Sorting
Source
Książki
(9)
Form of Work
Książki
(8)
Czasopisma
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(9)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(5)
Author
Starościak Wojciech
(5)
Czyż Stanisław
(4)
Guła-Kubiszewska Halina
(4)
Brzuzy Grzegorz
(2)
Kübler Magdalena
(2)
Szmalec Jacek
(2)
Wieczór Elżbieta
(2)
Batiuk Anna
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Kalinowski Romuald
(1)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Koszczyc Tadeusz (1946- )
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kozerska Agnieszka
(1)
Kuleczka-Raszewska Maria
(1)
Kwaśna Anna
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Lewandowski Marek (1957- )
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Musiał Emilia
(1)
Oleśniewicz Magdalena
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Parczewska Teresa
(1)
Pieniążek Marlena
(1)
Piwowarczyk Piotr
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Romanowska-Tołłoczko Anna
(1)
Rongies Witold
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta (1959- )
(1)
Szewczyk-Kowalewska Irena
(1)
Szmitkowski Paweł
(1)
Szopiński Józef
(1)
Tylka Monika
(1)
Wasylewicz Magdalena
(1)
Widawski Krzysztof
(1)
Wrońska Marta
(1)
Wójcik Michał Z
(1)
Zakrzewska Sylwia
(1)
Zielińska Monika
(1)
Кучинська Ірина
(1)
Шевченко Владимир
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Sprawność motoryczna
(9)
Nauczyciele
(5)
Pedagogika
(4)
Wychowanie fizyczne
(4)
Nauczyciele wychowania fizycznego
(3)
Dziecko
(2)
Gimnazja
(2)
Integracja percepcyjno-motoryczna
(2)
Integracja sensoryczna
(2)
Szkolnictwo podstawowe
(2)
Biblioterapia
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Domy dziecka
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej
(1)
Dziecko z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Folklor
(1)
Gimnastyka korekcyjna
(1)
Grafomotoryka
(1)
Instytucja totalna
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Ludzie starzy
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Praktyki studenckie
(1)
Przysłowia
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Rynek pracy
(1)
Samoobrona
(1)
Sporty wodne
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo ponadgimnazjalne
(1)
Teatroterapia
(1)
Teoria poznania
(1)
Terapia zabawą
(1)
Towarzystwa naukowe
(1)
Uczniowe szkół podstawowych
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zaburzenia integracji sensorycznej
(1)
Życie seksualne
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Gry i zabawy dziecięce
(1)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(3)
Psychologia
(1)
9 results Filter
Book
In basket
Zawiera: Wstęp; Rozdział I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 1. Cele; 2. Metody i formy pracy; 3. Organizacja zajęć; 4. Diagnozowanie i ocena postępów dziecka; 5. Oczekiwane efekty. Rozdział II. CHARAKTERYSTYKA ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH: 1. Żywioły; 2. Materiał przyrodniczy; 3. Sylwoterapia; 4. Aromaterapia; 5. Chromoterapia; 6. Litoterapia; 7. Narzędzia i sprzęt ogrodniczy. Rozdział III. TREŚCI PROGRAMOWE: 1. Układ treści; 2. Budowa zajęć; 3. Propozycje aktywności (3.1. Wiosna; 3.2. Lato; 3.3. Jesień; 3.4. Zima); 4. Przykłady scenariuszy zajęć (4.1. Wiosna; 4.2. Lato; 4.3. Jesień; 4.4. Zima). WYKAZ ŹRÓDEŁ I TEKSTÓW WYBRANYCH PIOSENEK według numerów scenariuszy; TEKSTY PIOSENEK do wykorzystania według kolejności na płycie CD.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
Zawiera: I. Teacher - social roles, tasks and expectations: Desirable and real roles of teacher in the contemporary school; System of physical education teacher training in Poland; Patterns of strategic learning behaviours of students of pedagogical departments; Educational aspects of physical education teacher’s work - expectations and reality; The image of physical education teacher in the opinions of students the University School of Physical Education in Wrocław; Expectations of blind children towards a physical education teacher - report from examinations. II. Biological, morpho-functional and psycho-pedagogical conditions of education: Biological transformations in population and their consequences for pedagogical practice; Physical competence of girls from lower secondary schools in the aspects of the achieved results in learning; The level of the eye and movement coordination and the level of reading and writing skills of students in the early school education - report from examinations; Coordination abilities of ten-year-old boys and girls with slight mental impairment - report from examinations; Teaching and learning of a complex motor activity in the image of fear as a future and fear as a state (report from examinations); The teaching subject and conditions of student’s school achievements. III. Integrating of education and training: School as an institution supporting the family in educational impingements - expectations and reality; Physical education in the integrated education - assumptions and reality; Social integration of first grade secondary school students as an element of the educational process in the school and outside the school; Integration plays and games in education towards the culture of free time; Motor activity with the ball as a means of arousing empathy; The usage of educational balls “Edubal” in the improvement of the chosen Polish language skills of third grade primary school students; The usage of educational balls “Edubal” during physical classes in the integrated education. IV. Health and physical education - expectations and reality: The knowledge of the concept of health promoting school in the opinions of Wrocław lower secondary school teachers; Opinions of students of the University School of Physical Education in Wrocław about the program of the subject “Health Education and Environment Protection”; Attitudes towards physical culture of female and male first-year students of chosen universities in Wrocław; Attitudes towards physical culture of secondary school students who are permanently exempted from participating in physical education classes; The level of interest of primary school students in school physical education; School tourism - program assumptions and reality (report from examinations in one primary school); Criteria of students grades in the subject of physical education in the opinions of lower secondary school students; Technical means in physical education of children with poor eyesight.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Physical education in Poland; 2. Polish standards of training teachers with teacher practicyms; 3. Teacher practicums as part of teacher training on the exepmle of the University School of Physical Education in Wrocław; 4. The issue of teacher practicums in academic research in Poland; 5. Evaluation of practicum effectiveness in teacher education.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Praktyki zawodowe w kształceniu nauczycieli wychowania fizycznego w Polsce; 2. Organizacja praktyk pedagogicznych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; 3. Regulaminy i programy opracowane na potrzeby realizacji praktyk w gimnazjach; 4. Ewaluacja efektywności praktyk w szkołach gimnazjalnych; 5. Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Praktyki pedagogiczne i badania nad ich efektywnością w Polsce; 2. Praktyki pedagogiczne na studiach o profilu wychowanie fizyczne; 3. Projekt "Nowa jakość praktyk pedagogicznych" w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; 4. Ewaluacja efektywności praktyk w szkołach podstawowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Ewaluacja jakości kształcenia zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego; 2. Projekt "Nowa jakość praktyk pedagogicznych II" w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; 3. Regulaminy i programy opracowane na potrzeby realizacji praktyk w szkołach ponadgimnazjalnych; 4. Ewaluacja efektywności praktyk w szkołach ponadgimnazjalnych; 5. Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 15/2017)
Półrocznik, 2015-
Wcześniejsza częstotliwość: Rocznik, 2006-2014
Zawiera: TEORETYCZNE UJĘCIA PROBLEMÓW PEDAGOGICZNYCH - DYSKUSJE I POLEMIKI: Współtworzenie wiedzy między ewolucją a rewolucją epistemologii pedagogicznej; Towarzystwa naukowe w przestrzeni edukacji całożyciowej; Samoobrona powszechna społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; Teraźniejszość i przyszłość edukacji dla bezpieczeństwa; Jakość kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej - uwarunkowania i wyzwania; Szkolenia obronne w administracji publicznej jako istotny element edukacji dla bezpieczeństwa w RP; Ikonosfera w komunikacji a prywatność współczesnej młodzieży; Bezpieczeństwo w rodzinie - osamotniona starość; Magia literatury i teatru - zapomniane pojęcia w terapii i wspieraniu dziecka zdrowego i dotkniętego chorobą; Wybrane psychologiczne koncepcje mądrości z perspektywy badań nad uczeniem się w okresie późnej dorosłości. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE EFEKTÓW BADAŃ PEDAGOGICZNYCH: E-meryt, czyli blogujący senior - raport z badań; Wolontariat jako forma aktywności prospołecznej młodzieży studenckiej; Wybrane motywy aktywności ruchowej w środowisku wodnym w świetle wartości; Aktywność fizyczna w czasie wolnym na przykładzie uczniów w środowisku wiejskim; W stronę przyrody: o norweskich praktykach edukacji na zewnątrz; Wpływ informacji graficznej oraz negatywnego afektu na ocenę ryzyka zachowań seksualnych. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM: Pedagogical reflection on the usefulness of popular proverbs in a hermeneutic exploration of the world; An employee of generation Y in the face of changes in the global labour market; Characteristics of total institution based on the example of educational care; Motor skills assessment of youth aged 13-14; Eating habits of primary and middle school students; Vulnerability in Family and Creativity Support by Living-Learning Workshops; Parents’ psychological absence in upbringing children: causes, consequences, pedagogical implications; Феликс Францевич Мовчановский - основатель Александровского училища-хутора глухонемых; Духовно-моральний розвиток особистості у педагогічній спадщині Івана Огієнка.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera: Wstęp; Rozdział 1. Założenia integracji sensorycznej; Rozdział 2. Niepokojące zachowania uczniów jako następstwo zaburzeń integracji sensorycznej; Rozdział 3. Przykłady zaburzeń integracji sensorycznej w szkole. Z obserwacji nauczyciela praktyka; Rozdział 4. Zaburzenia integracji sensorycznej wśród dzieci – narastający problem kliniczny i społeczny; Rozdział 5. Istota zaburzenia przetwarzania słuchowego – problem zdrowotny i pedagogiczny; Rozdział 6. Rozwijanie sprawności motorycznej, manualnej i grafomotoryki dziecka. Sprawność grafomotoryczna dziecka jako wyznacznik czytelności pisma; Rozdział 7. Diagnoza sprawności manualnej i grafomotorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie badań empirycznych; Rozdział 8. Trudności w czytaniu, pisaniu i wypowiedziach o podłożu sensorycznym i motorycznym we wczesnej edukacji – analiza przypadków (badania podłużne); Rozdział 9. Poziom samodzielności u dzieci w wieku przedszkolnym w obszarze motoryki i samoobsługi jako wskaźnik rozwoju – badania empiryczne; Rozdział 10. Lateralizacja w procesie integracji sensorycznej – przykłady zaburzeń; Rozdział 11. Znaczenie dotyku w rozwoju małego dziecka – masaż jako najstarsza i najdoskonalsza forma komunikowania się z dzieckiem; Rozdział 12. Wzrok w integracji sensorycznej. dysfunkcje wzroku a rozwój motoryczny i sensoryczny dziecka; Rozdział 13. Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób niewidomych; Rozdział 14. Nieprawidłowe przetwarzanie wzrokowe a zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku 7–11 lat z problemami szkolnymi; Zakończenie; Słowniczek pojęć w obszarze integracji sensorycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera: Cz. I. Strategie terapeutyczne w integracji sensorycznej - przykłady ćwiczeń i zabaw „Cyrk sensoryczny”: 1. Zabawy i ćwiczenia sensoryczne z dzieckiem; 2. Zabawy motoryczne i sensoryczne z dziećmi; 3. Zabawy i ćwiczenia sensoryczne i motoryczne dla dzieci w wieku przedszkolnym; 4. Strategie terapeutyczne do wykorzystania przez rodziców i nauczycieli; 5. Obserwacja kliniczna dziecka z zastosowaniem prób diagnostycznych; 6. Ćwiczenia motoryczne (z zastosowaniem piłek, woreczków, taśmy) w terapii ręki i koordynacji; 7. Sensoryczne karty pracy indywidualnej dziecka. Cz. II. Wybrane narzędzia diagnostyczne do badania przetwarzania sensorycznego i rozwoju motoryki u dzieci: 1. Listy kontrolne sensoryczno-motoryczne; 2. Obserwacja dziecka z problemami przetwarzania sensorycznego; 3. Kwestionariusz do oceny lateralizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again