Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Author
Knopek Jacek
(4)
Sikora-Gaca Małgorzata
(4)
Magierek Dariusz
(3)
Gabryszak Renata
(1)
Plewka Czesław
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Awans zawodowy
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Emerytura
(1)
Emigracja
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Kariera
(1)
Migracje
(1)
Młodzież
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
(1)
Rodzina
(1)
Stany nadzwyczajne
(1)
Węgiel kamienny
(1)
Subject: time
1989-
(3)
1901-
(2)
2001-
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Chorwacja
(1)
Serbia
(1)
5 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-837365-364-1
Zawiera: Cz. I Wprowadzenie w problematykę rozwoju zawodowego: Teoretyczne podstawy rozwoju zawodowego; Wybrane aspekty dotyczące rozwoju zawodowego człowieka; Charakterystyka poszczególnych etapów i okresów rozwoju zawodowego jednostki. Cz. II Teoretyczne podstawy zarządzania procesem rozwoju zawodowego: Teoretyczne podstawy zarządzania procesem rozwoju zawodowego; Proces kierowania własnym rozwojem zawodowym postrzegany z perspektywy różnic indywidualnych człowieka; Charakterystyka wybranych komponentów zarządzania rzutujących na jakość procesu rozwoju zawodowego. Cz. III Kształtowanie umiejętności zarządzania procesem własnego rozwoju zawodowego: Wybrane aspekty dotyczące procesu kształtowania umiejętności: Umiejętność diagnozowania własnego rozwoju zawodowego; Kształtowanie umiejętności planowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego; Kształtowanie umiejętności wdrażania i monitorowania przedsięwzięć ujętych w zaprojektowanym planie własnego rozwoju zawodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografia / Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych)
ISBN: 978-83-7365-352-8
Zawiera: Rekonstrukcja pamięci - patriotyzm polskiej młodzieży po 25 latach niepodległości 1989-2014; Płynne bezpieczeństwo jako parametr ponowoczesności; Współczesne migracje Polaków; Mediatyzacja jako element socjalizacji politycznej; Media w Polsce propagatorem idei integracji europejskiej w okresie okołoakcesyjnym; Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego; Ochrona praw człowieka w świetle wybranych skarg indywidualnych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu; Problematyka i umiejscowienie stanów nadzwyczajnych w polskim systemie prawnym; Społeczne następstwa transformacji na przykładzie reformy emerytalnej. Kontekst europejski; Rodzina w okresie transformacji. Uwarunkowania, kierunki i konsekwencje przemian modelu rodziny w Polsce; Badania nad kulturą polską we Francji i polsko-francuskimi związkami kulturowymi po 1989 roku; Propagowanie wartości kulturowych współczesnych Polaków na emigracji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografia / Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych)
ISBN: 978-83-7365-351-1
Zawiera: Kryzys jako zagrożenie dla porządku liberalnego i demokratycznych wartości; Transformacyjny krajobraz stosunków przemysłowych i dialogu społecznego w Polsce; Perspektywa finansowa 2014- 2020. Charakterystyka Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; Finansowa stabilność systemu emerytalnego jako część zabezpieczenia społecznego; 25 lat transformacji polskiego górnictwa węgla kamiennego; Finansowanie inwestycji komunalnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej; Zmiany we wzorcach konsumpcji polskich gospodarstw domowych (od prawa Engela do paradoksu Veblena); Analiza wsparcia udzielonego na rozwój energetyki odnawialnej przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego w okresie programowania 2007-2013; Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna na tle pozostałych stref w Polsce - analiza efektów funkcjonowania w latach 2000-2013; Політико-економічні трансформації Польської Республіки: досвід для України.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografia / Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych)
ISBN: 978-83-7365-353-5
Zawiera: Ćwierćwiecze samorządowej urny wyborczej. Wybrane problemy polskiego systemu wyborczego do samorządu terytorialnego; Europeizacja polityki regionalnej w Polsce; Euroregiony jako specyficzna forma polityki regionalnej UE. Problematyka struktur transgranicznych zintegrowanej Europy; Wybrane aspekty polityki klastrowej w województwie zachodniopomorskim; Partnerskie projekty szkół Comenius jako część programu „uczenie się przez całe życie” na przykładzie gimnazjum nr 9 w Koszalinie; Rola Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Na przykładzie nadzorowania ruchu drogowego i zapobiegania wypadkom na terenie powiatu koszalińskiego w latach 2009-2012; Wartości społeczne postrzegane przez młodzież wybranych szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego; Przebieg wyborów kontraktowych w Pile w czerwcu 1989 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografia / Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych)
ISBN: 978-83-7365-350-4
Zawiera: Układ z Schengen w systemie bezpieczeństwa europejskiego; „Powrót do Europy” - uwarunkowania międzynarodowe i zmiany priorytetów polskiej polityki zagranicznej w okresie przełomu; Wyzwania dla Polski jako uczestnika integracji europejskiej; Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony - aspekty polityczne i prawne; Ocena członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim jako determinanty jej bezpieczeństwa międzynarodowego; Polska polityka zagraniczna wobec starań Chorwacji i Serbii o członkostwo w Unii Europejskiej; Stosunki polsko-białoruskie - wybrane problemy; Rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich a pierwsze lata niepodległości Ukrainy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again