23444
Availability:
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia na s. 305-308. Indeks.
Formatted contents note
Zawiera: Przedmowa; Wstęp; Podziękowania; Jak czytać tę książkę?; Rozdział 1. W tym szaleństwie jest metoda: 1.1. (R)ewolucje; Rozdział 2. Waterfall: 2.1. Omówienie metody Waterfall; Rozdział 3. Agile: 3.1. Manifest Agile; 3.2. 12 Zasad Agile; 3.3. Deklaracja współzależności; 3.4. Porównanie Agile z metodami tradycyjnymi; Rozdział 4. Rodzina Metod Agile: 4.1. Lean Software Development; 4.2. Kanban; 4.3. Programowanie Ekstremalne; 4.4. Feature-Driven Development; 4.5. Dynamic Systems Development Method; 4.6. Crystal; 4.7. Wpływy i przenikanie metod zwinnych; Rozdział 5. Scrum: 5.1. Pochodzenie i podstawowe mechanizmy; 5.2. Framework Scrum; Rozdział 6. O czym Scrum Guide nie powiedział, a chciałbyś to wiedzieć: 6.1. Wartości Scrum; 6.2. Wykresy Spalania; 6.3. Sprint Zero; 6.4. Scrum of Scrums; 6.5. Modyfikacje Scrum; 6.6. Oznaki problemów; 6.7. Usłużny Lider; 6.8. Świnie i kurczaki; 6.9. Gdzie jest Menedżer Projektu?; 6.10. Scrum Board; 6.11. Jak przeprowadzić Retrospekcję Sprintu; 6.12. Pielęgnacja Rejestru Produktu; 6.13. Co z defektami?; 6.14. Wyłaniająca się architektura; Rozdział 7. Problemy z wymaganiami: Rozdział 8. Wizja: 8.1. Koleżeńska Jednomyślność; 8.2. Opakowanie Produktu; 8.3. Wypowiedź w Windzie; 8.4. Przyszły Komunikat Prasowy; Rozdział 9. Persony: 9.1. Budowa Persony; 9.2. Typy Person; Rozdział 10. User Story: 10.1. Budowa User Story; 10.2. Porównanie z IEEE 830; 10.3. Wymagania Techniczne; 10.4. Epiki i Tematy; 10.5. Dobra User Story - Model INVEST; 10.6. Góra Lodowa Rejestru Produktu; 10.7. Grupowanie; 10.8. Metody podziału; Rozdział 11. Szacowanie: 11.1. Aspekty Szacowania; 11.2. Tradycyjne Metody Szacowania; 11.3. Szacowanie w Agile; Rozdział 12. Ustalanie priorytetów: 12.1. MoSCoW; 12.2. Monopol Money; 12.3. 100-Point Method; 12.4. Planning Poker dla Wartości; 12.5. Analiza Kano; 12.6. Relatywne Ważenie; 12.7. Selekcja Tematów; 12.8. Punktowanie Tematów; 12.9. Priorytety Finansowe; 12.10. Mapowanie Story; Rozdział 13. Planowanie: 13.1. Planowanie Tradycyjne; 13.2. Planowanie w Agile; Rozdział 14. Agile Coaching: 14.1. Dlaczego coaching jest potrzebny?; 14.2. Czym jest Coaching?; 14.3. Agile Coaching; Rozdział 15. Kontrakty w Agile; 15.1. Stopniowany Kontrakt z Ustaloną Ceną; 15.2. Pakiety Pracy o Ustalonej Cenie; 15.3. Money for Nothing and Change for Free; Rozdział 16. Wprowadzanie Agile: 16.1. Trochę statystyk; 16.2. Kroki wprowadzania zmiany; 16.3. Przebieg zmiany; Rozdział 17. Skalowanie Agile: 17.1. Co może oznaczać Skalowanie Agile i do czego jest potrzebne?; 17.2. Co wiąże się ze Skalowaniem Agile?; 17.3. Podstawowe zasady skalowania Scrum; 17.4. Large-Scale Scrum – LeSS; 17.5. Nexus; 17.6. Scrum at Scale; 17.7. Scaled Agile Framework; 17.8. Model Spotify; Do przemyślenia; Bibliografia; W Sieci; Indeks; Słownik; Scrum w Pigułce.
Target audience note
Dla zespołów projektowych, programistów, testerów, menedżerów.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again