Sorting
Source
Książki
(8)
Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(6)
only on-site
(3)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(4)
Author
Bartkowiak Piotr
(2)
Strużycki Marian
(2)
Bazan-Bulanda Anna
(1)
Bojewska Barbara
(1)
Gancarczyk Marta
(1)
Jaworski Jacek
(1)
Skowron-Grabowska Beata
(1)
Łuczka Teresa
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(7)
Zarządzanie
(3)
Polska
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Gospodarka
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Innowacje
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Przedsiebiortswa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie -- Polska
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Rynek
(1)
Unia Europejska
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Subject: time
1989-
(3)
8 results Filter
Book
In basket
1. Zarządcze aspekty funkcjonowania małego przedsiębiorstwa; 2. Informacja w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem; 3. Potrzeby informacyjne menedżerów i wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem; 4. Źródła informacji finansowych w małym przedsiębiorstwie; 5. Metody gromadzenia i przetwarzania informacji finansowych na potrzeby małego przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.I Małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwoju gospodarki narodowej i regionalnej: Przetrwanie małych i średnich przedsiębiorstw - koncepcje i ich weryfikacja empiryczna w gospodarce polskiej; Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach rozwoju konkurencyjności i partnerstwa lokalnego; Przedsiębiorstwa rodzinne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw; Małe i średnie przedsiębiorstwa a kapitał społeczny. Cz.II Determinanty zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach: Finansowanie procesu powstawania oraz rozwoju mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw; Sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz jego finansowanie w Wielkiej Brytanii; Wpływa państwa na dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych; Podatek od wartości dodanej oraz jego skutki ekonomiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw; Małe i średnie przedsiębiorstwa a innowacje; Internet w komunikacji marketingowej małych i średnich przedsiębiorstw; Doskonalenie kompetencji pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Enterprise performance management - nowe wsparcie dla przedsiębiorczości korporacyjnej w warunkach globalizacji; Migracja wartości a procesy przedsiębiorczości; Zarządzanie wiedzą jako przejaw przedsiębiorczości; Przedsiębiorczość w restrukturyzacji i wycenie przedsiębiorstwa; Reorientacja procesowa w organizacji a warunki wyzwalania przedsiębiorczości; Integracja personalna w grupach kapitałowych. Szanse i zagrożenia dla przedsiębiorczości; Public relations a inne formy wpływu na otoczenie - przejawy przedsiębiorczości; Project finance jako metoda pobudzania przedsiębiorczości; Umowy handlowe i regulacje celne jako uwarunkowania przedsiębiorczości; Wpływ prywatyzacji przedsiębiorstw na innowacyjność gospodarki na przykładzie gospodarki polskiej; Wspieranie przedsiębiorczości w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Wzrost przedsiębiorczości na polskim rynku telekomunikacyjnym jako efekt procesów liberalizacyjno- demonopolizacyjnych; Uwarunkowania i przejawy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Polsce; Przejawy przedsiębiorczości w zarządzaniu kryzysowym w transporcie lotniczym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie / C.H.Beck. Przedsiębiorczość)
1. Teoretyczne podstawy podejmowania decyzji o wsparciu publicznym: Procesy decyzyjne dotyczące wsparcia publicznego; Uwarunkowania decyzji o interwencji państwa z perspektywy zawodności rynku; Interwencja państwa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej; Metodyka decydowania o interwencji publicznej; 2. Istota wsparcia dla MSP i jego wdrażanie: Właściwości MSP i ich wkład w gospodarkę; Istota polityki wobec MSP i jej miejsce w polityce gospodarczej; Obszary i instrumenty wspierania MSP; Struktury zarządzania i formy dostarczania wsparcia dla MSP; 3. Model oceny wsparcia publicznego dla MSP: Metodyka i model oceny wsparcia dla MSP; Ocena usług informacyjno-konsultacyjnych ze środków publicznych w województwie małopolskim; Ocena procesu wyboru beneficjentów do wsparcia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 564)
1. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; 2. Istota i znaczenie przedsiębiorczości w zarządzaniu; 3. Skłonność małych i średnich przedsiębiorstw do przedsiębiorczości w zarządzaniu; 4. Znaczenie innowacji w rozwoju przedsiębiorczości; 5. Znaczenie zarządzania innowacjami w rozwoju przedsiębiorczości; 6. Skłonność małych i średnich przedsiębiorstw do zarządzania innowacjami- uwarunkowania przedsiębiorczości jako sposobu zarządzania; 7. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw- uwarunkowania przedsiębiorczości jako funkcji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wpływ otoczenia na zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami; Wpływ zmian zachodzących w otoczeniu na rozwój i działalność średniego przedsiębiorstwa handlowego; Formy instytucjonalnego wspierania małych i średnich przedsiębiorstw; Mieszkańcy powiatu sieradzkiego i ich działania na rzecz przedsiębiorczości lokalnej; Samozatrudnienie czyli sposób na przedsiębiorczość; Inkubator przedsiębiorczości jako instrument wspierania rozwoju lokalnego; Inkubator przedsiębiorczości jako miejsce inicjatyw gospodarczych na przykładzie Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości; Przedsiębiorczość w Polsce i krajach Unii Europejskiej w obszarze użyteczności publicznej; Bariery rozwoju przedsiębiorczości w samorządzie gminnym a przedsiębiorstwa użyteczności publicznej; Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości agroturystycznej w Małopolsce; Szanse i bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w momencie wejścia Polski do UE; Znaczenie znaku CE dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i krajach UE; Programy pomocowe Unii Europejskiej - szansą rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Programy regionalne dla małych i średnich przedsiębiorstw realizowane w Polsce w latach 1990-95 - analiza ilościowa i jakościowa; Źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw; Rola i znaczenie analizy ekonomicznej w małym i średnim przedsiębiorstwie; Analiza struktury finansowej przedsiębiorstw jako podstawowy aspekt sprawnego zarządzania; Skuteczne zarządzanie finansami kluczem do sukcesu MSP na rynkach UE; Ocena zdolności kredytowej małego i średniego przedsiębiorstwa dokonana przez wybrane banki w Polsce; Kredyt bankowy jako podstawowe źródło finansowania rozwoju sektora MSP; Analiza sytuacji finansowej spółki z o.o. "X" za rok 2002.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kształtowanie wizerunku przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i w krajach UE; Znaczenie promocji internetowej w małych i średnich przedsiębiorstwach; K problematike uplatnovania efektiveho marketingu v malom a strednom podnikani; Internet jako medium promocji małych i średnich przedsiębiorstw; Polskie przedsiębiorstwa transportowe przed przystąpieniem Polski do UE; Dostosowanie poziom produkcji mleka do wymogów UE; Ekonomiczna ocena stanu produkcji jajczarskiej w Polsce na tle krajów UE; Zewnętrzne i wewnętrzne determinanty dla przedsiębiorczości turystycznej na przykładzie miejscowości na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej; Wiedza i praca w organizacji wirtualnej; Małe i średnie elektrownie wodne jako lokalna konkurencja dla energetyki konwencjonalnej w świetle dyrektyw UE; Elektrownie wiatrowe alternatywnym źródłem energii dla małych i średnich przedsiębiorstw; Małe elektrownie wiatrowe jako przykład lokalnej przedsiębiorczości; Energia geotermalna - niewykorzystane źródło energetyczne ludzkości; Pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości - jego wpływ na środowisko pracy i życia człowieka; Telefonia komórkowa - wpływ na życie i środowisko współczesnej cywilizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Struktura wyróżników europejskich w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Przedsiębiorczość w zarządzaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Doradztwo z zakresu zarządzania jako czynnik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Działalność marketingowa polskich przedsiębiorstw sektora MSP w kontekście integracji z Unią Europejską, Finansowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na progu Unii Europejskiej, Monitoring finansowy w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again