Forma i typ
Książki
(10)
Dostępność
tylko na miejscu
(7)
dostępne
(6)
Placówka
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(7)
Autor
Drozdowicz Zbigniew
(2)
Bondyra Krzysztof
(1)
Brzezińska Anna
(1)
Cichocki Ryszard
(1)
Cynalewska Joanna
(1)
Jabłoński Sławomir
(1)
Lisiecki Stanisław
(1)
Marchow Marta
(1)
Przyłębski Andrzej
(1)
Rosiński Dariusz
(1)
Simmel Georg
(1)
Strykowska Maria
(1)
Zeidler Paweł
(1)
Ziółkowski Marek
(1)
Łastowski Krzysztof
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(10)
Język
polski
(10)
Temat
Szkolnictwo wyższe
(2)
Świadomość narodowa
(2)
Alkoholizm
(1)
Demokracja
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Dyslekcja i dysgrafia
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Empatia
(1)
Filozofia
(1)
Globalizacja
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kino
(1)
Kultura
(1)
Lateralizacja
(1)
Nauczyciele
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Pieniądz
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Polska
(1)
Religijność
(1)
Socjalizacja
(1)
Społeczeństwo
(1)
Sztuka
(1)
Uczniowie
(1)
Unia Europejska
(1)
Wartość
(1)
Wrażliwość (psychol., fizjol.)
(1)
Zarządzanie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Świadomość społeczna
(1)
10 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7112-160-1
1. Wartości ogólnokulturowe, 2. Wartości narodowe, 3. Wartości religijne, 4. Wartości w perspektywie integracji europejskiej, 5. Wartości w perspektywie regionu Podkarpacia, 6. Wartosci akademickie
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 930.85 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7112-127-X
Zawiera: Część analityczna: Wartość a pieniądz; Substancjalna wartość pieniądza; Pieniądz w szeregach celów; Część syntetyczna: Wolność indywidualna; Ekwiwalent pieniężny wartości osobowych; Styl życia; Posłowie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 1 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-1-7112-057-5
1. Socjalizacja i jej zaburzenia, 2. Udział nauczyciela w procesie rozpoznawania i przeciwdziałania zaburzeniom procesu socjalizacji, 3. W jakich warunkach interweniują nauczyciele?, 4. Jacy są nauczyciele - obraz na podstawie badań; 5. Wnioski z badań
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7112-074-5
Cz.I Polacy i obcy. Przemiany świadomości narodowej: Między narodową i europejską tożsamością; Mniejszości narodowe w Polsce w procesie przemian; Współczesne ba dania socjologiczne na Ziemiach Zachodnich i Północ nych- stare i nowe wyzwania; Niemcy i Polacy w świadomości młodzieży miasta pogranicza polsko-niemieckiego w latach 1993-97; Granica w świadomości społecznej. Z badań nad tożsamością mieszkańców Gubina i Guben; Filmowy obraz śląskiej tożsamości regionalnej. Cz.II Dylematy rozwoju lokalnego: Między globalnym a lokalnym: tożsamość- szansą czy barierą rozwoju?; Utylitarny sens tożsamości; Tożsamości terytorialne w integrującej się Europie; Posłowie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7112-144-X
I. Charakterystyka programu badawczego: 1. Zleceniodawaca projektu. 2.Wykonawca projektu.3.Opis programu badawczego. 4.Główny cel programu badawczego. 5.Główny problem badawczy. 6. Szczegółowe problemy badawcze. 7.Metody, techniki i narzędzia badawcze. 8.Populacja badania. 9.Próba badawcza. 10.Czas realizacji badania. 11. Stopień realizacji próby. II.Prezentacja wyników z badań ilościowych: 1.Dwustopniowy system kształcenia. 2.Suplement do dyplomu 3.ECTS - punktowy system rozliczania osiągnięć studenta. 4.Problematyka europejska w kształceniu. 5.Studenci a Proces Boloński. 6.Mobilność studentów i pracowników naukowych. 7.Współpraca między uczelniami.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 378 (3 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 378 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7112-099-0
Przemiany społeczeństwa polskiego w ostatniej dekadzie XX wieku w perspektywie długiego trwania; Interesy i wartości jako elementy świadomości społecznej; Rola interesów i wartości w funkcjonowaniu pamięci zbiorowej; O różnorodności polskiej teraźniejszości. Zróżnicowanie i przemiany interesów i wartości w Polsce lat dziewięćdziesiątych; Typy kapitałów, konwersja i strategie inwestowania społeczeństwa polskiego; Przemiany percepcji ładu społecznego, mentalności oraz strategii przystosowawczych społeczeństwa polskiego w latach 1988-1998.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Szanse i zagrożenia rozwoju człowieka)
ISBN: 83-7112-017-6
1. Dzieci z układu ryzyka, 2. Psychologiczne i społeczne źródła zagrożeń poczucia ufności w wieku niemowlęcym, 3. O dzieciach zgubionych w fantazji, 4. Poziom ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym według opinii rodziców, 5. Lateralizacja a obraz własnego ciała: podstawy rozwoju w okresie dzieciństwa, 6. Nieśmiałość dziecka jako czynnik zagrażający rozwojowi kompetencji emocjonalnej, 7. Patologia "bordeline" u dzieci, 8. Samoocena i aktywność społeczna dzieci niewidomych a nadopiekuńczość ich rodziców, 9. Negatywny wpływ doświadczeń z dzieciństwa na funkcjonowanie Dorosłych Dzieci Alkoholików, 10. Wykorzystanie seksualne - trauma nadużycia czy trauma ujawnienia?
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7112-066-4
Zawód - praca - kariera. Dynamika zmian w funkcjonowaniu współczesnych organizacji; Wielkie organizacje i małe grupy- prawidłowości rozwoju; Różnice międzykulturowe w percepcji czasu i ich znaczenie dla rozumienia efektywności zarządzania; Organizacja wobec niepewności. O naturalistycznym paradygmacie w badaniu decyzji menedżerskich; Wiedza i kreatywność w organizacji uczącej się; Rzecz o sile zespołu; Metafory jako element komunikacyjny w organizacji; Obieg informacji a funkcjonowanie organizacji; Myślenie strategiczne menedżerów; Zachowania twórcze w organizacji; Twórcze zarządza nie jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa; Motywacja wewnętrzna w zarządzaniu personelem; Pracoholizm; Utrata pracy jako krytyczne wydarzenie życiowe; Strategie przeciwdziałania zagrożeniu przestępczością w środowisku pracy; Technika badania ważności pracy D.E. Supera.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 65.01 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7112-135-9
Cz. I Wyzwania globalne: Polska XXI wieku wobec cywilizacyjnych megatrendów; Syndromatyczny charakter wyzwań dla Polski; Demokracja partykularna a demokracja obywatelska; Polska a społeczeństwo informacyjne. Cz. II Wyzwania dla polskiej gospodarki i życia społecznego: Ekonomiczne wyzwania dla Polski na początku XXI w. - wybrane aspekty; Bezrobocie jako zjawisko ekonomiczne oraz możliwości jego przezwyciężenia; Wyzwanie konkurencyjności dla Polski w XXI w. Cz. III Wyzwania dla polskich elit: Milczenie czy deficyt polskich elit?; Inflacja elit w nauce; Elity gospodarcze Polski na początku XXI w.; Dylematy polskie. Między religijną stygmatyzacją a demokratyczną komercjalizacją. Cz. IV Wyzwania dla polskiej sztuki: Polskie kino po 1989 r. w kontekście europejskiego rynku audiowizualnego; Urynkowienie systemu artystycznego w Polsce po 1989 r. na tle światowego rynku sztuki.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 338 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7112-043-5
1. Rozwój Wszechświata w ujeciu kosmologicznym oraz filozoficznym, 2. Nauka i filozofia o pochodzeniu życia, 3. Cóż to jest prawda?, 4. Jak zrozumieć to, co najbliższe? O opisach, mapach i przewodnikach po krainie umysłu, 5. Ekologiczna wizja Ziemi a imperatywy moralne, 6. Pojęcie szczęścia i jego paradoksy, 7. Czy historia ma sens?, 8. Dobro i piękno jako fundamentalne kategorie filozoficzne, 9. Bóg religii i Bóg filozofii, 10. Modernizacja europejskiej kultury nowożytnej a kształtowanie się autonomicznej jednostki
1. Rozwój Wszechświata w ujęciu kosmologicznym oraz filozoficznym, 2. Nauka i filozofia o pochodzeniu życia, 3. Cóż to jest prawda?, 4. Jak zrozumieć to, co najbliższe? O opisach, mapach i przewodnikach po krainie umysłu, 5. Ekologiczna wizja Ziemi a imperatywy moralne, 6. Pojęcie szczęścia i jego paradoksy, 7. Czy historia ma sens?, 8. Dobro i piękno jako fundamentalne kategorie filozoficzne, 9. Bóg religii i Bóg filozofii, 10. Modernizacja europejskiej kultury nowożytnej a kształtowanie się autonomicznej jednostki
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 1 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 1 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej