Form of Work
Książki
(72)
Status
only on-site
(65)
available
(41)
Branch
Wypożyczalnia
(41)
Czytelnia
(65)
Author
Dobija Dorota
(4)
Gasparski Wojciech
(4)
Ehrlich Andrzej
(3)
Góralczyk Wojciech (1951- )
(3)
Kołodko Grzegorz W
(3)
Kuzińska Hanna
(3)
Garbarski Lechosław
(2)
Gierszewska Grażyna
(2)
Jackowicz Krzysztof
(2)
Kamiński Marek B
(2)
Kieżun Witold
(2)
Kwiatkowski Stefan
(2)
Lewicka-Strzałecka Anna
(2)
Oleksyn Tadeusz
(2)
Oniszczuk Jerzy
(2)
Runiewicz Małgorzata
(2)
Sopoćko Andrzej
(2)
Szczepankowski Piotr J
(2)
Tomkiewicz Jacek
(2)
Ackoff Russell L
(1)
Addison Herbert J
(1)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Bąk Dariusz
(1)
Ciszewska Mariola
(1)
Dobija Mieczysław
(1)
Dobosiewicz Zbigniew
(1)
Dyczewski Leon
(1)
Dąbrowski Jan
(1)
Fung Victor K
(1)
Fung William K
(1)
Glinka Beata
(1)
Goryńska Anna
(1)
Grabowski Zbigniew
(1)
Gruszecki Tomasz
(1)
Gudkova Svetlana
(1)
Gwiazda Tomasz D
(1)
Hensel Przemysław
(1)
Hoff Waldemar
(1)
Kalwasińska Monika
(1)
Karpiński Jakub
(1)
Korzeb Zbigniew
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kostera Monika
(1)
Kotler Philip
(1)
Kowalewski Oskar
(1)
Kowalewski Tadeusz
(1)
Kowalik Tadeusz
(1)
Koźmiński Andrzej K
(1)
Krzyżanowska Magdalena
(1)
Król Henryk
(1)
Kubin Jerzy
(1)
Lee Nancy
(1)
Magdison Jason
(1)
Marciniszyn Marcin
(1)
Mucha Joanna
(1)
Myszewski Jan M
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Obłój Krzysztof
(1)
Ożyński Antoni
(1)
Pasieczny Jacek
(1)
Piasecki Stanisław
(1)
Planavova-Lantowicz Jana
(1)
Podrez Ewa
(1)
Postuła Marta
(1)
Rok Bolesław
(1)
Rządca Piotr
(1)
Szaban Jolanta
(1)
Szmigielska Teresa Urszula
(1)
Sztompka Piotr
(1)
Szulczewski Grzegorz
(1)
Walczak Krzysztof
(1)
Wawrzyniak Bogdan
(1)
Wind Yoram (Jerry)
(1)
Woźniakowski Artur
(1)
Wyczański Andrzej
(1)
Zacher Lech W
(1)
Year
2000 - 2009
(59)
1990 - 1999
(13)
Country
Poland
(72)
Language
Polish
(72)
Subject
Przedsiębiorstwo
(14)
Polska
(7)
Organizacja
(6)
Banki
(5)
Etyka biznesu
(5)
Finanse publiczne
(5)
Gospodarka
(5)
Zarządzanie
(5)
Finanse
(4)
Marketing
(4)
Decyzje
(3)
Gospodarka oparta na wiedzy
(3)
Kadry
(3)
Motywacja pracy
(3)
Podatek
(3)
Prawo
(3)
Rachunkowość
(3)
Unia Europejska
(3)
Zarządzanie wiedzą
(3)
Gospodarka elektroniczna
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Normy ISO 9000
(2)
Organizacja ucząca się
(2)
Państwo dobrobytu
(2)
Praca
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Przywództwo
(2)
Rynek finansowy
(2)
Sektor publiczny
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Administracja
(1)
Administracja publiczna
(1)
Akcjonariusze
(1)
Akcyza
(1)
Bezrobocie
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biblioteki naukowe
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Demokracja
(1)
Edukacja
(1)
Ekonomia polityczna
(1)
Estonia
(1)
Etyka
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europa
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Grupy nacisku
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Informacje niejawne
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Internet
(1)
Inwestycje
(1)
Jakość
(1)
Kapitał intelektualny przesiębiorstwa
(1)
Kobieta
(1)
Konkurencja
(1)
Konstytucja Europejska
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Litwa
(1)
Menedżerowie
(1)
Metodologia
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Motywacja
(1)
Myślenie
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauka
(1)
Nauki społeczne
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Oceny pracowników
(1)
Oświata
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Państwo
(1)
Pieniądz
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Podatek od towarów i usług
(1)
Polityka
(1)
Polska Akademia Nauk
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Postęp techniczny
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Prawo do informacji
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo naturalne
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Subject: time
1989-
(2)
1901-
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(1)
72 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86846-19-4
Wstęp; Cz.1 Teoria algorytmów genetycznych: Model klasycznego algorytmu genetycznego; Matematyczne podstawy teorii algorytmów genetycznych; Rozwinięcie klasyczne go modelu algorytmu genetycznego; Cz.2 Zastosowania w finansach: Niestandardowy algorytm gen. dla dywersyfi kacji ilościowej i wartościowej portfela akcji giełdowych; Śledzenie indeksu - pasywne zarządzanie portfelem; Prognozowanie upadłości; Obrona przed włamaniami do bankowych systemów komput.; Modele operacji na rynkach walutowych; Ocena ryzyka kerdytowego; Prognozowanie trendów giełdowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86846-32-1
Wprowadzenie; Przedsiębiorstwo bankowe i jego specyfika; Operacje pozyskiwania pieniądzy przez bank; Inwestycje bankowe; Kredyty; Rozliczenia bankowe i inne operacje pośredniczące; Ryzyko w działalności banku komercyjnego; Polskie banki a integracja z Unią Europejską
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89437-10-4
1.System bakowy-podstawowe pojęcia i zależności, 2.Przyczyny i charakter zmian strukturalnych w systemach bankowych, 3.Strategie tworzenia banków uniwersalnych, 4 .Przegląd badań nad uniwersalizacją działalności banków, 5.Oddziaływanie procesów uniwersalizacji na rentowność i ryzyko w działalności banków, 6.Znaczenie zmian strukturalnych dla stabilności systemu finansowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86846-79-8
R.1 Podstawowe pojęcia; R.2 Podsumowanie wykonawcze w biznesplanie; R.3 Cele i opis przedsięwzięcia; R.4 Opis produktu; R.5 Analiza rynku; R.6 Marketing; R.7 Zarządzanie; R.8 Harmonogram realizacji przedsięwzięcia; R.9 Analiza szans i zagrożeń; R.10 Analiza finansowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89437-00-7
1. Etyczne abecadło. 2. Etyczny wymiar lobbingu. 3. Czas na etykę biznesu. 4. Etyka zachowań społecznych. 5. Rak korupcji. 6. Etyczne decydowanie. 7. Polska, świat i etyka; Zamiast zakończenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-54-6
W kierunku nowego paradygmatu ocen. Badania zarządzania wiedzą zrealizowane w Centrum Studiów Zarządzania WSPIZ - aspekty metodyczne. Jak mierzyć kreatywność jednostki? Definiowanie rynków dla potrzeb kontroli koncentracji przedsiębiorstw (na przykładzie sektora rafineryjnego w Unii Europejskiej). Refleksyjny praktyk i jego kształcenie. Technologie informacyjne w zarządzaniu strategicznym. Warunki i bariery budowy gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Kobiety w zarządzaniu - wyzwanie dla XXI wieku. Corporate governance - perspektywa właścicielska oraz perspektywa stakeholders. Practical Reason, use and meaning in management - the argument in ethnomethodology. Rady dyrektorów w dobie reform. Doświadczenia zza oceanu i nie tylko. The Challenge Lab: Polish Management and Management Education. Współczesne rozumienie polityki personalnej. Research Progress Reports to Rector Bogdan Wawrzyniak. Modele architektury zasobów ludzkich - warunki zastosowania. Nadzór nad przedsiębiorstwem i grupą kapitałową. Zarządzanie w kryzysie. Od nadzoru właścicielskiego do nadzoru korporacyjnego. Ewolucja polskiego systemu nadzoru. Zarządzanie ryzykiem systemowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-20-1
Cz.I Dobre państwo - kryteria, oczekiwania i problemy projektowania: Referaty: Dobre państwo - spojrzenie prawnika; Struktury i kierunki zarządzania państwem; Sprawność cywilnej służby publicznej jako instrumentu rządzenia państwem; Państwo opiekuńcze i jego przyszłość; Dobre państwo. Doświadczenia i oczekiwania Polaków; Założenia i problemy projektowania dobrego państwa. Komunikaty i dyskusja: Dobre państwo - niektóre powinności; Państwo i organizacja - paralelizm koncepcji; Syndrom niedomyślności w działaniach społecznych; Kondycja polskiej demokracji; Władzom publicznym brakuje "nawigatorów"; Państwo jako "trzecia strona" w dialogu między sektorem biznesu a społeczeństwem obywatelskim; Dobre państwo - dobra legislacja; Polityka ekorozwojowa w III Rzeczypospolitej; Dostosowanie prawa polskiego w zakresie własności przemysłowej do standardów UE; Dobre państwo - skuteczne państwo (na przykładzie drobnej przedsiębiorczości); Ideał państwa i jego realizacja w oczach młodzieży; Istota "dobrego ustroju" w ujęciu przedstawicieli wybranych kategorii mieszkańców Rzeszowa; Pożądane kierunki i sfery działań rządu w opiniach przedstawicieli samorządów lokalnych Polski południowo- wschodniej. Cz.II Diagnoza i wnioski: Referaty: Administracja publiczna: instytucje obywatelskiej partycypacji; Demokracja pod presją neoliberalnej doktryny; Polityka innowacyjna a budowa dobrego państwa; Państwo sprzyjające gospodarce opartej na wiedzy; Chore państwo i jego lekarze; Dostęp do informacji w sprawach publicznych; Sprzeciw obywatelski w demokratycznym państwie; Deregulacja oraz ograniczenie roli państwa; Dobra ordynacja warunkiem dobrego państwa. Komunikaty i dyskusja: Wpływ persupozycji na sprawność diagnozowania i usprawniania organizacji zarządzania w państwie XXXI wieku; Prywatyzacyjne przesłanki dysfunkcji państwa; Dobry transport i jego infrastruktura; Infrastruktura drogowa Polski jako kraju Unii Europejskiej; Percepcja funkcjonowania urzędu wojewódzkiego i marszałkowskiego; W poszukiwaniu modelu polskiego lobbingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86846-97-6
Koncepcja dominującej logiki; Problem, model i metoda badań; Dominująca logika SMG/KRC Poland Media SA; Dominująca logika Laboratorium Kosmetycznego Irena Eris SA; Dominująca logika Alpinus SA; Strategia i do minująca logika firmy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-32-5
1.Dyscyplina rynkowa w bankowości - podstawowe zagadnienia, 2.Wpływ dyscypliny regulacyjnej na dyscyplinę rynkową w bankowości, 3.Dyscyplina dysponencka, 4.Niedepozytowa dyscyplina wierzycielska, 5.Dyscyplina rynkowa ze strony akcjonariuszy, 6.Dyscyplina rynkowa w sferze operacji pozabilansowych, 7.Pośrednia dyscyplina rynkowa w bankowości - wykorzystanie sygnałów rynkowych w procesie nadzorczym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89437-55-4
Część !. Edukacja konsumencka - zagadnienia podstawowe. Interesariusz znany konsumentom. O naturze praw konsumenckich, w szczególności o prawie konsumentów do edukacji. Działania edukacyjno-informacyjne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Część II: Postawy konsumenckie - perspektywa teoretyczna i wyniki badań. Etyka w konsumpcji jako problem nie tylko producentów i nabywców. Socjalizacja konsumencka jako czynnik kształtowania odpowiednich postaw konsumentów. Motywacje i typy zachowań konsumentów na rynku ekożywności - na przykładzie mieszkańców Polski Południowo-Wschodniej. Przykładowa reakcja klienta na zwiększanie jego wiedzy o zasadach kredytu konsumenckiego. Wirtuozeria działań marketingowych a świadomość konsumentów. Współczesna edukacja konsumentów. Rola partnerstwa międzysektorowego w równoważeniu wzorców konsumpcji. Ocena wiedzy studentów z zakresu wybranych praw przysługujących konsumentom. Konsumeryzm polityczny - siła współczesnego konsumenta. Część III: Edukacja konsumencka w praktyce - poradnictwo, projekty, kampanie edukacyjne. Skuteczność edukacji konsumenckiej - wybrane aspekty. Ochrona praw konsumenta jako zadanie dla samorządu powiatowego - znaczenie współpracy z mediami lokalnymi dla podnoszenia świadomości w zakresie praw konsumenckich. Działania edukacyjne Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Rola rzecznika konsumentów w kształtowaniu świadomości konsumenckiej - refleksje praktyka. Samorządowa edukacja konsumencka - teoria a praktyka. Zasady dobrych praktyk na rynku Consumer Finance w Polsce. Zarządzanie aktywizacją na rzecz zrównoważonej konsumpcji w gminach. Poradnictwo prawne jako forma edukacji konsumenckiej Federacji Konsumentów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60807-55-2
Część I: Etos urzędnika administracji publicznej. Co to jest dobra administracja? Służba (publiczna): cnota zapomniana; Herberta A. Simona teoria administracji; Pozycja urzędnika we współczesnej administracji; Pomiędzy sługą i panem - dylemat urzędnika nowoczesnego państwa; Swoistość etyki zawodowej urzędnika; O możliwości kreowania etosu urzędnika; Aspekty normatywne wzorca osobowego urzędnika publicznego; Etos twórczy w administracji publicznej; Jan Paweł II o pracy ludzkiej - wskazówki dla urzędników administracji publicznej; Etos decyzji i odpowiedzialność za nią w kreowaniu nowego modelu relacji interpersonalnej. Część II: Infrastruktura etyczna w administracji publicznej. Etos urzędników administracji samorządowej a etos urzędników administracji rządowej. Elementy wspólne i różnice; Charakter prawny kodeksów etycznych oraz kodeksów postępowania etycznego urzędników publicznych i wybieralnych przedstawicieli do organów administracyjnych; Kodeksy etyczne w samorządach. Wnioski po akcji "Przejrzysta Polska"; Stosowanie kodeksów etycznych w "Gminach fair Play"; Europejskie standardy postępowania administracyjnego jako normy kreujące wzorce postaw etycznych urzędnika; Uwarunkowania etyczne procesu rekrutacji i selekcji urzędników samorządowych; Prakseologiczne aspekty decyzji podejmowanych przez urzędników samorządowych; Bezstronność jako zasada działań mediatora w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Tworzenie procedury przyznawania dotacji jako element budowania infrastruktury etycznej urzędu. Doświadczenia Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86846-52-6
Prawo Wspólnot Europejskich; Instytucje Wspólnot Europ Wspólnotowe Prawo Konkurencji; Europ. Prawo Pracy; Instytucjonalno-prawne podstawy funkcjonowania Unii Walutowej; Europa po szczycie w Nicei.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-07-4
Cz.I Standardy w Europie i na świecie: Społeczna odpowiedzialność korporacji - wyzwania stojące przed uniwersalnymi standardami korporacyjnej uczciwości; Europejskie i światowe standardy etyki oraz społecznej odpowiedzialności w działalności gospodarczej. Cz.II Znaczenie norm i zasad: Partykularność czy uniwersalność europejskich standardów etycznych?; Stan przygotowań prawno-administracyjnych do wprowadzenia europejskich standardów odpowiedzialności społecznej funkcjonariuszy publicznych; Zmiana roli Polski z kraju dostosowującego się w kraj pomagającym innym we wprowadzeniu europejskich standardów etyki i społecznej odpowiedzialności; Etyka biznesu a konsumenci; Standardy nadzoru korporacyjnego; Zasady etycznego postępowania w firmie; Czy należy ukrywać strategiczny wymiar etyki? Cz.III Badania i zastosowania: Sześćdziesiąt zasad etycznych w społecznej encyklice Centesimus annus wkładem do europejskich standardów; Etyczne implikacje jakości; Inicjatywy tworzenia zasad ładu korporacyjne go w wybranych krajach postsocjalistycznych; Standardy etyczne w kontekście wielokulturowości, zmiennego otoczenia i wirtualnej rzeczywistości; Etyka zawodowa badaczy; Europejskie standardy wykonywania wolnych zawodów; Usługi turystyczne w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu; Sygnalizowanie zachowań nieetycznych w organizacjach w perspektywie europejskich standardów etyki biznesu; Europejskie standardy reklam.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86846-35-6
Ocena przedsięwzięć i projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa; Decyzje długookresowe o finansowaniu działalności przedsiębiorstwa; Krótkoterminowe zarządzanie finansami firmy; Polityka dywidend w teorii finansów firmy; Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse publiczne / Hanna Kuzińska. - Wyd.2 rozsz. - Warszawa : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2001. - 206 s. : rys. ; 30 cm.
Cz.1 Sektor finansów publicznych: Nauka o finansach pu bl.; Relacje między finansami publ. i potrzebami zbio rowymi oraz dobrami publicznymi i społecznymi; Finanse publ. a finanse prywatne; Sektor finansów publ.; Skala redystrybucji PKB przez fundusze publ. Prawp Wagnera; Liberalne i interwencjonistyczne tendencje w teorii finansów publ.; Funkcje f. publ.; Środki publ.(przychody i odchody); Rozchody i wydatki publ.; Dług publ. nadwyżka i deficyt sektora f. publ.; Podmioty i zadania sektora f.publ. Cz.2 Budżet państwa: Pojęcia i definicje; Klasyfikacja budżetowa; Budżet jako akt prawny; Budżet państwa jako ustawa obowiązująca w ściśle określonym czasie; Ustawa budżetowa jako plan dochodów i wydatków; Ustawa budże towa jako dokument sporządzany ex ante; Strumieniowy charakter budżetu państwa; Zasady budżetowe; Etapy tworzenia budżetu państwa. Obieg budżetu; Przychody budżetu państwa; Wydatki budżetu państwa; Saldo budżetowe. Rodzaje. Cz.3 Budżety jednostek sektora samorządowego: Przesłanki tworzenia szczebli samorządowych; Orghanizacja samorządu teryt.; Etapy tworzenia budżetu jednostki samorządowej; Przychody jednostek samorządu teryt.; Zadania i wydatki budąetu jednostek samorządu teryt.; Dług jednostki samorządu teryt. Cz.4 Dyscyplina finansów publ.: Dyscyplina budżetowa; Działania stanowiące naruszenie dyscypliny budżetowej; Odpowiedzialność za naruszenie dyscypilny budżetowej; Konsekwencje naruszenia dyscypliny budżet. Wybrane fragmenty Konstytucji RP.l Ustawa o Finansach Publicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88463-46-2
1.Polska w drodze do strefy EURO, 2.Finanse publiczne a rozwój polskiej gospodarki, 3.Koordynacja polityki fiskalnej i monetarnej na drodze do EURO, 4.Członkowstwo w UE a polski system finansów publicznych, 5.Przyczyny zmian strukturalnych w strukturze budżetu wspólnotowego UE, 6.Wieś i rolnictwo wobec reformy finansów publicznych. Dylematy wokół rozwoju gospodarczego, 7.Rola polityki podatkowej w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 8.Polityka fiskalna a proces formowania się kapitału w gospodarkach postsocjalistycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86846-63-1
Pojęcie i funkcje finansów publicznych; Finanse publiczne a prawo finansowe; Organizacja finansów publicznych; Instytucje materialnego prawa walutowego; Instytucje materialnego prawa dewizowego; Pojęcie, źródła i funkcje dochodów publicznych; Prawo podatkowe; Podatki przychodowe, dochodowe, przychodowo-dochodowe, Konsumpcyjne, majątkowe; Pojęcie, kalsyfikacja i struktura wydatków publicznych; Ekonomiczne i prawne pojęcie budzetu państwa; Planowanie budżetowe; Pojęcie, zakres is truktura budżetu jednostki samorządu terytorialnego Fundusze celowe; Pojęcie i katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-47-3
1.Nakłady na oświatę, 2.Znaczenie subwencji oświatowej w finansowaniu zadań samorządów,3.Wysokość subwencji oświatowej - podstawy prawne i praktyka, 4.Podział subwencji oświatowej - poszukiwanie kompromisu, 5.Subwencja oświatowa a wyrównywanie szans edukacyjnych, 6.Finansowanie oświaty z innych źródeł poza subwencją, 7.Wynagrodzenia nauczycieli, 8.Problem opodatkowania wiedzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86846-90-9
Globalizacja, transformacja i wzrost; Globalizacja a odrabianie zaległości rozwojowych; Transformacja a rozwój; Zarządzanie globalizacją niepełną; WSPIZ & TIGER distinguished lecture; Pojmowanie zmian ekonomicznych i wzrostu gospodarczego; Wzrost w gospodarkach mniej lub bardziej zglobalizowanych; Globalizacja a rozwój gospodarczy; Reforma wzrost i spowolnienie; Jeden świat - różne drogi rozwoju; Podwójna transformacja w Chinach; czy możliwe jest nadrobienie opóźnień w rozwoju gospodarczym uboższych państw Europy; Systemowa różnorodność w warunkach globalizacji integracji; Odrabianie zaległości a zewnętrzne czynniki rozwoju; Podejście japońskie do gospodarek w okresie transformacji; Globalizacja a rola banków zagranicznych w gospodarkach okresu przejściowego; Wdrażanie światowych norm w dziedzinie sprawdzonych rozwiązań sektor prywatny w roli poręczyciela; Gość honorowy Włodzimierz Cimoszewicz Minister spraw zagranicznych RP; Polska a globalizacja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87897-01-9
Pośrednicy finansowi i instytucje finansowe, Bank centralny, Fundusze emerytalne, Domy maklerskie, Giełdy i rynek kapitałowy; Rynki finansowe: pieniężne i kapitałowe, Rynek pieniężny, Rynek bonów skarbowych, Rynek międzybankowy, Rynek walutowy, Rynek kapitałowy, Segment rynku kapitałowego, szczególne segmenty rynku papierów wartościowych, Giełdy papierów wartościowych; Papiery wartościowe, Obligacje, Akcje, Świadectwa udziałowe, Agencje ratingowe. Mierzenie ryzyka, Pieniądz i bank centralny, Banki i systemy bankowe - ujęcie porównawcze, banki komercyjne, Bankowość inwestycyjna i banki inwestycyjne, Fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych; Firmy ubezpieczeniowe jako podmiot rynku kapitałowego, Fundusze emerytalne, Giełdy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again