Sorting
Source
Książki
(9)
Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(8)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(8)
Author
Bylok Felicjan
(2)
Głębocki Konrad
(2)
Goliński Jan
(1)
Harciarek Mirosław
(1)
Jastrzębowski Zbigniew
(1)
Jelonek Dorota
(1)
Marcinkiewicz Cezary
(1)
Nowicka-Skowron Maria
(1)
Nowicki Adam
(1)
Pachura Aneta
(1)
Sikora Jan
(1)
Szopa Janusz
(1)
Sztumska Bożena
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Ekorozwój
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Baza danych
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Etyka biznesu
(1)
Globalizacja
(1)
Informatyka
(1)
Inżynierowie
(1)
Joga
(1)
Kobieta
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Marketing
(1)
Marketing usług
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Politechnika Częstochowska. Biblioteka Główna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka strukturalna UE
(1)
Praca
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Psychofizjologia
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rynek
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzemiosło
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjologia
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Spożycie
(1)
Stres
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Turystyka
(1)
Wykształcenie
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Częstochowa (woj. śląskie)
(2)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
Cz. I Wpływ technologii informacyjnej na współczesne procesy zarządzania : 1. Strategia informacyjna przedsiębiorstwa - istota, cele i zadania, 2. Rola zasobów informacyjnych w dynamice przedsiębiorstwa, 3. System zarządzania bazą danych elementem integrującym współczesne organizacje, 4. Wpływ technologii informacyjnej na funkcjonowanie jednostek w systemach franchisingowych, 5. Architektura wirtualnych branżowych systemów wspomagania decyzji, 6. Specyfika wirtualnego outsourcingu informatycznego, 7. Sieci neuronowe jako alternatywne narzędzie prognostyczne w przedsiębiorstwie, 8. Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie symulacji próbki z populacji, 9. Technologie informatyczne umożliwiające komunikację w korporacjach na szczeblach Rad Nadzorczych, 10. Wybrane źródła konkurencyjnej przewagi przedsiębiorstwa w przestrzeni Internetowej. Cz. II Zarządzanie informacją i wiedzą : 11. Technologie sieciowe i elektroniczna wymiana danych (EDI) jako narzędzia wspomagające obieg dokumentów księgowych w przedsiębiorstwie , 12. Pakiety oprogramowania służące weryfikacji wiedzy analizujące wypowiedzi otwarte, 15. Znaczenie systemów informacyjnych w łańcuchu wartości uczelni wyższej, 16. Standardy wymiany informacji naukowej w Internecie. Cz. III Teoria i praktyka projektowania, wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych zarządzania : 17. Proces Tworzenia systemu klasy ERP na przykładzie metodyki BPSC S.A., 18. Wpływ elastycznego oprogramowania SIZ na proces wdrażania i eksploatację, 19 .Integracja sieciowa systemów informatycznych. Analiza wybranych rozwiązań modelowych, 20. Próba klasyfikacji informatycznych systemów budżetowania firm, 21. Specyfikacja wdrażania współczesnych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie projektami, 22.Integracja procesowa w projektowania systemów zintegrowanych klasy ERPII w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw SCM. Cz. IV Kierunki zmian w metodach i technikach nauczania informatyki ekonomicznej : 23. Kierunki kształcenia przyszłych menedżerów informacji w szkolnictwie wyższym, 24. Nauczanie informatyki ekonomicznej dla inżynierów, 25. Klasyfikacja pojęć obszaru distance laerning, 26. Analiza szans oraz zagrożeń związanych z wykorzystaniem Internetu w edukacji, 27. Rola portalu edukacyjnego w procesie nauczania, 28. Idea OpenSource w procesie edukacji na uczelni wyższej, 29. Zastosowanie systemów wnioskujących przez przypadki w inteligentnych systemach autorskich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing usług turystycznych / Cezary Marcinkiewicz. - Wyd.2 uzupeł. i popr. - Częstochowa : Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2003. - 164 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
R. I Turystyka i rynek turystyczny : 1. Pojęcie turystyki i biura turystycznego, 2. Definicja biura turystyczne go, 3. Kryteria podziału turystyki, 4. Usługi turystyczne, 5. Funkcje współczesnej turystyki, 6. Dysfunkcje współczesnej turystyki, 7. Popyt i podaż turystyczna. R. II Instrumenty marketingu w działalności firm i biur
turystycznych : 1.Znaczenie marketingu w usługach, 2. Produkt turystyczny, 3.Cena jako narzędzie marketingumix usług turystycznych, 4.Promocja, 5.Dystrybucja, 6. Personel. R.III Plan marketingowy a ogólna strategia przedsiębio rstwa turystycznego : 1.Pojęcie zarządzania strategi cznego, 2.Proces planowania. R.IV Działalność firm usługowych zorientowanych na kli enta : 1.Proces zachowań nabywcy, 2.Zachowanie nabywcó w wobec czynników ekonomicznych, 4.Proces dokonywania zakupu i jego ocena, 5.Marketingowa obsługa klienta w przedsiębiorstwie turystyczno-usługowym zorientowanym na klienta, 6.Obsługa kliena-jakość obsługi, 7.Jakość obsługi i marketing, 8.Rola, jaką odgrywają marketing wewnętrzny i personel w usługach turystycznych. R.V Badania marketingowe : 1.Istota badań marketingowy ch, 2.Cele badań marketingowych, 3.Problematyka badań marketingowych, 4.Badania marketingowe średnio i długo
okresowe, 5.Wtórne i pierwotne źródła badań marketing owych, 6.Badania zz biurka (desk research), 7.Badania terenowe (field research), 8.Ankiety do badań marketin gowych. R.VI Turystyka wczoraj, dziś i jutro : 1.Podróże w uję ciu retro, 2.Drugi obieg turystyczny (niezwykłe miejsc a mało znanej Polski), 3.Wieliczka, 4.Kosmiczne wakacj e, 5.Atlandyta XX wieku, 50 ginących cudów świata
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wprowadzenie; 2. Cel, zakres i metodologia badań; 3. Struktura gospodarki województwa śląskiego; 4. Innowacyjność przedsiębiorstw województwa śląskiego; 5. Analiza zatrudnienia i rozwoju kadr inżynierskich w przedsiębiorstwach województwa śląskiego; 6. Analiza krzyżowa czynników charakteryzujących przedsiębiorstwa pod względem kadr inżynierskich; 7. Diagnoza rynku pracy kadr inżynierskich; 8. Ocena studiów na kierunkach inżynierskich; 9. Rekomendacja i scenariusze porgnostyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej ; Zarządzanie i Marketing Nr 7)
Artykuły- Polityka społeczna: Uczyć się i pracować w społeczeństwie informacyjnym czyli aktualna ekspansja metody pracy projektowej; Konkurencyjność rzeczy i idei, czyli o komplementarności zamożności i wiedzy; Kształtowanie w zakresie zarządzania w polskich uczelniach technicznych w perspektywie wyzwań XXI wieku; Rola organizacji państwowej w kształtowaniu się doktryny welfare state; Wolność gospodarcza a interwencjonizm państwowy w pismach ks. Antoniego Szymańskiego. Artykuły Socjologia i psychologia: Stres a funkcjonowanie człowieka; Rola i znaczenie norm społecznych w organizacjach przemysłowych; Planowanie karier pracowniczych, czynniki wspomagające i utrudniające; Metoda socjometryczna w badaniu struktury nieformalnej grupy studenckiej; Sugestywność i perseweracja wyznacznikiem stabilności struktury psychicznej studentów zarządzania; Stres w zawodzie lekarza. Z badań nad bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym lekarza; Wybrane zagadnienia zarządzania czasem studentów. Przykład Politechniki Częstochowskiej; Charakter merkantylny a sukces i zadowolenie z życia Posłuszeństwo wobec autorytetów zwolnieniem z myślenia; Blokowanie emocji przez menedżerów a problematyka zdrowia. Komunikaty: Polska samorządna podstawowe standardy prawne ustroju samorządu terytorialnego; Poglądy maturzystów na historię i państwo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Rynek konsumencki i jego determinanty rozwoju we współczesnym wysoko rozwiniętym społeczeństwie. 2. Etyka działalności gospodarczej w warunkach gospodarki wolnorynkowej. 3. Wybrane czynniki wpływające na funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. 4. Społeczne uwarunkowania rozwoju zawodowego kobiet. 5. Wyższe wykształcenie i jego wartość w poglądach osób aktywnych zawodowo i studiujących zaocznie w uczelniach częstochowskich. 6. Uwarunkowania społeczno-kulturowe i ekonomiczne przedsiębiorczości w społeczności lokalnej. 7. Sytuacja społeczno-ekonomiczna częstochowskiego rzemiosła na rynku lokalnym w świetle badań empirycznych. 8. Społeczno-polityczne determinanty funkcjonowania samorządu lokalnego na przykładzie wybranych gmin województwa śląskiego. 9. Przestrzeń społeczna Częstochowy w świadomości jej użytkowników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Stres jako kategoria systemowa. 2. Stres zawodowy. 3. Stres psychofizyczny. 4. Stres w pracy. 5. Stres jako składnik funkcji życiowych. 6. Stres kulturowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Część I: Proceduralne, finansowe i środowiskowe aspekty wnioskowania w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 1. Zarządzanie procesem aplikowania o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 2. Analiza spójności dokumentów programowania rozwoju w aplikowaniu o środki z Funduszy Strukturalnych. 3. Analiza finansowa, analiza wrażliwości oraz źródła finansowania. 4. Wsparcie zrównoważonego rozwoju w ramach funduszy strukturalnych - ocena oddziaływania na środowisko. 5. Zasady postępowania przy ubieganiu się o środki z funduszy strukturalnych UE na przykładzie modernizacji budynku biblioteki. Część II: Modernizacja budynku biblioteki w ramach funduszy strukturalnych - aspekty wykonalności technicznej. 6. Określenie zasad programowania remontów w budynkach użyteczności publicznej na przykładzie modernizacji budynku biblioteki Politechniki Częstochowskiej 7. Zasady kształtowania przestrzeni użyteczności publicznej w odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 8. Możliwości zmiany zapotrzebowania na ciepło budynku Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Klasyfikacja województw ze względu na korzystanie z funduszy Unii Europejskiej służących rozwojowi regionalnemu w latach 90. 2. Model badania wpływu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na strategiczne planowanie rozwoju województwa. Rozdział 3. Badanie wpływu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na strategiczne planowanie rozwoju województw prowadzone w latach 1999-2001. 4. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w planowaniu strategicznym województw - analiza dokumentów strategicznych. 5. Wielkość budżetu Unii Europejskiej a finansowanie polityki strukturalnej. 6. Rola funduszy strukturalnych w procesie spójności społeczno-gospodarczej. 7. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej a rozwój lokalny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wstęp. R.I Rynek jako kategoria społeczna : 1.Wokół po jęcie "rynek", 2.Modele rynku w literaturze socjologic znej, 3.Społeczne czynniki warunkujące zachowanie się jednostek na rynku, 4.Kategoria władzy w procesie wymi any rynkowej. R.II Podstawowe wartości rynkowe : 1.Wartości i ich fu nkcje w systemie rynkowym, 2.Rynek a wolność, 3.Rynek a sprawiedliwość, 4.Rynek a równość, 5.Rynek a odpowie dzialność. R.III Przemainy funkcji pieniądza w systemie rynkowym : 1.Ewolucja pieniądza, 2.Formy współczesnego pieniądz a, 3.Ekonomiczne funkcje współczesnego pieniądza, 4. Społeczne funkcje pieniądza, 5.Znaczenie pieniądza eur o w procesie integracji społeczeństw europejskich. R.IV Rynek konsumpcyjny i jego rola w kształtowaniu społeczeństwa konsumpcyjnego : 1.Konsumpcja jako kateg oria socjologiczna, 2.Rynek konsumencji, 3.Społeczne determinanty konsumpcji, 4.Wpływ zbiorowości społeczny ch na zachowania konsumenckie, 5.Wpływ kultury na zach owania konsumenckie. R.V Działalność gospodarcza a zachowania uczestników r ynku : 1.Etyczne zagadnienia w działalności gospodar czej, 2.Etyczne aspekty występujące w relacji producen t-nabywca, 4.Nieetyczne i patologiczne zachowania w sy stemie rynkowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again