Sorting
Source
Książki
(36)
Form of Work
Książki
(35)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Czasopisma
(1)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Proza
(1)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
available
(24)
only on-site
(20)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(25)
Czytelnia
(20)
Author
Dewey John (1859-1952)
(2)
Ledzińska Maria
(2)
Przetacznik-Gierowska Maria (1920-1995)
(2)
Rudkowska Grażyna
(2)
Wrona Leszek
(2)
Włodarski Ziemowit (1925-2014)
(2)
Antrobus Laverne
(1)
Baley Stefan (1885-1952)
(1)
Banaszczyk Izabela
(1)
Bartkowicz Zdzisław
(1)
Bełszyńska Helena
(1)
Borowska Teresa
(1)
Błachowski Stefan (1889-1962)
(1)
Całusińska Małgorzata
(1)
Chanduszko-Salska Jolanta
(1)
Chromik-Kovačs Joanna
(1)
Chętkowski Dariusz
(1)
Cichy Elżbieta
(1)
Cieślikowska Agnieszka
(1)
Claparede Edward
(1)
Czaplińska-Muternilchowa Róża
(1)
Czarnecki Kazimierz M. (1933- )
(1)
Czerniawska Ewa
(1)
Dembo Myron H
(1)
Dudzikowa Maria
(1)
Fontana David
(1)
Gondzik Erwin
(1)
Gorzeń Mariusz
(1)
Gurowiec Piotr Jerzy
(1)
Gutowska-Wyka Agnieszka
(1)
Gąsiorek Krystyna
(1)
Habrajska Mariola
(1)
Hrapkiewicz Helena
(1)
Juroszek Weronika
(1)
Jóźwiak Justyna
(1)
Kaflik-Pieróg Martyna
(1)
Kaja Barbara
(1)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(1)
Katra Grażyna
(1)
Korczak Janusz (1878?-1942)
(1)
Kowalik Piotr
(1)
Kowalik Stanisław
(1)
Kupiec Hubert
(1)
Kwaśniewska Anna
(1)
Kędzierska Bogna
(1)
Lipiec-Szafarczyk Monika
(1)
Malinowski Wojciech
(1)
Matczak Anna
(1)
Mika Stanisław
(1)
Miniszewska Joanna
(1)
Moderski Jerzy
(1)
Obniski Zbigniew
(1)
Ogińska-Bulik Nina
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Prokosz Małgorzata
(1)
Przylipiak Mirosław (1955- )
(1)
Purper-Ouakil Diane
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Rutkowska Angelina
(1)
Skinner Charles Edward (1891-1983)
(1)
Skorny Zbigniew (1926-2012)
(1)
Sokołowska Ewa
(1)
Toeplitz Zuzanna
(1)
Woititz Janet G
(1)
Wołoszyn Stefan (1911-2004)
(1)
Włodarski Ziemowit
(1)
Zabielska Jolanta
(1)
Zdrojewska Justyna
(1)
Znajmiecka-Sikora Marta
(1)
Znaniecki Florian (1882-1958)
(1)
Śliwerski Bogusław (1954- )
(1)
Żywycki Mateusz
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(17)
1990 - 1999
(5)
1970 - 1979
(2)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(36)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Psychologia wychowawcza
(27)
Wychowanie
(9)
Nauczanie
(8)
Nauczyciele
(7)
Wychowanie w rodzinie
(6)
Agresywność
(5)
Pedagogika
(5)
Szkolnictwo
(5)
Dzieci
(4)
Dziecko
(4)
Kształcenie
(4)
Nauczanie początkowe
(4)
Uczenie się
(4)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(4)
Motywacja uczenia się
(3)
Młodzież
(3)
Osobowość
(3)
Patologia społeczna
(3)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Socjologia edukacji
(3)
Uczniowie
(3)
Metody wychowawcze
(2)
Niedostosowanie społeczne
(2)
Oświata
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(2)
Postawy
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Psychologia dziecka
(2)
Psychologia społeczna
(2)
Rodzice
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Alkoholizm
(1)
Arteterapia
(1)
Ból
(1)
Chore z nowotworem piersi
(1)
Choroba wieńcowa
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Dewey, John (1859-1952)
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dorosłość
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Efektywność nauczania
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Godzina wychowawcza
(1)
Grupy społeczne
(1)
Gry i zabawy
(1)
HIV
(1)
Historia wychowania
(1)
Inteligencja (psychologia)
(1)
Interakcja wychowawcza
(1)
Internaty
(1)
Internet
(1)
Kibice
(1)
Kobieta
(1)
Kompetencje wychowawcze
(1)
Komputery
(1)
Leczenie
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Mowa
(1)
Młodzież trudna
(1)
Narkomania
(1)
Nastolatki
(1)
Nauka
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nieśmiałość
(1)
Odchudzanie
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Otyłość dzieci i młodzieży
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika porównawcza
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna -- metody
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pedeutologia
(1)
Policjanci
(1)
Postawy rodzicielskie
(1)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(1)
Prawa dziecka
(1)
Profilaktyka zdrowotna
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Przywiązanie (psychologia)
(1)
Psychoanaliza
(1)
Psychofizjologia
(1)
Psycholodzy
(1)
Psychologia humanistyczna
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Psychoterapia
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rak piersi
(1)
Raport z badań
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój osobowości
(1)
Rozwój psychospołeczny
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Subject: time
1989-
(3)
1901-2000
(2)
1801-1900
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Monografia
(4)
Podręcznik
(4)
Poradnik
(2)
Raport z badań
(2)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo polskie
(1)
Pamiętniki i wspomnienia
(1)
Wydawnictwo źródłowe
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(11)
Psychologia
(8)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Historia
(1)
Nauka i badania
(1)
36 results Filter
Book
In basket
1. Konteksty teoretyczne. Geneza i różnicowanie się zaburzeń w zachowaniu; Znaki czasu: marginalizacja i wykluczenie społeczne; Efektywność resocjalizacji i niektóre jej makrouwarunkowania; Teleologiczne podstawy przeciwdziałania dewiacjom uczniów niedostosowanych społecznie. 2. Aspekty diagnostyczne. Aktualne problemy penitencjarne i resocjalizacyjne w Republice Czeskiej; Uzależnienie od automatów do gier; Miękkie narkotyki i ich używanie przez młodzież w świetle wybranych teorii; Kontakty z używkami nieletnich resocjalizowanych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym; Stan opieki i kontroli wychowawczej w rodzinach młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie; Wychowawcze aspekty środowiska rodzinnego i szkolnego podopiecznych w MOW Morwiny; Wpływ środowiska rodzinnego na społeczne funkcjonowanie osób jąkających się; Prawne aspekty opieki, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych w kontekście zapobiegania dewiacjom; Zmiany psychiczne i behawioralne u osób uzależnionych od alkoholu - roczna katamneza. 3. Profilaktyka i terapia. Znaczenie profilaktyki w pracy z dziećmi i młodzieżą; Socjoterapia a zmiana poziomu natężenia potrzeb i stylu komunikacji interpersonalnej młodzieży; systemowa konsultacja resocjalizacyjna; Rola "Księgi Życia" we wzmacnianiu pozytywnych potencjałów dziecka w ramach placówki opiekuńczo-wychowawczej; Mobbing, jego postacie i profilaktyka; "HIV-fobia" a realność - zagrożenia przełomu wieków; Dewiacyjne zachowania kibiców sportowych jako zjawisko patologii społecznej; Problematyka dzieci ulicy w Niemczech.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Wprowadzenie. 1. Młode pokolenie - diagnozy, prognozy. Człowiek wobec biologicznych i psychologicznych zagrożeń końca XX wieku; Samotność małolata - jak kręgi na wodzie; Zagrożenia młodzieży w sferze realizacji aspiracji edukacyjnych; O społecznym rodowodzie zachowań agresywnych dzieci i młodzieży; Fałszywa rola resocjalizacji nieletnich przestępców czynów karalnych przeciwko życiu i zdrowiu (art. 156 k.k. i art. 158 k.k.); Instytucjonalne uwarunkowania zachowań agresywnych dzieci w placówkach opiekuńczych; Dziecko w przedszkolu - władza, przemoc, tłok; Dzieci i młodzież a problem nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii; Zachowania antyzdrowotne młodzieży - zagrożenie zdrowia i rozwoju; Dominacja kultury "obrazkowej" jako zagrożenie dla uczestnictwa młodzieży w kulturze "wyższego rzędu"; Szanse i zagrożenia młodzieży w sytuacji jednoczące j się Europy (Przyczynek do dyskusji nad stanem świadomości młodzieży); Zagrożenia współczesnego świata w percepcji studentów pedagogiki wieku dziecięcego; Studenci wobec problemu patologicznych zachowań dzieci i młodzieży (Komunikat z badań); Wiedza potoczna kandydatów do zawodu nauczycielskiego na temat zagrożeń dzieci i młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania. 2. Pokonać zło. Edukacyjne możliwości. Poetyczny wymiar osobowości i jego znaczenie dla procesów wychowania i pedagogiki; Homo construens - "człowiek budujący". Edukacyjne przygotowanie do radzenia sobie z różnymi zagrożeniami; Dzieci i młodzież w społeczeństwie ryzyka; Kierowanie własnym rozwojem przez młodzież. Konteksty teoretyczne; Edukacyjne dylematy dialogu - przesłanki teoretyczne i realia; Badania nad młodzieżą - refleksje z perspektywy teoretyczno-metodologicznej; Dziecko i miłość muszą zaistnieć na politycznej mapie świata; O radzeniu sobie przez młodzież z własnymi problemami. Z doświadczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; Pedagog szkolny i nauczyciel wobec problemu dziecka krzywdzonego w rodzinie; Ocenianie szkolne wspomaganiem rozwoju; Sport dzieci i młodzieży inspiracją pozytywnych zachowań. Założenia a rzeczywistość; Uczniowie przeciwko agresji (Z doświadczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Edukacja Jutra)
Cz. I Wychowanie w edukacji jutra: Refleksje o wychowaniu w warunkach kultury ponowoczesnej; Reklama a wychowanie; Czy szczęście rodzinne jest dziełem przypadku? Rodzina najlepszym nauczycielem; Zjawisko sekstingu wśród młodzieży oraz jego konsekwencje; Raniące doświadczenia dorastającego, czyli spaleni słoneczkiem w proch… Namysł nad zjawiskiem seksualizacji młodzieży oraz życiem z piętnem śmierci; Regulacyjny wymiar arteterapii w kompensowaniu braków i niepowodzeń życiowych młodego człowieka. Cz. II Uwarunkowania współczesnej edukacji: Szkoły stowarzyszeniowe w perspektywie edukacji jutra; Przestrzenie i nie/miejsca szkoły; Agresja i przemoc w środowisku szkolnym; Uwarunkowania zachowań agresywnych; Bunt jako wartość w procesie edukacyjnym. Cz. III Jakość kształcenia i niepowiedzenia szkolne: Tutoring szkolny jako narzędzie edukacji zindywidualizowanej; „Przeciętność” ucznia i mechanizmy jej generowania w środowisku szkolnym; Dziecko w edukacji wczesnoszkolnej - podmiot czy już przedmiot współczesnego systemu edukacji?; Edukacja dla bezpieczeństwa w przestrzeniu edukacyjnej i społecznej; Społeczne konsekwencje cyberprzemocy i deficytów emocjonalnych współczesnych i przyszłych pokoleń uczniów; Nadmierny kontakt z mediami jako przyczyna zaburzeń rozwoju poznawczego dzieci kończących wychowanie przedszkolne - raport z badań; „Ugrowienie” (w) edukacji. Cz. IV Role nauczyciela we współczesnej edukacji: Współpraca nauczycieli w zespołach - wzory zachowań i sposoby działania w świetle wyników badań własnych; Współpraca rodziców i nauczycieli wobec zróżnicowanych problemów wychowawczych i dydaktycznych; Kompetencja komunikacyjna nauczycieli w działaniach edukacyjnych; Skuteczność komunikacji dydaktycznej w aspekcie indywidualnego profilu uczenia się czynności ruchowych; Wybrane aspekty kształtowania asertywności u studentów pedagogiki; Między dystansem a bliskością. Empatia jako kompetencja hermeneutyczna. Cz. V Kształcenie zawodowe nauczycieli: Mankamenty kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych; Przygotowanie absolwenta szkoły wyższej do roli zawodowej nauczyciela akademickiego na przykładzie Akademii Obrony Narodowej; Rozwijanie kompetencji dydaktycznych młodej kadry akademickiej, Ars Docendi UJ - opis przypadku; Wspomnienia i plany przyszłych pedagogów dotyczące edukacji uczniów zdolnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera: Rozdział I. O ADHD Rozdział II. Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową i jego środowisko domowe Rozdział III. Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową i jego środowisko szkolne Rozdział IV. Jak pracować z nadpobudliwym dzieckiem w domu Rozdział V. Jak pracować z nadpobudliwym dzieckiem w szkole Rozdział VI. Kilka słów o współpracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Book
In basket
Zawiera: Od Autora; Jak ja nienawidzę swojej generacji. Cz. I Wybuchy wolności w szkolnych murach: Wychowawca czy polonista?; Jak zrobić awans dzięki niepełnosprawnym?; Umyj gębę uczniowi; O polityce - pół żartem, pół serio; Posłowie na szrot albo tartaku; Kto ma jakiś pomysł?; Plan wychowawczy nie przewiduje kradzieży; Kto się boi szkolnych gejów?; Poczuj odrazę do artysty; Pochwal się, ile wypiłeś; Kto uczy młodych?; Kiedy i jak używać życia; Seks a praca domowa, czyli o czym marzą uczniowie w weekend; Kto zrobił w szkole „chlew”?; Kto zamienia szkołę w „oborę” i „stajnię”?; Jak spóźniać się i mieć wytłumaczenie?; Nagraj maturę na komórkę; Wychowanie rodziców. Cz. II Bez ograniczeń w weekend: 250 funtów od Macloma McLarena; Ile trzeba zarabiać, aby coś znaczyć w mieście?; Kto odpowiada za nieuczciwość?; Komu nie spodobały się usta Mariana?; Po ilu browarach kołuje się w głowie?; Tarapaty Italiańca w Łodzi, czyli jak dokopać obcokrajowcowi; Perły przed wieprze; Przyjaciela zawsze zdradzisz; Komu kominiarz przynosi szczęście?; Dziewczynka z zapałkami. Cz. III Swoboda po ostatnim dzwonku: łomem naprawie się telefon; Ziomal uczy się asertywności dwa razy; Czy nauczyciel powinien sam jechać na wakacje?; Dzielę pokój z uczniami; Od czego są wczasy?; „Na zdrowie!” w ustach Francuza; Polski król we francuskim więzieniu; Ksiądz w księgarni; Przepisy ruchu drogowego dla młodzieży; Brać kufle z baru czy nie?; Walka o grzałkę; Niech mnie aresztują w Baden-Baden; Dyskusja o wielkim spawaczu; Ojciec od niczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
1. W kierunku definicji rodzinnej tyranii. 2. Życie z małym tyranem. 3. Uwaga, delikatni rodzice! 4. Dzieci przeinwestowane uczuciowo. 5. Para rodziców męczenników. 6. Tyrania i maltretowanie. 7. Czy dziecko jest niezapisaną kartą? 8. Dzieci narcystyczne. 9. Pseudotyrani. 10. Tyrania wtórna. 11. Znamię współczesnej epoki? 12. Kilka wskazówek dotyczących zapobiegania i leczenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
1. Czego możemy się spodziewać?, 2. Nie wpadajcie w rozpacz z powodu zachowania dziecka, 3. Poskramianie ataków wściekłości, 4. Umiejętność porozumiewania się, 5. Powiedz "nie" niegrzecznemu zachowaniu i przeklinianiu, 6. Uporać się z buntem, 7. Droga do bardziej radosnego życia rodzinnego, 8. A co z Wami?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: I. Obserwacja psychologiczna: Znaczenie obserwacji psychologicznej w pracy wychowawczej; Rozwój metody obserwacji psychologicznej; Przedmiot obserwacji; Rodzaje obserwacji psychologicznej; Technika obserwacji; Ukierunkowanie obserwacji; Cechy poprawnych obserwacji; Trudności i błędy w obserwacjach. II. Psychologiczna interpretacja zachowania się: Określenie psychologicznej interpretacji zachowania się; Zagadnienie psychologicznej interpretacji zachowania się w literaturze naukowej; Tłumaczenie zachowania się działaniem aktualnych podniet zewnętrznych; Wyjaśnianie zachowania się za pośrednictwem aktualnych przeżyć psychicznych; wyjaśnianie zachowania się wpływem procesów fizjologicznych; Tłumaczenie zachowania się oddziaływaniem aktualnych warunków środowiskowych; Wyjaśnianie zachowania się wpływem minionych doświadczeń życiowych; Próby zastosowania niektórych teorii psychologicznych przy interpretacji zachowania się dziecka; Teoria odruchów warunkowych a interpretacja zachowania się dziecka; Zakres stosowalności różnych sposobów interpretacji zachowania się. III. Charakterystyki psychologiczne: Określenie charakterystyk; Znaczenie charakterystyk w pracy wychowawczej; Zasady opracowywania charakterystyk; Inwentarze czynności; Główne rodzaje charakterystyk; Charakterystyki zachowania się i charakterystyki osobowości; Charakterystyki swobodne; Charakterystyki opisowe opracowane według planu; Charakterystyki przyczynowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Część pierwsza: Osoba jako podmiot edukacji. Rozwój osobowy czy uczenie sprawności? O wartości paradygmatów psychologicznych dla edukacji; Kultura indywidualistyczna a problem tożsamości jednostki; Implikacje poglądów na temat sensu życia do wychowania; Edukacja młodzieży a perspektywa integracji europejskiej; Tajemnica zawodowa psychologa szkolnego w kontekście psychologii osoby; Edukacyjna funkcja rodziny. Część druga: Miejsce dialogu w edukacji. Dialog w nauczaniu a perspektywy rozwoju; Podmiotowość, wolność i odpowiedzialność a dialog w edukacji; Dyskusja w edukacji współczesnej; Dialog między rodzicami a dziećmi jako ważna metoda wychowawcza; Paradoksy nauczania. Część trzecia: Osobowość jednostki w kontekście edukacji. Osobowościowe i społeczne uwarunkowania zachowań osób o wysokim i niskim poziomie self-esteem; Skuteczność a pozytywne i negatywne komponenty dobrostanu emocjonalnego jednostki; Samooceny dzieci w wieku wczesnoszkolnym; Inteligencja i płeć młodzieży a akceptacja obrazu samego siebie ("ja"); Niektóre wyznaczniki poziomu empatii u studentek pielęgniarstwa, psychologii i kierunków technicznych; Pogląd na świat a poczucie sensu i zadowolenie z życia; Systemy wartości w subkulturach młodzieżowych (na przykładzie skinów i rastamanów). Część czwarta: Rozwój jednostki a edukacja. Zaangażowanie młodzieży we własny rozwój i autokreację - czy utracone szanse?; Ocena rozwoju poznawczego przedszkolaka w koncepcji L. S. Wygotskiego; Stymulacja rozwoju rozumowania arytmetycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym oparta na pracy z zagadką (informacja o badaniach); Od thymosu do logosu. O wychowaniu do wyrażania uczuć.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Część pierwsza: Style uczenia się i myślenia, ich struktura i konsekwencje edukacyjne; Determinanty i rozwój samoregulacji w uczeniu się; Pamięć a aktywność: strategie, prestrategie i ekwiwalenty strategii pamięciowych; Efekt kontekstu w pamięci; Rodzaje wnioskowania aktywizowane w procesie rozumienia tekstu; Predyktory powodzenia tekstu; Dylematy rekrutacji na studia psychologiczne - testy zdolności czy wiadomości szkolnych? Część druga: Zadania nauczycieli w procesie edukacji. Wczesna profilaktyka wypalenia zawodowego wśród przyszłych nauczycieli; Interpsychiczne i intrapsychiczne uwarunkowania postaw nauczycieli wobec integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych; Dialogowe interakcje w procesie oceniania szkolnego; Perspektywy i ograniczenia metod psychoedukacyjnych. Część trzecia: Edukacja w perspektywie klinicznej. Zaburzenia zachowania u uczniów; Różnice między dziewczętami a chłopcami w strategiach radzenia sobie ze stresem; Wybrane cechy osobowości dzieci i młodzieży jąkających się w świetle badań psychologicznych; Edukacja młodych dorosłych z rozpoznaniem schizofrenii leczonych na oddziale otwartym; Wzór zachowania A jako czynnik ryzyka w chorobie niedokrwiennej serca. Część czwarta: Dzieci i młodzież ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Rodzinne uwarunkowania psychologicznych i edukacyjnych problemów dzieci niepełnosprawnych; Logowertebrologiczne wskaźniki w obrazie klinicznym autyzmu wczesnodziecięcego; Przyczyny trudności w procesie nauczania osób z autyzmem; Oryginalność w rysunkach dzieci niesłyszących; Technika medialna w edukacji osób niepełnosprawnych. Szanse i wyzwania. Część piąta: Różne konteksty edukacji. Edukacja różnych warstw społecznych na Górnym Śląsku - koniec wieku XIX i XX. Analiza porównawcza; Pomiar wsparcia społecznego jako źródło wiedzy o relacjach interpersonalnych w okresie dorastania; Promowanie zdrowia w procesie edukacji; Udział mobilizacji i krytyki rodziców w funkcjonowaniu ucznia (III, IV klasa); Racjonalność komunikacyjna a dyskurs psychologii humanistycznej; Rozwojowa dynamika struktury czynnikowej Skali Poczucia Beznadziejności A. Becka: od szkoły podstawowej do szkoły wyższej; Niektóre uwarunkowania wiary w zjawiska paranormalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Metody badań pedagogicznych. Pedagogika porównawcza. Dydaktyka szkolna. Psychologia kształcenia. Pedeutologia. Socjologia edukacji. Podstawy prawa oświatowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Dydaktyczne Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach / Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach. Zakład Psychologii)
1. Podstawowe pojęcia psychologii edukacyjnej; 2. Psychologia edukacyjna jako nauka; 3. Szkoła jako miejsce edukacji uczniów; 4. Uczniowie szkolni i ich kariera edukacyjna; 5. Rodzina i rodzice uczniów szkolnych; 6. Rówieśnicy szkolni uczniów; 7. Nauczyciele szkolni; 8. Dzisiejsi uczniowie jako przyszli pracownicy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
1. Terapia w teorii i praktyce wychowania resocjalizującego, 2. Agresja nieletnich jako problem terapeutyczny, 3. Cele, metody i organizacja badań, 4. Weryfikacja programów terapii ograniczającej agresywność i zwiększającej skłonności prospołeczne u skrajnych agresorów z zakładu poprawczego, 5. Weryfikacja programu terapii sprzyjającej rozwijaniu zdolności empatycznych u skrajnie agresywnych nieletnich z zakładu wychowawczego, 6. Weryfikacja programu pomocy terapeutycznej ofiarom agresji w zakładzie wychowawczym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
1. Program telewizyjny; 2. Audycja radiowa; 3. Konwencja snu; 4. Teatr w teatrze; 5. Spotkanie po latach; 6. Żywy pamiętnik; 7. Twórcza narada, czyli burza mózgów; 8. Goście w szkole; 9. Motyw podróży w czasie albo/i przestrzeni; 10. Wywiad sceniczny; 11. Magiczne pudełko; 12. Parodia utworu; 13. Prezentacja PowerPoint albo film; 14. Świeczornica
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera: R. 1 Problemy wychowania w świetle psychologii rozwoju człowieka: Współczesne poglądy na wychowanie; Podstawowe pojęcia w psychologii rozwoju człowieka; Teorie rozwoju a wychowanie; Orientacja podmiotowa w psychologii rozwoju człowieka a wychowanie. R. 2 Psychologia humanistyczna – implikacje dla wychowania: Uzasadnienie wyboru psychologii humanistycznej; Orientacja personalistyczno-egzystencjalna w psychologii humanistycznej; Orientacja personalistyczno-egzystencjalna a wychowanie; W obronie psychologii humanistycznej. R. 3 Wychowanie w kontekście prowadzonych rozważań: Podstawowe założenia; Problemy z definicją wychowania; Sens życia i wychowanie; Podsumowanie. R. 4 Aplikacyjne problemy psychologii wychowania: Holizm czy redukcjonizm, dylematy psychologii wychowania; Pomoc psychologiczna w wychowaniu; Istota pomocy psychologicznej. R. 5 Wybrane metody wspomagania rozwoju: Logoterapia Frankla; Techniki relaksacyjne; Metoda Symboli Dźwiękowych; Metoda percepcyjno-motoryczna N. C. Kepharta; Poradnictwo wychowawcze dla rodziców. R. 6 Wspomaganie rozwoju – „sens tego wszystkiego”: Wokół sensu pojęcia wspomaganie rozwoju; Tendencje pojmowaniu rozwoju a jego wspomaganie; Model wspomagania rozwoju; Sprawdzanie modelu. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi ; Nr 1 (21) 2002)
Nieregularnie
Radzenie sobie ze stresem u funkcjonariuszy policji, Strategie radzenia sobie ze stresem a poczucie własnej skuteczności u chorych z rozpoznaniem nowotworu narządów rodnych i wewnętrznych, radzenie sobie ze stresem a cechy osobowości u dzieci z nadwagą, Cechy osobowości i wzór zachowania A u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, Psychologiczne aspekty leczenia bólu, Powody obniżenia wagi i oczekiwania kobiet uczestniczących w programie oddziaływań psychologicznych wspomagających redukcję nadwagi, Postawy wobec raka piersi kobiet zdrowych uczestniczących w programie profilaktyki, Postawy rodzicielskie percypowane przez młodzież a formy ujawnianej przez nią agresji, Nieśmiałość - określenie zjawiska oraz doniesienie wstępne z badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
Cz. I Wczesne lata; 1. Wczesny rozwój społeczny, 2. Zabawa Cz. II Czynniki kognitywne a uczenie się; 3. Formowanie się pojęć a rozwój poznawczy, 4. Mowa, 5. Inteligencja, 6. Kreatywność, 7. Uczenie się. Cz. III Czynniki afektywne; 8. Osobowość, 9. Wartość a rozwój moralny. Cz. IV Społeczna interakcja, relacje nauczyciel-dziecko i osobowość nauczyciela; 11. Zachowanie społeczne a umiejętności społeczne, 12. Doradztwo i poradnictwo edukacyjne, 13. Kierowanie klasą i jej kontrola, 14. Osobowość nauczyciela, cechy nauczyciela i stres nauczyciela
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Interakcje międzyludzkie: Kilka uwag o interakcji; Analiza interakcji z punktu widzenia koncepcji behawiorystycznej oraz koncepcji wymiany nagród i kosztów; Analiza interakcji z punktu widzenia koncepcji poznawczej; Interakcje - spojrzenie z zewnątrz; Interakcje spojrzenie od wewnątrz. Postawy: Kilka uwag wstępnych; Co to jest postawa"; Wymiary postawy i sposoby pomiaru postaw; Kilka informacji o badaniu postaw; Jak kształtują się i zmieniają postawy - rozważania wstępne; Zmiany i kształtowanie postaw - cechy nadawcy; Zmiany i kształtowanie postaw - cechy przekazu; Zmiany i kształtowanie postaw - cechy odbiorcy. Problematyka małych grup społecznych: Kilka uwag wstępnych; co to jest grupa?; Cel grupowy; Normy grupowe i ich skutki; Struktura grupowa i kierownictwo grupy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
1. Psychologia w szkole. Zarys problematyki; 2. Problemy uczniów i ich rozwiązywanie przez nauczycieli; 3. Skuteczne uczenie się w szkole; 4. Trudności wychowawcze i ich rozwiązywanie w szkole; 5. Adaptacja uczniów do warunków Szkoły; 6. Ocena osiągnięć edukacyjnych uczniów; 7. Konflikty w środowisku szkolnym; 8. Współpraca szkoły z rodzicami ucznia; 9. Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w procesie edukacji; 10. Integracja uczniów niepełnosprawnych z uczniami pełnosprawnymi; 11. Promocja szkoły i jej współpraca ze środowiskiem lokalnym; 12. Osobowość i specyficzne problemy psychologiczne nauczycieli.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again