Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(6)
Author
Hartman Jan
(2)
Alichniewicz Anna
(1)
Grobler Adam
(1)
Kitliński Tomek
(1)
Leszkowicz Paweł
(1)
Margasiński Andrzej
(1)
Perek-Białas Jolanta
(1)
Probucka Dorota
(1)
Rószkiewicz Małgorzata
(1)
Uliński Maciej
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Bioetyka
(2)
Eutanazja
(2)
Filozofia
(2)
Bóg
(1)
Edukacja filozoficzna
(1)
Estetyka
(1)
Etyka
(1)
Etyka lekarska
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Homoseksualizm
(1)
Klonowanie
(1)
Ludzie starzy
(1)
Metafilozofia
(1)
Metafizyka
(1)
Metodologia
(1)
Nauka
(1)
Oszczędność
(1)
Prawa człowieka
(1)
Psychologia
(1)
Psychoterapeuci
(1)
Psychoterapia
(1)
Płeć
(1)
Starość
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Uczenie się
(1)
Wiedza
(1)
Śmierć
(1)
9 results Filter
Book
In basket
Aktywne starzenie, aktywna starość / red. Jolanta Perek-Białas. - Kraków : Wydawnictwo Aureus, [b.r.]. - 155, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60741-10-8
1. Aktywne starzenie się. Aktywna starość - określenie pojęć; 2. Zabezpieczenie się na starość jako warunek aktywnej starości; 3. Zabezpieczenie na starość w percepcji i zachowaniach gospodarstw domowych -wyniki badań empirycznych; 4. Wpływ cech rynku pracy i systemu emerytalnego na aktywność zawodową Polaków; 5. Aktywność polityczna i społeczna osób starszych; 6. Podnoszenie sprawności i aktywizowanie osób w podeszłym wieku w domach pomocy społecznej; Ocena możliwości realizacji polityki aktywnego starzenia w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87887-54-4
Etyczny wymiar psychoterapii; Teoretyczny i praktyczny wymiar związku etyki z psychoterapią i... polityką; Przemoc a pomoc. Szyfr absurdu i szyfr harmonii; O manipulacji w psychoterapii; Psychoterapeuta wobec osobliwości i manipulacji; Terapeuta jako wzór osobowy kultury współczesnej. Na marginesie Alasdaira MacIntyre'a teorii moralności; Tajemnica zawodowa w zespole psychoterapeutycznym; Zagadnienia etyczne w psychoterapii wieku rozwojowego; Energia libidinalna a moralność akademicka; NLP a imperatywy kategoryczne Kanta; Wybrane aspekty etyczne metody ustawień systemowych Berta Hellingera; Etyka pracy z procesem w psychoterapii Arnolda Mindella; Deontologia w hipnozie i hipnoterapii; Poczucie jakości życia terapeutów (zawodowych pomagaczy). Psychospołeczny portret; Terapia przez mądrość. Możliwości edukacji na pograniczu etyki i psychologii; Psychoterapia wobec zagadnienia sensu rozwoju człowieka; Wartości a działanie w świetle wybranych koncepcji psychospołecznych i w praktyce szkoleniowej; Etyczne problemy w pracy menedżera; Problemy etyczne w polskim poradnictwie zawodowym; Etyczne aspekty pomocy psychologicznej online; Emocje i cnoty. Psychologiczne podstawy etyki cnót.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Jak poważnie studiować filozofię / Jan Hartman. - Wyd.2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2005. - 215, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-87887-46-3
1. Natura studiów filozoficznych, 2. Rzut oka na dzieje filozofii, 3. Nauki filozoficzne, 4. Tok studiów filozoficznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87887-29-3
Wstęp; Starożytność; W kręgu myśli chrześcijańskiej; Na przełomie epok. Humanizm i duch religijnej odnowy; Patriarchalizm i paternalizm w angielskiej myśli politycznej XVII wieku; Oświecenie; Między oświeceniem a romantyzmem; Utylitarystyczno-liberalny profeminizm; Idea społecznej równości płci w wizjach komunistycznych i socjalistycznych; Metafizyka życia a płeć w działach Schopenhauera, Nietzschego i Weiningera; Płeć i kultura w teoretycznym ujęciu Georga Simmla; Męskość i kobiecość w ujęciu psychoanalizy; Płeć w perspektywie antropologii fenomenologicznej; Myśl chrześcijańska wobec procesów emancypacyjnych; Człowiek transcendujący w egzystencjalistycznej wizji Simone de Beauvo ir; Płeć kulturowa a sprawiedliwość w świetle antropologicznej refleksji Maragret Mead; W stronę końca wie ku. Socjobiologia i feminizm wobec problemu męskiej dominacji; Refleksje końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Metodologia nauk / Adam Grobler. - Kraków : Wydawnictwo Aureus : Znak, 2006. - 343 s. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-87887-65-0
Część I: Indukcja i wyjaśnianie. 1. Problem indukcji: rys prawie historyczny. 2. Nauka jako wiedza prawdopodobna. 3. Falsyfikacjonizm i jego trudności. 4. Czy istnieje "logika nauki"? 5. Wyjaśnienie a ocena hipotez. Część II: Struktura nauki. 1. Pojęcie teorii naukowej. 2. Problem redukcji terminów teoretycznych a definiowanie pojęć. 3. Operacjonizm, definicje operacyjne i pojęcie pomiaru. 4. Definicje częściowe. 5. Terminy klasyfikacyjne i typologiczne. 6. Pojęcie prawa. 7. Idealizacje i warunki ceteris paribus. 8. Teorie a modele. 9. Koncepcja niezdaniowa teorii naukowych. 10. Dziedziny a teorie. 11. Identyfikacja dziedziny w ujęciu logiki pytań. 12. Problem redukcji i jedności nauki. Część III: Typy nauk i ich odmienności metodologiczne. 1. Nauki dedukcyjne i empiryczne. 2. Nauki przyrodnicze i społeczne.. 3. Psychologia. 4. Nauki nomotetyczne i idiograficzne. Część IV: Status poznawczy nauki. 1. Realizm a instrumentalizm. 2. Konstruktywizm i relatywizm. 3. Między realizmem a relatywizmem. 4. Relatywizm pluralistyczny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87887-56-0
1. Dlaczego homoseksualizm? Idee i obrazy: wojna seksualna w Polce i kryzys praw człowieka, 2. W stronę filozofii podmiotowości lesbijek i gejów - prawa człowieka w myśli współczesnej, 3. Homoseksualność i twórczość - przełamując heteromatrix, 4. Seks sztuki polskiej. Ku demokratycznej przestrzeni publicznej, 5. Inna historia: męskość, histeria i homoseksualizm, 6. Ukryte w języku: wypowiedzieć homoseksualność, 7. Obce i obcy - gotycyzm i kultura traumy. Homopotwory horroru
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60741-11-5
1. Prognozy demograficzne dla polskiej populacji osób starych; 2. Uwarunkowania tworzenia oszczędności w gospodarstwach domowych w ujęciu teoretycznym; 3. Czynniki sprzyjające posiadaniu zabezpieczenia materialnego wśród polskich gospodarstw domowych; 4. Stopa oszczędzania; 5. Motywy gromadzenia majątku oraz przyczyny jego braku; 6. Postawy wobec oszczędzania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przez filozofię / Jan Hartman. - Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2007. - 557, [1] s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-60741-00-9
1. Filozofowie, 2. Metafilozofia, 3. Estetyka, 4. Filozofia polityczna, 5. Bioetyka, 6. Metafizyka i sprawy ostateczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60741-05-4
1. Geneza i paradygmat bioetyki, 2. Śmierć, zmarły i umieranie - trzy wymiary tanatologii, 3. Chybione strategie: eutanazja i lekarska pomoc w samobójstwie, 4. Spokojna śmierć
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again