Form of Work
Książki
(51)
Status
only on-site
(39)
available
(23)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(24)
Czytelnia
(39)
Author
Barcz Jan (1953- )
(18)
Bajorek-Ziaja Hanna
(5)
Ziaja Sebastian
(5)
Góralski Witold M
(4)
Kolowca Ireneusz
(3)
Koroluk Sławomir
(2)
Mering Leszek
(2)
Michoński Arkadiusz
(2)
Powałowski Andrzej (1951- )
(2)
Świątkiewicz Jerzy
(2)
Banasiński Cezary (1953- )
(1)
Bauer Hartmut
(1)
Bałandynowicz Andrzej
(1)
Dziergwa Roman
(1)
Gajda Anastazja
(1)
Grzelak Agnieszka
(1)
Huber Peter M
(1)
Kaleda Saulius Lukas
(1)
Koncewicz Tomasz Tadeusz
(1)
Kranz Jerzy
(1)
Lewandowski Robert
(1)
Marucha-Jaworska Magdalena
(1)
Mierzejewski Paweł
(1)
Niewiadomski Zygmunt (1950- )
(1)
Nowak-Far Artur (1967- )
(1)
Pankowska-Lier Beata
(1)
Piasecki Kazimierz
(1)
Pogonowski Piotr
(1)
Saganek Przemysław
(1)
Schnell Christian
(1)
Szwarc Monika
(1)
Szydło Marek (1977- )
(1)
Trzaskowski Rafał
(1)
Weitz Karol
(1)
Wernicke Stephan
(1)
Wyrozumska Anna
(1)
Zacker Christian
(1)
Zawidzka Anna
(1)
Year
2000 - 2009
(51)
Country
Poland
(51)
Language
Polish
(51)
Subject
Prawo wspólnotowe europejskie
(12)
Unia Europejska
(9)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(5)
Instytucje europejskie
(5)
Integracja europejska
(5)
Konstytucja Europejska
(5)
Fundusze strukturalne UE
(4)
Konkurencja
(4)
Gospodarka
(3)
Polityka regionalna UE
(3)
Umowy międzynarodowe
(3)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(2)
Agencja Rynku Rolnego
(2)
Arbitraż gospodarczy
(2)
Dotacja
(2)
Europejski Fundusz Społeczny
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Monopol
(2)
Parlament Europejski
(2)
Polska
(2)
Postępowanie cywilne
(2)
Prawo cywilne procesowe
(2)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
(2)
Sądownictwo
(2)
Traktat amsterdamski (1997)
(2)
Traktat nicejski (2000)
(2)
Traktat o Unii Europejskiej
(2)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(2)
Wspólna Polityka Rolna UE
(2)
Wspólnota Europejska
(2)
Współpraca gospodarcza
(2)
Wzory umów
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Administracja
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Demokracja
(1)
Dokumenty
(1)
Energetyka
(1)
Etyka biznesu
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa
(1)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(1)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Instytucjonalizm
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kadry
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Komisja Europejska
(1)
Komitet Regionów
(1)
Kuratela
(1)
Mleko
(1)
Monopol i zwalczanie
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Nauka
(1)
Negocjacje
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Państwo
(1)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo europejskie i prawo krajowe
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo publiczne
(1)
Prawo wspólnotowe eurropejskie
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Protokół dyplomatyczny
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Rada Europy
(1)
Rada Unii Europejskiej
(1)
Regionalizm
(1)
Regiony
(1)
Rynek
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Savoir-vivre
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Sprzedaż
(1)
Spółki
(1)
Genre/Form
Korespondencja urzędowa
(1)
Poradniki
(1)
51 results Filter
No cover
Book
In basket
(Studia z dziedziny prawa Unii Europejskiej ; 4)
ISBN: 83-87611-85-9
1. Krajowa administracja rządowa a Unią Europejska. Strefy relacyjne i podstawowe aspekty ich funkcjonowania, 2. Zadania Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa jako agencji płatniczych, 3. Legitymacja władzy a prawo dostępu do informacji o działalności Administracji publicznej w państwach i instytucjach Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Fundusze Strukturalne UE)
ISBN: 83-60201-15-3
1.Podstawowe informacje w zakresie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), 2.Dotacje dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarcza oraz dla najmniejszych firm w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , 3.Podmioty uprawnione do składania wniosków wraz z uwzględnieniem typu projektów w zakresie Działania 2.5 i Działalnia 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , 4.Zasady kwalifikowania kosztów, 5.Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 6.Powiązanie Działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z innymi projektami realizowanymi z Funduszy Strukturalnych i Krajowych, 7.Wysokość pomocy finansowej i publicznej udzielonej Beneficjentowi Ostatecznemu, 8.Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu, 9.Zasady wyboru projektów, 10.Sposób przygotowania wniosku, 11/Etapy realizacji Projektów finansowanych z Europejskiego Fundusze Społecznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Fundusze Strukturalne UE)
ISBN: 83-60201-14-5
1.Ogólna informacja o możlwościach finansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej, 2.Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie wraz z uwzględnieniem typów projektów realizowanych w ramach Priorytetu I Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 3.Realizacja i charakteryztyka Poddziałań w ramach Działania 1.1 oraz Działania 1.3 Priorytetu I Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 4.Poziom dofinansowania typów projketów i przepływy finansowe w ramach Priorytetu I Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 5.Pojęcie i zakres pomocy publicznej, 6.Zasady kwalifikowania kosztów, 7.Procedury przetargowe majace zastosowanie przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 8.Plan Rozwoju Lokalnego, 9.Wskaźniki monitoringu w ramach poszczególnych Działań Priorytetu I Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 10.Procedura sporządzania sprawozdań, monitoring i ewaluacja, 11.Komplementarnośći z innymi Działaniami i Programami 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalengo ukłądu transportowego, 12.O czym należy pamiętać przygotowując projekt?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Fundusze Strukturalne UE)
ISBN: 83-60201-07-2
1.Funkcjonowanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego, 2.Podmioty uprawnione do skłądania wniosków wraz z uwzględnieniem typów projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich, 3.Podmioty bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich, 4.Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu, 5.Zasady wyboru projektów, 6.Zasaday kwalifikalności poniesionych kosztów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-82-4
R.I Dynamika reformy instytucjonalnej a teorie integracji europejskiej : 1.Liberalne podejście międzyrządowe, 2.Neoinstytucjonalizm, 3.Instytucjonlaizm a inne teorie integracji europejskiej, 4.Nowa dychotomia teoretyczna. R.II Przedmiot reformy unijnego systemu podejmowania decyzji : 1.Rada Ministrów, 2.Komisja Europejska, 3.Parlament Europejski, 4.Zróżnicowana integracja (elastyczność). R.III Wkład Konferencji Międzyrządowej 1996/1997 roku na reformę unijnego systemu podejmowania decyzji: Traktat Amsterdamski : 1.Geneza Konferencji Międzyrządowej 1996/1997 roku, 2.Reforma instytucjonalna, 3.Elastyczność, 4.Traktat Amsterdamski - sukces, czy fiasko?, R.IV Reforma unijnego systemu podejmowania decyzji na Konferencji Międzyrządowej 2000 roku: Traktat Nicejski : 1.Geneza Konferencji Międzyrządowej 2000 roku, 2.Upowszechnienie głosowania większością kwalifikowaną, 3.Ważenie głosów, 4.Skład Komisji Europejskiej oraz rola przewodniczącego Komisji, 5.Parlament Europejski, 6.Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów, 7.Wzmocniona Współpraca, 8.Nicea-przełom, czy fiasko?. R.V Konwent o przyszłości Europy-nowa jakość w procesie podejmowania decyzji ustrojowych? : 1.Sposób reformowania unijnego systemu instytucjonalnego, 2.Konwent europejski - geneza, 3.Reforma unijnego procesu podejmowania decyzji w pracach Konwentu, 5.Rada Europejska i Rada Ministrów, 6.Parlament Europejski, 7.Elastyczność, 8.Konwent - podsumowanie. R.VI konferencja Międzyrządowa 2003/2004 : 1.Uczestnictwo i termin rozpoczęcia Konferencji Międzyrządowej, 2.Rada Ministrów, 3.Unijny Minister Spraw Zagranicznych, 4.Współpraca Strukturalna, 5.Komisja Europejska - skład i rola przewodniczącego, 6.Parlament europejski - skład i udział w procedurze budżetowej, 7.Ocena Konferencji Międzyrządowej 2003-2004, 8.Postscriptum - problem ratyfikacji. R.VII Proces reformowania unijnego systemu podejmowania decyzji w świetle teorii integracji europejskiej : 1Instytucjonalizacja procesu reformowania Unii Europejskiej, 2.Ewolucyjny charakter zmian traktatowych, 3.Cykilczność procesu reformowania unijnych instytucji, 4.Proces formowania preferencji, 5.Rola zasad nieformalnych i niezaplanowane konsekwencje działania, 6.Rola organów ponadnarodowych w reformowaniu unijnego systemu podejmowania decyzji, 7.Tożsamość urzędników pracujących zarówno w międzyrządowych jak i ponadnarodowych instytucjach Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia z dziedziny prawa Unii Europejskiej ; 3)
ISBN: 83-87611-84-0
1. Zagwarantowanie zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec polskiego prawa krajowego a Traktat akcesyjny, 2. Zasada proporcjonalności prawa wspólnotowego a krajowy porządek prawny, 3. Zasada przychylności prawu wspólnotowemu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 4. Efektywność prawa wspólnotowego na przykładzie regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych, 5. Organy regionalne i lokalne a prawo wspólnotowe w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-39-5
Cz.A Unia Europejska : R.1 Wprowadzenie w problematykę Unii i Wspólnot Europejskich : 1.Zarys rozwoju Wspól not Europejskich, 2.Powołanie do życia Unii Europejski ej, 3.Unia Europejska jako nadbudowa integracji, 4. Wspólnoty Europejskie jako organizacje międzynarodowe. R.2 Charakterystyka głównych instytucji Wspólnot Europ ejskich : 1.Instytucje WE-główne zadania i miejsce w systemie instytucjonalnym, 2.Rada Unii Europejskiej, 3.Komisja Europejska, 4.Parlament Europejski, 5.Komi tet Ekonomiczno-Społeczny (KES), 6.Komitet Regionów (KR), 7. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS), 8. Sąd Pierwszej Instancji, 9.Europejski Trybunał Obrachu nkowy (ETO), 10.Europejski Bank Centralny (EBC), 11.E uropejski Bank Inwestycyjny (EBI), 12.Europejski Fun dusz Inwestycyjny (EFI). R.3 Pozostałe instytucje UE. R.4 Instytucje międzypaństwowe w UE. R.5 Przedstawi cielstwa państw członkowskich przy UE. R.6 Sieci i baz y danych UE. R.8 Polska a Unia Europejska. R.9 System wynagrodzeń urzędników i pracowników Wspólnot Europej skich. Cz.B Europejskie organizacje międzyrządowe : R.10 Rada Europy. R.11 Organizacja Wspólnoty Gospodarczej i Roz woju (OECD). R.12 Europejska Komisja Gospodarcza ONZ ( EKG). R.13 Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA). R.14 Europejski Urząd Patentowy (EUP). R.15 Eu ropejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). R.16 Organiz acja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). R.17 Inne instytucje europejskie i międzynarodwe przy UE
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-34-4
I. Rozwój praw podstawowych w Europie; 1. Obowiązywanie praw podstawowych a rzeczywistość w Unii Europejskiej: Regulacja praw podstawowych i urzeczywistnienie praw podstawowych w Unii Europejskiej; Obowiązywanie praw podstawowych a rzeczywistość w dziedzinie praw podstawowych w Unii Europejskiej; 2. Rozwój i tendencje ochrony praw podstawowych w narodowym prawie konstytucyjnym: Rozwój i tendencje ochrony praw podstawowych w niemieckim prawie konstytucyjnym- rozszerzenie i intensyfikacja ochrony praw podstawowych; Tendencje rozwojowe ochrony wolności i praw człowieka oraz obywatela w Polsce; Rozwój praw podstawowych w Europie: sprawozdanie z dyskusji; II. Prawo publiczne wobec wyzwań państwa gwarantującego: 1. Stan i tendencje rozwojowe prawa administracji regulacyjnej w Polsce: Stan i tendencje rozwojowe prawa administracji regulacyjnej w Polsce; Stan i tendencje rozwojowe regulującego prawa administracyjnego; 2. Gwarantowanie wykonywania zadań przez podmioty publiczne i prywatne poprzez "nadzór państwa": Gwarantowanie wykonywania zadań przez podmioty publiczne i prywatne poprzez "nadzór państwa"; Zapewnienie realizacji zadań publicznych i prywatnych poprzez "nadzór państwowy" z prawnego punktu widzenia; Prawo publiczne wobec wyzwań państwa gwarantującego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-96-4
1. Zagadnienia terminologiczne, 2. Pojęcie jurysdykcji krajowej, 3. Jurysdykcja krajowa a zagadnienia elementu zagranicznego, 4. Jurysdykcja krajowa - dopuszczalność drogi sądowej - właściwość sądu, 5. Rodzaje jurysdykcji krajowej, 6. Doktryna formum non conveniens, 7. Konflikty jurysdykcyjne, 8. Jurysdykcja krajowa w toku postępowania - zagadnienia wybrane
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-15-8
Wprowadzenie; Konstytucja RP z 1997 r.; Ustawa z dnia 11 maja 1995 o Naczelnym Sądzie Administracyjnym; Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym; Ustawy związkowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87611-29-8
Zagadnienia wstępne: Geneza podpisu elektronicznego - historia powstania; Podstawowe akty prawne dot. podpisu elektronicznego; Znaczenie elektronicznych czynności prawnych. Cz. I Podpis elektroniczny i dokumenty elektroniczne: Dokumenty elektroniczne; Podpis elektroniczny a podpis własnoręczny; Elektroniczny podpis cyfrowy. Cz. II Podpis elektroniczny w przepisach prawa: Podpis elektroniczny w polskiej ustawie; Prawne aspekty ustawy; Podpis elektroniczny w innych regulacjach prawnych. Cz. III Podpis elektroniczny na tle prawnoporównawczym: Prawo amerykańskie; Prawo europejskie; Podsumowanie. Cz. IV Teksty ustaw, rozporządzeń, międzynarodowych aktów prawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Fundusze Strukturalne UE)
ISBN: 83-60201-13-7
1.Założenia legislacyjne Komisji Europejskiej dotyczące reformy polityki spójności na lata 2007-2013, 2.Cele rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2007-2013, 3.Analiza Programów Operacyjnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, 4.Priorytety i działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego "Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne", 5.Priorytety i działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego "społeczeństwo obywatelskie"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87611-20-4
Cz.I Pojęcie podziału kompetencji: R.1 Podział kompetencji - zagadnienia podstawowe. Cz.II Kompetencje Wspólnoty: R.2 Pojęcie kompetencji Wspólnot Europejskich. Wyposażenie Wspólnot w kompetencje; R.3 Zasada działania Wspólnoty w oparciu o kompetencje jej przyznane jako podstawowa reguła dot. podziału kompetencji; R.4 Szczegółowe koneskwencje zasady kompetencji przyznanych; R.5 Kompetencje dorozumiane Wspólnot Europejskich; R.6 Działania Wspólnot Europejskich; R.7 Zasada subsydiarności w prawie Wspólnot Europejskich. Cz.III Kompetencje wspólnotowe a kompetencje państw członkowskich : R.8 Wpływ kompetencji Wspólnot i ich wykorzystania na zakres kompetencji państw członkowskich w świetle orzecznictwa ETS; R.9 Wyłączność kompetencji Wspólnoty w świetle orzecznictwa ETS sprzed powstania Unii Europejskiej; R.10 Wyłączność kompetencji Wspólnoty w świetle art.5 i 11 Traktatu o WE; R.11 Kompetencje państw członkowskich. Kompetencje Wspólnot Europejskich o charakterze innym niż wyłączny; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-37-9
Cz. I Sądy gospodarcze orzekające w sprawach gospodarczych (spornych); 1. Sądy rejonowe i sądy okręgowe pierwszej instancji, 2. Zasady procesu cywilnego, 3. Sprawy gospodarcze procesowe (sporne) według klauzuli generalnej rozpoznawane przez sądy gospodarcze, 4. Sprawy procesowe (sporne) określone rodzajowo rozpoznawane przez sądy gospodarcze, 5. Strony. Inni uczestnicy postępowania spornego, 6. Pełnomocnictwo procesowe, 7. Koszty procesu, 8. Forma czynności procesowych, 9. Doręczenia, 10. Pozew, 11. Zawieszenie postępowania, 12. Posiedzenia sąd owe i rozprawa, 13. Postępowanie dowodowe i dowody, 14. Wyrok i inne orzeczenia, 15. Wyrok zaoczny, 16. Postanowienia, 17. Prawomocność orzeczeń, 18. Apelacja, 19. Kasacja, 20. Zażalenie, 21. Wznowienie postępowania. Cz. II Postępowanie nakazowe i upominawcze oraz postępowanie uproszczone; 1. Postępowanie nakazowe, 2. Postępowanie upominawcze, 3. Postępowanie uproszczone. Cz. III Sprawy gospodarcze rozpoznawane w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 1. Ogól na charakterystyka postępowania przez Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów-sądem antymonopolowym, 2. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji (art. 479-479 k.p.c.), 3. Postępowanie w sprawach przeciwko przedsiębiorcom o uznanie za niedozwolone postanowień umownych, 4. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki (art. 479-479 k.p.c.), 5. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji (art. 479479 k.p.c.), 6. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (art. 479-479 k.p.c.). Cz. IV Sprawy gospodarcze rozpoznawane przez sądy gospodarcze w trybie nieprocesowym; 1. Postępowanie rejestr owe, 2. Postępowanie w sprawach z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, 3. Sprawy z zakresu prawa
upadłościowego i naprawczego. Cz.V Postępowanie arbitrażowe (polubowne) w sprawach g ospodarczych : 1.Sprawy gospodarcze rozpoznawane w po stępowaniu arbitrażowym, 2.Sądy polubowne (arbitrażowe ) działające za granicą. Cz.VI Kwalifikowana ochrona prawna przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw człowieka
: 1.Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym, 2. Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowie ka Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia n a terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działal ności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczen osoby prawne i fizyczne. Ustwa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 wrze śnia 2001 r. w sprawie umorzenia sądów gospdoarczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-13-1
Zagadnienie podstawowe; Prawo instytucjonalne; Parlament europejski; Rada; Trybunał Sprawiedliwości; Trybunał obrachunkowy; Komitet ekonomiczny; Europejski Bank Inwestycyjny; Prawo materialne; Ochrona prawna;.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-46-8
1.Wolność gospodarcza jako przesłanka i podstawa konkurencji, 2.Zapobieganie nadmiernej koncentracji w gospodarce, 3.Monopole i ograniczanie działalności przedsiębiorców zajmujących pozycję dominującą, 4.Praktyki ograniczające konkurencję, 5.Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, 6.Ochrona konkurencji poprzez określenie warunków dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców, 7.Zamówienie publiczne, 8.Zakazy występowania niektórych podmiotów w charakterze konkurentów (zakazy konkurencji), 9.Organiczenia prowadzeni a działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (przepisy "antykorupcyjne"), 10.Ochrona rynku krajowego jako wyraz wspierania konkurencji, 11.Ochrona własności przemysłowej oraz firmy (zarys problem u), 12.Organizacja ochrony konkurencji, 13.Procedury w sprawach ochrony konkurencji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-30-1
R.1 Uwagi na tle pojęcie konsument; R.2 Ochrona konkurencji i zbiorowych interesów konsumentów; R.3 Nieuczciwa konkurencja jako czynnik godzący w prawa konsumenckie; R.4 Ochrona konsumentów przed produktami niebezpiecznymi; R.5 Ochrona konsumentów przed wyborami i przyrządami niespełniającymi wymagań technicznych i normatywnych; R.6 Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny; R.7 regulacje wzorców umownych; R.8 Treść umów konsumenckich (niedozwolone postanowienia umowne); R.9 Regulacja prawna umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umów zawieranych na odległość; R.10 Sprzedaż konsumencka; R.11 Rękojmia i gwarancja; R.12 Ustawa o kredycie konsumenckim; R.13 Prawo okresowego korzystania z nieruchomości (timesharing); R.14 Regulacja prawna usług turystycznych; R.15 Instytucje i organizacja ochrony konsumentów; R.16 Ochrona informacji dot. konsumentów; R.17 Reglamentacja cen jako system ochrony konsumentów R.18 Procedury publicznoprawnej ochrony konsumentów; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-32-8
Cz. I Swobody: Swoboda przepływu towarów; Swoboda przepływu osób; Swoboda przedsiębiorczości; Swoboda świadczenia usług; Swoboda przepływu kapitału i płatności. Cz. II Reguły konkurencji: Podstawy i zakres wspólnotowego prawa konkurencji; Zakaz praktyk ograniczających konkurencję; Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji; Państwa członkowskie a państwowe monopole handlowe i przedsiębiorstwa publiczne; Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa. Cz. III Aspekty prawne polityk i innych zadań WE: Wspólna Polityka Handlowa; Polityka ekonomiczna i monetarna w ramach Unii Gospodarczej i Pieniężnej; Wspólna Polityka Rolna; Wspólna Polityka Transportowa; Polityka społeczna, zatrudnienie, edukacja, szkolenie, młodzież; Kultura; Ochrona zdrowia; Ochrona konsumentów; Sieci transeuropejskie; Polityka przemysłowa; Spójność gospodarcza i społeczna; Badania i rozwój technologiczny; Ochrona środowiska; Energetyka; Usługi audiowizualne; Polityka telekomunikacyjna. Cz. IV Prawo stanowione w ramach WPZiB i Obszaru Bezpieczeństwa, Wolności i Sprawiedliwości: Wybrane regulacje w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; Wybrane regulacje dot. Obszaru Bezpieczeństwa, Wolności i Sprawiedliwości. Cz. V Zasadnicze problemy polityczno-prawne w negocjacjach akcesyjnych Polski: Rada Europejska w Kopenhadze (12-13 grudnia 2002r.); Aspekty proceduralne negocjacji akcesyjnych; Problemy polityczno-prawne w poszczególnych rozdziałach negocjacyjnych; Bilans negocjacji akcesyjnych. Cz. VI Omówienie wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (9 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-60-3
I. Zagadnienia systemowe. II. Prawo materialne i polityki; 1. Swobody, 2. Reguły konkurencji, 3. Aspekty prawne polityki i innych zadań WE, 4. Prawo stanowione w ramach WPZiB i Obszaru Bezpieczeństwa, Wolności i Sprawiedliwości, 5. Zasadnicze problemy polityczno-prawne w negocjacjach akcesyjnych Polski., Załączniki: Omówienie wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości; Traktat o Unii Europejskiej; Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską; tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87611-24-7
Prawne aspekty procesu integracji europejskiej rys historyczny, Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej, I filar Unii Europejskiej, II filar Unii Europejskiej - wspólna Polityka Zagraniczna, III filar Unii Europejskiej - współpraca sadowa i Policji, Unia Gospodarcza i pieniężna, System instytucjonalny UE, Źródła prawa Unii Europejskiej, Tworzenie prawa Unii Europejskiej, Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich, System ochrony prawnej, Państwa członkowskie a Unia Europejska, Współpraca sądów państw członkowskich z ETS w ramach procedury zapytań wstępnych, Jednostka w Unii Europejskiej, Finansowanie Unii Europejskiej, Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, Prawne aspekty rozszerzenia Unii Europejskiej, Konstytucja RP z 1997 r. a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, Droga Polski do Unii Europejskiej; Prawne aspekty debaty nad przyszłością UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again