Form of Work
Książki
(136)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(120)
available
(62)
unavailable
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(65)
Czytelnia
(121)
Author
Wawrzyk Piotr
(4)
Wolny-Zmorzyński Kazimierz
(4)
Arendt Hannah
(3)
Ehrlich Andrzej
(3)
Furman Wojciech
(3)
Grinberg Daniel
(3)
Jakubowicz Karol
(3)
Kostera Monika
(3)
Koźmiński Andrzej K
(3)
Szawiel Mariola
(3)
Zięba Ryszard
(3)
Aleksandrowicz Tomasz
(2)
Baraniak Barbara
(2)
Bernatowicz Małgorzata
(2)
Cieślik Jerzy
(2)
Cypryański Piotr
(2)
Filipowicz Stanisław
(2)
Godzic Wiesław
(2)
Halawa Mateusz
(2)
Jabłońska-Bonca Jolanta
(2)
Jemielniak Dariusz
(2)
Jung Bohdan
(2)
Kaliszewski Andrzej
(2)
Konieczny Jerzy
(2)
Kowalski Tadeusz
(2)
Misiuk Andrzej
(2)
Piwnicka Anna
(2)
Próchniak Rafał
(2)
Szymański Sebastian
(2)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(2)
Ackoff Russell L
(1)
Adamowski Janusz W
(1)
Addison Herbert J
(1)
Anderson Peter J
(1)
Bauman Zygmunt
(1)
Bejgier Waldemar
(1)
Benkler Yochai
(1)
Białobłocki Tomasz
(1)
Bober Wojciech Jerzy
(1)
Bogaj Andrzej
(1)
Borradori Giovanna
(1)
Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna
(1)
Braun Juliusz
(1)
Bryc Agnieszka
(1)
Bąk Dariusz
(1)
Calhoun Craig
(1)
Całkiewicz Monika
(1)
Chmielewski Adam
(1)
Cierpiałkowska Lidia (1950- )
(1)
Czerniawska Ewa
(1)
Czerniawska-Far Joanna M
(1)
Czyżewski Marek
(1)
Damodaran Aswath
(1)
Derrida Jacques
(1)
Domagała Arkadiusz
(1)
Drałus Dorota
(1)
Drzał-Sierocka Aleksandra
(1)
Filiciak Mirosław
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Freeman Samuel
(1)
Fung Victor K
(1)
Fung William K
(1)
Furman Wojciech (1946- )
(1)
Fuszara Małgorzata
(1)
Gasparski Wojciech
(1)
Goc Mieczysław
(1)
Goryńska Anna
(1)
Gołembski Franciszek
(1)
Gołębiewski Janusz
(1)
Grabowska Magda
(1)
Gruza Ewa
(1)
Gudkova Svetlana
(1)
Gumkowska Anna
(1)
Gumkowska Anna. 2 Literatura. Społeczeństwo. Komunikacja
(1)
Habermas Jürgen
(1)
Hatch Mary Jo
(1)
Hejnicka-Bezwińska Teresa
(1)
Hofmokl Justyna
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Jenkins Henry
(1)
Kaczmarski Marcin
(1)
Kaliszewski Andrzej (1954- )
(1)
Karalus Andrzej
(1)
Keen Andrew
(1)
Kilanowski Marcin
(1)
Klaus Witold
(1)
Klus-Stańska Dorota
(1)
Konik Anna
(1)
Kotler Philip
(1)
Kowalczyk Marcin
(1)
Kowalik Stanisław
(1)
Kowalski Sergiusz
(1)
Kozłowski Tomasz
(1)
Kołodko Grzegorz W
(1)
Kończak Jarosław
(1)
Krejtz Krzysztof
(1)
Krzan Katarzyna
(1)
Krzysztofek Kazimierz
(1)
Król Henryk
(1)
Kulesza Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(116)
Country
Poland
(136)
Language
Polish
(136)
Subject
Internet
(19)
Środki masowego przekazu
(19)
Społeczeństwo informacyjne
(11)
Unia Europejska
(9)
Dziennikarstwo
(8)
Kultura masowa
(8)
Telewizja
(7)
Komunikacja społeczna
(6)
Przedsiębiorstwo
(6)
Zarządzanie
(6)
Administracja
(5)
Demokracja
(5)
Policja
(5)
Polska
(5)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(4)
Gospodarka
(4)
Organizacja
(4)
Polityka
(4)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(4)
Bezpieczeństwo publiczne
(3)
Etyka
(3)
Filozofia
(3)
Integracja europejska
(3)
Kadry
(3)
Kryminalistyka
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Przestępczość zorganizowana
(3)
Publicystyka
(3)
Radiofonia
(3)
Społeczności lokalne
(3)
Stany Zjednoczone
(3)
Strony WWW
(3)
Zarządzanie wiedzą
(3)
Czasopisma
(2)
Edukacja europejska
(2)
Etyka biznesu
(2)
Franchising
(2)
Francja
(2)
Hipertekst i hipermedia
(2)
Indie
(2)
Innowacje
(2)
Instytucje europejskie
(2)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Menedżerowie
(2)
Młodzież
(2)
Nauczanie
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Praca
(2)
Prasa (wydawnictwa)
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo autorskie
(2)
Przedsiębiorstwo prywatne
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Przywództwo
(2)
Rachunkowość
(2)
Religia
(2)
Rodzina
(2)
Rosja
(2)
Społeczeństwo
(2)
Stylizacja językowa
(2)
Tekst
(2)
Terroryzm
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Uczenie się
(2)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(2)
Wspólnota Europejska
(2)
Zawód
(2)
Ścieżki edukacyjne
(2)
Śledztwo i dochodzenie
(2)
Świadomość narodowa
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Agencje ochrony osób i mienia
(1)
Agenda 2000
(1)
Alkoholizm
(1)
Antysemityzm
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Blogi
(1)
Butler, Joseph
(1)
Cheiloskopia
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Cyberkultura
(1)
Cło
(1)
Daktyloskopia
(1)
Detektyw prywatny
(1)
Dietetyka
(1)
Dokumenty audiowizualne
(1)
Dorosłe dzieci alkoholików
(1)
Dysleksja i dysgrafia
(1)
Dziennikarstwo śledcze
(1)
Dziewczęta
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Ekonomia
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Energetyka
(1)
Etyka dziennikarska
(1)
Etyka społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(4)
2001-0
(2)
Subject: place
Chiny
(3)
Afryka
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Azja
(1)
Białoruś
(1)
Bliski Wschód
(1)
Brazylia
(1)
Rosja
(1)
Ukraina
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Literatura
(3)
Publicystyka
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Media i komunikacja społeczna
(1)
136 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-61408-05-5
Wielka Transformacjal Uwarunkowania transformacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej; Alternatywny scenariusz posocjalistycznej transformacji w Rosji; Wielka Transformacja 1989-2029. Czy rzeczy mogły przebiegać inaczej?; Wielka Transformacja 1989-2029. Czy mogło być lepiej, czy lepiej będzie?; Transformacja: pytania bez odpowiedzi; Przyszłość transformacji; 20 lat transformacji gospodarczej - sukcesy i porażki; Czy nadchodzi nowy Złoty Wiek Nowej Europy?; Dwadzieścia lat transformacji w krajach byłego Związku Radzieckiego i jej rezultaty; Transformacja ekonomiczna w Chinach przeszłość, teraźniejszość, przyszłość; Transformacja w Rosji i Chinach. Analiza porównawcza w szerszej perspektywie; Mikroekonomia transformacji ustrojowej; Przedsiębiorczość w gospodarkach transformacji. Rola instytucji; Prośrodowiskowa ewolucja polskieg przemysłu w procesie transformacji systemu politycznego i prawnego; Spójność społeczna - wyzwanie dla gospodarek posocjalistycznych; W stronę nowego Bretton Woods.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo i administracja. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki)
ISBN: 978-83-60501-88-7
1. Charakterystyka podstawowych pojęć; 2. Geneza administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Ogólna charakterystyka dziejów instytucji policyjnych na ziemiach polskich od X w. Do końca XX w.; 3. Systemy policyjne w wybranych krajach europejskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 4. Organy państwowe o charakterze ogólnym: Prezydent RP, Rada Ministrów, Minister spraw wewnętrznych i administracji; Terenowe organy administracji rządowej; Organy samorządu terytorialnego; 5. Wyspecjalizowane organy państwowe podległe MSWiA: Policja, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu; Państwowa Straż Pożarna; 6. Wyspecjalizowane organy państwowe podległe prezesowi Rady Ministrów: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Centralne Biuro Antykorupcyjne; Agencja Wywiadu; 7. Wyspecjalizowane organy państwowe podlegające innym centralnym organom administracji rządowej: Służba Kontrwywiadu Wojskowego; Służba wywiadu Wojskowego; Żandarmeria wojskowa; Służba celna; Inspekcja kontroli skarbowej; Służba Więzienna; Straż Ochrony Kolei; Straż Leśna; Państwowa Straż Rybacka; Państwowa Straż Łowiecka; Służba Ochrony Zabytków; Inspekcja Transportu Drogowego; 8. Samorządowe formacje porządkowe- straże gminne; 9. Organy kontroli i inspekcja: Inspekcja Ochrony Środowiska; Inspekcja Sanitarna; Inspekcja Handlowa; Inspekcja Farmaceutyczna; Państwowa Inspekcja Pracy; Inspekcja Weterynaryjna; 10. Zarządzanie sprecyzowaną częścią zadań z dziedziny bezpieczeństwa i porządku publicznego: Firmy ochrony osób i mienia; Firmy detektywistyczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (3 egz.)
Book
In basket
(Prawo i administracja. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki)
ISBN: 978-83-61408-52-9
1. Kryminalistyczne, psychofizjologiczne i prawne podstawy badania; 2. Budowa i funkcje poligrafu; 3. Pytania testowa; 4. Reakcje i ich zapis; 5. Techniki badań; 6. Technika ukrytej informacji; 7. Technika Keelera; 8. Technika Reida; 9. Technika Backstera i jej modyfikacje; 10. Inne metody; 11. Wywiad przedtestowy; 12. Realizacja testów; 13. Proces diagnostyczny; 14. Opiniowanie; 15. Problemy taktyczne; 16. Problem jakości badań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Popkultura i Media / red. nauk. Wiesław Godzic)
ISBN: 978-83-60807-31-6
1. Społeczeństwo konsumpcyjne, 2. Homo consumens, 3. Życie jako szereg konsumenckich wyborów, 4. Poszukiwanie godności w świecie konsumpcji, 5. Konsumpcja jako powołanie?, 6. Konsumpcjonizm jako gromadzenie wrażeń, 7. Zasada rzeczywistości i zasada przyjemności ubijają interes, 8. Wybór gwarancji, gwarantowany wybór, 9. Konsumpcja jako remedium na niepokoje i lęki, 10. Praca oceniana przez estetykę, 11. Wolność do konsumpcji, 12. Kultura płynnej nowoczesności, 13. Nie wypaść z obiegu, 14. Zakupy jako egzorcyzm, 15. Robienie zakupów, 16. Karta kredytowa i życie na kredyt, 17. Syndrom niecierpliwości, 18. Od zdrowia do "sprawności fizycznej", 19. Funkcje spożywczo-ludyczne, 20. Ponowoczesna niepewność i poradnictwo, 21. Eastenders i wchodzenie w książki, 22. Seks, erotyzm i ekspertyza, 23. Powinowactwo a "bycie razem", 24. Tymczasowość związków międzyludzkich, 25. Dzieci i uczuciowa konsumpcja, 26. Jane Fonda i nadmiar autorytetów, 27. Rozrywka - strategia godzenia się z nieuchronną śmiercią, 28. Kultura jako spółdzielnia spożywcza, 29. Masowa produkcja kopii, 30. Czy po epoce panopticonu jest jakieś życie?, 31. Telewizja : bycie świadkiem bez możliwości działania, 32. Nowe media i nieobecność oryginału, 33. Świat z telewizją, świat w telewizji, 34. Celebrity, 35. Nowy i stary Wielki Brat, 36. Reality show - model współczesności, 37. Rzeczywistość a telewizyjna inscenizacja, 38. Bierni widzowie, 39. Telewizyjne obrazy cierpienia, 40. Obcy w telemieście, 41. Lokalna bieda w globalnych mediach, 42. Architektura lęku, 43. Włóczęga i turysta : typy ponowoczesne, 44. Turystyka i włóczęga, 45. Mobilni i niemobilni w społeczeństwie, 46. Bycie ubogim w społeczeństwie konsumpcyjnym, 47. Wybrakowani konsumenci, Wywiad: Kultura do spożycia na miejscu. Z Zygmuntem Baumanem rozmawia Wojciech J. Burszta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia europejskie. Podręcznik akademicki / przewodniczący rady nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 978-83-61408-62-8
1. Czym jest bezpieczeństwo energetyczne, 2. Sytuacja energetyczna UE, 3. Zagożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego UE, 4. Unijna koncepcja bezpieczeństwa energetycznego na tle wizji państw członkowskich, 5. Działania UE na rzecz bezpieczeństwa energetycznego - geopolityka, 6. Działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego - podejscie liberalne, 7. Działania UE na rzecz bezpieczeństwa energetycznego - podejście alternatywne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Stosunki międzynarodowe. Podręcznik akademicki / red. nauk. Agnieszka Bryc, Justyna Zając)
ISBN: 978-83-60501-92-4
Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego, 1. Koncepcja bezpieczeństwa USA, 2. Koncepcja bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, 3. Koncepcja bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, 4. Koncepcja bezpieczeństwa Francji, 5. Koncepcja bezpieczeństwa Niemiec, 6. Koncepcja bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 7. Koncepcja bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej, 8. Koncepcja bezpieczeństwa Indii, 9. Koncepcja bezpieczeństwa Brazylii, 10. Bezpieczeństwo globalne w warunkach transformacji ładu międzynarodowego, 11. Bezpieczeństwo państw zrzeszonych w NATO i Unii Europejskiej, 12. Bałkański kompleks niestabilności i bezpieczeństwa, 13. Bezpieczeństwo obszaru WNP, 14. Bliskowschodni kompleks niestabilności i bezpieczeństwa, 15. Bezpieczeństwo Azji Wschodniej i Pacyfiku, 16. Bezpieczeństwo Azji Południowej, 17. Bezpieczeństwo Afryki, 18. Bezpieczeństwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów, 19. Problematyka zbrojeń i rozbrojenia, 20. Nowe role międzynarodowych organizacji do spraw bezpieczeństwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo i administracja. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki)
ISBN: 978-83-60807-72-9
1. Stan bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości - podstawowe potrzeby społeczności lokalnych: Pojęcie bezpieczeństwa; Podstawowe pojęcia związane z zapobieganiem przestępczości. 2. Kompetencje i zakres działania władz lokalnych w zakresie bezpieczeństwa: Samorząd gminny; Samorząd powiatowy; Policja. 3. Lokalne strategie zapewniania bezpieczeństwa: Strategie działań profilaktycznych; Tendencje w zapobieganiu przestępczości; Klasyfikacja policyjnych programów zapobiegania przestępczości; System zapobiegania przestępczości w skali lokalnej. 4. Zachowania prospołeczne a poprawa bezpieczeństwa: Rządowy program poprawy bezpieczeństwa obywateli; Zachowania aspołeczne i antyspołeczne. 5. Pobudzenie aktywności obywatelskiej na rzecz bezpieczeństwa: Podstawy teoretyczne działalności obywateli na rzecz bezpieczeństwa; Światowe doświadczenia związane aktywnością obywatelską; Doświadczenia polskie. 6. Community policing: Krótki rys historii policji w Polsce i na świecie; Modele działań policyjnych; Charakterystyka modelu community policing; Refleksje praktyczne. 7. Rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych: Metody rozwiązywania problemów; Metoda pięciu kroków CAPS w rozwiązywaniu problemów kryminalnych; Zasady przeprowadzania działań profilaktycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo i administracja. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki)
ISBN: 978-83-61408-51-2
1. Rozwój współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego; 2. Zewnętrzne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej- II filar; 3. Wewnętrzne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej- III filar; 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne w Traktacie Lizbońskim
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61408-27-7
Zagadnienia podstawowe: Biznes, prawo, etyka; Prawo i etyka w teorii i w opiniach polskich przedsiębiorców; Compliance-Management. Charakterystyka i warunki powodzenia; Rola prawa i etyki w kształtowaniu modelu gospodarczego; Od etyki w polityce do etyki w biznesie. Standardy a rzeczywistość; Konflikt w działalności gospodarczej - aspekt prawny i etyczny; Gospodarka jako czysta konstrukcja?; Zasada podwójnego skutku w etyce, prawie i biznesie; Etyka biznesu w świetle encyklik papieskich; Człowiek jako podmiot naturalnego prawa do pracy a kwestia społeczna w nauczaniu Jana Pawła II. Z doświadczeń biznesu: Problematyka integralności etycznej w zarządzaniu przedsiębiorstwami w kontekście globalnego kryzysu gospodarczego; Corporate governance - jak to robimy BRE Banku; Kodeks etyczny - pierwszy krok na krętej drodze ku stworzeniu etycznej kultury organizacji. Spilit & Lester - kodek etyczny korporacji GE. Z doświadczeń administracji publicznej: Obowiązywanie i słuszność. O roli etyki gospodarczej w zagospodarowaniu sfery publicznej; Kodeksy etyczne w jednostkach terenowej administracji publicznej - czy to konieczne?; Doskonalenie etyczne pracowników służby cywilnej w ramach służby przygotowawczej. Z doświadczeń innych krajów: Odpowiedzialność korporacji za łamanie praw człowieka w prawie amerykańskim na podstawie Alien Tort claims Act. Pro domo sua: Rola i znacznie ekonomicznej szkoły wyższej w propagowaniu wiedzy dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu (raport z badan)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60501-47-4
1. Podstawy blogowania, 2. Jak myśleć na blogu?, 3. Potęga blogów w biznesie, 4. Jak Twoja firma moze wykorzystać blogi?, 5. Jak rodzaj blogów jak najlepszy dla twojej firmy, 6. Wykorzystanie blogów do komunikacji wewnętrznej w firmie, 9. Czy wiesz, co mówi o Twojej firmie i twoich produktach?, 10. Jak radzić sobie z nieprzychylnymi opiniami i negatywnym nastawieniem?, 11. Jak odnieść sukces blogowy?, 11. Przyszłość bloga biznesowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60807-37-8
Cz.I Usieciowiona gospodarka informacyjna: 2. Wybrane cechy ekonomiczne produkcji informacji oraz innowacyjności, 3. Produkcja partnerska i dzielenie się, 3. Ekonomika produkcji społecznej. Cz.II Ekonomia polityczna własności i wspólnot: 5. Wolność osobista - autonomia, informacja, prawo, 6. Wolność polityczna - część 1 Problem ze srodkami masowego przekazu, 7. Wolność polityczna - część 2. Powstanie usieciowionej sfery publicznej, 8. Wolność kultur - kultura plastyczna i krytyczna, 9. Sprawiedliwość i rozwój, 10. Więzi społeczne - wspólne działalnie w sieci, Cz.III Polityka wolności w momencie zmiany: 11. Bitwa o ekosystem instytucjonalny środowiska cyfrowego, 12. Wnioski - o co chodzi w grze, jaką prowadzą prawo i polityka informacyjna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia europejskie. Podręcznik akademicki / przewodniczący rady nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk)
ISBN: 978-83-60501-84-9
1. Pojęcie finansowe Wspólnot Europejskich; 2. Reformowanie finansów Wspólnot Europejskich; 3. Reformy w ramach pakietu Delorsa II (1993-1999); 4. Agenda 2000; 5. Perspektywa finansowa 2007-2013; 6. Podstawy prawne finansowania Wspólnot Europejskich; 7. Budżet Wspólnot Europejskich (perspektywa finansowa)- dyscyplina; 8. Składniki budżetu i ich ewolucja; 9. Polityczne znaczenie budżetu; 10. Problem kursu; 11. Problem stopy procentowej i inflacji; 12. Budżet Unii Europejskiej a budżet państwa członkowskiego; 13. Problem rabatu brytyjskiego; 14. Budżet a interwencjonizm; 15. Budżet a konkurencyjność; 16. Budżet ogólny Unii Europejskiej a polityka poszerzenia; 17. Budżet Unii Europejskiej w kontekście globalnym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7644-053-8
1. Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia części kary pozbawienia wolności- geneza i cel; 2. Warunkowe przedterminowe zwolnienie w prawie polskim- ujęcie historyczne; 3. Warunkowe przedterminowe zwolnienie we współczesnym prawie polskim; 4. Warunkowe zwolnienie w systemach karnych Danii i Wielkiej Brytanii; 5. Stosowanie instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w Polsce w latach 1970-2003 (na podstawie danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości); 6. Charakterystyka populacji skazanych młodocianych w świetle badań kryminologicznych; 7. Polityka stosowania instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia z części odbywania kary pozbawienia wolności wobec skazanych młodocianych- na podstawie badań; 8. Podsumowanie: Polityka stosowania instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia wobec skazanych młodocianych- czy teoria musi być jedynie postulatem dla praktyki?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesna Myśl Humanistyczna. Wykłady akademickie)
ISBN: 978-83-60807-19-4
1. Sporne sprawiedliwości, sprzeczne racjonalności .2. Sprawiedliwość i działanie w wyobraźni homeryckiej. 3. Podział posthomeryckiego dziedzictwa. 4. Ateny wobec pytań. 5. Platon i racjonalne badania. 6. Arystoteles jako spadkobierca PlaAtona. 7. Arytstoteles o sprawiedliwości. 8. Arytstoteles o racjonalności praktycznej. 9. Augustyńska alternatywa. 10. Przezwyciężanie konfliktu tradycji. 11. Tomasz z Akwinu o racjonalności praktycznej i sprawiedliwości. 12. Augustyńskie i arystotelesowskie podłoże szkockiego Oświecenia. 13. Filozofia w szkockim porządku społecznym. 14. Hutcheson o sprawiedliwości i racjonalności praktycznej. 15. Anglicyzujący przewrót Hume'a. 16. Hume o praktycznej racjonalności i sprawiedliwości. 17. Przekształcenie liberalizmu w tradycję. 18. Racjonalność tradycji. 19. Tradycja a translacja. 20. Sporne sprawiedliwości, sporne racjonalności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesna Myśl Humanistyczna)
ISBN: 978-83--60501-67-2
1. "Świat odczarowany" - pokusy i bariery, 2. Chwiejne prawdy i kulejące morały
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60807-04-0
1. Bez warunków wstępnych, 2. Po co demokracja?, 3. Wybór wymaga wolności, 4. Równość i ważność, 5. Czy istnieje prawdziwa demokracja?, 6. Istota ludzka a istota demokracji, 7. Eudajmonia, eugenika, polityka, 8. Aksjologiczne neutralność a demokratyczny etos
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7644-021-7
1. Jak badaliśmy? Metodologia i przebieg badania, 2. O kim piszemy? charakterystyka badanej próby, 3. Technologie cyfrowe i wykorzystanie internetu, 4. Dlaczego korzystamy z internetu? Determinanty pschologiczne i społeczne, 5. Sposób spędzania wolnego czasu i aktywność społeczne internautów, 6. We want to speak English. Plany edukacyjne a wzorzec motywacyjny korzystania z internetu, 7. Inetrnet i inne media jako źródło informacji i rozrywki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-83-7644-020-0
1. Główne obszary problemowe powszechne ochrony dóbr intelektualnych: Wartości kulturowe i własność intelektualna - zakres formy ochrony; Powszechna ochrona dóbr intelektualnych- zarys ogólny; Kształtowanie systemu regulacji prawnych ochrony dóbr intelektualnych; Międzynarodowe organizacje ochrony dóbr intelektualnych - czołowa rola Światowej Organizacji Własności Intelektualnej; Ochrona dóbr intelektualnych jako przedmiot badań i nauczania. 3. Dobra intelektualne z europejskiej perspektywy regionalnej: Dobra intelektualne Europy i problem ich ochrony; Cechy i funkcje europejskiego regionalnego systemu ochrony dóbr intelektualnych. Prawa autorskie i prawa pokrewne; Współpraca europejska w dziedzinie mediów masowych a problemy ochrony dóbr intelektualnych; Dobra intelektualne w dziedzinie własności przemysłowej i ich ochrona (znaki towarowe, wzory przemysłowe i patent europejski); Systemy ochrony dóbr intelektualnych we Francji, w RFN i w Zjednoczonym Królestwie; Ochrona dóbr intelektualnych we Wspólnocie Niepodległych Państw i w Federacji Rosyjskiej. 3. Pozaeuropejska perspektywa regionalna" Amerykańska perspektywa regionalna; Regionalny system ochrony dóbr intelektualnych w państwach Afryki; Dobra intelektualne w regionie Azji i Pacyfiku oraz problemy ich ochrony. 4. Dobra intelektualne i ich ochrona w wybranych obszarach współpracy i rywalizacji międzynarodowej: Problemy transferu nowoczesnych technologii; Globalizacja i związane z nią zjawiska innowacji o obrotu technologiami; Problem ochrony dóbr intelektualnych w międzynarodowej współpracy w kosmosie; Problemy "cywilizacji informacyjnej" - nowe technologie informacyjne - ich rola w nowoczesnej demokracji Polis i techne; Specyfika ochrony dóbr intelektualnych w relacjach USA-ChRL oraz w innych krajach regionu Azji i Pacyfiku; Regulowanie sporów międzynarodowych dotyczących ochrony praw własności intelektualnej według zasad i procedur Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Światowej Organizacji Handlu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7644-052-4
1. Rozwój odpowiedzialności nieletnich i postępowania z nieletnimi na przestrzeni wieków; 2 Cel i zagadnienia metodologiczne badań; 3. Analiza statystyk przestępczości nieletnich w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem osób, które nie ukończyły 13 lat; 4. Charakterystyka czynów zabronionych popełnianych przez młodszych nieletnich dokonana na podstawie przeprowadzonych badań; 5. Sylwetka badanych nieletnich sprawców czynów zabronionych oraz krótka charakterystyka ich środowiska wychowawczego; 6. Wymiar sprawiedliwości wobec dewiacyjnych zachowań nieletnich poniżej 13. roku życia; 7. Ewolucja postępowania na świecie a potrzeby zmian w polskich przepisach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja medialna. Podręcznik akademicki / komitet red. Janusz Adamowski, Edward Chudziński, Tomasz Goban-Klas, Krzysztof Mroziewicz, Walery Pisarek)
ISBN: 83-60501-00-9
1. Media w Internecie. 2. Zaady redagowania artykułów internetowych. 3. Język i kompozycja materiałów dziennikarskich w Internecie. 4. Multimedialne sposoby wzbogacania publikacji. 5. Żródła informacji. 6. Wykorzystanie interaktywnych elementów strony internetowej. 7. Projektowanie i uruchamianie prostego portalu internetowego,
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again