Form of Work
Książki
(201)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(143)
available
(105)
Branch
Wypożyczalnia
(105)
Czytelnia
(143)
Author
Garlicki Leszek (1946- )
(10)
Bożyk Stanisław
(6)
Grzybowski Marian
(5)
Kruk Maria
(4)
Kugler Jerzy S
(4)
Skrzydło Wiesław
(4)
Banaszak Bogusław (1955-2018)
(3)
Chybalski Piotr
(3)
Działocha Kazimierz
(3)
Granat Mirosław
(3)
Laskowska Marzena
(3)
Osiński Joachim
(3)
Radziewicz Piotr
(3)
Sarnecki Paweł
(3)
Sawicka-Jezierczuk Małgorzata
(3)
Wojtyczek-Bonnand Agnieszka
(3)
Wronkowska Sławomira
(3)
Zubik Marek (1974- )
(3)
Śniadowska Grażyna
(3)
Brodziński Witold
(2)
Czarny Piotr
(2)
Czeszejko-Sochacki Zdzisław
(2)
Dziewulak Dobromir (1958- )
(2)
Gołębiowski Grzegorz
(2)
Grajewski Krzysztof
(2)
Guz-Rudzki Ryszard
(2)
Kolczyński Mariusz
(2)
Kosikowski Cezary (1942- )
(2)
Kubas Sebastian
(2)
Machelski Zbigniew
(2)
Mazur Marek
(2)
Migalski Marek
(2)
Odrowąż-Sypniewski Wojciech
(2)
Szmyt Andrzej
(2)
Wojnicki Jacek
(2)
Wojtyczek Krzysztof
(2)
Wójtowicz Krzysztof
(2)
Zieliński Eugeniusz
(2)
Zieliński Maciej
(2)
Zięba Ryszard
(2)
Anioł Włodzimierz
(1)
Bagieńska-Masiota Aleksandra
(1)
Bartoszewicz Michał
(1)
Bałaban Andrzej
(1)
Bingham Powell G
(1)
Bodnar Adam
(1)
Borecki Paweł
(1)
Bosiacki Adam
(1)
Braciak Joanna
(1)
Brzeziński Michał
(1)
Budzisz Rafał
(1)
Camby Jean-Pierre
(1)
Chmielarz Anna
(1)
Cholawo-Sosnowska Kamila
(1)
Chorążewska Anna
(1)
Chruściak Ryszard
(1)
Cieleń Agnieszka
(1)
Cieślik Ziemowit
(1)
Complak Krystian
(1)
Cosma Andrzej
(1)
Czekański Marek
(1)
Daniluk Paweł
(1)
Dembiński Krzysztof
(1)
Dobrowolski Marek
(1)
Domańska Anna
(1)
Donath Halina
(1)
Dośpiał-Borysiak Katarzyna
(1)
Florczak-Wątor Monika (1977- )
(1)
Gajl Natalia
(1)
Garlica Anna
(1)
Glajcar Rafał
(1)
Gołubiec Ligia
(1)
Grabowska Sabina
(1)
Graniszewski Leszek
(1)
Grant Mirosław
(1)
Grzelak Agnieszka
(1)
Grzybowski Marian (1945- )
(1)
Gulczyński Mariusz
(1)
Głowacki Andrzej
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Haczkowska Monika
(1)
Horodyska Dorota
(1)
Jackiewicz Irena
(1)
Jackowicz Jerzy
(1)
Jackowski Michał
(1)
Janyga Wojciech
(1)
Jarosz Zdzisław
(1)
Karbowska Karina
(1)
Karp Janusz
(1)
Kierończyk Przemysław
(1)
Konarski Wawrzyniec
(1)
Koncewicz Tomasz Tadeusz
(1)
Kondratiewa-Bryzik Lena
(1)
Kowalski Artur
(1)
Kownacki Piotr
(1)
Kownacki Tomasz
(1)
Kołodziejczyk-Konarska Katarzyna
(1)
Kubik Andrzej
(1)
Kubuj Katarzyna
(1)
Kuca Grzegorz
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(36)
2000 - 2009
(143)
1990 - 1999
(20)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(201)
Language
Polish
(201)
Subject
Prawo państwowe
(33)
Polska
(31)
Parlament
(18)
Konstytucja
(14)
Sejm
(13)
Unia Europejska
(13)
Prawodawstwo
(11)
Państwo
(9)
Trybunał Konstytucyjny
(8)
Kontrola parlamentarna
(7)
Parlament Europejski
(7)
Partie polityczne
(7)
Prezydentura (urząd)
(7)
Prawa człowieka
(6)
Prawo
(6)
Budżet państwowy
(5)
Demokracja
(5)
Rząd (organ państw.)
(5)
Sądownictwo konstytucyjne
(5)
Harmonizacja prawa
(4)
Senat
(4)
Sądownictwo
(4)
Władza państwowa
(4)
Kontrola państwowa
(3)
Obywatelstwo
(3)
Opozycja parlamentarna
(3)
Parlamentarzyści
(3)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(3)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Prawo międzynarodowe
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Wybory parlamentarne
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Budżet
(2)
Cudzoziemcy
(2)
Decentralizacja (adm.)
(2)
Demokracja bezpośrednia
(2)
Finanse publiczne
(2)
Funkcjonariusze publiczni
(2)
Grupy nacisku
(2)
Immunitet parlamentarny
(2)
Integracja europejska
(2)
Irlandia
(2)
Kampania wyborcza
(2)
Kobieta
(2)
Kościół a państwo
(2)
Mandat poselski i senatorski
(2)
Marketing polityczny
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Norwegia
(2)
Polityka
(2)
Prawo karne
(2)
Prawo konstytucyjne
(2)
Prawo parlamentarne
(2)
Rosja
(2)
Samorząd gminny
(2)
Społeczeństwo obywatelskie
(2)
Urzędnicy
(2)
Ustrój społeczny
(2)
Wybory prezydenckie
(2)
Administracja
(1)
Administracja elektroniczna
(1)
Adopcja
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Autonomia (politol.)
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Ciemniewski, Jerzy
(1)
Demokracja bezpośrednia (system polit.)
(1)
Demokracja elektroniczna
(1)
Dyktatura (ustrój)
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Estonia
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Europejska Komisja Praw Człowieka
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Federalizm
(1)
Finanse
(1)
Finladnia
(1)
Finlandia
(1)
Francja
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Informacja
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Inicjatywa ustawodawcza
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Islandia
(1)
Izba Reprezentantów (Nowa Zelandia)
(1)
Izrael
(1)
Język polski
(1)
Kacelaria Sejmu
(1)
Kanada
(1)
Kancelaria Sejmu
(1)
Komisja śledcza parlamentarna
(1)
Subject: time
1989-
(13)
1945-
(2)
2001-0
(2)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(8)
Chorwacja
(3)
Czechy
(3)
Dania
(3)
Austria
(2)
Belgia
(2)
Finlandia
(2)
Francja
(2)
Grecja
(2)
Ukraina
(2)
Węgry
(2)
Albania
(1)
Armenia
(1)
Brazylia
(1)
Bułgaria
(1)
Chile
(1)
Cypr
(1)
Estonia
(1)
Europa
(1)
Gruzja
(1)
Hiszpania
(1)
Irlandia
(1)
Litwa
(1)
Niemcy
(1)
Norwegia
(1)
Portugalia
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Wielka Brytania
(1)
Włochy
(1)
Genre/Form
Regulaminy
(2)
Monografia
(1)
Podręczniki
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
201 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-074-5
I. Prawo administracyjne: Pozycja ustrojowa Komisji Nadzoru Finansowego; Uprawnienia do ulgowych przejazdów dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach; Zgłoszenie budowy do rejestru; Ustawa o transporcie kolejowym; Upoważnienie do wydania rozporządzenia i materia ustawowa w prawie daninowym; Opodatkowanie obiektów i urządzeń w podziemnym wyrobisku górniczym; Zasady dostępu do materiałów znajdujących się w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej przez osoby traktowane jako osobowe źródło informacji; Eksperyment leczniczy; Opłaty za parkowanie do opłat nieodebranego pojazdu usuniętego z drogi; Prawo zastępcy komornika do opłat egzekucyjnych prawomocnie ustalonych przed jego odwołaniem; Skarga kasacyjna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Obowiązek zwrotu kosztów nauki przez żołnierza; II. Prawo cywilne: Egzekucja należności Skarbu Państwa a bankowy tytuł egzekucyjny; Definicja umowy o roboty budowlane; Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku niewydania decyzji administarcyjnej; Nadanie dokumentom bankowym mocy prawnej dokumentów urzędowych; Obowiązek wysłuchania osoby podlegającej ubezwłasnowolnieniu w sprawach z elementem transgranicznym; Związanie sądu i instancji oceną prawną i wskazaniem co do dalszego postępowania; Wznowienie postępowania w sprawie gospodarczych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego; Wznowienie postępowania w sprawie o rozwód; Zaskarżenie postanowień sądu II instancji; Termin na wznowienie postępowania w sprawach gospodarczych; Kryteria podwyżki czynszu a ochrona praw lokatorów; Odpowiedzialność państwa za zaniechanie legislacyjne; Zwrot opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego; Prekluzja dowodowa a dopuszczalność uwzględniania nowości w postępowaniu apelacyjnym w sprawach gospodarczych; Instytucja wyłączenia sędziego; Nieruchomości warszawskie; III. Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego: Emerytury byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa PRL; Emerytury pomostowe; Uprawnienie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego; Wynagrodzenie skazanego; Stałe zamieszkanie w RP jako warunek zaliczenia okresów zatrudnienia za granicą do okresów składkowych; Świadczenia pielęgnacyjne osób pozostających w związku małżeńskim; Przeniesienie funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innym urzędzie celnym; Uzyskanie statusu repatrianta a prawo do emerytury; Odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę; Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, przebywające na urlopie macierzyńskim; IV. Prawo represyjne: Odmowa udostępnienia akt a prawo do obrony w postępowaniach dyscyplinarnych; Zezwolenie prokuratora na ujawnienie danych osobowych i wizerunku podejrzanego; Przestępstwo ujawnienia tajemnicy państwowej; Przestępstwo znieważenia Prezydenta RP; Środek karny zakazu prowadzenia pojazdów (1); Środek karny zakazu prowadzenia pojazdów (2); Zbieg odpowiedzialności represyjnej za nieopłacenie składek na ubezpieczenia społeczne; Uzasadnienie postanowienia o umorzeniu dochodzenia; Zarządzenie wykonania kary; Kara dyscyplinarna pozbawienia notariusza prawa prowadzenia kancelarii; Zwrot wydatków z tytułu ustanowienia pełnomocnika w razie umorzenia publicznoskargowego postępowania karnego; V. Varia: Wznowienie postępowania w sprawach sądowych, prowadzonych w toku i w związku z kampanią wyborczą; Kompetencje prawotwórcze i tryb ustanowienia aktów prawnych o stanie wojennym; Powoływanie sędziów przez Prezydenta RP; Ograniczenia biernego prawa wyborczego w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego; Konstytucyjność Traktatu z Lizbony; Statut Biura Rzecznika Praw Obywatelskich; Elementy systemu wyborczego do Parlamentu Europejskiego; Nadanie obywatelstwa polskiego; Obniżenie subwencji dla partii politycznych; Przepis Konstytucji jako przedmiot skargi konstytucyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-036-3
Uwagi ogólne , Sposób uregulowania konstytucyjnych podstaw członkowstwa w Unii Europejskiej , Zakres uregulowania konstytucyjnych podstaw członkowstwa w UE , Zestawienie sposobu regulacji konstytucyjnych podstaw członkostwa w UE z zakresem tych regulacji , Wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 83-7059-720-3
1. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP (stan doktryny prawa), 2. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Trybunał Konstytucyjny, 3. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie Sądu Najwyższego, 4. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, 5. Stanowisko sądów powszechnych wobec bezpośredniego stosowania Konstytucji RP, 6. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w sejmowym postępowaniu legislacyjnym, 7. Stosowanie Konstytucji RP w działalności Prezydenta, 8. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Radę Ministrów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7059-902-7
1. Rywalizacja w kampanii wyborczej 2007 roku w ujęciu strategicznym; 2. Obraz kampanii wyborczej w programach informacyjnych telewizji publicznej i komercyjnej- analiza agendy tematycznej; 3. Telewizyjna reklama polityczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7059-614-2
Przywództwo i instytucje; Uwarunkowania budowy polskie go systemu partyjnego: instytucje i procesy; Zmiany prawa wyborczego do Sejmu w okresie transformacji; Reforma centrum administracyjno-gospodarczego rządu (CAGR); Administsracja centralna 1997-2001; Samorządo wa i rządowa administracja publiczna w terenie - 1989- 1998; Reforma administracyjna 1998 r.; Instytucje poli tyki regionalnej w Polsce; Transformacja w polskim sądownictwie; Instytucje gospodarcze; Regulacyjne aspekty transformacji gospodarczej Polski; Dostosowa nie struktur władzy w Polsce do realizacji polityki integracji europejskiej; Przygotowanie instytucjonalne państwa do integracji międzynarodowej: akcesja RP do NATO; Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w III RP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wiedza o Sejmie)
ISBN: 83-70-59-544-8
Wstęp; R.1 Ch-ka budżetu państwa; R.2 Rozwój prawa budżetowego; R.3 Ustawa budżetowa i prowizorium budżetowe R.4 Rezerwy budżetowe i fundusze celowe; R.5 Deficyt budżetowy; R.6 Przygotowywanie budżetu; R.7 Praktyka polska na tle innych metod planowania budżetowego; R.8 Tryb uchwalania ustawy budżetowej w Sejmie; R.9 Udział Senatu i prezydenta w procedurze uchwalania budżetu; R.10 Zasady i tryb wykonywania ustawy budżetowej; R.11 Kontrola wykonywania budżetu; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7059-528-6
R.1 Uwarunkowania instytucji budżetu państwa w prawie; R.2 Budżet państwa w prawie konstytucyjnym; R.3 Cechy forlmane ustawy budżetowej; R.4 Cechy materialne ustawy budżetowej; R.5 Procedura budżetowa; R.6 Skutki prawne nieuchwalenia ustawy budżetowej; R.7 Prowadzenie gospodarki budżetowej. Skwitowanie rachunków państwa; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Czeski i polski system partyjny : analiza porównawcza / Marek Migalski. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. - 405, [1] s. : tab., wykresy ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7059-863-1
Cz.I Czeskie partie polityczne - wymiar prawny i programowy: R.1 Partie polityczne w przepisach prawa; R.2 Wpływ ordynacji wyborczych na system partyjny; R.3 Oblicza ideowe czeskich ugrupowań parlamentarnych; R.4 Polityka zagraniczna w programach i aktywności czeskich partii politycznych. Cz.II Polskie partie polityczne - wymiar prawny i programowy: R.1 Partie polityczne w przepisach prawa; R.2 Wpływ ordynacji wyborczych na system partyjny; R.3 Oblicza ideowe polskich ugrupowań parlamentarnych; R.4 Polityka zagraniczna w programach i aktywności czeskich partii politycznych. Cz.III Komparystyka czeskiego i polskiego systemu partyjnego: R.1 Podobieństwa; R.2 Różnice.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-026-4
1. Współczesna demokracja a społeczeństwo obywatelskie; 2. Formy demokracji bezpośredniej; 3. Demokracja bezpośrednia w Polsce w świetle prawa; 4. Polskie doświadczenia w stosowaniu referendum ogólnokrajowego; 5. Praktyka funkcjonowania inicjatywy ludowej w Polsce w latach 1994-2007
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7059-337-2
R.1 Legislatywy we współczesnych demokracjach; R.2 Członkowie legislatyw: przedstawiciele i legislatorzy R.3 Partie polityczne: wewnętrzna organizacja parlamentu; R.4 Komisje: wewnętrzna organizacja parlamentu; R.5 Stosunki między legislatywą a egzekutywą; R.6 Elektorat, wybory i grupy interesów; R.7 Parlamenty na początku grogi; R.8 Legislatywy w życiu politycznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-013-4
1. Kształtowanie modelu organu wykonawczego samorządu gminnego w latach 1918-1950: Pozycja wójta, burmistrza i prezydenta miasta na ziemiach byłych zaborów: rosyjskiego, pruskiego i austriackiego do 23 marca 1933 roku; Pozycja wójta, burmistrza i prezydenta w systemie samorządu gminnego w świetle ustawy z dnia 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego; Samorząd gminny i jego organ wykonawczy w latach 1945-1950; 2. Podstawowe założenia ustrojowe samorządu gminnego w świetle reformy administracji lokalnej z 1990 r. oraz czynniki wpływające na pozycję organu wykonawczego we współczesnym modelu samorządu gminnego: Podstawowe założenia ustrojowe współczesnego modelu samorządu gminnego w Polsce w świetle reformy administracji lokalnej z 1990 roku; Uzyskanie i utrata mandatu przez organ wykonawczy gminy; Ograniczenia i zakazy dotyczące osób pełniących funkcje organu wykonawczego w gminie; Zadania i kompetencje organu wykonawczego gminy; Pozycja wójta, burmistrza i prezydenta miasta na płaszczyźnie samorządowego prawa pracy; Kształt uprawnień kontrolnych i nadzorczych nad działalnością organu wykonawczego gminy; 10. Zakres i rodzaje odpowiedzialności organu wykonawczego gminy; 3. Pozycja organu wykonawczego w wybranych państwach Europy: Organ wykonawczy w gminie francuskiej; Zróżnicowana pozycja organu wykonawczego gminy w landach niemieckich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7059-564-2
Istota racjonalnych wyborów w gospodarce otwartej; Formalne aspekty dostosowania polskiej gospodarki do jednolitego rynku Unii Europejskiej; Wewnątrzgałęziowy podział pracy: kryterium realnych dostosowań polskiej gospodarki do jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-042-4
1. Tradycje ustrojowe a koncepcje mechanizmu dostosowawczego w Konstytucji RP z 1997 r.; 2. Samoczynny wpływ nowej konstytucji na prawo zastane; 3. Przepisy przejściowe w Konstytucji RP z 1997 r.; 4. Obowiązki dostawcze według Konstytucji RP z 1997 r.; 5. Skutki prawne niewykonania obowiązków dostosowawczych; 6. Proces dostosowania prawa do Konstytucji RP z 1997 r. w praktyce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Unia Europejska / przewod. rady Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 978-83-7059-799-3
1. Sytuacja polityczna w latach 90 XX wieku, 2. Stosunek partii politycznych do integracji europejskiej, 3. Negocjacje akcesyjne z Unią Europejską, 4. Rozszerzenie Unii Europejskiej na wschód
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-018-9
1. Nauka prawa konstytucyjnego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku: Prawo konstytucyjne na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1808-1915; Polska nauka prawa konstytucyjnego na przełomie wieków; Stan nauki prawa konstytucyjnego (uwagi do wystąpienia prof. K. Wojtyczka); Polska nauka prawa konstytucyjnego na przełomie wieków - jakie kryteria i przesłanki ocen?, 2. Transformacja a reinterpretacja przepisów konstytucyjnych: Aksjologiczne podstawy reinterpretacji konstytucji; Dokonywanie zmian przepisów konstytucyjnych, 3. Demokratyzacja i racjonalizacja polskiego parlamentaryzmu: Kształtowanie sie pozycji ustrojowej i zasad funkcjonowania Sejmu 1989-1997. Wybrane zagadnienia; Senat III RP - nieprzemyślany czy niepotrzebny?, 4. Ewolucja modelu głowy państwa w Polsce: Od kolegialnego do jednoosobowego modelu głowy państwa. Praktyczne dylematy ustrojowe; Prezydent a rząd - rozdział zadań i kompetencji ustrojowych, 5. Artykuły nadesłane po konferencji: Od demokratyzacji do europeizacji ustroju RP; Wybrane aspekty polskiej transformacji ustrojowej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Projekty ustaw dotyczące zmian w konstytucji(przepisach konstytucyjnych) w latach 1989-2009; Konstytucja - system partyjny - system rządów; Restytucja i petryfikacja zasady pluralizmu politycznego w Polsce; Polski parlamentaryzm i jego racjonalizacja. Kilka uwag na tle recepcji europejskiej myśli konstytucyjnej w ostatnim dwudziestoleciu; Uczestnictwo polskiego parlamentu w aktualnej fazie rozwoju europejskiego procesu prawotwórczego; Czy ustawa o tworzeniu prawa jest jeszcze potrzebna?; Koncepcja bezprawia legislacyjnego w polskim prawie konstytucyjnym - próba refleksji po 20 latach transformacji ustrojowej; Kwestia ustawodawstwa delegowanego w pracach Sejmu X kadencji; Ewolucja statusu prawnego i roli frakcji parlamentarnych w sejmie RP po 1989 r. na tle porównawczym państw Europy Środkowo-Wschodniej; Interpelacja poselska. Uwagi na tle praktyki polskiej; Polski Trybunał Konstytucyjny na tle zasady podziału władzy; Pozycja ustrojowa oraz kompetencje Rzecznika Praw Dziecka; W sprawie modelu urzędu Rzecznika Praw Dziecka; Konstytucja a przystępowanie Rzeczypospolitej do eurostrefy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-372-2
1. Konstytucyjny model sprawowania władzy w Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Państwo wobec rozwoju społeczeństwa informacyjnego; 3. Głosowanie za pośrednictwem Internetu- najpełniejsza forma wykorzystania elektronicznej demokracji; 4. Elektronizacja funkcjonowania administracji publicznej i sądownictwa- problemy konstytucyjnoprawne; 5. Perspektywy rozwoju elektronicznego rządu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Unia Europejska / przewod. rady Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 83-7059-738-6
1.Geneza Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO), 2.Koncepcja EPBiO, 3.Budowanie zasobów i zdolności EPBiO, 4.Funkcjonowanie EPBiO, 5.Polska wobec EPBiO
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty OIDE / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej, Kancelaria Sejmu ; red. serii Regina Wąsowicz ; Zeszyt 5)
ISBN: 83-7059-707-6
1. Kierunek rozwoju europejskiej współpracy międzyparlamentarnej, 2. Protokół w sprawie roli parlamentów państw członkowskich w Unii Europejskiej dołączony do TUE i do traktatów ustanawiających WE, EWWiS, EWEA na mocy postanowień Traktatu z Amsterdamu, 3. Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności dołączony do Traktatu ustanawiającego WE na mocy postanowień Traktatu a Amsterdamu, 4. Protokół w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej dołączony do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, 5. Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności dołączony do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, 6. Uchwała Parlamentu Europejskiego w sprawie stosunków pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi w zakresie integracji europejskiej (2001/2023(INI), 7. Regulamin Konwencji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych (COSAC), 8. Zasady podstawowe Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej, Rzym 22-24 września 2000, 9. Kopenhaskie wytyczne parlamentarne, Bruksela, 27 stycznia 2003, 10. Współpraca międzyparlamentarna w Unii Europejskiej, Wytyczne, Haga, 2-3 lipca 2004, 11. Artykuły Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, zawierające bezpośrednie odniesienie do parlamentów narodowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Sejmowa / Kancelaria Sejmu ; red. nauk Leszek Garlicki)
ISBN: 83-7059-658-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7059-662-2
Wstęp; 1. Geneza i ewolucja oraz zakres i znaczenie regulowania finansów publicznych w konstytucjach; 2. Budżet państwa w Konstytucji RP; 3. Skarb Państwa w Konstytucji RP; 4. Podatki i ciężary publiczne w Konstytucji RP; 5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego w Konstytucji RP; 6. Ustrój pieniężny państwa oraz Narodowy Bank Polski w Konstytucji RP; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again