Form of Work
Książki
(30)
Status
only on-site
(27)
available
(15)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(27)
Author
Borkowski Janusz
(3)
Palacz Ryszard
(3)
Świątecki Piotr
(3)
Berek Maciej
(2)
Bieniek Gerard
(2)
Bartkowiak Grażyna
(1)
Berek Maciej. T. 1 Podział kompetencji. Podział terytorialny: zbiór prze pisów prawnych z objaśnieniami. Stan prawny na dzień 1 lutego 1999 r
(1)
Berek Maciej. T. 2 Ustrój, gospodarka, finanse: Zbiór przepisów prawnych z objaśnieniami: stan prawny na dzień 15 kwietnia 1999
(1)
Brunka Mariusz
(1)
Chróścielewski Wojciech
(1)
Ciszewski Jan
(1)
Drachal Janusz
(1)
Durzyńska Magdalena
(1)
Dąbkowski Dariusz
(1)
Gancarczyk Monika
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Hauser Roman
(1)
Janeczko Edward
(1)
Kalisiak Magdalena
(1)
Kaszyński Krzysztof
(1)
Kumorek Bronisław
(1)
Malisz Edward Czesław
(1)
Marmaj Zenon
(1)
Martysz Czesław
(1)
Mzyk Eugeniusz
(1)
Napiórkowski Jerzy
(1)
Paluch Wojciech
(1)
Podgórski Karol
(1)
Rzążewska Maria
(1)
Sawicka Krystyna
(1)
Siegień Jerzy
(1)
Sypniewski Zbigniew
(1)
Szewczyk Marek
(1)
Tarno Jan Paweł
(1)
Zając Włodzimierz
(1)
Zell Zygmunt
(1)
Łuczak-Kumorek Elżbieta
(1)
Łukasiewicz Mariusz
(1)
Świątecki Piotr. T. 1 Podział kompetencji. Podział terytorialny: zbiór prze pisów prawnych z objaśnieniami. Stan prawny na dzień 1 lutego 1999 r
(1)
Świątecki Piotr. T. 2 Ustrój, gospodarka, finanse: Zbiór przepisów prawnych z objaśnieniami: stan prawny na dzień 15 kwietnia 1999
(1)
Year
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(16)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(30)
Subject
Samorząd terytorialny
(9)
Filozofia
(4)
Postępowanie administracyjne
(4)
Administracja
(2)
Nieruchomości
(2)
Państwo
(2)
Budownictwo
(1)
Budżety terenowe
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Hipoteka
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Polska
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo prywatne międzynarodowe
(1)
Prawo sądowe
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przesiębiorstwo
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Referendum
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Samorząd powiatowy
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Użytkowanie wieczyste
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Zarządzanie
(1)
Zasiedzenie
(1)
Środki odwoławcze
(1)
30 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88673-45-9
1. Pojęcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Organizacja gospodarki budżetowej, 2. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego, 3. Dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego, 4. Procedura tworzenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 5. Procedura wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 6. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, 7. Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, 8. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
Book
In basket
Decyzja administracyjna / Janusz Borkowski. - Łódź; Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 1998. - 175,[1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-87161-82-9
Wstęp; Wprowadzenie do pojęcia administracji publicznej; Akt administracyjny jako forma działania administracji publicznej; Decyzja, postanowienie, ugoda w postępowaniu administracyjnym; Struktura decyzji administracyjnej; Charakterystyka elementów struktury decyzji administracyjnej oraz rodzajów tych decyzji; Podejmowanie i wydawanie decyzji administracyjnej; Założenia prawne weryfikacji decyzji administracyjnej; Odwołanie od decyzji administracyjnej i decyzja organu odwoławczego; Wzruszenie decyzji administracyjnej w trybach nadzwyczajnych; Kontrola sądowa decyzji administracyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88673-16-5
R.1 Istota i cel reformy. R.2 Model sadownictwa administracyjnego. R.3 Właściwość sądów administracyjnych i naczelnego sadu administracyjnego. R.4 Podstawowe zasady postępowania sądowoadministracyjnego. R.5 Instytucje realizacji zasady państwa prawnego. R.6 Przebieg postępowania sądowoadministracyjnego. R.7 Środki odwoławcze. R.8 Postępowanie szczególne. Ustawa z dnia 25 lipca 2002r.-Prawo o ustroju sądów administracyjnych(Dz.U.Nr 153,poz.1269) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r.-Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi(Dz.U.Nr 153,poz.1270) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r.-Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo o ustroju sadów administracyjnych i ustawę-Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjny mi(Dz.U.Nr 153,poz.1271)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87161-40-3
Wprowadzenie; Mienie jednostek samorządu teryt. (mienie komunalne i mienie powiatu) jako materialna podstawa realizacji zadań; Problem dopuszczalności działalności gospodarczej samorządu teryt.; Zadania samorządu gminnego i powiatowego a gospodarka lokalna; Gospodarka komunalna i formy organizacyjnoprawne jej wykonywania; Finansowanie działalności gospodarczej jednostek samorządu teryt.; Akty prawa miejscowego; Przepisy towarzyszące.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.72 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87161-48-9
T. 1. Podział kompetencji. Podział terytorialny: zbiór prze pisów prawnych z objaśnieniami. Stan prawny na dzień 1 lutego 1999 r. / oprac. Piotr Świątecki, Maciej Berek (481 s.); T. 2. Ustrój, gospodarka, finanse: Zbiór przepisów prawnych z objaśnieniami: stan prawny na dzień 15 kwietnia 1999 / oprac. Piotr Świątecki, Maciej Berek (432 s.).
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87161-48-9
Wstęp; Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U.Nr 106, poz. 668 ze zm.); Ustawa z dnia 24 lipca o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego po działu terytorialnego państwa (Dz.U.Nr 104, poz.656).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87161-48-9
Wprowadzenie; Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 13, poz.74 z późn. zm.); Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 21, poz. 124 z późn. zm.); Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.Nr 85, poz.428, z późn. zm.); Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegialnych izbach obrachunkowych (Dz.U.Nr 122, poz.593, z późn. zm.); Ustawa z dn.18.12.1998 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.Nr 160, poz.1062); Ustawa z dn. 18.12.1998 r. o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U.Nr 162, poz.1124); Ustawa z dn. 2.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.Nr 9,poz.43, z późn. zm.); Ustawa z dn.5.06.1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.Nr 91, poz.576, z późn. zm.); Ustawa z dn. 5.06.1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U.Nr 91, poz.577); Ustawa z dn. 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91, poz. 578); Ustawa z dn. 24.07.1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz.U.Nr 99, poz.631); Ustawa z dn. 13.10. 1998 r.- Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.Nr 133, poz.872 i Nr 162 poz. 1126); Ustawa z dn. 26.11.1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2000 (Dz.U.Nr 150, poz.983 i Nr. 162, poz.1119); Ustawa z dn. 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155 poz.1014); Ustawa z dn. 29.12.1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U.Nr 162, poz,1126).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz.I Filozofia starożytna: Pierwszy okres filozofii starożytnej; Drugi okres filozofii starożytnej. Cz.II Filozofia wieków średnich. Cz.III Filozofia nowożytna. Cz.IV Filozofia XIX wieku. Cz.V Filozofia współczesna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Interesy prawne radnych : prawo - doświadczenia : (Polska-Europa-USA) / Zygmunt Zell. - Stan prawny na 25.04.2003. - Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 2003. - 241 s. : tab. ; 21 cm.
ISBN: 83-88673-51-3
R.1 Mandat radnego; R.2 Interesy prawne radnych (191839); R.3 Gospodarny radny złotym interesem gminy; R.4 Prawo statutowe - prawem radnych; R.5 Jawność - niejawność; R.6 Sekretne problemy "interesu prawnego"; R.7 Radni w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego; R.8 Granice wolności działalności gospodarczej; R.9 Interesy prawne radnych europejskich; R.10 USA - interesy prawne radnych. Doświadczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Klasycy filozofii : biografie, poglądy, pojecia / Ryszard Palacz. - Wyd.4 zm. i rozsz. - Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 2000. - 392 s. ; 21 cm.
Witelon; Benedykt Hesse z Krakowa; Paweł z Worczyna; Paweł z Włodkowic; Stanisław ze Skalbmierza; Grzegorz z Sanoka; Filip Kallimach; Mikołaj Kopernik; Andrzej Frycz Modrzewski; Adam Burski; Bartłomiej Keckermann; Sebastian Petrycy z Pilzna; Faust Socyn; Hugo Kołłątaj; Maurycy Mochnacki; Stanisław Staszic; Jan Śniadecki; Józef Maria Hoene-Wroński; Edward Dembowski; Karol Libelt; Henryk Kamieński; August hrabia Cieszkowski; Bronisław Trentowski; Józef Gołuchowski; Stanisław Brzozowski; Stefan Pawlicki; Edward Abramowski; Witold Rubczyński; Wincenty Lutosławski; Leon Chwistek; Kazimierz Twardowski; Henryk Elzenberg; Kazimierz Ajdukiewicz; Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy); Tadeusz Czeżowski; Jan Łukasiewicz; Władysław Tatarkiewicz; Roman Ingarden; Tadeusz Kotarbiński
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
Klasycy filozofii polskiej / Ryszard Palacz. - Warszawa [i in.] : Zachodnie Centrum Organizacji, 1999. - 450 s. ; 23 cm.
ISBN: 83-87161-64-0
1. Witelon, 2. Benedykt Hesse z Ktakowa i Paweł z Worczyna, 3. Paweł z Włodkowic i Stanisław za Sarbimierza, 4. Grzegorz z Sanoka i Filip Kallimach, 5. Mikołaj Kopernik, 6. Andrzej Frycz Modrzewski, 7. Adam Burski i Bartłomiej Keckermann, 8. Sebastian Petrycy z Pilzna, 9. Faust Socyn, 10. Hugo Kołątaj, 11. Maurycy Mochnacki, 12. Stanisław Staszic, 13. Jan Śniadecki, 14. Józef Maria Hoene-Wroński, 15. Edward Dembowski, 16. Karol Libelt, 17. Henryk Kamieński, 18. August hrabia Cieszkowski, 19. Bronisław Trentowski, 20. Józef Gołuchowski, 21. Stanisław Brzozowski, 22. Stefan Pawlicki, 23. Edward Abramowski, 24. Witold Rubczyński, 25. Wincenty Lutosławski, 26. Leon Chwistek, 27. Kazimierz Twardowski, 28. Henryk Elzenberg, 29. Kazimierz Ajdukiewicz, 30. Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy), 31. Tadeusz Czeżowski i Jan Łukasiewicz, 32. Władysław Tatarkiewicz, 33. Roman Ingarden, 34. Tadeusz Kotarbiński
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88673-08-4
Wprowadzenie; Podstawowe pojęcia, przedmioty i cel wy ceny; Wycena maszyn trwale związanych z nieruchomością; Rodzaje wartości stosowane przy wycenie maszyn; Ch-ka zużycia obiektów mechanicznych; Metody oceny zużycia fizycznego; Podejście kosztowe; Podejście porównawcze; Komputerowa metoda wyceny maszyn; Podejście dochodowe; Zawartość operatu szacunkowego; Podstawowe błędy popełniane w procesie wyceny; Wycena maszyn i urządzeń w innych krajach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87161-97-7
Wstęp; Administracja, organ, urząd, procedura; początek sprawy administracyjnej; Wszczęcie postępowania w sprawie administracyjnej; Wyjaśnienie sprawy administracyjnej; Załatwienie sprawy administracyjnej; Odwołanie w sprawie administracyjnej; Nadzwyczajne tryby postępowania w sprawie administracyjnej; Kontrola sądowa w sprawie administracyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87161-30-6
R.1 Decyzja i postanowienie jako procesowe formy aktu administracyjnego indywidualnego: Prawne formy działania organów administracji publicznej; Określenie aktu administracyjnego indywidualnego w nauce prawa administracyjnego i w orzecznictwie sądowym; Ch-ka decyzji administracyjnej i postanowienia administracyjnego jako form procesowych aktu administracyjnego indywidualnego na tle orzecznictwa sądowego. R.2 Decyzja i postanowienie prawidłowe a wadliwe: Cechy prawidłowej decyzji i postanowienia; Decyzja i postanowienie nieważne a wzruszalne; Zgodność z prawem decyzji i postanowienia a ich celowość. R.3 Przemiany regulacji prawnej nieważności decyzji i postanowień: Nieważność decyzji administracyjnej w przepisach prawnych II Rzeczypospolitej i do wejścia wżycie kodeksu postępowania administracyjnego; Nieważność decyzji administracyjnej w k.p.a. do 1980r.; Zmiany dot. nieważności decyzji administracyjnej wprowadzone przy nowelizacji k.p.a. w 1980r. R.4 Prawne podstawy stwierdzenia nieważności decyzji i postanowień: Konstrukcja nieważności decyzji przyjęta w k.p.a.; Przepisy prawne dot. nieważności decyzji i postanowień; Podziały przyczyn nieważności decyzji i postanowień; Negatywne przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji i postanowienia. R.5 Decyzja i postanowienie wydane "z naruszeniem przepisów o właściwości": Właściwość organu administracji publicznej i jej podstawy prawne; Naruszenie przepisów o właściwości przy wydaniu decyzji lub postanowienia. R.6 Decyzja i postanowienie wydane "bez podstawy prawnej" lub "z rażącym naruszeniem prawa": Podstawa prawna decyzji i postanowienia; Decyzja i postanowienie wydane "bez podstawy prawnej"; Decyzja i postanowienie wydane "z rażącym naruszeniem prawa". R.7 Decyzja i postanowienie wydane w sprawie "rozstrzygniętej ostateczną decyzją" lub skierowane do osoby "niebędącej stroną w sprawie:: Decyzja i postanowienie dot. "sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną"; Decyzja i postanowienie skierowane "do osoby niebędącej stroną w sprawie". R.8 Decyzja i postanowienie niewykonalne, powodujące w razie wykonania czyn karalny lub nieważne z mocy przepisów odrębnych: Decyzja i postanowienie trwale niewykonalne od dnia wydania; Decyzja i postanowienie, których wykonanie "wywołałoby czyn zagrożony karą"; Decyzja i postanowienie z wadą powodującą ich "nieważność z mocy prawa". R.9 Organy właściwe i tryb postępowania w sprawach nieważności decyzji lub postanowień: Przemiany we właściwości organów administracyjnych; Właściwość organów w sprawach nieważności decyzji lub postanowień Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia; orzekanie w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia. R.10 Roszczenia odszkodowawcze wynikające z nieważności decyzji administracyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87161-19-5
1. Podział nieruchomości; 2. Rozgraniczenia nieruchomosci; 3. Scalanie i podział nieruchomości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87161-23-3
Cz.1 Postępowanie administracyjne: Zasady ogólnego kodeksu postępowania administr.; Podmioty postępowania administr.; Przepisy porządkowe i środki oddziaływujące na przebieg postępowania; Postępowanie przed organem pierwszej instancji; Akty kończące postępowanie; Postępowanie przed organem drugiej instancji; Weryfikacja ostatecznych decyzji administracyjnych i postanowień; Odpowiedzialność organu administracji za szkody wynikłe z decyzji administracyjnej; Opłaty i koszty postępowania. Cz.2 Postępowanie podatkowe: Ordynacja podatkowa a przepisy k.p.a. Cz.3 Administracyjne postępowanie uproszczone: Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń; Postępowanie w sprawach skarg i wniosków. Cz.4 Postępowanie egzekucyjne w administracji: Podmiot postępowania egzekucyjnego; Przedmiot postępowania egzekucyjnego; Zasady ogólne postępowania egzekucyjne go; Przebieg postępowania egzek.; Środki prawne w postępowaniu egzek.; Środki egzekucyjne; Postępowanie zabezpieczające; Koszty egzekucyjne. Cz.5 Organy administr. państwowej w postępowaniu przed naczelnym sądem administr.: Właściwość Naczelnego Sądu Administr.; Pozycja organów administr. publicznej w postępowaniu przed NSA; Skutki prawne orzeczeń NSA; Zaskarżalność orzeczeń NSA; Środki dyscyplinującego oddziaływania na funkcjonowanie administracji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88673-22-X
1.Ustawa-prawo budowlane. Omówienie zmian w prawie budowlanym. 2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Omówienie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia zarządzania / Grażyna Bartkowiak. - Wyd.3 uzupeł. - Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 2003. - 240 s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-88673-61-0
Cz. I Psychologia zarządzania wśród innych dyscyplin społecznych: 1. Psychologia zarządzania i jej miejsce w kontekście innych dyscyplin społecznych. Cz. II Zachowanie się człowieka w organizacji: 2. Psychologiczne uwarunkowania zachowania się człowieka w organizacji, 3. Niezawodność człowieka w pracy i jej uwarunkowania. Cz. III Kierowanie zespołami ludzkimi. Wybrane zagadnienia: 4. Psychologiczne aspekty sytuacji kierowania i społeczne umiejętności kierownika, 5. Motywacja w zarządzaniu, 6. Proces podejmowania decyzji, 7. Szkolenie w organizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86262-84-2
Wstęp; Od autorów; Co to jest publiczny rynek pozagiełdowy?; Charakterystyka rynku pozagiełdowego w Polsce; Centralna tabela Ofert S.A. (CeToS.A.) jako podmiot organizujący obrót na rynku pozagiełdowym; Zadsady obrotu papierami wartościowymi na rynku pozagiełdowym; Wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego, wtórnego regulowanego obrotu pozagiełdowego; Obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościwych w publicznym obrocie pozagiełdowym; System pozagiełdowego obrotu instrumentami finansowymi (SPOIF) - inne możliwości pozagiełdowego obrotu papierami wartościowymi; Załączniki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88673-14-9
Wprowadzenie: Uwagi ogólne; Konstytucyjne podstawy referendum lokalnego; Zmiany w ustawie o referendum; Kluczowe zagadnienia ustawy; Orzecznictwo NSA; Ustawa a zmiany w sądownictwie administracyjnym. Ustawa z dn.15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz.U.Nr 88, poz.985 oraz z 2002r. Nr 23, poz.220 i Nr 113, poz.984)[tekst ujednolicony]: Przepisy ogólne; Referendum przeprowadzone z inicjatywy organu stanowiące go jednostki samorządu terytorialnego; Przepisy ogólne dot. referendum przeprowadzanego na wniosek mieszkańców; Referendum na wniosek mieszkańców w sprawach innych niż odwołanie organu jednostki samorządu terytorialnego; Referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego; Kampania referendalna; Finansowanie referendum; Tryb przeprowadzania oraz ustalania i ogłaszania wyników referendum; Przepisy karne Przepisy zmieniające i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again