Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(4)
Author
Sroślak Grzegorz
(3)
Gramlewicz Marek
(1)
Kozieł Krzysztof
(1)
Krzyżanowski Jakub
(1)
Lubryka Agnieszka
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Przedsiębiorstwo
(3)
Analiza strategiczna
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Agroturystyka
(1)
Kultura
(1)
Rodzina
(1)
Samorząd gminny
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo
(1)
5 results Filter
Book
In basket
Business plan w przykładach / Grzegorz Sroślak. - Wyd.2 zm. - Katowice : Wydawnictwo AMR, 2002. - 183 s. : tab. ; 25 cm.
ISBN: 83-909750-0-9
1. Wstęp; 2. Planowanie- elementy business planu; 3. Business plan: Przedsiębiorstwo Falicja; Przedsiębiorstwo Trak Poland; Przedsiębiorstwo Progmasz; Żeglarski Klub Sportowy Spartaa; przedsiębiorstwo Bartex; Tabele sporządzania business planu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Elementy socjologii / Marek Gramlewicz. - Katowice : Wydawnictwo AMR, 2004. - 175 s. ; 20 cm.
ISBN: 83-918853-7-2
1. Socjologia jako dyscyplina naukowa, 2. Historia socjologii, 3. Kultura, 4. Regulacja społeczna, 5. Zbiory, zbiorowość i grupy społeczne, 6. Struktura społeczna, 7. Religia, 8. Rodzina, 9. Społeczne problemy zdrowia, 10. Instytucja życia gospodarczego, 11. Zachowania zbiorowe, 12. Państwo i naród
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw / Agnieszka Lubryka. - Katowice : Wydawnictwo AMR, 2004. - 86 s.; tab., rys., wzory ; 24 cm.
ISBN: 83-918853-4-8
Wstęp; 1. Istota i pojęcie inwestycji i projektów inwestycyjnych; 2. Metody oceny efektywności projektów przedsięwzięć inwestycyjnych; 3. Przykłady wykorzystania metod statycznych i dynamicznych w ocenie ekonomicznej efektywności inwestycji; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-918853-8-0
I. Strategia gminy; 1. Analiza potencjału gminy. II. Gmina agroturystyczna; 1. Charakterystyka gminy, 2. Strategia rozwoju gminy-część zasadnicza. III. Strategia rozwoju gminy; 1. Informacje wstępne, 2. Analiza budżetu gminy, 3. Analiza SWOT stanu istniejące go, 4. Karta działań. IV. Strategia rozwoju - przykładowe miasto; 1. Podstawowe informacje o mieście, 2. Analiza czynników, 3. Strategia rozwoju. V. Formularze
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83--918853-0-5
I. Przedsiębiorstwo- pojęcie, funkcje, rodzaje przedsiębiorstw. II. Analiza potencjału przedsiębiorstwa. III. Misja przedsiębiorstwa IV. Metody analizy strategicznej: 1. Metody scenariuszowe, 2. Metody symulacyjne, 3. Wykres Gantta, 4. Inne metody i techniki analizy sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa. V. Rodzaje strategii. VI. Planowanie: 1. Rodzaje planów (planowanie strategiczne), 2. Konieczność planowania, 3. Zadania i przesłanki
planowania, 4.Przeszkody w planowaniu, 5.Etapy plano wania, 6.Cechy planów. VII.Business plan i jego elementy : 1.Streszczenie kie rownicze, 2.Charakterystyka przedsiębiorstwa, 3.Plan produkcji, 4.Plan marketingowy, 5.Plan finasowy. VIII.Organizacja i kierowanie : 1.Elementy hierarchii,
2.Podział zadań i obowiązków, 3.System Gratyfikacji, 4.Sposoby komunikowania się, 5.Kierowanie. IX Kontrola : 1.Kontrola strategiczna, 2.Kontrola ex p ost, 3.Kontrola przez sprzężenie zwrotne, 4.Parametry kontroli, 5.Cechy skutecznych systemów kontroli. X.Przedsiębiorstwo "Fala" : 1.Historia przedsiębiorstw a, 2.Zasoby kadrowe, 3.Zasoby przedsiębiorstwa, 4.Wyni ki sprzedaży produktów firmy, 5.Analiza SWOT, 6.Wybór strategii. XI.Klub sportowy "OLIMP" : 1.Ogólna charakterystyka klubu, 2.Zorganizowanie przedsięwzięcia, 3.Zadania pod stawowe, 4.zarządzanie, 5.Konkurencja, 6.Osoby współ pracujące z klubem, 7.Analiza SWOT, 8.Strategia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again