Form of Work
Książki
(27)
Status
only on-site
(20)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(20)
Author
Weber Max
(4)
Slany Krystyna
(3)
Leszczyńska Katarzyna
(2)
Motak Dominika
(2)
Romaniszyn Krystyna
(2)
Beyer Peter
(1)
Bielawska Magdalena
(1)
Borowik Irena
(1)
Czabański Adam
(1)
Dyczewska Agnieszka
(1)
Garpiel Rafał
(1)
Grotowska Stella
(1)
Hernik-Pikulska Beata
(1)
Hervieu-Léger Daniele
(1)
Horodecka Amelia
(1)
Kaczmarczyk Michał
(1)
Kowalska Krystyna
(1)
Kunz Tomasz
(1)
Luhmann Niklas
(1)
Maksymowicz Agata
(1)
Manterys Aleksander
(1)
Małek Agnieszka
(1)
Mucha Janusz
(1)
Rega Artur
(1)
Sowinski Grzegorz
(1)
Szczepaniak-Wiecha Izabeli
(1)
Szymczak Wioletta
(1)
Wysocka Ewa
(1)
Zatorski Tadeusz
(1)
Zawiła Małgorzata
(1)
Śmietana Marcin
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(25)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Subject
Religia
(6)
Socjologia
(3)
Komunikacja społeczna
(2)
Reklama
(2)
Rodzina
(2)
Świadomość narodowa
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Altruizm
(1)
Antropologia filozoficzna
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Buddyzm
(1)
Demografia
(1)
Eliade, Mircea (1907-1986)
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Etyka
(1)
Etyka płciowa
(1)
Etyka społeczna
(1)
Europa
(1)
Fundamentalizm
(1)
Fundamnetalizm
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Hinduizm
(1)
Homoseksualizm
(1)
Hospicja
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Internet
(1)
Iran
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Judaizm
(1)
Język
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kara śmierci
(1)
Konfucjanizm
(1)
Konkubinat
(1)
Kształcenie
(1)
Laicyzacja
(1)
Ludzie starzy
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Małżeństwo
(1)
Negocjacje
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Opinia publiczna
(1)
Organizacje katolickie
(1)
Osobowość
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Perswazja
(1)
Polityka
(1)
Polska
(1)
Propadanda
(1)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(1)
Przestępcy
(1)
Racjonalność
(1)
Religijność
(1)
Retoryka
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Samobójstwo
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczeństwo konsumpcyjne
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Symbole
(1)
Taoizm
(1)
Teoria systemów
(1)
Terroryzm
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Ubóstwo
(1)
Unia Europejska
(1)
Wegetarianizm
(1)
Wychowanie
(1)
Wykształcenie
(1)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(1)
Śmierć
(1)
Światopogląd
(1)
Subject: time
1989-
(2)
1901-
(1)
27 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-88508-31-8
1. Ponowoczesny obraz społecznego świata: Ponowoczesna rzeczywistość w świetle wybranych koncepcji socjologicznych; Globalizacja kulturowa jako dominująca cecha ponowoczesnego świata; Przejawy ponowoczesności we współczesnym społeczeństwie polskim. 2. Małżeństwo i rodzina w ponowoczesnym świecie: Wybrane ponowoczesne teorie małżeństwa i rodziny; Założenia teoretyczne koncepcji "drugiego przejścia demograficznego"; Oferta ponowoczesnych społeczeństw w zakresie alternatywnych wzorów życia. Podstawowe zagadnienia definicyjne; Główne czynniki przemian dotychczasowego wzoru małżeństwa i rodziny; Alternatywne formy życia w społeczeństwie. 3. Kohabitacja jako alternatywny wzór życia małżeńsko-rodzinnego: Istota kohabitacji; Rozmiary zjawiska; Kohabitacja - popularność fenomenu nietrwałości; Dobór partnera i szanse przetrwania związku kohabitacyjnego; Jakość życia w małżeństwie i związku kohabitacyjnego; Dzieci w związku kohabitacyjnym; Kohabitacja osób po rozwodzie i śmierci partnera; Prawne aspekty kohabitacji. 4. Kohabitacja w Polsce: Kohabitacja w świetle wyników badań demograficznych; Kohabitacja w świetle wyników badań socjologicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88508-17-2
Życie i dzieło Mirceli Eliadego; Podstawowe środki służące opisowi fenomenu człowieka w antropologii filozoficznej Mircei Eliadego; Sacrum i profanum - droga do rekonstrukcji antropologii filozoficznej; Człowiek wobec historii; Istota antropologii filozoficznej Mireci Eliadego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88508-10-5
Podłoże socjologiczne. A.Miasto, książę i Bóg; Podłoże socjologiczne. B.Państwo feudalne i prbendalne ; Podłoże socjologiczne. C.Administracja i ustrój agra rny; Podłoże socjologiczne. D.Samorząd,prawo i kapital izm; Stan literatów; Konfucjańska orientacja życia; Or todoksja i heterodoksja(toaizm); Rezultat:Konfucjonizm i purytanizm. Dygresja:Teoria stopni i kierunków reli gijnego odrzucenia świata.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88508-11-3
Hinduistyczny system społeczny.Indie i ogólna pozycja hinduizmu;Charakter propagandy hinduizmu;Doktryna i ry t w hinduizmie;Pozycja Wed w hinduizmie;Pozycja bramin ów i istota kast w porównaniu z "plemieniem","cechem" i "stanem";Hierarchia społeczna kast w ogólności; Pozy cja rodu w porównaniu z kastą; Główne grupy kast;Rodza je kast i rozpad kast; Dyscyplina kastowa; Kasty i tra dycjonalizm; Znaczenie religijne porządku kastowego; W arunki historyczne rozwoju kast w Indiach. Ortodoksyjne i heterodoksyjne doktryny zbawiania indyj skich intelektualistów. Antyorgiastczny i rytualistycz ny charakter bramińskiej religijności - porównanie z g recką i konfucjańską warstwą intelektualistów; Dharma i nieobecność problemu prawa naturalnego; Wiedza, asce za i mistyka w Indiach; Śramana i bramińska asceza; Br amińskie piśmiennictwo i nauka w Indiach; Technika zba wcza (joga) i rozwój filozofii religii; Ortodoksyjne d oktryny zbawienia; Doktryna zbawienia i etyka zawodowa w Bhagawadgicie; Heterodyskusyjna sotoriologia dostoj nych mnichów zawodowych;Dżinizm; Wczesny buddyzm. Azjatycka religijność sekt i zbawiciela. Ogólne powody transformacji wczesnego buddyzmu; Krol Aśoka; Mohajan a; Misja:Cejlon i Indochiny; Chiny; Korea; Japonia; Az ja Środkowa:lamaizm; Restauracja ortodoksyjna w Indiac h.Ogólny charakter; Siwaizm i kult lingamu; Wisznuizm i pobożność bhakti; Sekty i guru; Ogólny charakter azj atyckiej religijności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88508-12-1
Izraelska federacja i Jahwe. Uwagi wstępne: problematy ka socjologiczna historii religii żydowskiej; Warunki ogólnohistoryczne i klimatyczne; Beduini; Miasta i gib orium; Izraelscy rolnicy;Gerim i etyka patryjarchów; P rawo społeczne izraeskich kodeksów prawnych; Berith; Z wiązek jahwistyczny i jego organy; Święta wojna,obrzez anie,nazirejczycy i newiim; Recepcja i charakter związ kowego boga wojny; Kulty niejahwistyczne; Szabat; Baal i Jahwe, Idole i Arka; Ofiara i pokuta; Lewici i Tora ;Rozwój kapłaństwa i kultowego monopolu Jerozolimy; Wa lka jahwizmu z orgiastyką ; Izraelscy intelektualiści i kultury sąsiednie; Magia i etyka; Mitologemy i escha tologie; Etyka w okresie przed wygnaniem i jej związki z etyką sąsiadujących kultur. Powstanie żydowskiego narodupariasów. Profetyzm przed wygnaniem; Polityczna orientacja profetymu przed wygna niem; Psychologiczna i socjologiczna charakterystyka p roroków Pisma; Etyka i teodycea proroków ; Eschatologi a i prorocy; Powstanie izolacji rytualnej i dualizm mo ralności wewnętrznej i zewnętrznej; Diaspora.Ezechiel i Deutero-Izajasz; Kaplani i restauracja wyznania po p owrocie z wygnania. Dodatek: Faryzeusze Faryzeizm jako religijność sekciarska; Rabini; Doktryn a i etyka faryzejskiego judaizmu; Essenizm i jego zwią zek z nauką Jezusa; Wzrastająca izolacja rytualna żydó w; Prozelityzm w diasporze; Propaganda apostołów chrze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88508-54-7
R. I.: Związki pomiędzy ubóstwem a edukacją. 1. Ubóstwo. 2. Edukacja a psychospołeczne aspekty ubóstwa. 3. Przezwyciężanie ubóstwa. R. II.: Integralny rozwój człowieka jako podstawowe zadanie edukacji. 1. Paradygmaty osoby w edukacji. 2. Moralność i religijność w edukacji. 3. Edukacja warunkiem uczestnictwa. R. III.: Zadania podmiotów edukujących i odpowiedzialnych za edukację. 1. Rola podmiotów edukujących. 2. Edukacja wyzwaniem dla społeczeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Społeczno-Kulturowa Tożsamość Płci / Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)
ISBN: 83-88508-74-1
1. Homoseksualizm: wielowymiarowy zarys zagadnienia, 2. Homoseksualizm: kulturowe egzemplifikacje, 3. Studenckie studia nad zjawiskiem homoseksualizmu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60490-23-6
1. Kara śmierci w ujęciu interdyscyplinarnym, 2. Globalny stosunek studentów i więźniów do kary śmierci, 3. Świadomość prawna zwolenników i przeciwników kary śmierci, 4. Przestępca i jego resocjalizacja w ocenie zwolenników i przeciwników kary śmierci, 5. Podstawy kary śmierci a oponie na temat przestępczości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88508-33-4
R.I Semiotyka jako metoda odczytywania ukrytych znaczeń. R.II Mit w świetle wybranych teorii. R.III Reklama jako element kultury. R.IV Mitologiczna struktura reklam. R.V Symbolika i mity związane z rodziną. R.VI Nowy komercyjny charakter Świąt. R.VII Adam i Ewa , Raj i jabłko-czyli to co religijne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7688-000-6
Problematyka moralna w społeczeństwie ponowoczesnym. Wprowadzenie; Cz.I Ład aksjonormatywny. Jednostka i współczesne społeczeństw: Czy można zmierzyć moralność w społeczeństwie polskim? Metodologiczne problemy badań nad postawami moralnymi i wartościami; Zmierzch człowieka kantowskiego, czyli czy możliwe jest społeczeństwo beznormatywne; Pułapki psychologizmu: naturalizm, racjonalizm i emocjonalizm. Natura mózgu naturą człowieka?; Estetyzacja moralności - instrumentalizacja estetyki. Rzecz o aksjonormatywnej przestrzeni świata ponowoczesnego; Normy i wartości w społeczności śląskiej; Cz.II Horyzont moralny wybranych zjawisk społecznych: Polski rasizm jako problem etyczny; Za krótki, za ciasnyů rzecz o polskim patriotyzmie i tradycji; Grzechy internautów. Jak Internet wpływa na naszą moralność; Co twoje to i moje? Etyka zawodowa informatyków a własność oprogramowania; Moralne aspekty inżynierii genetycznej, a zwłaszcza zapłodnienia In vitro; Etyczne aspekty strajku nauczycieli; Dylematy moralne w pracy socjalnej i proces ich instytucjonalizacji w pomocy społecznej. Globalny i lokalny kontekst zjawisk; Cz.III Rodzina. Młodzież. Religia: Globalne czynniki przemian rodziny we współczesnym świecie; Wobec fenomenu bezżenności. Alternatywny styl życia czy erozja małżeństwa? Matka Polska - Matka Migrantka. Rodzina i macierzyństwo w dobie globalnej mobilności; Wpływ Kościoła katolickiego na życie współczesnych kobiet wiejskich na przykładzie badań własnych; Czy ateista to nihilista? Semantyka w służbie destygmatyzacji; Horyzonty moralne polskiego ucznia i studenta; Nasza moralność codzienna widziana z lasu; Norma czy nieprzystosowanie? Konformizm w opinii studentów pedagogiki UJK w Kielcach; Demograficzne, społeczne i religijne uwarunkowania postaw prospołecznych młodzieży słowackiej (na przykładzie diecezji spiskiej); Subkultury młodzieżowe w ponowoczesnym świecie; Cz.IV Polityka i gospodarka : konsumpcjonizm, globalizacja, ochrona środowiska: Między uetycznieniem polskiej polityki a nieetycznością polityków - w kierunku przekonań czy odpowiedzialności? Wpływ przemian ekonomicznych na kondycję moralną społeczeństwa polskiego. Diagnoza kondycji moralnej Polaków po przemianach gospodarczych; Budowanie kultury zaufania w społecznościach lokalnych. Problemy trzeciego sektora; Moralne uwarunkowania dialogu obywatelskiego w Polsce; Globalizacja jako imperatyw zmian na skali wartości rdzennych; Etos pracy w czasach estetyki konsumpcji. Socjologiczny szkic na przykładzie mieszkańców Katowic; Moralne aspekty świadomej konsumpcji w Polsce. Analiza wybranych przypadków; Ochrona środowiska a inwestycyjne plany społeczności lokalnych jako dylemat moralny; Przystanek przed zakrętem. Diagnoza bezrobocia na regionalnym rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7688-029-7
Cz. I : Internet i jego wykorzystywanie w przestrzeni społecznej : Kultura Internetu . Technologia komunikacji i problem integracji społecznej ; Internet w języku jako źródło nadawania znaczeń codzienności ; McLuhanowska retrybalizacja na przykładzie na przykładzie Internetu ; Wirtualne państwa - zabawa , nostalgia , utopia ; Cyberbullying - nowe technologie jako narzędzia stosowania przemocy psychicznej ; Wpływ Internetu na przemiany w muzyce rozrywkowej ; Wirtualizacja pamięci i żałoby w dobie późnej nowoczesności ; Internet nową przestrzenią publiczną , czy nową sferą publiczną ? Analiza serwisów dziennikarstwa obywatelskiego w Polsce ; Współczesne formy autokreacji - blogi publicystyczne , serwisy społecznościowe , czaty ; Blogi - indywidualna ekspresja , światowe forum , kreowanie marek ? ; Portale społecznościowe . Czy są miejscem występowania zjawisk społecznych ? ; Oczekiwania użytkowników Sieci wobec Internetu ; Sieciowa (nie) codzienność . Antropologiczne konteksty (nie) korzystania z Internetu ; Prawo do prywatności a rozwój nowych technologii informatycznych . Szanse i zagrożenia ; Cz. II : Nowe technologie i nowa kultura - kultury symulacji : " Jestem jak spot , co przerywa taką sygnitywną ciszę " - poezja i nowe media ; Nowe media a przestrzeń sztuki . Twórca , odbiorca i dzieło ; Sztuka w procesie cybernetyzacji . O możliwościach realizacji nowej twórczości akademickiej ; Pokolenie 160 znaków , czyli wpływ nowych technologii na relacje międzyludzkie ; Mediatyzacja kultury - zagrożenie czy wyzwanie przyszłości ? Refleksja w kontekście opinii przyszłych pedagogów ; Społeczeństwo w kulturze symulacji ; Kultura symulacji w ujęciu temporalnym . Jean Baudrillarda koncepcja "czasu rzeczywistego " ; Tryumf symulacji nad rzeczywistością ? Wpływ gier komputerowych na zachowania komunikacyjne graczy ; Prezentacja multimedialne - komunikacja czy sztuka ; Cz. III : Świat przyrody , świat techniki - społeczeństwo w środowisku przyrodniczym : Wpływ kryzysów klimatycznych na przeszłe i przyszłe zachowania ludzkich populacji . Technologie przetrwania ; Konceptualizacja zagrożeń biotechnologicznych w kulturze audiowizualnej ; Implant ślimakowy : on / off - słyszę / nie słyszę ; Terminologia nauk ścisłych w tekstach wyznaniowych nowych ruchów religijnych ; Technika . Między magią a religią . Czy nowa mitologia ? ; Nowoczesne technologie a jakość umierania w dzisiejszych czasach ; Czy współczesne łowiectwo jest społeczną technologią ? ; Humanizm jako kategoria łącząca nauki przyrodnicze i nauki społeczne ; Cz. IV : " Technologie społeczne " w społeczeństwie opartym na wiedzy : Uczyć się innowacyjności . Społeczeństwo i kultura w wieku globalnej konkurencji ; Intelektualiści , eksperci i profesjonaliści w okresie budowania społeczeństwa wiedzy . Przemiany ról społecznych absolwentów uczelni ; Gospodarka oparta na wiedzy - wzrost , ugruntowanie i kryzys ; Między betonem a bitem . Rola kapitału ludzkiego i społecznego w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego ; Wpływ nowoczesnych środków przekazu , łączności i komunikacji na życie społeczne w wiejskiej społeczności lokalnej ; Konsumpcja wyrzeczeń - problem bezrobocia w społeczeństwie ponowoczesnym ; Organizacja ucząca się . Sposoby nabywania i zarządzania wiedzą . Wybrane aspekty ; Estetyka jako inspiracja rozwoju nauk o zarządzaniu ; Efektywność a reprezentatywność współczesnych systemów demokratycznych . Technokracja a demokracja . Polskie dylematy na tle sytuacji V Republiki Francuskiej ; Slogan polityczny jako językowy środek technik perswazyjnych w komunikacji ze społeczeństwem podczas kampanii wyborczej ; Arytmia czy przeplatanie ? Ponowoczesny wzór przebiegu życia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88508-34-2
1. Nowoczesność, 2. Fundamentalizm jako reakcja na procesy modernizacji, 3. Fundamentalizm protestancki, 4. Nurty fundamentalistyczne w katolicyzmie, 5. Fundamentalizm w perspektywie socjologii i psychologii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88508-68-7
1. Drogi narodów europejskich - Europa - cywilizacja europejska - między nauką a ideologią, 2. Pojęcia "Europy" i "Unii Europejskiej" w polskim dyskursie politycznym, 3. Obrazy Unii Europejskiej i Europy w dyskursie prowadzonym w polskich mediach, 4. Tożsamość narodowa a tożsamość europejska. Wyniki badań sondażowych, 5. "Zwykli ludzie" o sobie Polsce, Europie i unii Europejskiej, 6. Droga Polaków do Unii Europejskiej w świetle badań opinii publicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88508-85-7
Wprowadzenie. Religia w społeczeństwie globalnym. Cz. I Teoria i pojęcia. 1. Cztery spojrzenia na globalizację. 2. Społeczno-kulturowy partykularyzm w społeczeństwie globalnym. 3. Religie systemowe w społeczeństwie globalnym. 4. Religia i ruchy społeczne w społeczeństwie globalnym. Cz. II Analiza przypadków. Religia w społeczeństwie globalnym: pięć współczesnych przypadków. 5. Nowa Chrześcijańska Prawica w Stanach Zjednoczonych. 6. Ruch teologii wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej. 7. Rewolucja islamska w Iranie. 8. Nowy religijny syjonizm w Izraelu. 9. Religijny ruch ekologiczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60490-63-1
1. Śmierć i umieranie w literaturze przedmiotu; 2. Śmierć i umieranie w przestrzeni społecznej; 3. Współczesne procesy przemian religijnych a śmierć i umieranie; 4. Przedmiot, konstrukcja i metoda badań; 5. Koncepcje dobrej śmierci i umierania w środowisku hospicyjnym; 6. Trajektoria umierania- dynamiczne ujęcie umierania; 7. Proces radzenia z umieraniem; 8. Śmierć i umieranie w trzech perspektywach: umierającego, rodziny i personelu hospicjum
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60490-30-3
Religia jako forma pamięci, czyli Daniéle Harvieu-Léger nowe oblicze religii w nowoczesności I. Nieokreślony przedmiot 1. Socjologia przeciw religii? Uwagi wstępne 2. Rozproszona religia nowoczesnych społeczeństw 3. Losy sacrum II.Tak jak wierzyli nasi ojcowie... 1. Religia - rodzaj wierzenia 2. Pytanie o tradycję 3. Od religii do pierwiastka religijnego III. Rodowód bez pamięci 1. Religia pozbawiona pamięci 2. Reinwencja rodowodu IV. Społeczeństwo post-tradycyjne i przyszłość instytucji religijnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88508-02-4
Religijność jako fenomen społeczno-kulturowy i indywidualny; Postawy wobec odmienności - tolerancja i nietolerancja; Religia i tolerancja - obszary zależności; Założenia metodologiczne i uzasadnienie podjęcia badań; Charakterystyka badanej populacji - zmienne społeczno-demograficzne; Religijność młodzieży poziom, główne cechy i tendencje rozwojowe; Postawy wobec odmienności - charakterystyka; Religijność a postawy wobec odmienności - zakres zależności i zróżnicowań wyznaczanych przez postawę wobec religii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60490-43-3
1. O pracy i jej etosie, 2. O konsumpcji i jej etosie, 3. O migracji ekonomicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60490-72-3
1. Samobójstwa altruistyczne - mnogość interpretacji; 2. Samobójstwa altruistyczne będące protestem politycznym: Samospalenie jako najpowszechniejsza forma samobójstwa altruistycznego będącego protestem politycznym; Samospalenie - tradycja azjatycka; Samospalenie w Europie Środkowo-Wschodniej; Wnioski końcowe. 3. Samobójstwa altruistyczne podczas wojny: Samobójstwa podczas wojny - charakterystyka zjawiska; Samobójstwa altruistyczne, których celem jest uratowanie innych ludzi; Samobójstwa altruistyczne w obronie ojczyzny (rodzimej kultury, religii) podejmowane w celu zniszczenia żołnierzy wroga; Wnioski końcowe. 4. Samobójcze ataki terrorystyczne: Geneza i konteksty społeczne zjawiska terroryzmu; Mechanizmy samobójczych zamachów terrorystycznych na przykładzie konfliktu izraelsko-palestyńskiego; Samobójcze ataki terrorystyczne na Stany Zjednoczone z 11 września 2001 roku; Samobójcze ataki terrorystyczne w Iraku; Samobójcze ataki w Afganistanie; Samobójcze ataki terrorystyczne w Londynie; Wnioski końcowe. 5. Opinie młodzieży na temat samobójstw altruistycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7688-061-7
1. Perspektywy badawcze- konteksty teoretyczne i społeczne; 2. Gromadzenie materiału w terenie i jego opracowanie; 3. Rytuały w świecie wspólnot ruchów i stowarzyszeń katolickich; 4. Ceremonie: pożywienie i związane z nim działania społeczne; 5. Emocjonalny świat wspólnot, ruchów i stowarzyszeń: zarządzanie emocjami; 6. Transgresyjny wymiar uczestnictwa badanych seniorów we wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach religijnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again