Sorting
Source
Książki
(7)
Form of Work
Książki
(6)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(6)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(6)
Author
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(3)
Grabowska Tatiana
(2)
Hallada Marek
(2)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(2)
Klasińska Barbara
(2)
Kryk Gabriela
(2)
Lulek Barbara
(2)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(2)
Ostrowska Małgorzata
(2)
Ostrowski Kazimierz
(2)
Przewoźnik Sylwia
(2)
Urbańska Magda
(2)
Waloszek Danuta (1947- )
(2)
Wereszczyńska Katarzyna
(2)
Bednarkowa Wiga
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Bogdanowicz Marta (1943- )
(1)
Colonna-Kasjan Daniela
(1)
Czopek Jakub
(1)
Derda Olga
(1)
Dobrakowski Paweł
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Dusza Bożena
(1)
Furman Joanna
(1)
Gluźniewicz Jadwiga
(1)
Godawa Grzegorz
(1)
Grusiewicz Mirosław
(1)
Grzegorzewska Maria Katarzyna
(1)
Gurba Ewa
(1)
Jońca Dominika
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kalemba Marcelina
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamiński Arkadiusz
(1)
Klimczak Dariusz Piotr
(1)
Kocór Maria
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Kosz-Szumska Justyna
(1)
Kowalczyk Weronika
(1)
Kowalewski Michał
(1)
Kowalik-Paluch Katarzyna
(1)
Kowalska Gabriela
(1)
Kulej Wiktoria
(1)
Laskowski Mirosław
(1)
Lasota Adam
(1)
Lasota Agnieszka
(1)
Leszcz-Krysiak Agnieszka
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Mamroł Andrzej
(1)
Mazaraki Karolina
(1)
Musiał Emilia
(1)
Pawłowska Paulina (1990- )
(1)
Piasecka Małgorzata
(1)
Rzewucka Paulina
(1)
Skowroński Piotr
(1)
Sobieszczyk Maria
(1)
Szmalec Jacek
(1)
Wasylewicz Magdalena
(1)
Wierzchosławska Agnieszka
(1)
Wojciechowska Katarzyna
(1)
Łabuz-Roszak Beata
(1)
Łukasiewicz Iwona
(1)
Żukiewicz Arkadiusz
(1)
Year
2020 - 2024
(5)
2010 - 2019
(2)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Audience Group
0-5 lat
(1)
6-8 lat
(1)
9-13 lat
(1)
Dzieci
(1)
Subject
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(7)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(3)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(3)
Adaptacja społeczna
(2)
Aktywność fizyczna
(2)
Diagnoza psychologiczna
(2)
Emocje podstawowe
(2)
Konflikt szkolny
(2)
Kształcenie
(2)
Mediacja szkolna
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Nauczyciele
(2)
Studenci
(2)
Terapia zajęciowa
(2)
Wychowanie estetyczne
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Akademia Sztuki Wojennej
(1)
Altruizm
(1)
Animaloterapia
(1)
Animatorzy kultury
(1)
Badania naukowe
(1)
Barwy
(1)
Cele życiowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Dobre praktyki
(1)
Dogoterapia
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dyscyplina szkolna
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dzieciństwo
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko z dysleksją
(1)
Dziecko z trudnościami w uczeniu się
(1)
E-learning
(1)
Edukacja informacyjna
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Egalitaryzm
(1)
Emergentyzm
(1)
Epidemie
(1)
Felinoterapia
(1)
Fonoholizm
(1)
Hermeneutyka
(1)
Hipoterapia
(1)
Historia wychowania
(1)
Informacja
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Integracja sensoryczna
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Kompetencje emocjonalne
(1)
Kompetencje medialne
(1)
Kompetencje społeczne
(1)
Komunikacja internetowa
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Komunikacja wizualna
(1)
Kryzys edukacji
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Mediatorzy szkolni
(1)
Metoda Dobrego Startu
(1)
Metoda projektów
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzi dorośli
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Niedostosowani społecznie
(1)
Niepełnosprawność intelektualna
(1)
Oficerowie
(1)
Organizacja oświaty
(1)
Osoby z autyzmem
(1)
Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
(1)
Partycypacja społeczna
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika muzyki
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Pisanie
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Poczucie własnej skuteczności
(1)
Pokolenie Z
(1)
Polityka oświatowa
(1)
Pomoc psychologiczna
(1)
Postawy
(1)
Praca hybrydowa
(1)
Praca socjalna
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Profilaktyka szkolna
(1)
Profilaktyka zdrowotna
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Reformy nauki i szkolnictwa wyższego
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzice
(1)
Rozwój emocjonalny
(1)
Rozwój psychiczny
(1)
Subject: work
Nowa Sztuka (czasopismo)
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(2)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okolice)
(1)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Polska
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Materiały pomocnicze
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Scenariusz zajęć
(2)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Raport z badań
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Ćwiczenia i zadania
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(6)
Psychologia
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
7 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Edukacja Jutra)
Genre/Form
Wstęp. Część I. Społeczno-kulturowe warunki zmian w edukacji. Rozdział 1. Potencjał kategorii emergencji w rozpoznawaniu kwestii społeczno-humanistycznych. Rozdział 2. Zwrot edukacyjny w perspektywie kulturowej. Rozdział 3. Środowiskowe strategie profilaktyczne jako obszar zainteresowania pedagogiki społecznej. Ewolucja teorii i praktyki pedagogicznej. Część II. Edukacja w okresie dzieciństwa a przyszłe losy człowieka. Rozdział 1. Ochrona dziecka i dzieciństwa? Niektóre, wybrane aspekty. Rozdział 2. Oczekiwania rodziców i nauczycieli w obszarze zaangażowania w proces edukacji dziecka. Afirmacja pozoru współpracy. Rozdział 3. Grupa wielowiekowa szansą na adaptację dziecka do warunków przedszkola. Rozdział 4. Plany życiowe młodszych uczniów. Część III. Zagadnienia dydaktyczno-wychowawcze we współczesnej szkole. Rozdział 1. W kręgu problemów wychowawczych współczesnej szkoły - recepcja postaw uczniów przez nauczycieli wybranych placówek oświatowych. Rozdział 2. Mediator w szkole - szansa na porozumienie w konfliktach szkolnych i rówieśniczych. Rozdział 3. Dlaczego edukacja muzyczna jest ważna? Rozdział 4. Komputer w małej szkole. Rozdział 5. Animatorzy kultury jako wychowawcy dzieci i młodzieży. Część IV. Wychowanie moralne w edukacji człowieka. Rozdział 1. Rola wartości etycznych we współczesnym świecie a wpływy wychowania i środowisko życia jednostki. Rozdział 2. Dialog w wychowaniu do wartości w szkole. Rozdział 3. Przyszłe nauczycielki wobec aktywności prospołecznej jako celu wychowania moralnego ucznia. Część V. Edukacja zdrowotna, profilaktyka i terapia. Rozdział 1. Wybrane aspekty procesu wychowania fizycznego w opinii dzieci i młodzieży bydgoskich szkół. Rozdział 2. Aktywność fizyczna u dzieci w wieku szkolnym jako profilaktyka wad postawy. Rozdział 3. Wiedza i nawyki żywieniowe dzieci w wieku szkolnym w zakresie gospodarki wapniowo-fosforanowej. Rozdział 4. Rola muzyki w wychowaniu, edukacji i terapii uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Rozdział 5. Wybrane metody zooterapii w leczeniu dzieci z autyzmem. Część VI. Edukacja wyższa w toku przemian cywilizacyjnych. Rozdział 1. Przemiany szkolnictwa wyższego - między globalnymi procesami a tradycją. Rozdział 2. Czas pandemii czasem innowacyjności, kreatywności i próby nauczyciela akademickiego. Rozdział 3. Wolność, Tomku, w swoim domku? Uwarunkowania warsztatu pracy i nauki na studiach pedagogicznych w czasach pandemii. Rozdział 4. Przygotowanie zawodowe kadry oficerskiej polskich sił zbrojnych. Rozdział 5. Badania losów absolwentów Akademii Sztuki Wojennej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Genre/Form
Wstęp. Część I. Organizacja pracy w szkole. Rozdział 1. Szkoła równych szans? (raport z badań wśród nauczycieli). Rozdział 2. Mediacje w szkole jako forma wsparcia w środowisku oświatowym – w opiniach młodzieży akademickiej. Rozdział 3. Siła czy wytrwałość? – Pytania o czynniki warunkujące poczucie sprawstwa. Rozważania w świetle wyników badań własnych. Rozdział 4. Tworzenie projektu edukacyjnego – współdziałanie czy zakamuflowana praca indywidualna? Rozważania w kontekście wyników badań własnych. Rozdział 5. Problemy kierowania szkołą na łamach „Nowej Szkoły” (1945-2017). Część II. Kompetencje i obszary pracy nauczyciela we współczesnej szkole. Rozdział 1. Znane i nieznane wymiary innowacji nauczycielskiej. Kontekst badawczy. Rozdział 2. Wspierające wymiary komunikacji językowej w praktyce edukacyjnej szkoły i w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela. Rozdział 3. Pedagogiczne uwarunkowania relacji interpersonalnych rodziców i nauczycieli wybranych szkół podstawowych. Rozdział 4. Znaczenie dotyku w edukacji. Model węgierski. Część III. Potencjał edukacji przedszkolnej i zintegrowanej. Rozdział 1. Prawo dziecka do nauki w edukacji wczesnoszkolnej. Rozdział 2. „What we will learn in our youth…” – that it to say, to reasonably support the development of a child’s creative potential. Rozdział 3. Dyscyplina w przedszkolu – wspólne ustalanie zasad czy narzędzie do kierowania grupą? Rozdział 4. Wartości estetyczne przyrody w wytworach plastycznych uczniów kończących edukację wczesnoszkolną. Część IV. Edukacja medialna w instytucjach edukacyjnych. Rozdział 1. Edukacja w społeczeństwie technokratycznym i informacyjnym. Spojrzenie krytyczne i horyzontalne. Rozdział 2. Edukacja cyfrowa, czyli jaka? Rozdział 3. Emocjonalne funkcjonowanie „cyfrowych” uczniów we wczesnym wieku szkolnym. Rozdział 4. Profilaktyka i terapia fonoholizmu wśród uczniów szkół podstawowych. Rozdział 5. Poszukiwanie informacji przez studentów – raport z badań pilotażowych. Rozdział 6. Uczenie się nie musi być monochromatyczne. Kolor jako czynnik mogący wspomagać uczenie się. Część V. Młodzi dorośli jako podmiot oddziaływań edukacyjnych. Rozdział 1. Przeżycie – przebudzenie – przemiana. Inicjacyjne dynamizmy egzystencji ludzkiej w motywowaniu studentów pedagogiki i pracy socjalnej do (samo)doskonalenia kompetencji hermeneutycznych. Rozdział 2. Pojęcie wdzięczności w opinii osób u progu dorosłości. Rozdział 3. Inteligencja emocjonalna studentów – przyszłych nauczycieli. Rozdział 4. Wybrane problemy aktywności fizycznej studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – kontekst doświadczeń sportowych i wychowania rodzinnego. Rozdział 5. About the need of preparation of candidates for teachers for cooping with stress at school and supporting students in this range.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera: Wstęp Rozdział I. Specyfika rozwoju dziecka w okresie przejścia od wieku przedszkolnego do wczesnoszkolnego: 1.1. Rozwój fizyczny i motoryczny dziecka; 1.2. Rozwój poznawczy; 1.3. Sprawności językowe i komunikacyjne; 1.4. Rozwój emocjonalny; 1.5. Rozwój społeczny; 1.6. Rozwój moralny; 1.7. Osobowość dziecka; 1.8. Dominujące formy aktywności. Rozdział II. Gotowość szkolna dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej: 2.1. Obowiązek szkolny podstawą dyskusji nad dojrzałością szkolną; 2.2. Dojrzałość i gotowość szkolna - rozważania terminologiczne; 2.3. Komponenty dojrzałości i gotowości szkolnej (2.3.1. Dojrzałość fizyczna i motoryczna; 2.3.2. Dojrzałość intelektualna; 2.3.3. Dojrzałość emocjonalno-motywacyjna; 2.3.4. Dojrzałość społeczna); 2.4. Kompetencje dziecka gotowego do podjęcia nauki w szkole; 2.5. Czynniki warunkujące przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązków szkolnych (2.5.1. Rola rodziny w przygotowaniu dziecka do obowiązków szkolnych; 2.5.2. Rola przedszkola w kształtowaniu gotowości szkolnej); 2.6. Trudności dydaktyczne związane z brakiem lub niedostatecznymi kompetencjami pierwszoklasistów do podjęcia systematycznej nauki w szkole; 2.7. Z badań nad dojrzałością i gotowością szkolną (2.7.1. Narzędzia i obszary badań dojrzałości szkolnej; 2.7.2. Skala Gotowości Szkolnej (SGS)). Rozdział III. Integracja sensoryczna w świetle literatury: 3.1. Integracja sensoryczna - wyjaśnienia terminologiczne; 3.2. Systemy sensoryczne zaangażowane w proces integracji sensorycznej; 3.3. Przetwarzanie sensoryczne; 3.4. Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z trudnościami w uczeniu się; 3.5. Terapia integracji sensorycznej; 3.5.1. Efektywność terapii integracji sensorycznej w świetle badań; 3.6. Inne metody terapii, stosowane wspomagająco przy terapii integracji sensorycznej (3.6.1. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne; 3.6.2. Metoda Marianny i Christophera Knillów; 3.6.3. Metoda Bobathów; 3.6.4. Masaż Shantali; 3.6.5. Żonglowanie). Rozdział IV. Metodologiczne podstawy badań własnych: 4.1. Problem, pytania i hipotezy badawcze; 4.2. Metoda badań, techniki i narzędzia badawcze; 4.3. Osoby badane; 4.4. Przebieg badań. Rozdział V. Efektywność terapii integracji sensorycznej - analiza wyników badań własnych: 5.1. Efektywność zajęć prowadzonych zgodnie z modelem terapii integracji sensorycznej w zakresie napięcia posturalnego u dzieci 5-6-letnich; 5.2. Efektywność zajęć prowadzonych zgodnie z modelem terapii integracji sensorycznej w zakresie równowagi u dzieci 5-6-letnich; 5.3. Efektywność zajęć prowadzonych zgodnie z modelem terapii integracji sensorycznej w zakresie dysocjacji u dzieci 5-6-letnich; 5.4. Efektywność zajęć prowadzonych zgodnie z modelem terapii integracji sensorycznej w zakresie lokalizacji bodźca wzrokowego u dzieci 5-6-letnich; 5.5. Efektywność zajęć prowadzonych zgodnie z modelem terapii integracji sensorycznej w zakresie kształtowania gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich; 5.6. Zależność pomiędzy poziomem rozwoju motorycznego a poziomem gotowości szkolnej u dzieci poddawanych terapii integracji sensorycznej oraz u dzieci niepoddawanych tej terapii. Aneks. Wywiad z rodzicem, kwestionariusz sensoryczny Słowniczek pojęć występujących w integracji sensorycznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Engram)
Zawiera: Wprowadzenie; Rozdział 1. Rozwój kompetencji emocjonalnych w średnim i późnym dzieciństwie 1.1. Pojęcie emocji 1.2. Zdolność reprezentacji emocji w dzieciństwie 1.3. Nabywanie kompetencji emocjonalnych przez uczniów 1.4. Doświadczanie trudnych emocji w młodszym wieku szkolnym: Doświadczanie strachu przez dzieci; Przeżywanie przez dzieci złości; Rozmowa i modelowanie – sposoby na trudne emocje. Rozdział 2. Rozwój kompetencji społecznych dzieci w młodszym wieku szkolnym 2.1. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych 2.2. Wzory zachowań społecznych uczniów 2.3. Znaczenie samopoznania dla rozwoju społecznego 2.4. Obszary rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych Rozdział 3. Praca w grupie jako forma wspomagania rozwoju i terapii 3.1. Istota pracy w grupie 3.2. Procesy grupowe 3.3. Metody i techniki wykorzystywane w pracy z grupą Rozdział 4. Kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci 6-letnich. Badania własne 4.1. Metodologia badań własnych: Przedmiot i cele pracy; Metody, narzędzia badawcze oraz grupa badana. 4.2. Wyniki badań własnych: Trudności dzieci w zakresie umiejętności społecznych i emocjonalnych; Częstotliwość zgłaszanych zaleceń w pracy z dzieckiem dotyczących rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych. 4.3. Wnioski z przeprowadzonych badań Rozdział 5. Projektowanie programu profilaktyczno-terapeutycznego 5.1. Diagnoza potrzeb uczestników 5.2. Ogólna charakterystyka programu profilaktyczno-terapeutycznego– „Plecak szczęśliwego ucznia” 5.3. Idea scenariuszy zajęć programu „Plecak szczęśliwego ucznia” 5.4. Bloki tematyczne i cele zajęć Rozdział 6. Scenariusze zajęć w ramach programu „Plecak szczęśliwego ucznia” 6.1. Scenariusze realizujące temat I – tworzenie i integracja grupy Zajęcia 1.1. W krainie zabawy – poznajmy się Zajęcia 1.2. W krainie zabawy – rozpoczynamy wspólne podróżowanie Zajęcia 1.3. W krainie dobrego słuchania – jak dobrze słuchać? Zajęcia 1.4. W krainie dobrego słuchania – słucham cię, słuchaj mnie Zajęcia 1.5. W krainie dobrego słuchania – potrafimy słuchać Zajęcia 1.6. W krainie dobrych manier – normy i zasady w grupie Zajęcia 1.7. W krainie dobrych manier – proszę, dziękuję Zajęcia 1.8. W krainie dobrych manier – kultura w zachowaniu 6.2. Scenariusze realizujące temat II – poznawanie siebie samego i innych Zajęcia 2.1. W krainie poznawania siebie – autoprezentacja Zajęcia 2.2. W krainie poznawania siebie – autoprezentacja II Zajęcia 2.3. W krainie poznawania siebie – wiadomości o mnie Zajęcia 2.4. W krainie poznawania siebie – otwartość wobec innych Zajęcia 2.5. W krainie poznawania siebie – mocne strony Zajęcia 2.6. W krainie poznawania siebie – jaka/jaki jestem? Zajęcia 2.7. W krainie poznawania siebie – balonowe „ja” Zajęcia 2.8. W krainie poznawania siebie – książeczka o mnie 6.3. Scenariusze realizujące temat III – relacje z innymi Zajęcia 3.1. W krainie przyjaźni – postawa koleżeńska Zajęcia 3.2. W krainie przyjaźni – profil grupowy Zajęcia 3.3. W krainie przyjaźni– supermoce i słabości Zajęcia 3.4. W krainie przyjaźni – potrzeby innych Zajęcia 3.5. W krainie przyjaźni – wspólna opowieść 6.4. Scenariusze realizujące temat IV – świat emocji i uczuć Zajęcia 4.1. W krainie emocji – rozpoznawanie i nazywanie emocji i uczuć Zajęcia 4.2. W krainie emocji – co czuję ja? co czujesz ty? Zajęcia 4.3. W krainie emocji – stworki Zajęcia 4.4. W krainie emocji – uczucia się zmieniają Zajęcia 4.5. W krainie pozytywnych emocji – empatia Zajęcia 4.6. W krainie pozytywnych emocji – wdzięczność Zajęcia 4.7. W krainie pozytywnych emocji – odczuwamy wdzięczność Zajęcia 4.8. W krainie negatywnych emocji – złość piękności szkodzi Zajęcia 4.9. W krainie negatywnych emocji – dlaczego się złościmy? Zajęcia 4.10. W krainie negatywnych emocji – czy strachu trzeba się bać? Zajęcia 4.11. W krainie negatywnych emocji – jestem odważny Zajęcia 4.12. W krainie emocji – okna emocji Zajęcia 4.13. W krainie emocji – kapelusz uczuć Zajęcia 4.14. W krainie emocji – gramy z emocjami 6.5. Scenariusze realizujące temat V – komunikacja w grupie Zajęcia 5.1. W krainie komunikacji – skuteczna komunikacja Zajęcia 5.2. W krainie komunikacji – jak mówić, by nas słuchano? Zajęcia 5.3. W krainie komunikacji – mosty zamiast murów Zajęcia 5.4. W krainie komunikacji – asertywność w praktyce Zajęcia 5.5. W krainie komunikacji – rozwiązywanie konfliktów Zajęcia 5.6. W krainie komunikacji – smoki są wśród nas Zajęcia 5.7. W krainie komunikacji – współpraca zamiast rywalizacji 6.6. Scenariusze realizujące temat VI – zamknięcie pracy z grupą Zajęcia 6.1. W krainie wspomnień – podsumowanie zajęć Zajęcia 6.2. W krainie wspomnień – mój plecak Zajęcia 6.3. W krainie wspomnień – prezent; Zakończenie; Literatura cytowana; Noty autorskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Book
In basket
Zawiera: 1. Psychoomotoryka: rozwój – edukacja – terapia: Rozwój psychometryczny dziecka i jego modele; Integracja funkcji poznawczych i motorycznych; Czytanie i pisanie jako złożone czynności psychiczne nabywane; Diagnoza i terapia psychometryczna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 2. Założenia, cele i znaczenie Metody Dobrego Startu: Ogólne założenia i cele; Rola elementów słuchowo-motorycznych w Metodzie Dobrego Startu; Rola elementów wzrokowo-przestrzennych w Metodzie Dobrego Startu. 3. Geneza Metody Dobrego Startu: Le Bon Départ – pierwowzór Metody Dobrego Startu; Metoda Dobrego Startu w Polsce; Wersje i programy Metody Dobrego Startu. 4. Rodzaje ćwiczeń i struktura zajęć w Metodzie Dobrego Startu: Zajęcia wprowadzające; Zajęcia właściwe; Zajęcia końcowe. 5. Metoda Dobrego Startu w systemie oddziaływania na dziecko: Zastosowanie Metody Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii; Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (MSD) i Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone (Sherborne Developmental Movement – SDM) – komplementarne metody wspomagania rozwoju i terapii zaburzeń dziecka; Praktyczne wskazania do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. 6. Wskazówki dotyczące prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu: Sposób organizowania zajęć; Urządzenie sali i pomoce do prowadzenia zajęć; Planowanie zajęć; Kontrolowanie sposobu pracy i efektów zajęć. 7. Efektywność stosowania Metody Dobrego Startu: Ocena efektów stosowanie Metody Dobrego Startu w pracy z dziećmi dyslektycznymi w wieku szkolnym; Skuteczność Metody Dobrego Startu w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym; Wpływ Metody Dobrego Startu na niektóre aspekty gotowości szkolnej; Usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej oraz pozytywny wpływ na poziom czytania zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu; Metoda Dobrego Startu dla dzieci bez głębszych zaburzeń rozwoju – podsumowanie badań; Dostosowanie Metody Dobrego Startu do potrzeb dzieci z głębokimi zaburzeniami rozwoju i jej efektywność; Wyniki stosowania Metody Dobrego Startu w pracy z dziećmi autystycznymi; Wyniki stosowania Metody Dobrego Startu w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym; Stosowanie Metody dobrego Startu do wspomagania rozwoju i nauki języka angielskiego. Aneksy: Wzory graficzne do metody Le Bon Départ; Roczny plan zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu; Wzór pełnego scenariusza zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu (MDS) M. Bogdanowicz; Scenariusz zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu w grupie 5-6- latków w ramach rocznego obowiązkowego przygotowania do szkoły; Pomoce do zajęć; Protokół z hospitacji zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu; Materiały do kursu Metoda Dobrego Startu; Materiały do zajęć wprowadzających; Materiały do ćwiczeń ruchowo-słuchowych; Zestaw wzorów graficznych i piosenek do zajęć – przykład. Zdjęcia do podręcznika MDS.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 24/2021)
Półrocznik, 2015-
Wcześniejsza częstotliwość: Rocznik, 2006-2014
Wstęp; I. Teoretyczne podstawy problemów pedagogicznych: Wyzwania jednostki samorządu terytorialnego w zakresie polityki oświatowej na przykładzie gminy Lublin; O pieczy nad bezpieczeństwem, czyli o powinnościach pedagoga cywilizacji cyfrowej; Bariery i możliwości usprawniania procesu usamodzielniania nieletnich opuszczających placówki resocjalizacyjne; Dziecko z dysleksją w szkole; Diagnoza zachowań trudnych osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. II. Praktyczne zastosowanie efektów badań pedagogicznych: Emocje dzieci 7-letnich podczas eksperymentalnego poznawania rzeczywistości (na przykładzie badań prowadzonych w ramach projektu twórcze dzieci ‒ w poszukiwaniu indywidualności). III. Współczesne problemy badań pedagogicznych w wymiarze międzynarodowym: Znaczenie ruchu w procesie uczenia się i nauczania uczniów w młodszym wieku szkolnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wstęp; Karta informacyjna; Zgoda na uczestnictwo w spotkaniach z psychologiem; Wniosek o wydanie opinii psychologicznej; Kwestionariusz wywiadu z rodzicami; Arkusz obserwacji dziecka; Kwestionariusz dla rodziców; Scenariusz 1. Rozpoznaję i nazywam emocje; Scenariusz 2. Rozwój psychiczny - normy i zasady życia społecznego; Scenariusz 3. Współpraca; Scenariusz 4. Stymulowanie rozwoju poznawczego; Scenariusz 5. Twórcze myślenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again