Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(9)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(4)
Author
Duczmal Wojciech
(3)
Malarski Stanisław
(2)
Widelak Dariusz
(2)
Śliwa Sławomir
(2)
Czepczarz Jarosław
(1)
Duczmal Marian
(1)
Jabłoński Andrzej W
(1)
Kaczor Stanisław
(1)
Kapica Marian (1934-)
(1)
Kowalska Dorota ( pedagogika)
(1)
Kowalska Ewa
(1)
Kowalski Mirosław
(1)
Marek Franciszek Antoni (1930- )
(1)
Nowak Zenon M
(1)
Pokusa Tadeusz
(1)
Smak Ewa
(1)
Strzelczyk-Raduli Urszula
(1)
Żurawska Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Nauczanie
(3)
Euroregiony
(2)
Regiony (adm.)
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Cyganie
(1)
Demokracja
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja europejska
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Excel
(1)
Innowacje
(1)
Kalectwo
(1)
Kształcenie
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing społecznościowy
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawni fizycznie
(1)
Niepełnosprawni ruchowo
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Operacje pokojowe
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Polska
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemoc wobec ludzi starych
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Sport
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczna odpowiedzialność
(1)
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(1)
Unia Europejska
(1)
WinQSB
(1)
Zachowanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88980-27-0
Część I: Aksjologiczny wymiar demokracji. Tradycje i współczesność idei europejskiej; Wartość demokracji w Polsce; Tradycja a media masowe; Fundamenty Europy (Aksjologicznie podstawy europejskich demokracji); Joseph de Maistre i negacja suwerenności ludu; Euroentuzjazm, eurorealizm i eurosceptycyzm jako formy współczesnej polskiej myśli politycznej. Zagadnienia metodologiczne; Globalizacja jako czynnik wpływu na państwo i demokrację; Relacje transatlantycie w kontekście rozważań Roberta Kagana. Część II: Instytucje demokratyczne. Demokracja pod stałą kontrolą. Odniesienie wzorców opozycji w III RP do modeli w Europie Zachodniej; Partie polityczne ostoją demokracji czy anarchii?; Terroryzm religijny jako środek walki politycznej. Część III: Społeczeństwo, wiedza i demokracja. Nie wspólnota, lecz społeczność. W kwestii podmiotu terytorialnej samorządności; Demokracja bezpośrednia we współczesnym modelu samorządu terytorialnego na przykładzie gminy; Trzeci sektor jako organizacja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce; Wiedza i wykształcenie we współczesnej demokracji; Obywatele UE a europejskie społeczeństwo informacyjne; Funkcjonowanie zasady państwa prawa na przykładzie działalności samorządów terytorialnych województwa opolskiego; Safety and information society. Część IV: Mniejszości narodowe w społeczeństwie demokratycznym. Mniejszości narodowe i regionalne mniejszości etniczne w warunkach postępującej integracji europejskiej i globalizacji; Rekonstrukcja strategii zbiorowych grup etnicznych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce związanych z integracją z Unią Europejską; Analiza konstytucji i wewnątrzkrajowych regulacji prawnych problemów związanych z mniejszościami narodowymi i etnicznymi (Litwa, Węgry i Polska).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7511-208-5
Zawiera: Challenges to education and social rehabilitation. Part I Education: Education science in the era of acceleration and great changes - how to face challenges of the future?; Social pedagogue skills communication and therapy; Education of business - faces of contemporary electronic media. Part II Social rehabilitation: The problem of violence of young people towards the elderly, perceived by the adult inhabitants of the świętokrzyskie voivodeship; Probation service and mediation in criminal justice in the Slovak Republic; Social work with convicts enforcing a custodial sentence in the Slovak Republic; Possibilities of post-release services in the Slovak Republic; The attitudes of society to people with criminal records and social readaptation.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / pod red. Marian Duczmal ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu)
ISBN: 83-88980-34-3
Edukacja w perspektywie polityki Unii Europejskiej: Edukacja w Polsce wobec strategii lizbońskiej Unii Europejskiej; Strategiczne kierunki i zadania rozwoju edukacji w Polsce; Kierunki przeobrażeń polskiego szkolnictwa wyższego w perspektywie strategii bolońskiej; Idea edukacji europejskiej; Edukačné trendy v europskóm kontente; Wyzwania edukacji w zmieniającej się rzeczywistości społecznej; Czy Unia Europejska stanowi zagrożenia dla grup narodowościowych i etnicznych?; O doskonaleniu zawodowym nauczycieli w zakresie edukacji międzykulturowej i regionalnej; Kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Z teorii pedagogicznej - doniesienia z badań: Edukacja dwujęzyczna wobec integracji europejskich systemów szkolnych (na przykładzie szkół podstawowych województwa opolskiego); Nauczyciel w świecie techno ewolucji; Učitel'ská profesionalita v aktualnych trendoch; Nauczyciele przedszkola wobec wyzwań edukacji europejskiej; Pracownicy oświaty a komputeryzacja szkół w dobie reformy systemu edukacji w Polsce; Wychowawcza rola rekreacji fizycznej w domach dziecka (refleksje z badań); Program edukacyjny "Pedagogika Pamięci" a pamięć historyczna w dobie integracji europejskiej; Koncepcje - rola i miejsce polskiej publicznej szkoły podstawowej w przestrzeni szkolnictwa europejskiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-88980-75-6 (Wydawnictwa WSZiA)
Zawiera: Cz. I Logistyka humanitarna i zarządzanie kryzysowe - zarys wybranych aspektów: Aspekty prawne logistyki humanitarnej; Działalność dobroczynna przedsiębiorstwa jako składowa globalnego potencjału antykryzysowego; Organizacja przewozu ładunków niebezpiecznych transportem drogowym; Rola państwa w sytuacji globalnego kryzysu gospodarczego; Stan badań nad powodzią w 1997 r. na Śląsku; Produkt w tworzeniu wartości kulturowych w wymiarze etycznym zarządzania logistycznego. Cz. II Logistyka humanitarna - istota i przejawy: Logistyka humanitarna w świetle literatury angielskojęzycznej; Logistyka humanitarna w świetle literatury niemieckojęzycznej; Logistyka wojskowa w operacji pomocy humanitarnej na przykładzie misji w Pakistanie; Pomoc psychologiczna jako element wsparcia logistycznego w sytuacjach kryzysowych; Medycyna ratunkowa i katastrof; Zarządzanie kryzysowe w organizacjach pozarządowych (na przykładzie wybranych organizacji miasta Opola); Miejsce wolontariatu w niesieniu pomocy humanitarnej; Logistyka docierania do osób potrzebujących pomocy (na przykładzie Stowarzyszenia „Wigilia dla Samotnych i Bezdomnych”); Analiza statystyczna polskiej pomocy humanitarnej; Formalizm rozwiązań rachunkowo-finansowych zarządzania kryzysowego i pomocy humanitarnej; Świadomość występowania katastrof naturalnych w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi w Polsce; Kształtowanie postawy humanitarnej młodzieży poprzez wspieranie działań charytatywnych na przykładzie PLO nr II w Opolu; Zarządzanie kryzysowe o logistyka humanitarna jako rola i zadania rządowe i samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia. Cz. III Wybrane narzędzia zarządzania kryzysowego i pomocy humanitarnej: Numer alarmowy 112 - koncepcja i stan na dzień dzisiejszy; Perspektywy rozwoju systemu TETRA w Polsce; Komputerowy system bazy wiedzy w planowaniu strategii działań logistycznych prowadzonych w sytuacjach kryzysowych; Regulacje prawne w zarządzaniu kryzysowym. Cz. IV Media a pomoc humanitarna i zarządzanie kryzysowe: Współczesna rola mediów w sytuacjach kryzysowych (polska perspektywa); Wybrane aspekty wykorzystania marketingu w zarządzaniu antykryzysowym; Rola lokalnego radia w sytuacji kryzysowej oraz znaczenie informacji w logistyce humanitarnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62683-54-3
Część I Innowacje źródłem sukcesu przedsiębiorstwa – analiza krytyczna; Wybrane problemy innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej; Innowacje organizacyjne i marketingowe w małych firmach w województwie opolskim; Kilka uwag w sprawie uczciwości i odpowiedzialności firmy; Rynek szkolnictwa wyższego w Polsce w pogoni za innowacją; Innowacje pedagogiczne – potrzeba profilaktyki społecznej. Część II Dynamika i wybrane charakterystyki przemian innowacyjnych; Efektywne motywowanie pracowników determinantą innowacyjnego przedsiębiorstwa; Hybrydowe metody nowoczesnego motywowania do pracy; Optymizm jako kapitał psychologiczny pracownika. Część III Innowacje – wyzwanie dla marketingu; Stymulatory rozwoju innowacji marketingowych; Innowacje marketingowe a funkcjonowanie mikro- i małych przedsiębiorstw; Logistyczna obsługa klienta i integracja ECR i CRM jako przejawy innowacyjnego działania w łańcuchu dostaw; Partnering oraz system CRM jako narzędzia działań marketingowych w przedsiębiorstwie; Marketing sportowy i sponsoring jako obszar działań innowacyjnego konsultingu zarządzania; Zarządzanie marketingiem w sporcie – stosowanie innowacyjnych działań marketingowych w klubie fitness; Innowacyjność marketingu internetowego w branży szkoleniowo-doradczej. Część IV Marketing w mediach społecznościowych; Innowacyjność polityki informacyjnej a odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw; Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element innowacyjnego zarządzania firmą – wsparcie systemowe i europejskie; Innowacje inspirowane społeczną odpowiedzialnością i społeczna odpowiedzialność inspirowana innowacjami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-62683-64-2
Część 1. Niepełnosprawność dzieci i młodzieży : Postrzeganie niepełnosprawności jednostki przez pełnosprawność rówieśników; Predykcja stresu oksydacyjnego u młodzieży z fizjologicznie rozpoznaną dysleksją rozwojową w badaniach pletyzmograficznych; Rozumienie empatyczne jako kompetencja społeczna i emocjonalna pedagogów specjalnych. Część 2. Niepełnosprawność dorosłych : Akceptacja własnej niepełnosprawności - definicja i diagnoza zjawiska u osób z dysfunkcją ruchu; Edukacja zdrowotna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi; Szczęśliwi mimo wszystko; Postępowanie rehabilitacyjne z chorym i niepełnosprawnym w opiece hospicyjnej i paliatywnej; Oddziaływania niespecyficzne w rehabilitacji; Pomoc osobom niepełnosprawnym w nowej perspektywie unijnej w latach 2014-2020.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-62683-66-6
Uczenie się przez działanie - innowacje w edukacji wczesnoszkolnej, Aktywność badawcza dziecka a współczesne cele edukacyjne, Uczeń zdolny w szkole, Zrównoważone środowisko edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej, Realizacja Programu „Poznać i zrozumieć świat”, Ku lepszej edukacji w zmieniającym się świecie, Szczęśliwe dzieci funkcjonują lepiej. Wpływ pozytywnego afektu na poznanie i zachowania społeczne, Kompetencje informacyjne i medialne w kanonie współczesnej edukacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86708-92-1
1. Regiony i organizacje rozwoju regionalnego w Polsce w okresie 1945-1998; 2. Rola i funkcje regionów w programie polskich reform ustrojowych (1990-1998); 3. Polskie regiony we współpracy zagranicznej i trans granicznej; 4. Środki prawno-organizacyjne działalności regionów i współpracy międzyregionalnej; 5. Prawno-międzynarodowe podstawy współpracy trans granicznej regionów i władz lokalnych; 6. Instrumenty prawne oraz kierunki międzyregionalnej i lokalnej współpracy trans granicznej; 7. Euroregiony obszarów przygranicznych Polski oraz podstawy prawno-traktatowe stosunków z państwami sąsiadującymi; 8. Współpraca trans graniczna województwa opolskiego z regionem ostrawsko-morawskim; 9. Regiony europejskie i Komitet Regionów Unii Europejskiej; 10. Zasady realizacyjne polityki regionalnej Unii Europejskiej; 11. Finansowanie polityki regionalnej Unii Europejskiej; 12. Europejskie organizacje współpracy międzyregionalnej i trans granicznej; 13. Problematyka regionów i rozwoju regionalnej w strukturach naczelnych organów administracji państwowej; 14. Przyszłościowe kierunki strategii rozwoju regionalnego Polski; 15. Województwo opolskie jako pełny rozwinięty region europejski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88980-06-8
1. Wprowadzenie; 2. Regiony w gospodarce przestrzennej Polski; 3. Rola i funkcje regionów w programie polskich reform ustrojowych (1990-1998); 4. Polskie regiony we współpracy zagranicznej i transgranicznej; 5. Zadania samorządu województwa i urzędu marszałkowskiego w zakresie polityki rozwoju województwa i działalności regionalnej (na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego); 6. Działalność wojewody i urzędu wojewódzkiego w zakresie rozwoju regionalnego (na przykładzie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego); 7. Regiony a naczelne i centralne; 8. Działalność regionów w systemie programu wsparcia na lata 2001-2002; 9. Polskie regiony w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006; 10. Regiony w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na lata 2004-2006; 11. Środki prawne realizacji funkcji regionów; 12. Kontrakty wojewódzkie; 13. Regiony europejskie i Komitet Regionów Unii Europejskiej; 14. Zasady realizacyjne polityki regionalnej Unii Europejskiej; 16. Współpraca międzyregionalna i trans graniczna oraz działalność zagraniczna regionów; 17. Europejskie organizacje współpracy międzyregionalnej i trans granicznej; 18. Prawno-międzynarodowe podstawy współpracy; 19. Struktura prawna i podmiotowa euroregionów polskich obszarów przygranicznych; 20. Kierunki i środki organizacyjne działalności regionów i współpracy międzyregionalnej; 21. Euroregiony obszarów przygranicznych Polski oraz podstawy prawno-traktatowe stosunków Polski z państwami sąsiadującymi; 22. Województwo opolskie jako pełny, rozwinięty region europejski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / pod red. Marian Duczmal ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu)
ISBN: 978-83-88980-48-0
1. Standardy kształcenia zawodowego w polskim systemie szkolnictwa wyższego, 2. Funkcje i kompetencje zawodowe nauczycieli wobec zadań edukacji, 3. Człowieczeństwo najwyższą wartością - uniwersalnie pożądaną, 4. Posłannictwo społeczności akademickiej, 5. Refleksje na temat pracy jako działalności doskonalącej człowieka, 6. Problem "progu dydaktycznego" pomiędzy szkołą średnią i wyższą oraz możliwości jego niwelowania przez nauczycieli akademickich, 7. Motywy kształcenia się osób dorosłych studiujących w trybie niestacjonarnym, 8. Byc czy mieć - próba nowego spojrzenia na psychologiczne aspekty kształcenia się ludzi dorosłych, 9. Wiedza psychologiczna w procesie edukacji akademickiej, 10. Obraz uczelni niepublicznych w wybranej prasie ogólnopolskiej, 11. materialne, organizacyjne i osobowe aspekty misji szkoły wyższej, 12. Szanse edukacyjne młodzieży w niepublicznych szkołach wyższych, 13. Efektywność ksztalcenia młodziezy akademickiej, 14. Technologia informacyjna w edukacji studentów pedagogiki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 15. warsztaty aktywizującą formą pracy ze studentami, 16. Warsztaty jako alternatywna forma nauczania studentów kierunków pedagogicznych, 17. Rola biblioteki w procesie dydaktycznym i badawczym uczelni wyższej, 18. Autoreklama a oferta pracy w zawodzie pedagoga, 19. Kształcenie studentów na specjalności pedagogika resocjalizacyjna w świetle procesu bolońskiego, 20. Przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 21. Kształtowanie sie modelu edukacji pracowników socjalnych na poziomie akademickim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62683-46-8
Rozdział 1: Holocaust Romów w edukacji szkolnej, Współczesne koncepcje edukacji etnicznej dzieci romskich w teorii i praktyce, Wielokulturowość jako problem w dobie globalizacji, Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów romskich poprzez realizację zadań z „Programu na rzecz społeczności romskiej” w PSP Nr 1w Kędzierzynie -Koźlu, Kulturowe uwarunkowania stosunków Romów do edukacji szkolnej dziewcząt, Miejsce profilaktyki społecznej w edukacji międzykulturowej. Rozdział 2: Zaburzenia w zachowaniu ucznia a niepowodzenia a nauce, Psychoterapia a prawa dziecka w edukacji, Nauczanie filozofii w szkole jako profilaktyka niedostosowania społecznego młodzieży, Szkolna profilaktyka zaburzeń zachowania po stracie rodzica, Media - odbiór - edukacja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-62683-82-6
Część 1 Zagadnienie rachunkowości zarządczej oraz wspomaganie kalkulacji kosztów formułami Exela. Istota i zakres rachunkowości zarządczej oraz różnice pomiędzy rachunkowością finansową a rachunkowością zarządczą; Rola rachunkowości finansowej w rachunkowości zarządczej; Klasyfikacja kosztów na potrzeby zarządzania; Ewidencja i rozliczenie kosztów; Kalkulacja kosztów; Pojęcie „budżetowanie” , „budżet” oraz etapy budżetowania; Pojęcie oraz problematyka tworzenia struktury biznesplanu; Krótkoterminowe rachunki i decyzje; Długookresowe rachunki decyzyjne – ocena opłacalności projektów inwestycyjnych; Część 2 Testowanie metod ilościowych rachunkowości zarządczej z zastosowaniem mikrokomputera. Zakres wspomagania komputerowego rachunkowości zarządczej; Metody ilościowe pomocne w projektowaniu hurtowni danych; Badania przyczynowe kosztów bezpośrednich z wykorzystaniem rachunku macierzowego; Analiza czynnikowa wskaźników rentowności z zastosowaniem modułu piramidalnego; Analiza dwuczynnikowa modelu agregatowego; Wieloaspektowa analiza przyczynowa przychodów ze sprzedaży Określanie struktury asymetrycznej; Wyznaczanie wielkości zlecenia produkcyjnego oraz partii zamówień na komponenty; Optymalizacja cen sprzedaży wyrobów; Optymalizacja przewozów masowych; Baza danych umownych do modelowania ekonometrycznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again