Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Baruk Agnieszka Izabela
(1)
Borodo Andrzej
(1)
Mik Cezary
(1)
Popławski Wojciech
(1)
Sudolska Agata
(1)
Zastempowski Maciej
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Przedsiębiorstwo
(2)
Budżety terenowe
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Marketing
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing partnerski
(1)
Marketing personalny
(1)
Prawo
(1)
4 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-377-6
1. Klasyczna koncepcja marketingu jako podstawa postmodernistycznych rozwiązań marketingowych, 2. Marketing partnerski jako przykłąd marketingowej orientacji postmodernistycznej, 3. Marketnig wirusowy jako przykład marketingowej orientacji postmodernistycznej, 4. Marketing wewnętrzny jako przykład marketingowej orientacji postmodernistycznej, 5. Marketing personlany jako przykąłd marketingowej orientacji postmodernistycznej, 6. Zakres prkatycznego stosowania nowoczesnych technologii w działalniach personalnych oraz ich outsourcingu, 7. Kształtowanie tożsamości i wizerunku przedsiębiorstwa zorientowanego marketingowo, 8. Koncepcja marketigu jako wypadkowa kluczowych wartości niematerialnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-358-5
1. Istota uwarunkowania współpracy w budowaniu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw; 2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw; 3. Czynniki wpływające na podejmowanie współpracy przez przedsiębiorstwa w Polsce; 4. Stan i potrzeba współpracy przedsiębiorstw w Polsce; 5. Ocena składników potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w Polsce; 6. Czynniki wpływające na budowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w Polsce; 7. Współpraca przedsiębiorstw w Polsce a budowanie ich potencjału innowacyjnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-380-6
Znaczenie komparatystyki językowej w wykładnie sądów luksemburskicj; Wykładnia celowościowa prawa wspólnotowego w orzecznictwie sądów Unii Europejskiej; Wykładnia autonomiczna w prawie Unii Europejskiej; Sądowa kontrola interpretacji i stosowania zwrotów szacunkowych przez instytucje wspólnotowe; Między wykładnią a tworzeniem prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich; Wykładnia przepisów Wspólnoty Europejskiej o współpracy sądowej w sprawach cywilnych; Pozasądowa wykładnia wspólnotowego prawa konkurencji; Rola Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w wykładni przepisów wspólnotowego prawa własności intelektualnej; Prowspólnotowa wykładnia posliego prawa administracyjnego; Prowspólnotowa wykładnia polskiego prawa spółek.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-410-0
1. Podatkowe, budżetowe i bankowe instrumenty rozwoju gospodarczego stosowane przez jednostki samorządu terytorialnego; 2. Struktura wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego a rozwój gospodarczy samorządu terytorialnego- na przykładzie Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 3. Kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego związane z pozyskiwaniem środków budżetowych Unii Europejskiej; 4. Formy gospodarki komunalnej miasta Torunia; 5. Formy gospodarki komunalnej w II Rzeczypospolitej; 6. Wydatki służące rozwojowi gospodarczemu Miasta Bydgoszczy w latach 2005-2008; 7. Uprawnienia gmin w zakresie kształtowania podatku od nieruchomości jako instrument wspierania rozwoju gospodarczego; 8. Pomoc publiczna w praktyce miasta Torunia; 9. Polityka regionalna i regionalne programy operacyjne- konstrukcja prawna i procedura tworzenia; 10. Limity zadłużania jednostek samorządu terytorialnego jako bariera w ich rozwoju; 11. Formy gospodarki komunalnej miasta Włocławka i działalność gospodarcza miasta w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi; 12. Związki międzygminne w świetle działalności nadzorczej i kontrolnej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy; 13. Składki na ubezpieczenia społeczne w gospodarce budżetowej gminy; 14. Uwarunkowania formalno-prawne kształtowania ofert przewozowej transportu miejskiego w Polsce; 15. Wybrane instytucje prawne finansowania rozwoju regionalnego ze Środków Unii Europejskiej na okres 2007-2013; 16. Problemy prawne udzielania dotacji na cele publiczne organizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego; 17. Wykorzystanie spółek prawa handlowego w działalności gospodarczej gmin; 18. Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego w sferze zamówień sektorowych; 19. Udział jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 20. Kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw w praktyce PKO BP S.A. (na przykładzie województwa Kujawsko-Pomorskiego); 21. Problematyka prawna obligacji skarbowych i samorządowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again