Sorting
Source
Książki
(13)
Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(8)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(8)
Author
Barta Janusz (1947-2021)
(6)
Markiewicz Ryszard (1948- )
(5)
Brodecki Zdzisław
(1)
Gienas Krzysztof
(1)
Kowalik-Bańczyk Krystyna
(1)
Lessig Lawrence
(1)
Matlak Andrzej (1965- )
(1)
Mendys Wacław
(1)
Nawrot Anna Maria
(1)
Próchniak Rafał
(1)
Waglowski Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Prawo autorskie
(12)
Internet
(8)
Gospodarka elektroniczna
(3)
Podpis elektroniczny
(3)
Społeczeństwo informacyjne
(3)
Aukcja internetowa
(2)
Handel elektroniczny
(2)
Pieniądz elektroniczny
(2)
Prawo komputerowe
(2)
Baza danych
(1)
Digitalizacja
(1)
Dobra osobiste
(1)
Gospodarka
(1)
Handel
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kultura masowa
(1)
Muzyka filmowa
(1)
Programy komputerowe
(1)
Reklama internetowa
(1)
Sieci komputerowe
(1)
Umowa elektroniczna
(1)
Usługi elektroniczne
(1)
Znaki towarowe
(1)
rzeczywistość wirtualna
(1)
13 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
1.Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie, 2.Handel elektroniczny. Etap przedofertowy, 3.Zawarcie umowy w postaci elektronicznej, 4.Treść umowy zawieranej w postaci elektronicznej, 5.Prawne aspekty podpisu elektronicznego, 6.Wykonanie zobowiązania z użyciem środków komunikacji elektronicznej, 7.Wykonanie zobowiązania pieniężnego przez zapłatę pieniądzem elektronicznym, 8.Prawo właściwe i jurysdykcja krajowa dla stosunków gospodarczych w Internecie, 9.Odpowiedzialność za odesłania w Internecie, 10.Ochrona prywatności w handlu elektronicznym, 11.Handel elektroniczny a prawo autroskie, 12.Własność przemysłowa, 13.Ochrona konsumentów w umowach zawieranych na odległość, 14.Ochrona zbiorowych interesów konsumentów na przykładzie przesyłania niezamawianej korespondencji, 15.Handel elektroniczny - współczesne wyzwanie dla fiskusa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Zawieranie umów przez Internet, 2. Podpis elektroniczny, 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną, 4. Uprawnienia konsumentów przy zawieraniu umów za pośrednictwem Internetu, 5. Aukcje internetowe - wybrane zagadnienia prawne, 6. Płatność w Internecie, 7. Reklama w Internecie, 8. Ochrona znaków towarowych w Internecie, 9. Prawa autorskie do programu komputerowego, 10. Ochrona baz danych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. - Stan na 25.02.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 395,[1] s. ; 25 cm.
1. Uwagi wstępne, 2. Źródła prawa, 3. Prawo autorskie, 4. Prawa pokrewne, 5. Siu generis ochrona baz danych, 6. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Komisja Prawa Autorskiego, 7. Prawo autorskie w Internecie, 8. Konwencje międzynarodowe, 9. Prawo autorskie w Unii Europejskiej, 10. Prawao właściwe i jurysdykcja krajowa, 11. Prawo karne, 12. Okolice prawa autorskiego, 13. Uwagi końcowe - przyszłość prawa autorskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. - Wyd. 2 Stan prawny na 25.08.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 511, [1] s. ; 25 cm.
1. Uwagi wstępne, 2. Żródła prawa, 3. Prawo autorskie, 4. Prawa pokrewne, 5. Siu generis ochrona baz danych, 6. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Komisja Prawa Autorskiego, 7. Prawo autorskie w Internecie, 8. Konwencje międzynarodowe, 9. Prawo autorskie w Unii Europejskiej, 10. Prawao właściwe i jurysdykcja krajowa, 11. Prawo karne, 12. Okolice prawa autorskiego, 13. Uwagi końcowe - przyszłość prawa autorskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Uwagi wstępne, 2. Źródła prawa, 3. Prawo autorskie, 4. Prawa pokrewne, 5. Sui generis ochrona baz danych, 6. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Komisja Prawa Autorskiego, 7. Prawo autorskie w Internecie, 8. Konwencje międzynarodowe, 9. Prawo autorskie w Unii Europejskiej, 10. Prawo karne. Cz. II Wybór aktów prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo autorskie i prawa pokrewne / wprowadzenie Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.06.2005 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 485, [2] s. ; 20 cm.
1. Uwagi wstępne, 2. Źródła prawa, 3. Prawo autorskie, 4. Prawa pokrewne, 5. Sui generis ochrona baz danych, 6. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Komisja Prawa Autorskiego, 7. Prawo autorskie w Internecie, 8. Konwencje międzynarodowe, 9. Prawo autorskie w Unii Europejskiej, 10. Prawo karne. Cz. II Wybór aktów prawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
R.1 Rozwój techniki a prawo autorskie - wprowadzenie. R.2 Nowe formy eksploatacji utworów i przedmiotów praw pokrewnych: Nowe formy eksploatacji chronionych dóbr w świetle konwencji międzynarodowych; Nowe formy eksploatacji utworów i przedmiotów praw pokrewnych w europejskim prawie wspólnotowym; Ograniczenia prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym; Nowe formy eksploatacji utworów i przedmiotów praw pokrewnych na gruncie polskiego ustawodawstwa. R.3 Ochrona środków technicznych zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem do chronionych dóbr oraz informacji służących do zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi: Uwagi wstępne; Regulacja wynikająca z konwencji międzynarodowych; Regulacja wynikająca z dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej; Ochrona zabezpieczeń technicznych w świetle regulacji obowiązującej w USA; Ochrona zabezpieczeń technicznych oraz informacji identyfikujących dzieło na gruncie polskiego ustawodawstwa. R.4 Szczególne zasady odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym: Problematyka odpowiedzialności w konwencjach międzynarodowych; Problematyka odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa autorskiego wynikająca z dyrektyw obowiązujących w UE; Szczególna regulacja dot. odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa autorskie go obowiązująca w USA; Szczególna problematyka odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa autorskiego i praw pokrewnych na gruncie polskiego ustawodawstwa. R.5 Warunkowy dostęp do usług społeczeństwa informacyjnego: Warunkowy dostęp w świetle regulacji obowiązującej w UE; Warunkowy dostęp z punktu widzenia polskiego ustawodawstwa. Wybór aktów prawnych: -Traktat WIPO o prawie autorskim; -Uzgodnione deklaracje do Traktatu WIPO; -Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach; -Wspólne (uzgodnione) deklaracje do Traktatu WIPO; -Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
1. Jak sobie pościelisz, 2. Dynamika obiegu informacji, 3. Nowa "własność", 4. Niezwykły fragment rynku, 5. Proza życia, 6. Rozwój środowiska, 7. Podsumowania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo)
1. Kultury: Kultury naszej przeszłości; Kultury naszej przyszłości; Kultura RO, rozszerzona; Kultura RW, wskrzeszona, Porównanie kultur. 2. Dwie gospodarki: gospodarka komercyjna i gospodarska dzielenia się; Gospodarki hybrydowe; Lekcje dla gospodarki. 3. Kształtowanie przyszłości: Zreformujmy prawo; Zreformujmy siebie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
1. Definicje i charakterystyka handlu elektronicznego, 2. Techniki regulacji handlu elektronicznego, 3. Podmioty zmierzające do regulacji handlu elektronicznego na forum międzynarodowym i wspólnotowym, 4. Przedmiot regulacji - prawo prywatne, 5. Przedmiot regulacji - prawo publiczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie)
1. Wpływ technologii informatycznych na prawo autorskie, 2. Technologiczne sposoby zabezpieczania utworów udostępnianych w formie zdigitalizowanej, 3. Gwarancje prawne prawidłowego funkcjonowania systemów DRM, 4. Konsekwencje stosowania systemów DRM w świetle przepisów prawa autorskiego, 5. Systemy DRM z perspektywy badań naukowych w zakresie informatyki, 6. Stosowanie systemów DRM w świetle uprawnień konsumentów, 7. Ochrona prywatności użytkowaników w kontekście stosowania systemów DRM
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ / red. Janusz Barta ; Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ ; Zeszyt 93)
Ochrona idei - zagadnienia wybrane; Muzyka filmowa w prawie autorskim; Nadania programów jako przedmiot ochrony praw nadawców; Istota i proces kształtowania się instytucji dozwolonego użytku w prawie autorskim; Stanowienie wyjątków od prawa autorskiego na rzecz osób niepełnosprawnych. Uwagi na tle art. 33 pr. aut.; Zakres klauzuli copyleft w prawie polskim; Naruszenie prywatności w Internecie poprzez ingerencję w tajemnice korespondencji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again