23435
Status dostępności:
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 343 (1 egz.)
Strefa uwag:
Uwaga dotycząca bibliografii
Bibliografia: wykaz aktów prawnych przy pracach
Uwaga dotycząca zawartości
Zawiera: Część I Perspektywa prawno-społeczna: Kara kryminalna a ochrona rodziny. Analiza integralnokulturowa wybranych problemów penologicznych; Fenomen przemocy w doktrynach prawnych. Tendencje legislacyjne dotyczące sprawcy i osoby doznającej przemocy; Przemoc w rodzinie w ujęciu prawa karnego; Skala i struktura zjaiwska przemocy w rodzinie; Społeczno-prawne aspekty wykorzystania seksualnego dziecka; Czyny karalne nieletnich z użyciem przemocy - analiza kryminologiczna w uwzględnieniem czynnika płci; Przemoc wobec kobiet jako wyzwanie dla współczesnej wiktymologii; Ludzie starzy jako osoby doznające przemocy i jako jej sprawcy. Część II Perspektywa psychopedagogiczna i kulturowa: Psychopatia a przemoc - wybór, konieczność czy pokusa?; Resocjalizacyjna refleksja nad przemocą w rodzinie; Przemoc w rodzinie w kontekście rodzin wieloproblemowych; Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w ramach międzynarodowych strategii INSPIRE; Rodzina z problemem przemocy jako rodzina problemowa - konsekwencje zjawiska oraz kierunki działań terapeutycznych i pomocowych; Związek między syndromem sztokholmskim a PTSD u ludzi doświadczających przemocy w relacjach - umiejętności terapeutyczne; Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach jako jedna z metod pracy kuratora sądowego; Przemoc jako przejaw męskiej dominacji.
Uwaga dotycząca finansowania
Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Akademię Pomorską w Słupsku.
Recenzje:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej