Form of Work
Książki
(78)
Status
only on-site
(69)
available
(41)
unavailable
(5)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(46)
Czytelnia
(70)
Author
Dębski Jerzy
(5)
Bronakowski Henryk
(4)
Grzegorczyk Wojciech
(4)
Orechwa-Maliszewska Elżbieta
(4)
Szabłowski Józef
(4)
Kopczuk Anatoliusz
(3)
Siemieniuk Nina
(3)
Worobiej Ewa
(3)
Bogdanienko Jerzy
(2)
Czarnecki Witold
(2)
Gołąbeska Elżbieta
(2)
Hościłowicz Edward
(2)
Kupiec Leszek
(2)
Opolski Krzysztof
(2)
Proniewski Marek
(2)
Solarz Jan Krzysztof
(2)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Apolte Thomas
(1)
Augustyn Anna
(1)
Bernaś Bogumił
(1)
Bińczak Halina
(1)
Brett Michael
(1)
Chrabonszczewska Elżbieta
(1)
Cukrowski Jacek
(1)
Czemiel-Grzybowska Wioletta
(1)
Daniluk Dariusz
(1)
Dubieniec Elwina
(1)
Fereniec Jan
(1)
Filipowicz Marzena
(1)
Gedymin Olgierd
(1)
Gieorgica Jerzy Paweł
(1)
Gołębiowska Elżbieta
(1)
Grabowski Ryszard J
(1)
Grabowski Wojciech
(1)
Griniewicz Sergiusz W
(1)
Janc Alfred
(1)
Janowska Iwona
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Jendrych Elżbieta
(1)
Jonas Agata
(1)
Kilon Jarosław
(1)
Komorowski Jan
(1)
Kostka Mestwin Stanisław
(1)
Kowalik Paweł
(1)
Kraska Marcin
(1)
Krzyżkiewicz Zbigniew
(1)
Lasek Mirosława
(1)
Lisowski Jerzy Lech
(1)
Marchewka-Bartkowiak Kamilla
(1)
Meredyk Kazimierz
(1)
Moczydłowska Joanna
(1)
Mosdrof Romuald
(1)
Narożny Tomasz
(1)
Niedźwiecki Arkadiusz
(1)
Niewiadomski Kazimierz
(1)
Ostrowska Anna
(1)
Ostrowska Dorota
(1)
Panek Tomasz
(1)
Paszkowski Jerzy
(1)
Pietrzak Agnieszka
(1)
Piotrowski Zbigniew
(1)
Roman Antoni
(1)
Rutkowski Marek
(1)
Ryszkowska-Grzeszczuk Bożena
(1)
Saturnin Zaremba Leszek
(1)
Szambelańczyk Jan
(1)
Słomski Wojciech
(1)
Tymula Izabela
(1)
Widelska Urszula
(1)
Wiszniewski Zbigniew
(1)
Wąsowski Włodzimierz
(1)
Zombirt Joalnta
(1)
Świderski Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(64)
1990 - 1999
(13)
Country
Poland
(78)
Language
Polish
(78)
Subject
Banki
(16)
Przedsiębiorstwo
(14)
Marketing
(7)
Gospodarka
(6)
Finanse
(4)
Gospodarka terenowa
(4)
Innowacje
(4)
Miasta
(4)
Polska
(4)
Marketing strategiczny
(3)
Planowanie przestrzenne
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Zarządzanie jakością
(3)
Bezrobocie
(2)
Budżety terenowe
(2)
Decyzje
(2)
Finanse publiczne
(2)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Logistyka
(2)
Nieruchomości
(2)
Organizacja
(2)
Organizacja ucząca się
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Podlasie
(2)
Produkcja
(2)
Przedsiębiorstwo prywatne
(2)
Rachunkowość
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Rynek pracy
(2)
Turystyka
(2)
Unia Europejska
(2)
Urbanistyka
(2)
Zarządzanie
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Agrobiznes
(1)
Agroturystyka
(1)
Algebra liniowa
(1)
Antropologia filozoficzna
(1)
Bank centralny
(1)
Benchmarking
(1)
Budżet państwowy
(1)
Controlling
(1)
Data mining
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Dług państwowy
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonometria
(1)
Etyka
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Ełk (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Factoring
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarka żywnościowa
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Gwarancja jakości
(1)
Handel
(1)
Handel detaliczny
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Inflacja
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Informatyka
(1)
Inkubatory przedsiębiorczści
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Jakość produktu
(1)
Jakość życia
(1)
Język angielski
(1)
Językoznawstwo
(1)
Kadry
(1)
Kapitalizm
(1)
Keynesizm
(1)
Komputery
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konflikt
(1)
Konkurencja
(1)
Konserwatyzm
(1)
Kredyt
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Kursy walutowe
(1)
Leasing
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marka*
(1)
Matematyka
(1)
Merkantylizm
(1)
Metodologia
(1)
Metropolie (urban.)
(1)
Miasta- gospodarka
(1)
Mikroekonomia
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Subject: time
1989-
(5)
1801-
(2)
1601-
(1)
1701-
(1)
1901-
(1)
Subject: place
Zabór rosyjski
(1)
78 results Filter
No cover
Book
In basket
Pieniądz - ewolucja form i funkcji; Bankowość i uwarunkowania jej rozwoju; Elementy prawa bankowego; Zarządzanie bankiem komercyjnym; Operacje bankowe - krajowe i zagraniczne; Rachunkowość bankowa; Kredyty bankowe; Zabezpieczenia kredytowe; Podstawy bankowego marketingu; System finansowy w gospodarce; Informatyka bankowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87256-51-X
R.1 Podstawy agrobiznesu; R.2 Rynek żywności jako element rozwoju agrobiznesu; R.3 Otoczenie agrobiznesu; R.4 Zorganizowane i niezorganizowane rynki rolne; R.5 Integracja w agrobiznesie. Wspólna Polityka Rolna UE; R.6 Marketing w agrobiznesie; R.7 Strategie firm w agrobiznesie; R.8 Specyfika strategii branżowych w agrobiznesie; R.9 Zarządzanie jakością w agrobiznesie; R.10 Rolnictwo intensywne i rolnictwo ekologiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Bankowca)
ISBN: 83-85776-59-1
R.1 Sposoby długoterminowego finansowania przedsiębiorstw: Podstawowe pojęcia; Klasyfikacja źródeł finansowania; Istota i mierniki struktury kapitałowej; Uwarunkowania struktury kapitałowej; Analiza teorii struktury kapitału w przedsiębiorstwie; Wnioski. R.2 Analiza ekonomiczna akcji i obligacji: Analiza akcji; Analiza klasycznych obligacji; Analiza obligacji zamiennych na akcje; Wnioski. R.3 Emisje akcji i obligacji w świetle polskiego ustawodawstwa: podwyższenie kapitału w drodze nowej emisji akcji; Pozyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji; Podwyższenie kapitału drogą emisji obligacji zamiennych na akcje; Weryfikacja teorii struktury kapitałowej i teorii wypłat dywidendy w świetle polskiego prawa podatkowego; Prawna analiza porównawcza form długoterminowego finansowania polskich przedsiębiorstw; Wnioski. R.4 Wykorzystanie emisji akcji i obligacji w polskich przedsiębiorstwach: Długoterminowe finansowanie przedsiębiorstw na świecie; Ch-ka finansowania polskich firm; Emisje akcji na rynku publicznym; Emisje obligacji przez polskie przedsiębiorstwa; Długoterminowe finansowanie polskich przedsiębiorstw - analiza przypadków; Teorie struktury kapitału a finansowanie polskich firm; Wnioski. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85776-50-8
Geneza wykorzystania metod punktowych w ocenie kredytobiorców; Różnice koncepcyjne w podstawowych podejściach wykorzystujących metody punktowe; Technika skoringu kredytowego - etapy budowy systemu; Metody klasyfikacji kredytobiorców wykorzystane w credit-scoringu; Organizowanie procesu wykorzystania credit-scoringu w praktyce; Inne zastosowania skoringu i alternatywne. Metody skoringowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61087-68-7
1. Integralność filozofii i etyki. 2. Filozofia i etyka u progu XXI wieku. 3. Człowiek - podmiot działań etycznych. 5. Prawa człowieka. 6. Wobec wyzwań bioetycznych. 7. Narodziny i śmierć. Przyjąć i darować życie. 8. Kontrola genetyczna. 9. Klonowanie: na obraz i podobieństwo. 10. Transplantacje: ratując życie. 11. Szanse i zagrożenia ludzkiej płciowości. 12. W niewoli płci. 13. Molestowanie seksualne. 14. Przeciw życiu. 15. Powracający dylemat. Kara śmierci. 16. Tolerancja - ale jaka? 17. Globalizacja - szansa czy zagrożenie? 18. Mobbing - zagrożenie miejsc pracy. 19. Lobbing - sztuka skutecznego wywierania wpływu. 20. Narkotyki - podróż poza granice świadomości. 21. Internet - świat bez granic? 22. Furtum et abigeatus. 23. Ekologizm: zielona polityka. 24. Terroryzm - broń słabych. 25. Dylematy etyki lekarskiej. 26. Wokół etyki polityki. 27. W kręgu etyki mediów. 28. Z zagadnień etyki biznesu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Bankowca)
ISBN: 83-85776-45-1
czynności kredytowe; Ogólna charakterystyka bankowych czynności kredytowych; Strony bankowych stosunków kredytowych; Regulacja prawna treści bankowych czynności kredytowych; Elementy umowy kredytowej; Udzielanie kredytów; Konsorcja kredytowe; Zabezpieczenia zwrotu kredytu; Monitorowanie kredytu; Uprawnienia banku związane z negatywnymi wynikami kontroli kredytu i zabezpieczeń; Odroczenie terminu płatności i inne zmiany treści umowy kredytowej; Zmiany podmiotowe stosunku kredytowego; Umorzenie zobowiązania kredytowego oraz przedawnienie roszczeń z tytułu czynności kredytowych banku; Bankowy tytuł egzekucyjny i poszukiwanie zaspokojenia w postępowaniu egzekucyjnym; Inne sposoby zaspokojenia wierzytelności kredytowych banku; Udzielanie kredytów przez bank na zlecenie osób trzecich; Udzielanie kredytów i pożyczek z udziałem pośredników; Wybrane szczególne rodzaje kredytów; Bankowe czynności kredytowe w szerokim znaczeniu; Tajemnica bankowa i przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Bankowca)
ISBN: 83-85776-64-8
R.1 Wstępna analiza danych. R.2 Analiza dyskryminacyjna. R.3 Regresja logistyczna. R.4 Drzewa klasyfikacyjne. R.5 Generowanie reguł rozmytych. R.6 Analiza skupień. R.7 Rozmyta metoda analizy skupień. R.8 Wielowarstwowe jednokierunkowe sieci neutronowe. R.9 Sieci neutronowe Kohonena. R.10 Analiza korespondencji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-80-3
I. Kapitał ludzki: Jakość kapitału ludzkiego a stopa bezrobocia w Polsce; Wydajni i bezrobotni. II. Rynek pracy: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a poziom zatrudnienia w Polsce; Znaczenie i stan wykształcenia w Polsce; Rozwój sektora usług a rynek pracy w Polsce w świetle doświadczeń krajów wysoko rozwiniętych. III. Przedsiębiorczość: Istota przedsiębiorczości w gospodarce; Znaczenie informacji rynkowej w rozwoju przedsiębiorczości na wsi w Polsce; Skuteczność menedżera w zarządzaniu procesowym; Problem przedsiębiorczości w rolnictwie Polski; Sprzedaż bezpośrednia w firmach sieciowych; Migracja intelektualna jako czynnik obniżania poziomu bezrobocia w gospodarce transformacyjnej; Venture Capital jako szansa rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych; Audyt wewnętrzny - zarządzanie systemem jakości; Dostęp do funduszy unijnych a konkurencyjność przedsiębiorstw; Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej; Kobieta we współczesnym biznesie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ekonometria w zarysie / Ryszard J. Grabowski. - Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2002. - 200,[4] s. : rys., wzory, tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-87256-38-2
R.1 Pojęcia podstawowe; R.2 Liniowy model ekonometry czny; R.3 Weryfikacja liniowych modeli ekonometry cznych; R.4 Modele nieliniowe; R.5 Zmienne zero-jedyn kowe w modelach ekonometrycznych; R.6 Predykacja na podstawie modeli jednorównaniowych; R.7 Modele wielo równaniowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60432-30-3
Cz.I. Działalność samorządów terytorialnych terytorialnych rozwój przedsiębiorczości w skali lokalnej; 1. Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym i lokalnym; 2. Rola otoczenia instytucjonalnego w rozwoju agroturystyki jako czynnika przemian lokalnych w wybranych gminach województwa małopolskiego; 3. Relacje pomiędzy przedsiębiorstwami przedsiębiorstwami władzami gmin dawnego województwa częstochowskiego w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej w latach 1995-2005; 4. Rozwój samorządów lokalnych przez pryzmat koncepcji New Public Menagament; 5. Samorząd terytorialny a lokalny rozwój gospodarczy na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw handlowych; 6. Zmiany przepisów prawa podatkowego a prawa podatnika na przykładzie rozprawy w postępowaniu podatkowym; 7. Specjalne strefy ekonomiczne a rozwój lokalny; 8. Rola "AGROPHARMU" w rozwoju społeczno-gospodarczym; Cz. II. Finansowe formy wspierania podmiotów gospodarczych gospodarczych rozwój lokalny; 1. Wpływ środków publicznych UE na rozwój gminy Białystok; 2. Bank jako przedmiot bezpośredniego oddziaływania na rozwój przedsiębiorstw; 3. Krajowy rejestr długów a sprawność ekonomiczna przedsiębiorstw w Polsce; 4. Euroregiony i ich role we wspieraniu przedsiębiorczości lokalnej; Cz. III. Kapitał ludzki a rozwój lokalny; 1. Wybrane aspekty edukacji GIS pracowników służb państwowych państwowych samorządowych w kontekście wspomagania rozwoju w skali lokalnej; 2. Akademicka edukacja ekonomiczna jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej; 3. Związki wykształcenia z cechami socjo-ekonomicznymi ludności wiejskiej w Wielkopolsce; 4. Zarządzanie wiedzą jako nowe wyzwanie przed jednostkami samorządu terytorialnego; 5. System zarządzania wiedzą jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego; 6. Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania kapitału społecznego; 7. Procesy wzrostu produktywności pracy w firmie na przykładzie branży budowlanej; 8. Diagnozowanie ubóstwa ekonomicznego na przykładzie województwa pomorskiego; Cz. IV. Komunikacja marketingowa a działalność przedsiębiorstw w skali lokalnej; 1. Efektywność systemu komunikacji marketingowej a działalność przedsiębiorstw w skali lokalnej; 2. Wpływ konkurencji na efektywność działań promocyjnych przedsiębiorstwa; Cz. V. Ekologia a rozwój lokalny; 1. Rozwój zrównoważony jako koncepcja rozwoju lokalnego; 2. Ekologiczny system gospodarowania w rolnictwie; 3. Problemy rozwoju biznesu w warunkach nowych wyzwań ekologicznych ekologicznych tradycje kulturowe w produkcie turystycznym; 3. Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich a rozwój gospodarczy w skali lokalnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Bankowca)
ISBN: 83-85776-39-7
Bank spółdzielczy w okresie transformacji od gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospodarki rynkowej, Podstawy kapitałowe banku spółdzielczego, Elementy zarządzania bilansem banku spółdzielczego, Ryzyko bankowe a efektywność działalności banku, Metodyka ustalania kosztów i cen wybranych usług bankowych, Kosztowe elementy zatrudnienia i systemy motywacyjne w banku spółdzielczym, Symulacje planów finansowych w zarządzaniu bankiem spółdzielczym, System wczesnego ostrzegania o trudnościach banku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Bankowca)
ISBN: 83-85776-57-5
Bank w gospodarce rynkowej, Klient i produkty bankowe, Papiery wartościowe w portfelu banku, Międzynarodowy rynek pieniężny, Odsetki, Aktywa i pasywa banku, rachunek zysków i strat, metody i instrumenty zarządzania finansowego, Podatek dochodowy w banku, Analiza finansowa w banku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86069-81-3
1. Numbers, Figures, Graphs; 2. Money; 3. Types of Banks; 4. The Structure of a Bank; 5. Banking Services; 6. International Financing; 7. The Clearing System; 8. Financial Institution; 9. Credit Instruments; 10. Financial Markets; 11.The Stock Exchange; 12. Foreign Exchange; 13. Public Finance; 14. Corporate Finance; 15. Marketing of Banking and Financial Services
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 811.111 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Bankowca)
ISBN: 83-85776-37-0
Bank jako instytucja pośrednictwa finansowego; System informacyjny banków komercyjnych; Bilans banku i rachunek wyników; Aktywa i pasywa banku komercyjnego; Ryzyko bankowe; Zarządzanie aktywami i pasywami; Sterowanie zyskiem w banku; Opodatkowanie banków; Kalkulacja kosztu kapitału; Ocena sytuacji finansowej banku; Planowanie i controlling w banku; Badanie rocznych sprawozdań finansowych banków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87256-26-9
Cz. 1. Źródła finansowania rozwoju regionalnego. Cz. 2. Finansowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w regionach. Cz. 3. Uwarunkowania polityki regionalnej i rozwoju regionalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-82-X
CZ.I Teoretyczno-metodyczne podstwey gospodarki przestrzennej : 1.Zakres badawczy gospodarki przestrzennej, 2.Teorie lokalizacji działalności gospodarczej, 3.(Neo)marshallowskie okręgi przemysłowe i teoria polaryzacji, 4.Teoria ośrodków centralnych, 5.Teoria bazy ekonomicznej i struktury funkcjonalnej miast, 6.Teoria regionu ekonomicznego, 7.Metody analizy regionalnej. Cz.II Teoria systemów złożonych jako model "Lidera": 1.Teoria systemów złożonych a koncepcja gospodarki przestrzennej, 2.Stany systemów złożonych, 3.Teoria gospodarki przestrzennej a możliwości badawcze wynikające z modelu "lidera"
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87256-18-8
Cz.I II Rada Stanu Królestwa Polskiego jako instytucja państwowa: 1. Nominacje. Skład personalny, 2. Struktura osobowa działalności. Uczestnictwo w pracach Rady Stanu, 3. Wewnętrzna organizacja instytucjonalna, 4. Finansowe i materialne podstawy działalności, 5. Rada Stanu jako organ administracji krajowej, 6. Zakres uprawnień prawodawczych i weryfikacyjnych. Komisje czasowe Ogólnego Zgromadzenia. Cz.II Wybrane zagadnienia z działalności II rady stanu Królestwa Polskiego. Rola Ogólnego Zgromadzenia w tworzeniu ustawodawstwa o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Królestwa Polskiego: 7. Zagadnienia prawno-emerytalne, 8. Rada stanu wobec problematyki heraldycznej, 9. Kształtowanie i ocena ustawodawstwa budżetowego przez II Radę Stanu Królestwa Polskiego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60432-29-7
Ewolucja rynków żywnościowych w gospodarce efektywnej; Jakość naturalna a cena produktów żywnościowych; Jakość jako element promocji produktów żywnościowych; Funkcje reklamy a jakość produktów żywnościowych; Technologia kreacji rynku żywnościowego na przykładzie grupy Maspex Wadowice; Wizerunek kraju i miarka produktu jako czynnik dynamiki eksportu żywności; Ekologiczność jako czynnik pozycjonowania żywności; Dystrybucja produktów żywnościowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again