Psychologii Klinicznej KUL ; 6)
1. Inwentarz Poczucia Własnej Wartości - CSEI S. Coopersmitha 2. Religijne aspekty radzenia sobie ze stresem (prace nad polską wersją kwestionariusza RCOPE) 3. Kwestionariusz do badania zmęczenia. Psychometryczne właściwości 4. Pomiar poczucia osamotnienia u dzieci - Skala Osamotnienia dla Dzieci (children's Loneliness Scale, LSC) S.R. Ashera, S. Hymel i P.D. Renshawa 5. Kwestionariusz do Badania Bólu u Dzieci i młodzieży J. Varni i K. Thompson (Varni/Thompson Pediatric Pain Questionnaire - VT-PPQ) 6. Kwestionariusz Radzenia sobie ze Stresem (KRS). Wartość diagnostyczna i wyniki badań młodzieży 7.Kwestionariusz Tendencji Konstruktywnych/Dekonstruktywnych w badaniach dzieci grających w "agresywne" gry komputerowe 8. Kwestionariusz Narcyzmu. Wartość diagnostyczna w świetle wyników badań polskiej młodzieży 9. Pomiar egzystencjalnego wymiaru depresji i jej osobowościowe korelaty u młodzieży akademickiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Cz.I choroba: 1. Dziecko chore jako osoba zależna. Rodzinne wyznaczniki jakości życia, 2. Odczuwalne doświadczania choroby nowotworowej przez dzieci hospitalizowane na oddziałach pediatryczno-onkologicznych, 3. Samopoczucie dzieci długotrawle chorych w rodzinie, 4. Znaczenie relacji z pełnosprawnymi rówieśnikami dla rozwoju psychicznego dzieci przewlekle chorych, 5. Jakość i sens życia w chorobach przewlekłych osób dorosłych, 6. Choroba Alzheimera jako źródło cierpienia dla chorego i opiekuna, 7. Rola wspracia społecznego w opiece paliatywnej. Cz.II Niepełnosprawność: 1. Zmieniająca się rzeczywistość jako źródło cierpień egzystencjalnych i moralnych człowieka, 2. Determinanty wsparcia osoby z niepełnosprawnościa w różnych fazach jej życia, 3. Konieczność wsparcia dzieci z niepełnosprawnością i ich rodziców w środowisku szkolnym, 4. Prawo dziecka choroego i niepełnosprawnego do zdrowia. Problemy rodzin wychowujących dziecko chore przewlekle i niepełnosprawne, 5. Niedopadowanie się niepełnosprawnego dziecka do szkoły źródłem cierpienia i zagrożeń w rozwoju - na przykładzie osoby dotkniętej epilepsją, 6. Funkcjonowanie somatyczne dzieci z równoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku (okres wczesnego i średniego dzieciństwa), 7. Społeczna (dez)akceptacja sekusalności osób z niepełnosprawnością intelektualną, 8. Dylematy macierzyństwa tworzonego dla niepełnosprawnego dziecka, 9. Uczestnictwo społeczne dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w poglądach ich rodziców, 10. Kierunki działań w polityce Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych. Cz.III Starość: 1. Pragnienia i oczekiwania ludzi w wieku poprodukcyjnym, 2. Aktywność versus niezaangażowanie a osobista korzyść w okresie starości, 3. Jak osoby niepełnosprawne pod względem intelektualnym widzą swoich dziadków. Cz.IV Varia 1.: Odporonośc dziecka i jej uwarunkowanie, 2. Integracja tożsamości jako czynniki sprzyjający jakości życia, 3. Więź emocjonalna z rodzicami w okresie dorastania w percepcji studentów, 4. Dziecko z dyslekcją w przestrzeni społecznej szkołyIndeks
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi ; Nr 1 (21) 2002)
Nieregularnie
Radzenie sobie ze stresem u funkcjonariuszy policji, Strategie radzenia sobie ze stresem a poczucie własnej skuteczności u chorych z rozpoznaniem nowotworu narządów rodnych i wewnętrznych, radzenie sobie ze stresem a cechy osobowości u dzieci z nadwagą, Cechy osobowości i wzór zachowania A u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, Psychologiczne aspekty leczenia bólu, Powody obniżenia wagi i oczekiwania kobiet uczestniczących w programie oddziaływań psychologicznych wspomagających redukcję nadwagi, Postawy wobec raka piersi kobiet zdrowych uczestniczących w programie profilaktyki, Postawy rodzicielskie percypowane przez młodzież a formy ujawnianej przez nią agresji, Nieśmiałość - określenie zjawiska oraz doniesienie wstępne z badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again