Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(10)
available
(7)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(10)
Author
Kotarbiński Tadeusz
(3)
Dylus Aniela
(2)
Gasparski Wojciech
(2)
Głowiński Michał
(1)
Kostkiewiczowa Teresa
(1)
Krasuski Jerzy
(1)
Kunicka-Michalska Barbara
(1)
Leese Peter
(1)
Mazurkiewicz Piotr
(1)
Mroczkowski Przemysław
(1)
Mączak Antoni
(1)
Okopień-Sławińska Aleksandra
(1)
Pieter Józef
(1)
Pszczołowski Tadeusz
(1)
Rudowski Andrzej
(1)
Ryszka Franciszek
(1)
Sławiński Janusz
(1)
Wójcik-Leese Elżbieta
(1)
Zaborski Marcin
(1)
Zins Henryk
(1)
Ziomek Jerzy
(1)
Year
2000 - 2009
(13)
1980 - 1989
(1)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Niemcy
(2)
Polityka
(2)
Prakseologia
(2)
Autorytaryzm
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Dobra osobiste
(1)
Dysertacje naukowe
(1)
Europa
(1)
Faszyzm
(1)
Hitleryzm
(1)
Język polski
(1)
Korupcja
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kultura
(1)
Metodologia
(1)
Nauka
(1)
Nieposłuszeństwo obywatelskie
(1)
Pedofilia
(1)
Polska
(1)
Pornografia -- zwalczanie
(1)
Prawo
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne -- Polska -- stan na 2004 r.
(1)
Przemoc
(1)
Przestępstwo komputerowe -- zapobieganie i zwalczanie
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności -- prawo -- Polska -- stan na 2004 r
(1)
Rewolucja
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sieć komputerowa -- ochrona
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Teatr angielski
(1)
Terroryzm
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Wojna 1939-1945 r.
(1)
Współpraca cywilno-wojskowa
(1)
Subject: place
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Dramat angielski
(1)
Encyklopedie
(1)
Literatura
(1)
Literatura angielska
(1)
Poezja angielska
(1)
Powieść angielska
(1)
Proza angielska
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-04-04499-4
1. Abecadło praktyczności, 2. O praktyczności, 3. Pisma metaprakseologiczne, 4. Elementy metodologii dyscyplin praktycznych, 5. Prakseologiczna teoria organizacji, 6. Pisma naukoznawcze, 7. O nauczaniu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-04-04767-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Historia Anglii / Henryk Zins. - Wyd. 5. - Wrocław : Zakł. Nar.im. Ossolińskich, 2009. - 462, [1] s. : il., mapy ; 25 cm.
ISBN: 978-83-04-04956-7
I. Brytania starożytna, II. Okres anglosaski (V - XI w.), III. Anglia pod dynastią normandzką (1066-1156), IV. Pierwsi Plantageneci (1154-1272), V. Anglia pod koniec średniowiecza (XIV i XV w,), VI. Monarchia pierwszych Tudorów (1485-1558), VII. Epoka elżbietańska (1558-1603), VIII. Anglia w epoce rewolucji burżuazyjnej (1603-1660), IX. Od Restauracji Stuartów do rewolucji amerykańskiej (1660-1774), X. Wielka Brytania w dobie rewolucji amerykańskiej i francuskiej oraz wojen napoleońskich (1760-1815), XI. Wielka Brytania w latach 1815-1850, XII. Era średniowiktoriańska (1851-1874), XIII. Wielka Brytania na przełomie XIX i XX w. (1875-1914), XIV. Od pierwszej do końca drugiej wojny światowej (1914-1945), XV. Od końca drugiej wojny świtowej do końca XX w. (1945-2000)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
Historia Europy / pod red. Antoni Mączak. - Wyd.3. - Wrocław [i in.] : Zakł. Nar.im. Ossolińskich, 2006. - 854, [2] s., [111] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 25 cm.
ISBN: 83-04-04851-5
Część I: Późna starożytność. Starożytne przesłanki Europy. Świat antyczny w dobie największego rozkwitu i upadku. Proces upowszechniania się chrześcijaństwa. Część II: Średniowiecze. Problemy epoki. Średnioweicze w tradycji europejskiej. Wczesne średniowiecze. Pełne średniowiecze. Wiek XI-XIII. Schyłek średniowiecza. Wieki XIV-XV. Część III: Czasy nowożytne. Wieki XVI-XVIII. Problemy epoki. Ludność i gospodarka Europy w fazie wzrostu i recesji. Modernizacja państwa. Dwór monarszy. Wiek ekspansji i odrodzenia. Wiek depresji i baroku. Wiek oświecenia. Część IV: Czasy najnowsze: 1815-1945. Problemy epoki. Europa nowoczesna: przewrót przemysłowy i ewolucja kapitalizmu. Europa nowoczesna: długie trwanie systemów władzy. Ewolucja stosunków międzynarodowych. Jedność i różnorodność kultury europejskiej: do Byrona i Balzaka po Kafkę i Einsteina. Narody i państwa od Wiednia do Monachium i Jałty-Poczdamu. Część V: Europa po drugiej wojnie światowej. Zwycięzcy i zwyciężeni. Podział Europy i "zimna wojna". Od Genewy do Helsinek. Ku Europie bez podziału.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (7 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-04-04746-2
1. Pirat i mnich 2. Witraże i romanse 3. Nowe morza i nowe muzy. Poezja i proza renesansu 4. Tytan teatru i teatr dla wszystkich 5. Dzieła mowy nieswiązanej 6. Pióropusz i kadzielnica 7. Zwycięstwo krągłych łbów 8. Powrót koron i wieńców 9. Homer i peruka. Klasycyzm i oświecenie w Anglii 10. Głosy serca 11. Końcowa faza oświecenia 12. Mieszczanin czyta powieść 13. Szturm romantyzmu 14. Poddani Wiktorii i mówiące zwierciadła. Od sióstr Bronte do Lewisa Carrolla 15. Król Artur przy kominku. Poezja poromantyczna 16. Dżentelmeni krzyżują pióra. Proza niefabularna 17. Zmierzch stulcia 18. Pożegnanie z bezpieczną przystanią.Powieść wieku XX 19. Słabość i rozkwit sceny 20. Pegaz w wiek maszyn 21. Dzisiejsza powieść i jej odkształcenia 22. Drugi teatr Elżbietański? 23 Rewizja horyzontów. Literatura u schyłku wieku 24. Poszukiwania tożsamości. Uaktualnienia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 82 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera: Przedmowa; Wstęp; Ogólna charakterystyka pracy naukowej; Problemy naukowe; Metody naukowe; Badania naukowe; Pisarstwo i piśmiennictwo naukowe; Ocena prac naukowych; Prowadzenie prac naukowych i kształcenie pracowników nauki; Warunki pracy naukowej. Dodatek. Ćwiczenia z ogólnej metodologii pracy naukowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 0 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-04-04985-7
1. Słowianie i Germanie; 2. Okres roszczeń cesarskich do zwierzchności nad Polską (963-1326); 3. Konflikt polsko-krzyżacki (1308-1525); 4. Polska wobec potęgi rodowej Habsburgów (1438-1683); 5. Unia personalna Polski-Litwy z Saksonią (1697-1763); 6. Rozbiór Polski-Litwy (1772-1795); 7. Odrodzenie szczątkowej państwowości polskiej (1807-1831); 8. Od Powstania Listopadowego do Wiosny Ludów (1831-1848); 9. Od Wiosny Ludów do Zjednoczenia Niemiec (1848-1871); 10. Polacy w Rzeszy Niemieckiej (1871-1918); 11. Od Wojny Światowej do światowego kryzysu ekonomicznego (1918-1932); 12. Odprężenie w stosunkach polsko-niemieckich w okresie hitlerowskim (1933-1938); 13. Wojna i okupacja hitlerowska (1939-1945); 14. polska i Niemcy po II Wojnie Światowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-04-04867-6
1. W kierunku adekwatnej definicji przemocy, 2. Terroryzm jako radykalna odmiana przemocy, 3. Interwencja humanitarna jako akt władzy międzynarodowej nad suwerennością państwa, 4. Przemoc rewolucyjna, 5. Rewolucja bez przemocy, 6. Nieposłuszeństwo obywatelskie, czyli o prawie do łamania prawa, 7. Przebaczenie jako kategoria polityczna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-04-04744-6
1. Dokumenty międzynarodowe oraz inicjatywy międzynarodowe i krajowe, 2. Przestępstwa tzw. seksualne (w tym cyberseksualne), 3. Kary i środki karne, 4. Kumulatywny zbieg przepisów ustawy, 5. Wybrane zagadnienia procesowe i wykonawcze, 6. Propozycje zawarte w wybranych projektach zmian przepisów prawnych a ustawa z 18 marca 2004, 7. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych (osób prawnych)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Retoryka opisowa / Jerzy Ziomek. - Wrocław ; Warszawa : Zakł. Nar.im. Ossolińskich, 2000. - 334, [1] s. ; 25 cm.
(Vademecum Polinisty)
ISBN: 83-04-04557-5
Przedmiot i zakres retoryki ; Z dziejów retoryki ; Genologia - retoryczne klasyfikacje ; Inwencja , teoria argumentacji , dyspozja; Retoryka ekolucujna ; Stylistyka kwantytatywna i spójność tekstu ; Tropy ; Figury słów ; Figury myśli ; Pamięć i wykonanie ; Teoaia periodu retorycznego ; Topika .
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 808.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 82 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-04-04525-7
Zadania prakseologii; Dzieło, wytwór, tworzywo; Walory praktyczne działania; Ekonomizacja działań; Preparacja działań; Instrumentalizacja działań; Technika walki; Działalność umysłowa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again