23394
Status dostępności:
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 347 (1 egz.)
Strefa uwag:
Uwaga dotycząca bibliografii
Bibliografia przy rozdziałach.
Uwaga dotycząca zawartości
R. 1 Informacje wstępne; R. 2 Umowa sprzedaży; R. 3 Umowa zamiany; R. 4 Umowa dostawy; R. 5 Kontraktacja; R. 6 Umowa o dzieło; R. 7 Umowa o roboty budowlane; R. 8 Najem; R. 9 Dzierżawa; R. 10 Bezczynszowe użytkowanie gruntów rolnych; R. 11 Użyczenie; R. 12 Pożyczka; R. 13 Umowa kredytu; R. 14 Umowa rachunku bankowego; R. 15 Zlecenie; R. 16 prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia; R. 17 Umowa agencyjna; R. 18 Umowa leasingu; R. 19 Umowa komisu; R. 20 Umowa przewozu; R. 21 Umowa spedycji; R. 22 Przechowanie; R. 23 Depozyt nieprawidłowy; R. 24 Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady; R. 25. Umowa składu; R. 26 Umowa ubezpieczenia; R. 27 Spółka; R. 28 Darowizna; R. 29 Przekazanie nieruchomości; R. 30 Renta; R. 31 Dożywocie; R. 32 Poręczenie; R. 33 Gwarancja bankowa; R. 34 Ugoda; R. 35 Przyrzeczenie publiczne; R. 36 Przekaz; R. 37 Akredytywa; R. 38 Papiery wartościowe i znali legitymacyjne w ogólności; R. 39 Weksel; R. 40 Czek; R. 41 Obligacje; R. 42 Umowy nienazwane.
Uwaga dotycząca przeznaczenia czytelniczego
Dla słuchaczy studiów prawniczych, praktyków obrotu cywilnoprawnego.
Recenzje:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej