Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(9)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(3)
Author
Duczmal Wojciech
(3)
Śliwa Sławomir
(2)
Czepczarz Jarosław
(1)
Duczmal Marian
(1)
Frysztacki Krzysztof
(1)
Heffner Krystian
(1)
Jończy Romuald
(1)
Kaczor Stanisław
(1)
Kapica Marian (1934-)
(1)
Kowalska Dorota ( pedagogika)
(1)
Kowalska Ewa
(1)
Kowalski Mirosław
(1)
Koziarski Stanisław
(1)
Marek Franciszek Antoni (1930- )
(1)
Pokusa Tadeusz
(1)
Porzuczek Zdzisław
(1)
Strzelczyk-Raduli Urszula
(1)
Widelak Dariusz
(1)
Żurawska Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Nauczanie
(3)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Cyganie
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Excel
(1)
Innowacje
(1)
Kalectwo
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing
(1)
Marketing społecznościowy
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawni fizycznie
(1)
Niepełnosprawni ruchowo
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Operacje pokojowe
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemoc wobec ludzi starych
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Rauziński, Robert
(1)
Siła robocza
(1)
Sport
(1)
Społeczna odpowiedzialność
(1)
Stopa życiowa
(1)
Transport
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
WinQSB
(1)
Zachowanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
1989-
(1)
Subject: place
Opole (woj. opolskie ; okręg)
(1)
Opolskie, województwo (od 1999)
(1)
Polska
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7511-208-5
Zawiera: Challenges to education and social rehabilitation. Part I Education: Education science in the era of acceleration and great changes - how to face challenges of the future?; Social pedagogue skills communication and therapy; Education of business - faces of contemporary electronic media. Part II Social rehabilitation: The problem of violence of young people towards the elderly, perceived by the adult inhabitants of the świętokrzyskie voivodeship; Probation service and mediation in criminal justice in the Slovak Republic; Social work with convicts enforcing a custodial sentence in the Slovak Republic; Possibilities of post-release services in the Slovak Republic; The attitudes of society to people with criminal records and social readaptation.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-88980-75-6 (Wydawnictwa WSZiA)
Zawiera: Cz. I Logistyka humanitarna i zarządzanie kryzysowe - zarys wybranych aspektów: Aspekty prawne logistyki humanitarnej; Działalność dobroczynna przedsiębiorstwa jako składowa globalnego potencjału antykryzysowego; Organizacja przewozu ładunków niebezpiecznych transportem drogowym; Rola państwa w sytuacji globalnego kryzysu gospodarczego; Stan badań nad powodzią w 1997 r. na Śląsku; Produkt w tworzeniu wartości kulturowych w wymiarze etycznym zarządzania logistycznego. Cz. II Logistyka humanitarna - istota i przejawy: Logistyka humanitarna w świetle literatury angielskojęzycznej; Logistyka humanitarna w świetle literatury niemieckojęzycznej; Logistyka wojskowa w operacji pomocy humanitarnej na przykładzie misji w Pakistanie; Pomoc psychologiczna jako element wsparcia logistycznego w sytuacjach kryzysowych; Medycyna ratunkowa i katastrof; Zarządzanie kryzysowe w organizacjach pozarządowych (na przykładzie wybranych organizacji miasta Opola); Miejsce wolontariatu w niesieniu pomocy humanitarnej; Logistyka docierania do osób potrzebujących pomocy (na przykładzie Stowarzyszenia „Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych”); Analiza statystyczna polskiej pomocy humanitarnej; Formalizm rozwiązań rachunkowo-finansowych zarządzania kryzysowego i pomocy humanitarnej; Świadomość występowania katastrof naturalnych w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi w Polsce; Kształtowanie postawy humanitarnej młodzieży poprzez wspieranie działań charytatywnych na przykładzie PLO nr II w Opolu; Zarządzanie kryzysowe o logistyka humanitarna jako rola i zadania rządowe i samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia. Cz. III Wybrane narzędzia zarządzania kryzysowego i pomocy humanitarnej: Numer alarmowy 112 - koncepcja i stan na dzień dzisiejszy; Perspektywy rozwoju systemu TETRA w Polsce; Komputerowy system bazy wiedzy w planowaniu strategii działań logistycznych prowadzonych w sytuacjach kryzysowych; Regulacje prawne w zarządzaniu kryzysowym. Cz. IV Media a pomoc humanitarna i zarządzanie kryzysowe: Współczesna rola mediów w sytuacjach kryzysowych (polska perspektywa); Wybrane aspekty wykorzystania marketingu w zarządzaniu antykryzysowym; Rola lokalnego radia w sytuacji kryzysowej oraz znaczenie informacji w logistyce humanitarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86708-91-3
Temat: Marketing
Zawiera: Cz. I Wzorce walki o rynek: Wprowadzenie; Agonologia - ogólna wiedza o zwalczaniu; Ocena położenia - raport służb wywiadu; Plan marketingowy - raport sztabu; Przebieg walki - o współdziałaniu. Cz. II Emocje i wybory moralne: Wprowadzenie; tchórzostwo / odwaga; Zemsta / przebaczenie; Zdrada / wierność. Suplementy: Geniusz walki, czyli wartość twórczego podejścia w marketingu; O braterstwie broni w walce o rynek; Jak zdobywać swój rynek bez pieniędzy; Alianse przeciw trzeciemu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62105-30-4
1. Problem i obszar badań oraz dotychczasowy dorobek badawczy; 2. Teoretyczne tło badań; 3. Metodyka przeprowadzonych badań; 4. Rzeczywista sytuacja demograficzna w badanej populacji w świetle wyników badań. Stan i zmiany w okresie 1977-2007; 5. Formy zatrudnienia badanych w kraju i za granicą; 6. Przyczyny i determinanty migracji zarobkowych oraz wybór kierunków migracji w świetle wyników przeprowadzonych badań kwestionariuszowych; 7. Transfer dochodów migrantów i jego wpływ na wybrane wielkości ekonomiczne w wymiarze lokalnym i regionalnym; 8. Wpływ dostępności pracy za granicą na sytuację w zakresie zatrudnienia i pozostawania bez pracy w wymiarze lokalnym i regionalnym; 9. Tendencje zmian w charakterze migracji po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Perspektywy, szanse, zagrożenia; 10. Warunki powrotu migrantów z zagranicy. Wybrane zagadnienia; 11. Możliwości oddziaływania na zjawisko migracji w kontakcie problemy wyludniania wsi, rozwoju obszarów wiejskich i zrównoważonego rozwoju regionalnego; 12. Wnioski w sferze teoretycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62683-54-3
Część I Innowacje źródłem sukcesu przedsiębiorstwa – analiza krytyczna; Wybrane problemy innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej; Innowacje organizacyjne i marketingowe w małych firmach w województwie opolskim; Kilka uwag w sprawie uczciwości i odpowiedzialności firmy; Rynek szkolnictwa wyższego w Polsce w pogoni za innowacją; Innowacje pedagogiczne – potrzeba profilaktyki społecznej. Część II Dynamika i wybrane charakterystyki przemian innowacyjnych; Efektywne motywowanie pracowników determinantą innowacyjnego przedsiębiorstwa; Hybrydowe metody nowoczesnego motywowania do pracy; Optymizm jako kapitał psychologiczny pracownika. Część III Innowacje – wyzwanie dla marketingu; Stymulatory rozwoju innowacji marketingowych; Innowacje marketingowe a funkcjonowanie mikro- i małych przedsiębiorstw; Logistyczna obsługa klienta i integracja ECR i CRM jako przejawy innowacyjnego działania w łańcuchu dostaw; Partnering oraz system CRM jako narzędzia działań marketingowych w przedsiębiorstwie; Marketing sportowy i sponsoring jako obszar działań innowacyjnego konsultingu zarządzania; Zarządzanie marketingiem w sporcie – stosowanie innowacyjnych działań marketingowych w klubie fitness; Innowacyjność marketingu internetowego w branży szkoleniowo-doradczej. Część IV Marketing w mediach społecznościowych; Innowacyjność polityki informacyjnej a odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw; Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element innowacyjnego zarządzania firmą – wsparcie systemowe i europejskie; Innowacje inspirowane społeczną odpowiedzialnością i społeczna odpowiedzialność inspirowana innowacjami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-62683-64-2
Część 1. Niepełnosprawność dzieci i młodzieży : Postrzeganie niepełnosprawności jednostki przez pełnosprawność rówieśników; Predykcja stresu oksydacyjnego u młodzieży z fizjologicznie rozpoznaną dysleksją rozwojową w badaniach pletyzmograficznych; Rozumienie empatyczne jako kompetencja społeczna i emocjonalna pedagogów specjalnych. Część 2. Niepełnosprawność dorosłych : Akceptacja własnej niepełnosprawności - definicja i diagnoza zjawiska u osób z dysfunkcją ruchu; Edukacja zdrowotna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi; Szczęśliwi mimo wszystko; Postępowanie rehabilitacyjne z chorym i niepełnosprawnym w opiece hospicyjnej i paliatywnej; Oddziaływania niespecyficzne w rehabilitacji; Pomoc osobom niepełnosprawnym w nowej perspektywie unijnej w latach 2014-2020.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-62683-66-6
Uczenie się przez działanie - innowacje w edukacji wczesnoszkolnej, Aktywność badawcza dziecka a współczesne cele edukacyjne, Uczeń zdolny w szkole, Zrównoważone środowisko edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej, Realizacja Programu „Poznać i zrozumieć świat”, Ku lepszej edukacji w zmieniającym się świecie, Szczęśliwe dzieci funkcjonują lepiej. Wpływ pozytywnego afektu na poznanie i zachowania społeczne, Kompetencje informacyjne i medialne w kanonie współczesnej edukacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7126-208-6
Zawiera: 1.Ch-ka transportu w Europie: Rynek przewozów pasażerskich i towarowych; Transport kolejowy; Transport drogowy; Transport lotniczy; Transport wodny śródlądowy; Transport miejski - metro; Transport specjalistyczny - sieci przesyłowe wysokiego napięcia. 2.Transport w wybranych krajach Europy: Niemcy; Francja; Włochy; Hiszpania; Wielka Brytania. 3.Transport w Polsce: Transport kolejowy; Transport drogowy; Transport lotniczy; Transport wodny śródlądowy. 4.Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / pod red. Marian Duczmal ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu)
ISBN: 978-83-88980-48-0
1. Standardy kształcenia zawodowego w polskim systemie szkolnictwa wyższego, 2. Funkcje i kompetencje zawodowe nauczycieli wobec zadań edukacji, 3. Człowieczeństwo najwyższą wartością - uniwersalnie pożądaną, 4. Posłannictwo społeczności akademickiej, 5. Refleksje na temat pracy jako działalności doskonalącej człowieka, 6. Problem "progu dydaktycznego" pomiędzy szkołą średnią i wyższą oraz możliwości jego niwelowania przez nauczycieli akademickich, 7. Motywy kształcenia się osób dorosłych studiujących w trybie niestacjonarnym, 8. Byc czy mieć - próba nowego spojrzenia na psychologiczne aspekty kształcenia się ludzi dorosłych, 9. Wiedza psychologiczna w procesie edukacji akademickiej, 10. Obraz uczelni niepublicznych w wybranej prasie ogólnopolskiej, 11. materialne, organizacyjne i osobowe aspekty misji szkoły wyższej, 12. Szanse edukacyjne młodzieży w niepublicznych szkołach wyższych, 13. Efektywność ksztalcenia młodziezy akademickiej, 14. Technologia informacyjna w edukacji studentów pedagogiki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 15. warsztaty aktywizującą formą pracy ze studentami, 16. Warsztaty jako alternatywna forma nauczania studentów kierunków pedagogicznych, 17. Rola biblioteki w procesie dydaktycznym i badawczym uczelni wyższej, 18. Autoreklama a oferta pracy w zawodzie pedagoga, 19. Kształcenie studentów na specjalności pedagogika resocjalizacyjna w świetle procesu bolońskiego, 20. Przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 21. Kształtowanie sie modelu edukacji pracowników socjalnych na poziomie akademickim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7126-169-1
Zjawiska i procesy społeczne: Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej w perspektywie do 2030 r.; Demografia i polityka społeczna wobec wyzwań naszych czasów; Analiza zmian rozkładu wieku ludności ze względu na opis procesu starzenia; Stan i perspektywy zróżnicowania strukturalno-przestrzennego ludności starej w Europie; Kapitał ludzki podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego; Społeczne i ekonomiczne aspekty płac; Życie prywatne- życie publiczne; O potrzebie zgodnienia idei wolności i towarzyszącej regułom kapitalistycznej racjonalności z zasadą ogólnoludzkiej solidarności; 2. Kwestie społeczne: Świat-Europa-Polska - sytuacja demograficzna 1980-2050; Specyfika problemów wiejskiego rynku pracy w przededniu przystąpienia do Unii Europejskiej; Społeczno-ekonomiczne bariery dzietności; Sytuacja młodzieży na rynku pracy- Polska-Swiat-EŚW; Problemy społeczne edukacji na Śląsku Opolskim; Kształcenie kadr z wyższym wykształceniem w Polsce w latach 1989-2001; Zasoby pracy i wykształcenie ludności rolniczej w perspektywie integracji europejskiej; Problem ludzi starszych w kontekście zmian społecznych; Program społeczny w ofertach wyborczych mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim w kampaniach z lat 1989-1991; 3. Problemy gospodarcze i społeczno-kulturowe- ujęcia ogólne: Integracja- w kierunku Europy socjalnej?; Zmiany w strukturze ludności Polski według wieku, płci i poziomu wykształcenia w latach 90.; Sytuacja ludnościowa w Polsce i w krajach sąsiednich; Kształtowanie się dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-200; Rozwiązywanie społecznych problemów zarządzania; Śląskoznawstwo jako obszar interdyscyplinarnej regionalistyki naukowej oraz jego znaczenie dla historiografii na poziomie krajowym i międzynarodowym; 4. Problemy gospodarcze i społeczno-kulturowe - ujęcia regionalne i szczegółowe; Funkcjonowanie i strategiczne uwarunkowania rozwoju Wrocławia w okresie transformacji; Bezrobocie na lokalnych rynkach pracy dolnego Śląska; Aspekt edukacyjny rozwoju społecznego polskich obszarów przygranicznych; Czy Polska jest współcześnie krajem emigracji czy migracji?; Migracje zagraniczne na Śląsku Opolskim a integracja europejska; Zmiany natężenia i kierunków migracji na wsi popegeerowskiej w latach 90.; Przemysł jako główne źródło bezrobocia w województwie opolskim; Społeczno-ekonomiczne przeobrażenia śląskiej gminy pod wpływem dużej inwestycji przemysłowej; Struktury i procesy osadnicze na pograniczu polsko-czeskim; Indywidualne budownictwo mieszkaniowe na wsi w województwie opolskim; Rozwój demograficzny współczesnego Kędzierzyna-Koźla w świetle niemieckich i polskich spisów ludności; O badaniach społeczności Śląska Opolskiego z perspektywy analizy zjawisk kulturowych; Bezrobocie i migracje zagraniczne na Śląsku Opolskim- tematy oswojone; 5. Robert Rauziński- Człowiek i Uczony.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62683-46-8
Rozdział 1: Holocaust Romów w edukacji szkolnej, Współczesne koncepcje edukacji etnicznej dzieci romskich w teorii i praktyce, Wielokulturowość jako problem w dobie globalizacji, Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów romskich poprzez realizację zadań z „Programu na rzecz społeczności romskiej” w PSP Nr 1w Kędzierzynie -Koźlu, Kulturowe uwarunkowania stosunków Romów do edukacji szkolnej dziewcząt, Miejsce profilaktyki społecznej w edukacji międzykulturowej. Rozdział 2: Zaburzenia w zachowaniu ucznia a niepowodzenia a nauce, Psychoterapia a prawa dziecka w edukacji, Nauczanie filozofii w szkole jako profilaktyka niedostosowania społecznego młodzieży, Szkolna profilaktyka zaburzeń zachowania po stracie rodzica, Media - odbiór - edukacja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-62683-82-6
Część 1 Zagadnienie rachunkowości zarządczej oraz wspomaganie kalkulacji kosztów formułami Exela. Istota i zakres rachunkowości zarządczej oraz różnice pomiędzy rachunkowością finansową a rachunkowością zarządczą; Rola rachunkowości finansowej w rachunkowości zarządczej; Klasyfikacja kosztów na potrzeby zarządzania; Ewidencja i rozliczenie kosztów; Kalkulacja kosztów; Pojęcie „budżetowanie” , „budżet” oraz etapy budżetowania; Pojęcie oraz problematyka tworzenia struktury biznesplanu; Krótkoterminowe rachunki i decyzje; Długookresowe rachunki decyzyjne – ocena opłacalności projektów inwestycyjnych; Część 2 Testowanie metod ilościowych rachunkowości zarządczej z zastosowaniem mikrokomputera. Zakres wspomagania komputerowego rachunkowości zarządczej; Metody ilościowe pomocne w projektowaniu hurtowni danych; Badania przyczynowe kosztów bezpośrednich z wykorzystaniem rachunku macierzowego; Analiza czynnikowa wskaźników rentowności z zastosowaniem modułu piramidalnego; Analiza dwuczynnikowa modelu agregatowego; Wieloaspektowa analiza przyczynowa przychodów ze sprzedaży Określanie struktury asymetrycznej; Wyznaczanie wielkości zlecenia produkcyjnego oraz partii zamówień na komponenty; Optymalizacja cen sprzedaży wyrobów; Optymalizacja przewozów masowych; Baza danych umownych do modelowania ekonometrycznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again