Form of Work
Książki
(3)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Buczek Katarzyna
(1)
Lewicki Czesław
(1)
Marczykowska Izabela
(1)
Markowska-Gos Ewa
(1)
Solak Adam
(1)
Tuziak Bożena
(1)
Walc Wiesława
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Szkolnictwo
(2)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Elita władzy
(1)
Młodzież
(1)
Opieka społeczna
(1)
Prawa dziecka
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Rodzina
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Polska Południowo-Wschodnia
(1)
4 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-203-9
1. Teoretyczne problemy edukacji zdrowotnej, 2. Uwarunkowania i zagrożenia zdrowia współczesnego człowieka, 3. System edukacji zdrowotnej i jego struktura, 4. System edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży w rodzinie, 5. System edukacji zdrowotnej szkoły, 6. Kształtowanie postaw zdrowotnych dzieci i młodzieży, 7. Efekty systemu edukacji zdrowotnej - ocena zdrowia rozwoju, sprawności, aktywności fizycznej oraz wiedzy zdrowotnej dzieci i młodzieży, 8. Ewaluacja systemu edukacji zdrowotnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7338112-0
1. Problematyka elit- różnorodność ujęć teoretycznych; 2. Samorząd gminny- od centralizmu do lokalizmu; 3. Teoretyczno-metodologiczna koncepcja badań; 4. Demokracja i społeczeństwo obywatelskie; 5. Gospodarka rynkowa z perspektywy; 6. Przemiany w życiu społecznym- wybrane aspekty; 7. Pierwsza dekada transformacji systemowej w opiniach wójtów gmin wiejskich Polski południowo-wschodniej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-733-197-1
Część I: Prawa dziecka w teorii pedagogicznej i praktyce wychowawczej: Współczesne idee edukacyjne a prawa dziecka; Janusz Korczak - prawdziwy rzecznik praw dziecka; Prawa dziecka w perspektywie wychowania chrześcijańskiego w rodzinie; Prawa dziecka w opiniach studentów kierunków pedagogicznych; Przemoc rówieśnicza przejawem łamania praw dziecka. Część II: Prawa dziecka w świadomości wychowawców przedszkoli; Prawa ucznia we współczesnej szkole; Wpływ reformy edukacji na respektowanie praw dziecka w szkole; Wychowanie a prawa dziecka w praktyce szkolnej. Część III: Prawa dziecka w systemie opieki. Realizacja praw dziecka we współczesnej rodzinie - wybrane aspekty socjologiczno-prawne (komunikat z badań); Prawa dziecka a rodzinna opieka zastępcza. Doświadczenia Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Rzeszowie; Prawa dziecka w opinii wychowanków domu dziecka; Prawa dziecka w opiniach wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Część IV: Dzieci o specyficznych potrzebach i ich prawa. Prawne podstawy procesu rehabilitacji edukacyjnej; Prawa dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w domach pomocy społecznej; Prawa dziecka a aspekt wczesnej pomocy dziecku z dysfunkcjami w rozwoju. Scenariusze zajęć dotyczących praw dziecka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7996-152-8
Wszelka działalność ma swój początek, a ten ma kluczowe znaczenie dla całego jej przebiegu. Również w procesie glottodydaktycznym to właśnie etap początkowy w znacznej mierze stanowić będzie o sukcesie w opanowaniu języka. Zatem to, jak będzie przebiegał proces akwizycji języka obcego, oraz to, od czego tę pracę się rozpocznie, wydaje się być niezwykle istotne, zwłaszcza w sytuacji, gdy osoby rozpoczynające naukę języka to dorośli ze sporym bagażem doświadczeń, również tych związanych z uczeniem się języków obcych. Tematyka niniejszej publikacji ściśle związana jest z kształceniem filologów rusycystów, którzy rozpoczynają naukę języka rosyjskiego od podstaw; jest kontynuacją rozważań poświęconych nauczaniu języka rosyjskiego od podstaw na filologii rosyjskiej, zawartych w monografii autorki Etap początkowy w nauczaniu języka rosyjskiego studentów rozpoczynających akwizycję języka od podstaw , w której znalazły się rozważania teoretyczne, opis roli i miejsca polskiej rusycystyki na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Niniejsza praca jest próbą podsumowania tych doświadczeń, uporządkowania ich w postaci wniosków metodycznych, a także opracowania i zaproponowania jednolitego modelu nauczania dla grup zerowych na studiach rusycystycznych. W monografii poddano analizie poszczególne zagadnienia pośrednio i bezpośrednio związane z tematyką publikacji jak, między innymi: wiek uczących się, doświadczenie glottodydaktyczne studentów, ich motywację, miejsce języka rosyjskiego w układzie multilingwalnym. Sporo uwagi poświęcono opisowi różnych form organizacji pracy na zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego na pierwszym roku w grupach od podstaw. Zwrócono uwagę na liczbę prowadzących zajęcia, liczebność grup, podział zajęć ze względu na sprawności lub elementy języka, wreszcie, na rolę rodzimego użytkownika języka rosyjskiego, jako prowadzącego zajęcia w tychże grupach.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again