Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(6)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(5)
Author
Opolski Krzysztof
(2)
Baran Grzegorz
(1)
Baś-Mazur Małgorzata
(1)
Jendrych Elżbieta
(1)
Sewera Wit
(1)
Stawowiak Alicja
(1)
Wiernek Bogusław
(1)
Wiszniewski Zbigniew
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Banki
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Język angielski
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Krajowy Rejestr Sądowy
(1)
Mikroekonomia
(1)
Nauczanie akademickie
(1)
Organizacja
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia majątkowe
(1)
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
(1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
Pieniądz - ewolucja form i funkcji; Bankowość i uwarunkowania jej rozwoju; Elementy prawa bankowego; Zarządzanie bankiem komercyjnym; Operacje bankowe - krajowe i zagraniczne; Rachunkowość bankowa; Kredyty bankowe; Zabezpieczenia kredytowe; Podstawy bankowego marketingu; System finansowy w gospodarce; Informatyka bankowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86069-81-3
1. Numbers, Figures, Graphs; 2. Money; 3. Types of Banks; 4. The Structure of a Bank; 5. Banking Services; 6. International Financing; 7. The Clearing System; 8. Financial Institution; 9. Credit Instruments; 10. Financial Markets; 11.The Stock Exchange; 12. Foreign Exchange; 13. Public Finance; 14. Corporate Finance; 15. Marketing of Banking and Financial Services
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 811.111 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rozwój wyższego szkolnictwa niepaństwowego w Polsce - wybrane problemy; Czy rankingi uczelni wpływają na jakość edukacji wyższej?; Studia menedżerskiej w uczelniach niepaństwowych w świetle badań empirycznych; Formalnoprawne mechanizmy zapewnienia jakości kształcenia w szkołach wyższych; System akredytacyjny Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej "FORUM"; Kontrola jakości kształcenia; Metody zapewnienia wysokiego poziomu studiów niepaństwowych (tezy); Kierunki kształcenia w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie w konteście rynku usług edukacyjnych; Czy wygrmay ten wyścig? - Jakość kształcenia a rynek pracy, na przykładzie Bielskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Informatyki w Bielsku-Białej; Proces dydaktyczny w ocenie studentów; Kształtowanie wizerunku menedżera w aspekcie funkcji dydaktycznej; Ewaluacja w edukacji; pomiędzy pomiarem, dialogiem i technikami uwodzenia klienta; Czynniki determinujące jakość kształcenia w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej; Certyfikacja jakości kształcenia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku; Proces podwyższania jakości kształcenia w szkołach niepaństwowych, na przykładzie Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu; Doświadczenia organizacyjno-dydaktyczne Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni w zakresie utrzymania jakości kształcenia; Rozwój niepaństwowego wyższego szkolnictwa - wybrane problemy jakości kształcenia; Studia europejskie w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu; Na zakończenie - z perspektywy Europy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88934-91-0
R.1 Podstawowe pojęcia R.2 Zanim założysz firmę R.3 Rejestracja firmy - sąd lub gmina R.4 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (EDG) R.5 Krajowy rejestr sądowy (KRS) R.6 Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Godpodarki Narodowej (REGON) R.7 Pieczatka R.8 Rachunek bankowy R.9 Urząd skarbowy R.10 Zakład Ubezpieczeń Społecznych R.11 Zawiadomienie innych urzędów i instytucji publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarzadzania i Bankowości w Krakowie ; Nr 23)
ISBN: 83-86050-81-0
Kultura organizacyjna a zarządzanie; Pojęcie kultury organizacyjnej. Przejawy kultury organizacyjnej. Modele kultury organizacyjnej. Modele kultury organizacyjnej a modele organizacyjne; Modele strategii instytucji; Modele struktury organizacyjnej; Modele kultury organizacyjne j według Cz. Sikorskiego; Modele orientacji kulturowej; Modele identyfikacji; Modele wartościowania działań; Modele kultury organizacyjnej według E. Scheina i według Ch.Handy'ego; Typologia kultur organizacyjnych. Typy kultur organizacyjnych według T.E Deala i A.A. Kennedy'ego; Typy kultury organizacyjnej według J.Petersa; Kultury organizacyjne silne i słabe. Rola kultury organizacyjnej w tworzeniu rzeczywistości organizacyjnej. Przykłady kultury organizacyjnej firm. Kultura organizacyjna Sony, Nokia; Kultura organizacyjna firm amerykańskich. Funkcje kultury organizacyjnej; Case-study.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86069-62-7
Przedmowa; Wstęp; Wprowadzenie; Rynek, popyt i podaż Zachowanie się konsumenta; Przedsiębiorstwo w nowocze- snej gospodarce; Produkcja; Koszty produkcji; Doskona- ła konkurencja; Monopol; Monopolistyczna konkurencja; Oligopol; Inne teoretyczne koncepcje firmy; Behawiory- styczna teoria przedsiębiorstwa; Rynki czynników pro- dukcji; Płace i rynek pracy; Kapitał, procent i zysk; Ogólna równowaga; Ekonomia dobrobytu; Dobra publiczne i efekty zewnętrzne; Gospodarcza rola rządu; Zakończe- nie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarzadzania i Bankowości w Krakowie ; Nr 45)
ISBN: 83-88934-33-3
Edukacja w XXI wieku; Polityka regionalna w warunkach gospodarki opartej na wiedzy; Austriacki Konsulat Generalny w Krakowie. Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy: Komunikacyjna redukcja ryzyka w społeczeństwie informacyjnym; Koncepcja rozwoju kapitału intelektualnego organizacji; Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki opartej na wiedzy; Zachowania strategiczne przedsiębiorstw w warunkach globalizacji; Esej o twórczym zarządzaniu; Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy; Przywództwo w erze informacji; Telewizja regionalna w społeczeństwie wiedzy. Nowoczesne narzędzia zarządzania: Edukacja ekologiczna i świadomość społeczna. Wybrane aspekty ekologii społecznej; Sygnały w systemach wczesnego ostrzegania; Usługi telefoniczne w bankowości elektronicznej; Kreowanie tożsamości marki; Outsourcing informatyczny jako narzędzie konkurencji we współczesnej gospodarce; Public relations jako forma komunikacji; Wykorzystanie potencjału Internetu w reklamie; Partnerstwo w relacjach dostawca - odbiorca na rynkach business-to-business; Wizerunek jako składowa współczesnego biznesu; Komentarz do uregulowań instytucji zamówień publicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarzadzania i Bankowości w Krakowie ; Nr 49)
ISBN: 83-88934-59-7
I. Organizacja systemu ubezpieczeń gospodarczych w Polsce II. Podstawowe procedury i pojęcia ubezpieczeniowe III. Ogólna charakterystyka wybranych ubezpieczeń majątkowych IV. Ubezpieczenia obowiązkowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86069-86-4
Funkcja jakości; Jakość a rentowność; Wdrażanie strategii jakości w bankach; Doświadczenia banków zagranicznych; Klient - główny weryfikator jakości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again