Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(4)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(2)
Author
Bohme Gernot
(1)
Czerniak Stanisław
(1)
Domański Piotr
(1)
Gliński Piotr
(1)
Lewenstein Barbara
(1)
Motycka Alina
(1)
Niżnik Józef
(1)
Sawiński Zbigniew
(1)
Siciński Andrzej
(1)
Sztabiński Franciszek
(1)
Sztabiński Paweł B
(1)
Titkow Anna
(1)
Walsh Mary Roth
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Płeć
(2)
Wiedza
(2)
Antropologia filozoficzna
(1)
Filozofia
(1)
Habermas, Jurgen (1929)
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kobieta
(1)
Kołakowski, Leszek (1927)
(1)
Ludzie
(1)
Mistyka
(1)
Miłość
(1)
Mężczyzna
(1)
Organizacje
(1)
Organizacje społeczne
(1)
Piękno
(1)
Praca
(1)
Rorty, Richard (1931)
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Uczucia
(1)
Wyobraźnia
(1)
Władza państwowa
(1)
Śmierć
(1)
6 results Filter
Book
In basket
(Wykłady z Darmstadt)
ISBN: 83-87632-15-5
Wiedza, Świadomość, Narodziny i śmierć, Dzieciństwo i rozwój, Płciowość, Miłość, Ciało, Obecność cielesna, człowiek w społeczeństwie, Praca, Cywilizacja techniczna, Fantazja, Piękno i inne nastroje, Mistyka Obce, Człowiek i zwierzę, Antropologia historyczna, Immanuela Kanta antropologia w ujęciu pragmatycznym, Antropologia diagonalna, Ludzkość i sprzeciw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86166-69-X
1.Kłopoty z przygodnością; 2. Wyzwanie relatywizmu; 3. Filozofia i dylematy współczesnego świata; Uwagi do debaty Habermas - Rorty; Uwagi i pytania do Richarda Rorty'ego; Uwagi na temat filozofii i dylematów współczesnego świata.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7388-020-8
1. Podstawowe pytania: Priorytety badawcze: czy nauka powinna nadal zajmować się problemem różnic między płciami?; Przyczyna tkwi w biologii: czy różnice między płciami są uwarunkowane biologicznie?; Problem zróżnicowania: czy rasa, klasa społeczna i płeć kulturowa odgrywają porównywalne role w powstawaniu nierówności?; 2. Strategie władzy i wpływów: Style konwersacyjne: czy kobiet i mężczyźni mówią różnymi językami?; Zachowania niewerbalne: czy większe umiejętności kobiet biorą się stąd, że kobiety są opresjonowane?; Strategie negocjacyjne: czy kobiety i mężczyźni prezentują różne style?; 3. Seksualność: Pornografia: czy krzywdzi kobiety?; Orientacja seksualna: czy jest uwarunkowana biologicznie?; 4. Przemoc: Przemoc domowa: czy w relacjach z partnerami kobiety równie często jak mężczyźni odwołują się do przemocy fizycznej?; Gwałt: czy statystyki na temat gwałtu są wyolbrzymione?; 5. Wiedza i uczenie się: Nabywanie i konstruowanie wiedzy: czy jest różne u kobiet i mężczyzn?; Matematyka: czy biologia jest przyczyną różnicy w uzdolnieniach kobiet i mężczyzn?; 6. Miejsce pracy: Przywództwo: czy kobiety i mężczyźni mają odmienne style przywódcze?; Dyskryminacja: czy stereotypowe traktowanie płci stanowi przyczynę dyskryminacji w miejscu pracy?; 7. Psychoterapia: Diagnostyka: czy mężczyźni i kobiety traktowani są odmiennie w Podręczniku diagnostyki i statystyki zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z 1994 roku?; Terapia relacyjna: czy relacyjna teoria Stone Center jest źródłem wzmocnienia pozycji kobiet?; 8. Zmiana społeczna: Zachowania kobiet: czy matki krzywdzą swoje dzieci, podejmując pracę zawodową poza domem?; Zachowania mężczyzn: czy odwołujący się do mitologii ruch mężczyzn stanowi nową przeszkodę dla kobiet?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87632-68-6
Rodzaje badań; Instytut badawczy; Kim są ankieterzy; Przygotowanie do pracy w charakterze ankietera; Wywiad jako technika standaryzowana; Narzędzie badawcze i jego elementy; Metody doboru respondenta; Aranżacja sytuacji wywiadu; Ogólne zasady prowadzenia wywiadu; Warunki prowadzenia wywiadu; Zadawanie pytań i notowanie odpowiedzi; Dynamika wywiadu; Metryczka respondenta; Opracowanie wywiadu i rozlicznie z wykonywanej pracy; Badania panelowe i badania trackingowe; Wywiady w miejscach publicznych; Wywiady telefoniczne; Testowanie produktu w siedzibie instytutu; Ankiety wypełniane samodzielnie przez respondentów; Ankieta audytoryjna; Problemy etyczne związane z praca ankietera; Ustawa o ochronie danych osobowych; Ankieterzy o swojej pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87632-80-5
Trzeci sektor w badaniach socjologicznych; Potencjał ekonomiczny i społeczny sektora non-profit; Społeczne determinanty geograficznego rozmieszczenia organizacji pozarządowych w Polsce; Ostrożne partnerstwo. Monitoring relacji miedzy samorządem wojewódzkim a organizacjami pozarządowymi; Tradycje samoorganizacji społeczeństwa polskiego; Pojęcia i tradycje samoorganizacji społecznej w Polsce; Niezależne inicjatywy społeczne w Polsce końca lat osiemdziesiątych; Państwo, władza publiczna a trzeci sektor; Miedzy rywalizacja a partnerstwem. Bariery współpracy władza publicznych z organizacjami pozarządowymi; Słabe państwo - silny trzeci sektor?; Czy istnieje prawo do łamanie prawa" Obywatelskie nieposłuszeństwo jako metoda działania obywateli; Finansowanie trzeciego sektora - stan obecny i kierunki rozwoju; Finansowanie organizacji pozarządowych; Fundusze lokalne - nowa forma finansowania organizacji; Lokalne i ponad lokalne uwarunkowania rozwoju funduszy lokalnych; Finansowanie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych w Polsce na wybranych przykładach; Mocne i słabe strony trzeciego sektora.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wiedza a uczucia / red. Alina Motycka. - Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2003. - 268,[4] s. ; 20 cm.
(PHONIX. Filozoficzne Problemy Wiedzy / red. Alina Motycka ; Tom 4)
ISBN: 83-7388-018-6
Słowo wstępne. Status uczuć we współczesnej humanistyce; Równowaga życiowa. Rola samoświadomości i emocji; Czy do wyjaśniania zachowań potrzebna jest kategoria emocji?; Schizoanaliza wobec psychoanalizy; Filozofia a wrażliwość; Aksjologia a emocje. O emocjonalnych źródłach wartościowania; Uczucie jako wiedza; Czuję, więc jestem (istnieję!). Uczucia w sidłach poznania czy poznanie w niewoli uczuć?; Jaka filozofia pozwala myśleć o emocjach? Szkic do filozofii emocjonalności; Uczucia a rozum w poznaniu; Wiedza versus uczucie nienawiści; Czy nauka jest niemoralna?; Emocje i matematyka; Chaosensologia - fizykalistyczna teoria uczuć; Albert Einstein o emocjonalnych determinantach wiedzy naukowej; Poznanie naukowe a emocje; Emocje a proces twórczy w nauce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again