Form of Work
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Author
Biedroń Adriana
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
Country
Poland
(1)
Language
English
(1)
1 result Filter
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7467-176-7
Zdolności do nauki języków obcych, należące do grupy specjalnych zdolności poznawczych,stanowią zespół cech, które spośród wszystkich czynników indywidualnych mają największą trafność prognostyczną co do wyniku nauki języka obcego. Pojęcie zdolności językowej wywodzi się z psychologii cech indywidualnych i stanowi element szeroko definiowanego pojęcia ogólnej zdolności poznawczej, czyli inteligencji. Niemniej jednak zdolności językowe są częściowo niezależne od inteligencji, jak również wykazują znaczne zróżnicowanie ilościowe i jakościowe, jeżeli chodzi o ich występowanie u poszczególnych osób. Cel niniejszej pracy stanowi przedstawienie współczesnego stanu nauki na temat specjalnych zdolności językowych oraz omówienie wyników badania przeprowadzonego na 44 ponadprzeciętnie uzdolnionych dorosłych uczniach języka obcego. Efektem tego jest zaproponowanie modelu zdolności językowych, uwzględniającego czynniki poznawcze i osobowościowe, a także definicji ponadprzeciętnie uzdolnionego ucznia języka obcego. (fragment streszczenia)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again