Forma i typ
Książki
(5)
Dostępność
tylko na miejscu
(4)
dostępne
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(4)
Autor
Sroślak Grzegorz
(3)
Gramlewicz Marek
(1)
Kozieł Krzysztof
(1)
Krzyżanowski Jakub
(1)
Lubryka Agnieszka
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(5)
Kraj wydania
Polska
(5)
Język
polski
(5)
Temat
Przedsiębiorstwo
(3)
Analiza strategiczna
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Agroturystyka
(1)
Kultura
(1)
Rodzina
(1)
Samorząd gminny
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo
(1)
5 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Business plan w przykładach / Grzegorz Sroślak. - Wyd.2 zm. - Katowice : Wydawnictwo AMR, 2002. - 183 s. : tab. ; 25 cm.
ISBN: 83-909750-0-9
1. Wstęp; 2. Planowanie- elementy business planu; 3. Business plan: Przedsiębiorstwo Falicja; Przedsiębiorstwo Trak Poland; Przedsiębiorstwo Progmasz; Żeglarski Klub Sportowy Spartaa; przedsiębiorstwo Bartex; Tabele sporządzania business planu
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Elementy socjologii / Marek Gramlewicz. - Katowice : Wydawnictwo AMR, 2004. - 175 s. ; 20 cm.
ISBN: 83-918853-7-2
1. Socjologia jako dyscyplina naukowa, 2. Historia socjologii, 3. Kultura, 4. Regulacja społeczna, 5. Zbiory, zbiorowość i grupy społeczne, 6. Struktura społeczna, 7. Religia, 8. Rodzina, 9. Społeczne problemy zdrowia, 10. Instytucja życia gospodarczego, 11. Zachowania zbiorowe, 12. Państwo i naród
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są obecnie niedostępne
Brak okładki
Książka
W koszyku
Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw / Agnieszka Lubryka. - Katowice : Wydawnictwo AMR, 2004. - 86 s.; tab., rys., wzory ; 24 cm.
ISBN: 83-918853-4-8
Wstęp; 1. Istota i pojęcie inwestycji i projektów inwestycyjnych; 2. Metody oceny efektywności projektów przedsięwzięć inwestycyjnych; 3. Przykłady wykorzystania metod statycznych i dynamicznych w ocenie ekonomicznej efektywności inwestycji; Zakończenie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/5 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-918853-8-0
I. Strategia gminy; 1. Analiza potencjału gminy. II. Gmina agroturystyczna; 1. Charakterystyka gminy, 2. Strategia rozwoju gminy-część zasadnicza. III. Strategia rozwoju gminy; 1. Informacje wstępne, 2. Analiza budżetu gminy, 3. Analiza SWOT stanu istniejące go, 4. Karta działań. IV. Strategia rozwoju - przykładowe miasto; 1. Podstawowe informacje o mieście, 2. Analiza czynników, 3. Strategia rozwoju. V. Formularze
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 352/354 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83--918853-0-5
I. Przedsiębiorstwo- pojęcie, funkcje, rodzaje przedsiębiorstw. II. Analiza potencjału przedsiębiorstwa. III. Misja przedsiębiorstwa IV. Metody analizy strategicznej: 1. Metody scenariuszowe, 2. Metody symulacyjne, 3. Wykres Gantta, 4. Inne metody i techniki analizy sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa. V. Rodzaje strategii. VI. Planowanie: 1. Rodzaje planów (planowanie strategiczne), 2. Konieczność planowania, 3. Zadania i przesłanki
planowania, 4.Przeszkody w planowaniu, 5.Etapy plano wania, 6.Cechy planów. VII.Business plan i jego elementy : 1.Streszczenie kie rownicze, 2.Charakterystyka przedsiębiorstwa, 3.Plan produkcji, 4.Plan marketingowy, 5.Plan finasowy. VIII.Organizacja i kierowanie : 1.Elementy hierarchii,
2.Podział zadań i obowiązków, 3.System Gratyfikacji, 4.Sposoby komunikowania się, 5.Kierowanie. IX Kontrola : 1.Kontrola strategiczna, 2.Kontrola ex p ost, 3.Kontrola przez sprzężenie zwrotne, 4.Parametry kontroli, 5.Cechy skutecznych systemów kontroli. X.Przedsiębiorstwo "Fala" : 1.Historia przedsiębiorstw a, 2.Zasoby kadrowe, 3.Zasoby przedsiębiorstwa, 4.Wyni ki sprzedaży produktów firmy, 5.Analiza SWOT, 6.Wybór strategii. XI.Klub sportowy "OLIMP" : 1.Ogólna charakterystyka klubu, 2.Zorganizowanie przedsięwzięcia, 3.Zadania pod stawowe, 4.zarządzanie, 5.Konkurencja, 6.Osoby współ pracujące z klubem, 7.Analiza SWOT, 8.Strategia
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej