Source
Książki
(11)
Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(9)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(2)
Author
Limański Andrzej
(4)
Będkowska-Obłąk Marzena
(3)
Ziębka-Białożny Justyna
(3)
Arabski Janusz
(2)
Drabik Ireneusz
(2)
Łyda Andrzej
(2)
Dziekański Paweł
(1)
Milic-Czerniak Róża
(1)
Olak Antoni
(1)
Syrek Mieczysław
(1)
Wilczek Michał T
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Bezpieczeństwo
(2)
Konkurencja
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Socjolingwistyka
(2)
Agresywność
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Dane osobowe
(1)
Decyzje
(1)
Globalizacja
(1)
Internet
(1)
Inwektywy
(1)
Inwestycje
(1)
Języki
(1)
Językoznawstwo
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Kultura
(1)
Literatura
(1)
Marketing
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Oceny pracowników
(1)
Postępowanie naprawcze
(1)
Przywództwo
(1)
Psycholingwistyka
(1)
Płeć
(1)
Płeć kulturowa
(1)
Rodzina
(1)
Socjolongiwstyka
(1)
Szpitale
(1)
Unia Europejska a Polska
(1)
Usługi finansowe
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Żywność
(1)
Subject: place
Świętokrzyskie, województwo
(1)
11 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-87296-84-1
Zawiera: Słowo wstępne i wprowadzenie; 1. Globalizacja – wpływ na przeobrażania rodziny: Spór o naturę globalizacji; Historyczne korzenie idei globalizacji; Dwa stanowiska rozumienia globalizacji; Globalizacja jako narzędzie działania współczesnego świata; Skutki globalizacji na życie i bezpieczeństwo rodziny. 2. Współczesny wymiar rodziny w aspekcie bezpieczeństwa: Badania nad rodziną w Polsce; Przemiany modelu i struktury demograficznej rodziny; Sytuacja demograficzna polskiej rodziny; Zadania rodziny w zakresie bezpieczeństwa; Funkcje bezpieczeństwa. 3. Globalizacja czynniki zagrażające współczesnej rodzinie polskiej: Konstruktywne efekty przeobrażeń globalizacyjnych; Destruktywne konsekwencje przeobrażeń globalizacyjnych; Rozwód; Bezrobocie; Wpływ emigracji na życie i bezpieczeństwo rodziny; Bezpieczeństwo rodziny w przestrzeni publicznej; Poczucie zagrożenia przestępczością. 4. Pojmowanie bezpieczeństwa przez członków rodziny w Polsce: Bezpieczeństwo jako wartość; Obowiązki obywateli – członków rodzin w zakresie bezpieczeństwa; Polityka rodzinna w systemie polityki społecznej; Oczekiwania wobec państwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa; Akty prawne odnoszące się do rodziny; Wiedza na temat rodzajów zagrożenia; Edukacja w zakresie osobistych obowiązków bezpieczeństwa; Kształtowanie świadomości obywateli o konieczności edukacji dla bezpieczeństwa; Kompetencje pedagogów resocjalizacji w zakresie wychowania dla bezpieczeństwa publicznego; Wychowywać dla bezpieczeństwa. Podsumowanie; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (4 egz.)
Book
In basket
(Językoznawstwo / Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach ; 8)
ISBN: 978-83-87296-44-5
Zawiera: 1. Płeć a język: Psycholingwistyczne i neurobiologiczne różnice między kobietami i mężczyznami; Płeć i nauki kognitywne; Gender-eralted aspects of Nabokov’s synesthesia; Słitaśny, masakryczny, spoko – użycie przymiotników przez dzieci w wieku szkolnym w perspektywie płci; Androgynia jako dążenie do zjednoczenia natury ludzkiej. Androgyniczna wizja człowieka w micie Arystofanesa i tekstach judeochrześcijańskich; Czy językowa nie równorzędność płci ujawnia się w planie synchronicznym na płaszczyźnie systemu gramatycznego?; Wizerunek kobiety we frazeologii rosyjskiej; Exploring gender-based stereotypes in language: A comparative study of male and female argumentative practices in polish letters to the press; The Role of Gender and its impact on Content and Language Integrated Learning (CLIL); Forming New Vowel Categories in L2 Speech: The Influence of Gender and Formal Instruction in English Phonetics and Phonology on Polish Learners’ Production of English. 2. Płeć a kultura i literattura: Milcząca płeć starości. O performatywie i języku „starzającej” się płaci. Fragment pewnej powieści; Kulturowy obraz kobiety i mężczyzny na przykładzie powieści O. Zabużko „Badania terenowe nad ukraińskim seksem”; Rola płci w dramacie francuskim XX wieku; Walka płci w literaturze niemieckojęzycznej na przykładzie feministycznej literatury kobiecej XX wieku; Miłość i rozstanie… O trudnych relacjach płci w twórczości Maxa Frischa i Ingeborg Bachmann; Inny w poezji Jana Lechonia. O Srebrnym i czarnym; „Melodia charakterystycznym pierwiastkiem duszy kobiecej, rytm zaś właściwą sferą mężczyzny”. Kompozytorska działalność kobiet w Polsce w XIX i pierwszej połowie XX wieku. 3. Płeć a społeczeństwo: Ontogeneza płciowości – Freud nienaturalistycznie odczytany; Wizerunek kobiety w złotych latach dwudziestych w kulturze niemieckiego obszaru językowego; Wpływ ewolucji roli społecznej kobiet na współczesny wzorzec męskości; Oblicze kobiety-polityka i mężczyzny-polityka w świetle badań psychosemantycznych: podobieństwa i różnice; Motywy siły i intymności w narracjach młodych kobiet; Matka idealna – obowiązujący model macierzyństwa na progu nowego wieku; Savoir – vivre w kontekście płci.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (3 egz.)
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 316
Book
In basket
(Językoznawstwo / Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach 11)
ISBN: 978-83-64590-18-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 811 (4 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-87296-64-3
Zawiera: R. 1 Konkurencyjność – aspekty teoretyczne – ocena: Конкурентоспособностъ предприятия: теоретический аспект. Введение; Применение стратегической защищенности дла конкурентоспособного развития малого и среднего бизнеса в Украине; Ocena konkurencyjności samorządu w kontekście infrastruktury na przykładzie wybranych gmin województwa świętokrzyskiego; Od innowacji do konkurencji podmiotów gospodarczych w Polsce – zarys problemu; Koncepcje rozwoju Gospodarek Wschodzących na przykładzie forum Dialogu IBSA; Проблемы повышения конкурентоспообности промышленных предприятий украины; Використання систем раннъого попередження дла підвищення конкурентноспоможності підприємства; Przywrócenie konkurencyjności przedsiębiorcy jako jeden z celów postępowania naprawczego; Konkurencyjność rynku usług bankowych w krajach unijnych w świetle badań konsumentów. R. 2 Konkurencyjność – determinanty przewagi konkurencyjnej: Деретминанты конкурентного развития промышленных предприятий; Czynniki wpływające na konkurencyjną efektywność ekonomiczną podmiotów gospodarczych; Kapitały własne a bezpieczeństwo i konkurencyjność banku; Правилъное размещение хозйственной деятелъности как основание устойчивого конкурентного преимущества; Kapitał intelektualny jako potencjalny czynnik podnoszący konkurencyjność podmiotów gospodarczych; Wynagrodzenie kapitału ludzkiego jako determinanta konkurencyjności – teoria i praktyka; Etyka jako czynnik przewagi konkurencyjnej w instytucjach zaufania publicznego; Wpływ czynników zewnętrznych na zmiany w organizacji; Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako źródło przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych; Використання поведінкових чинників дла окреслення функціонування підприємства; Determinanty konkurencyjności producentów audiowizualnych. R. 3 Konkurencyjność – innowacje: Zmiana w organizacji, aj jej konkurencyjność w perspektywie wybranych aspektów ogólnej teorii systemów; Nowoczesne technologie oraz innowacyjność w procesach zarządzania; Zarządzanie w podmiotach gospodarczych z uwzględnieniem controlingu controllera i lobbingu w szkoleniu, projektach i rozwoju pracownika; Budżet zadaniowy nowoczesnym sposobem zarządzania finansami publicznymi na potrzeby bezpieczeństwa; efektywność jako istotny czynnik zarządzania logistyczno-marketingowego w przedsiębiorstwie; Nowoczesne rozwiązania dotyczące serwisów internetowych w spierające rozwój konkurencyjności podmiotów gospodarczych; Informatyczne wsparcie zarządzania procesami; Konkurencyjność podmiotów gospodarczych wykorzystujących zarządzanie jakością usług informatycznych za pomocą systemu agendowego; Rozwój odnawialnej energetyk jako determinanta podwyższenia konkurencyjności podmiotów gospodarczych i bezpieczeństwa energetycznego w regionie. R. 4 Konkurencyjność – zarządzanie bezpieczeństwem: Konkurencyjność podmiotów gospodarczych a zarządzanie bezpieczeństwem; Improving the economic security through tax-tariff policy measures: evidence from Ukraine; Zarządzaniekryzysowe w organizacji; E-organizacje w zintegrowanym systemie bezpieczeństwa narodowego; Ekstremizm na Słowacji. Zarys problematyki; Narastanie extrémizmu v stredoeurópskom geopolitickom regióne; Organizacja, funkcjonowanie i perspektywy rozwoju zintegrowanego systemu ratownictwa na terenie Republiki Słowackiej; Geografické informační systemy (GIS) pro policejní činnosti. Výzkumná zpráva; Taktika a technické možnosti hydraulickej vyslobodzovacej techniky pri dopravných nehodách.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (4 egz.)
Book
In basket
(Językoznawstwo / Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach ; 10)
ISBN: 978-83-87296-15-3
Zawiera: Przedmowa; Językowy obraz świata a ‘memowy’ obraz płci; Język płci w nowych mediach – analiza porównawcza na podstawie portalu społecznościowego Facebook; Wizerunek kobiety w czasopismach rosyjskojęzycznych; Językowy obraz kobiety i mężczyzny w literaturze rosyjskiej; „Mężczyzna to słowo, kobieta cały słownik”. Wizerunek kobiety i mężczyzny w niemieckich idiomach i zwrotach frazeologicznych; Środki językowe stosowane do rozróżnienia płci istot żywych w języku niemieckim i polskim; Klęska urodzaju gramatycznego. Rodzaj i równouprawnienie płci; Wyrażanie płci w języku chińskim. Analiza porównawcza rodzaju oraz występowania wskaźników płciowych w języku polskim i chińskim na wybranych przykładach; Chłopcy tego nie słyszą! Oraz inne opinie na temat percepcji głosek w J2; Konstrukcja płci kulturowej w nekrologach ludzi nauki; Kobiece wychodzenie z szafy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87296-95-3
Cz. I Kryteria cywilizacyjnej dojrzałości polskiej go spodarki do integracji ekonomicznej z krajami Unii Europejskiej: Struktura pol. gospodarki i perspektywa jej restrukturyzacji na tle krajów UE; Pol. rolnictwo i perspektywy jego przeobrażeń na tle rolnictwa krajów UE; Pol. przemysł i kierunki jego restrukturyzacji na tle przemysłów krajów UE; Przeobrażenia w sektorze usług; Porównanie niektórych wskaźników ekonomicznych między Polską a krajami UE; Otwartość i konkurencyjność polskiej gospodarki. Cz. II Rola transformacji pol. gospodarki w tworzeniu przesłanek jej zintegrowania z UE: Rola państwa i rynku w funkcjonowaniu gospodarki wg teorii i przebiegu transformacji systemowej w Polsce; Nowa formuła państwa i rynku w UE; Prywatyzacja sektora państwowego w Polsce jako najważniejsza instytucjonalna przesłanka urynkowienia i zintegrowania gospodarki z UE; Rola rozwiniętej infrastruktury rynku w transformacji i integracji polskiej gospodarki z UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64590-27-6 (3 t.)
Zawiera: Эволюция сетевой концепции в экономике; Rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji; Wzornictwo przemysłowe a wartość dla klienta; Znaczenie komunikacji marketingowej marek własnych sieci handlowych w Polsce; Изучение случаев относящихся к избранию методик коммуникации торговой фирмы с окружением; Marketing internetowy a kampania społeczna; Rola i znaczenie elementów werbalnych w reklamie; Istota i uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa w turbulentnym otoczeniu; Социалъная ответственностъ бизнеса в условиях кризиса; Оценка рисков инвестирования доходов домашних хозяйств (украинские реалии); System oceny pracowników elementem zarządzania przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu; Social media marketing – współczesna biznesowa konieczność; Rola marketingu komunikacyjnego w budowaniu relacji inwestorskich przedsiębiorstwa; Internet jako narzędzie komunikacji na rynku globalnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87296-11-2
Wprowadzenie do inwestowania przedsiębiorstw: istota i rodzaje inwestycji, Źródła finansowania inwestycji, Struktura i cykl rozwojowy przedsięwzięcia inwestycyjnego; Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych: Dobór kryteriów oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, wartość pieniądza w czasie, Przepływy pieniężne, kryteria oceny efektywności inwestycji, ocena przedsięwzięć inwestycyjnych w warunkach inflacji, Koszt kapitału; Wybrane zagadnienia ryzyka w inwestowaniu: rodzaje ryzyka, metody oceny ryzyka, Analiza wrażliwości, Próg rentowności, statystyczne metody pomiaru ryzyka, Portfolio teoria redukacji ryzyka portfela inwestycji; Inwestycje realne a inne sposoby powiększania potencjału firmy: Leasing, Fuzje i przejęcia, Licencjonowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64590-12-2
Zawiera: Modelowanie statystyczne zmian wskaźnika syntetycznego; Wyzwania w zakresie komunikacji – przyczyny i konsekwencje; Kształtowanie postaw przywódczych i kierowniczych w zarządzaniu organizacjami; Rola i znaczenie przywództwa we współczesnym przedsiębiorstwie; Zarządzanie logistyczne szpitalem a bezpieczeństwo publiczne; Motywacja i style kierowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi; Problemy ilościowej oceny kosztów transakcji; marketing produktów żywnościowych na przykładzie prywatnej przedsiębiorczości; Funkcjonowanie przedsiębiorstw prywatnych na Ukrainie oraz rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju; Ochrona informacji i jej nadzór. Instytucje ochrony danych osobowych – wybrane zagadnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografia Naukowa / Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.)
ISBN: 978-83-87296-89-6
Zawiera: 1. Ekonomia bezpieczeństwa: Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa w znaczeniu ogólnym; zakres podmiotowy i przedmiotowy współczesnego rozumienia bezpieczeństwa; Pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego; Typologia zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego; Wpływ procesu globalizacji na bezpieczeństwo ekonomiczne. 2. Teoria organizacji i zarządzania w zapewnieniu bezpieczeństwa ekonomicznego: Istota organizacji; Typologia organizacji; Pojęcie i klasyfikacja otoczenia; Turbulencja otoczenia i monitorowanie sygnałów z niego napływających; Cele organizacji i wytyczne sprawnego działania. 3. Niepewność i ryzyko w zarządzaniu bezpieczeństwem ekonomicznym: Pojęcie i funkcje zarządzania; Procesy decyzyjne jako podstawa zarządzania; Pojęcie i metodologia badań ryzyka – zarządzanie ryzykiem; Elastyczność organizacji i zarządzanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (3 egz.)
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 327
No cover
Book
In basket
(Językoznawstwo / Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach ; 9)
ISBN: 978-83-87296-69-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (4 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again