Form of Work
Książki
(72)
Status
only on-site
(70)
available
(27)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(29)
Czytelnia
(70)
Author
Auleytner Julian
(5)
Grewiński Mirosław
(4)
Guz Sabina
(4)
Żegnałek Kazimierz
(4)
Bałachowicz Józefa
(3)
Pielecki Andrzej
(3)
Stanik Jan M
(3)
Biegański Zdzisław
(2)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(2)
Goriszowski Włodzimierz
(2)
Głąbicka Katarzyna
(2)
Jeruszka Urszula
(2)
Kantyka Sławomir
(2)
Rabczuk Wiktor
(2)
Rejzner Andrzej
(2)
Sokołowska-Dzioba Teresa
(2)
Sokołowski Marek
(2)
Sokołowski Tadeusz
(2)
Andrukowicz Wiesław
(1)
Barański Marek
(1)
Bednarczyk Henryk
(1)
Chodkowska Maria
(1)
Cudak Henryk
(1)
Dankowska-Kosman Małgorzata
(1)
Drynda Danuta
(1)
Falińska Barbara
(1)
Godlewski Tadeusz
(1)
Gębska Marta
(1)
Gębski Bogdan
(1)
Jackowicz Jerzy
(1)
Jakowicz Jerzy
(1)
Jurkiewicz Wojciech
(1)
Kamiński Stanisław
(1)
Kania Jan
(1)
Kantyka Jan
(1)
Karaś Stanisław
(1)
Karp Anna
(1)
Kowalska-Kantyka Małgorzata
(1)
Kowlaska Anna
(1)
Krzysztoszek Zofia
(1)
Kubas Sebastian
(1)
Kubielski Wiesław Wojciech
(1)
Kuś Małgorzata
(1)
Leszczyński Zbigniew
(1)
Moroz Henryk
(1)
Mysłek Wiesław
(1)
Myśliwczyk Iwona
(1)
Nowacki Tadeusz W
(1)
Nowak Julitta
(1)
Ochmański Marian
(1)
Olszewski Lucjan
(1)
Piejko Daria
(1)
Plak Joanna
(1)
Sadowski Sławomir
(1)
Siwek Helena
(1)
Skołowska-Dzioba Teresa
(1)
Solak Adam Roman
(1)
Stanek Janusz (1968- )
(1)
Stanisławiak Ewa
(1)
Stopińska-Pająk Agnieszka
(1)
Szczurkowska Stefania
(1)
Szymański Andrzej
(1)
Tuszyńska Ligia
(1)
Wiatrowski Zygmunt
(1)
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
(1)
Zając Wojciech
(1)
Zrałek Maria (1948- )
(1)
Zwierzchowska Iwona
(1)
Łastawski Kazimierz
(1)
Łopaciński Mariusz
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(57)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(72)
Language
Polish
(72)
Subject
Polityka społeczna
(11)
Pedagogika
(9)
Unia Europejska
(7)
Rodzina
(6)
Integracja europejska
(5)
Nauczanie
(5)
Opieka społeczna
(5)
Oświata
(5)
Kształcenie
(4)
Nauczanie początkowe
(4)
Nauczyciele
(4)
Nauczyciele nauczania początkowego
(4)
Komunikacja społeczna
(3)
Młodzież
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Społeczeństwo obywatelskie
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Zawód
(3)
Agresywność
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Bezrobocie
(2)
Dziecko
(2)
Edukacja regionalna
(2)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Młodociani przestępcy
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Państwo dobrobytu
(2)
Pedagogika pracy
(2)
Pedagogika resocjalizacyjna
(2)
Pedagogika rodziny
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Prawa człowieka
(2)
Przemoc w szkole
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
Rodzice
(2)
Rynek pracy
(2)
Uczenie się
(2)
Uczniowie
(2)
Wychowanie
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Arteterapia
(1)
Budżety terenowe
(1)
Demografia
(1)
Demokracja
(1)
Dojrzałość szkolna
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Dostęp do świadczeń zdrowotnych
(1)
Dyslekcja i dysgrafia
(1)
Dzieci
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Dziecko trudne
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko z ADHD
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja medialna
(1)
Ekologia
(1)
Erasmus (program)
(1)
Etyka
(1)
Europa
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gleba
(1)
Globalizacja
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Kapuściński, Ryszard (1932-2007)
(1)
Kobieta
(1)
Komisja Edukacji Narodowej
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Kultura
(1)
Leonardo da Vinci (program)
(1)
Logopedia
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Metodologia
(1)
Metody aktywizujące (pedagog.)
(1)
Migracje
(1)
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Multimedia
(1)
Młodzież szkolna
(1)
NATO
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele edukacji regionalnej
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Nauka
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Nowacki, Tadeusz Wacław
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Oczyszczalnia ścieków
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Subject: time
1989-
(3)
2001-0
(3)
1945-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
72 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-59-2
1. Pedagogika i jej problemy aksjologiczne w poglądach filozofów, 2. Etyka zawodowa a wartości pedagogiczne, 3. Wybrane zagadnienia z aksjologii edukacji, 4. Współczesne media i edukacja
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-88278-99-1
Uwarunkowania aktywności młodzieży w zmieniającej się rzeczywistości; Idea zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli; Świat mediów elektronicznych jako źródło aktywności dziecka; Twórcza aktywność dziecka jako warunek jego wszechstronnego rozwoju; Podmiotowość w wychowaniu warunkiem aktywności uczniów; Mali naukowcy, czyli o wspieraniu aktywności badawczej dzieci w przedszkolu; Wyzwalanie aktywności poznawczej dzieci w edukacji Montessori; Pytania jako czynnik aktywności dziecka; Samodzielność dziecka w percepcji nauczyciela i rówieśników; Rola rodziców w rozwoju aktywności ruchowej dzieci; Rola nauczyciela w stymulowaniu aktywności uczniów klas początkowych; Drama metodą aktywizacji edukacyjnej w zmieniającej się rzeczywistości; Formy aktywności matematycznej uczniów klas początkowych; Wycieczka w przedszkolu jako aktywizująca forma zapoznawania dzieci ze środowiskiem; Aktywność twórcza a system wartości; Aktywność i aktywizacja a rozwój uzdolnień muzycznych; Formy aktywności młodzieży w czasie wolnym; Rola szkoły w rozwijaniu zainteresowań młodzieży gimnazjalnej; Współpraca zagraniczna szkół jako forma aktywizowania uczniów; Sport pływacki w szkole formą aktywności uczniów i nauczycieli; Preferowany styl uczenia się jako przejaw aktywności jednostki; Pomiar przystosowania szkolnego- możliwości i ograniczenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-60-6
1. Pedagogika dyscypliną naukową. Od poglądów do praw naukowych w pedagogice, 2. Ogólne etapy procesu badawczego w naukach o wychowaniu, 3. Funkcje zmiennych w empirycznych badaniach pedagogicznych (etap III- -dobór i układ i pomiar zmiennych), 4. Ogólny przegląd metod badawczych stosowanych w pedagogice empirycznej i ich klasyfikacje, 5. Ogólne metody badań pedagogicznych stosowane w pedagogice społecznej (wg R. Wroczyńskiego i T. Pilcha), 6. Krytyczny przegląd literatury jako niezbędna metoda badań naukowych, 7. Obserwacja i naturalny eksperyment pedagogiczny jako metody badań pedagogicznych, 8. Metody specyficzne do badań nad doborem i układem treści, 9. Realizacja kolejnych etapów badań: badania wstępne, podstawowe i kontrole, 10. Typowe procedury humanistycznych badań w odniesieniu do nauk pedagogicznych (nauk o wychowaniu)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-42-8
Cz.I Między autorytaryzmem a demokracją: Autorytarna ocena i krytyka demokracji przez piłsudczyków; Komuniści wobec prób odbudowy demokracji w Polsce po 1944 roku; Demokratyzjacja w PRL lat 80-tych; Okrągły Stół w Polsce: koncepcja demokratyzacji ustroju społecznopolitycznego; Demokratyzacja społeczeństwa polskiego a demokracja polityczna; Proces kształtowania demokra tycznych standardów w okresie przejściowym; Elity polityczne w procesie demokratyzacji. Cz.II Przemiany społeczne a demokracja: Profil kształcenia jako determinanta postaw wobec demokracji; Polityka społeczna wobec demokracji; Polityczne aspekty zawodowej roli pracownika socjalnego; Liberałów polskich sen o klasie średniej; Wpływy społeczne partii politycznych - przykład socjaldemokracji (SdRP i SLD); Przemiany w Kościele katolickim w warunkach społeczeństwa otwartego i demokratycznego. Cz.III Trudna droga ku społeczeństwu obywatelskiemu: Psychologiczne przystosowania do gospodarki rynkowej (na podstawie badań mentalności rynkowej przedsiębior ców i bezrobotnych z województwa warmińsko-mazurskiego Rządzący i rządzeni w III RP - transformacja czy inercja sposobó komunikowania; Erozja legitymacji elit politycznych jako zagrożeniet procesu tworzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce; Rola prasy w procesie budowania demokracji lokalnej; Nadawca regionalny w dobie społeczeństwa informacyjnego; Rola konstytucyjnych środków ochrony praw i wolności w umacnianiu zasady demokratycznego państwa prawa i sprawiedliwości społecznej; Czynniki kształtujące obywatelskie społeczności lokalne; Rola mniejszości narodowych w stosunkach Polski z państwami sąsiedzkimi (wybrane problemy); Elementy kultury politycznej współczesnej emigracji polskiej. Cz.IV Jaka demokracja? Nowe wyzwania: Media w komunikowaniu politycznym. Wybrane aspekty teoretyczne; Społeczeństwo informacyjne i złudzenia demokratycznego dostępu do informacji; O potrzebie ideologii w okresie transformacji społecznej; Demokracja i populizm w procesie modernizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-49-5
1. Komplementarność poznania, 2. Materiał i struktura edukacji komplementarnej, 3. Podstawowe procesy rozwoju i kształcenia, 4. Cele edukacji komplementarnej, 5. Metoda rozwoju i kształcenia komplementarnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-68-1
1. Dydaktyka ogólna jako nauka pedagogiczna. 2. Istota i charakterystyka współczesnego procesu kształcenia. 3. Cele kształcenia. 4. Treści kształcenia. 5. Zasady kształcenia. 6. Metody kształcenia. 7. Formy organizacyjne kształcenia. 8. Infrastruktura i środki dydaktyczne. 9. Sprawdzanie i ocenianie wyników procesu kształcenia. 10. Niepowodzenia szkolne. 11. Uczeń. 12. Nauczyciel we współczesnej edukacji. 13. Główne problemy edukacyjne XX i XXI wieku. 14. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-70-3
Część I: Edukacja dorosłych. 1. Edukacja dorosłych i poradnictwo zawodowe wobec wyzwań rynku pracy. 2. Autorefleksja zawodowa nauczycieli dorosłych a ich funkcjonowanie w roli ucznia i nauczyciela. Część II: Doradca zawodowy. 1. Doradztwo zawodowe jako profesjonalna pomoc psychologiczna. 2. Rola nauczyciela w systemie orientacji zawodowej. 3. Empatia jako podstawowa umiejętność doradcy zawodowego. Część III: Rynek pracy. 1. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w systemie obsługi rynku pracy (na przykładzie doświadczeń gmin w kraju). 2. Kobieta na współczesnym rynku pracy. 3. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-882278-71-1
1. Edukacja ekologiczna i świadomość społeczna w Polsce. 2. Elementy składowe środowiska życia człowieka. 3. Ochrona środowiska przyrodniczego. 4. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami. 5. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami. 6 Ochrona gleby przed zanieczyszczeniami. 7. Przykłady edukacji ekologicznej. 8. Ruchy ekologiczne w Polsce. 9. Bibliografia i literatura uzupełniająca.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61121-35-0
1. Społeczeństwo informacyjne a edukacja medialna: Edukacja medialna w społeczeństwie wiedzy; Edukacja medialna i media alternatywne; Badania nad mediami w życiu dziecka i rodziny- próba oceny i nowe wyzwania; Pedagogika medialna- następca edukacji medialnej?; Jeszcze nie wszystko stracone. Edukacja medialna w dotychczasowej i nowej podstawie programowej. Próba podsumowania szans i rozczarowań; Sposoby realizacji edukacji medialnej w Hiszpanii; 2. Współczesne media elektroniczne: szansa czy zagrożenia?: Media lokalne szansą dla edukacji; Kompetencje medialne dotyczące korzystania z telefonu komórkowego nowym wyzwaniem edukacji medialnej; Przekaz fundamentalnych wartości moralnych a media; Kultura mondo i jej przejawy w media sferze dziecka; Wpływ reklamy telewizyjnej na kształtowanie postaw konsumpcyjnych młodzieży gimnazjalnej; Propagowane przez media sposoby wykorzystywania czasu wolnego młodzieży; Medialna edukacja prenatalna- na przykładzie forum babyboom; 3. Media a realia polskiej szkoły. Dylematy praktyki: Prakseologiczny wymiar korzystania z multimediów w szkole; ICT- technologie informacyjno-komunikacyjne dla edukacji; Multimedia w edukacji muzycznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-29-0
I. Wychowanie przedszkolne w polityce oświatowej: Wychowania przedszkolne w polityce edukacyjnej Unii Europejskiej; Problem upowszechniania wychowania przedszkolnego w świetle raportów oświatowych; Dzieciństwo jako wartość- dylematy, rozstrzygnięcia końca XX wieku, propozycje; Polityka oświatowa gmin wobec edukacji przedszkolnej na początku lat dziewięćdziesiątych. Demistyfikacja mitów i złudzeń; Przedszkole elementem polityki społecznej; II. Nauczyciele przedszkola- kształcenie i doskonalenie zawodowe: Od ochroniarki do profesjonalnego wychowawcy przedszkolnego; Samokształcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku; Działalność informacyjno-edukacyjna przedszkola w kształtowaniu postaw wychowawczych rodziców; III. Edukacja przedszkolna dzieci niepełnosprawnych: Kształcenie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach specjalnych; Integracyjna edukacja w przedszkolu; IV. Rozwój i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym: 1. Rozwój i wychowanie umysłowe: Znaczenie metody Marii Montessori dla rozwoju integracji sensoryczno-motorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym; Innowacyjne działania przedszkola w zakresie wprowadzania dziecka trzyletniego w świat pisma; 2. Osiągnięcia dzieci w rozwoju społecznym: Przystosowanie dzieci trzyletnich do przedszkola; Współpraca i wzajemna pomoc w kontaktach dzieci pięcioletnich; Obraz własnej osoby a kompetencje poznawcze i funkcjonowanie społeczne dzieci kończących edukację przedszkolną; Preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym; 3. Rozwój i wychowanie estetyczne i techniczne dzieci: Animacja społeczno-kulturalna w edukacji przedszkolnej; Rola nauczyciela w inspirowaniu twórczości plastycznej dzieci przedszkolnych w świetle opinii nauczycieli; Uzdolnienia, zainteresowania i umijetności muzyczne dzieci sześcioletnich; Komputer w przedszkolu; 4. Diagnozowanie rozwoju dzieci: Poznawanie rozwoju dziecka- możliwości diagnostyczne i profilaktyczne przedszkola.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-11-8
Cz. I Szkoła na przełomie wieków: Kompetencje autorskie nauczyciela a obywatelskość jako wymiar tradycji europejskich; Polityka edukacyjna a konkurencyjność kapitału ludzkiego; Podstawowe zasady edukacji w społeczeństwie demokratycznym; Prawa człowieka i wychowanie do wartości w edukacji szkolnej Unii Europejskiej. Zarys problematyki; Dylematy aksjologiczne w pedagogice resocjalizacyjnej; Orientacja proeuropejska - rozważania o naturze pojęcia; Integracja Europy - problemy wychowawcze i społeczne; Aspekt europejski w poszukiwaniu optymalnego modelu polskiej edukacji; Margines czy integralna część Europy - młodzi uczestnicy Modelu Parlamentu Europejskiego o byciu Polakiem w Europie; Humanistyczna wizja współczesnej szkoły i nauczyciela; Szkoła na przełomie wieków. O potrzebie stawiania pytań; Zasady rozwoju systemów edukacyjnych XX wieku; Średnia szkoła Montessori. Z doświadczeń Szkoły Woods w Houston w stanie Teksas; Edukacja przedszkolna w krajach Unii Europejskiej; Recepcja europejskich metod wychowania fizycznego w polskich placówkach przedszkolnych; Współdziałanie nauczyciela przedszkola z rodziną; Koncepcja "szkoły wychowawczej" Józefa Mirskiego (1882-1943); Edukacja wielokulturowa jako problem kształtu polityki oświatowej; Szkoła zawodowa w perspektywie integracji Europy; Koncepcja sukcesu życiowego młodzieży szkół średnich w kontekście wpływu wychowawczego szkoły; Nowy typ szkoły policealnej i jej słuchacze (na przykładzie Policealnego Studium Detektywów i Pracowników Ochrony w Krakowie); Problemy szkolnictwa ukraińskiego na przełomie wieków; Niektóre problemy rozwoju kształcenia zawodowo-technicznego na Ukrainie w okresie przemian społecznych; Ukraińskie średnie i wyższe szkolnictwo na ziemiach zachodnich w okresie międzywojennym w kontekście integracji europejskiej; Cz. II Przygotowanie nauczycieli do pracy w reformowanej szkole: Konteksty rozwoju kompetencyjności zawodowej nauczyciela; Podmiotowość nauczyciela w procesie reformy edukacyjnej; psychospołeczne uwarunkowania postaw nauczycieli wobec reformy oświaty (raport z badań); Obszary wiedzy nauczyciela na temat twórczej aktywności dziecka w aspekcie potrzeb edukacyjnych integrującej się europy; Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w świetle celów Unii Europejskiej - propozycje rozwiązań; Kształtowanie kompetencji zawodowych nauczyciela a umiejętności kluczowe; Metody aktywizujące w kształceniu kompetencji zawodowych nauczyciela. Kształtowanie kompetencji nauczycieli w zakresie pełnienia funkcji wychowawczej; Sposoby rozwijania kompetencji nauczycieli związanych z komunikowaniem się; Nauczyciel współdziałający; Kształcenie nauczycieli dla potrzeb edukacji integracyjnej; Aktualne problemy edukacji dzieci z dysfunkcją wzroku; Przygotowanie nauczycieli do pracy w klasach integracyjnych; Przygotowanie pedagogów specjalnych do pracy w zreformowanym systemie oświatowym - w opinii studentów; Zagrożenia młodego człowieka w świadomości kandydatów na nauczycieli; Warunki wspomagające rozwoju dziecka - deklaracje i fakty; Problemy edukacyjne w świetle paradygmatów Unii Europejskiej; Kształtowanie kompetencji nauczyciela w zakresie edukacji zdrowotnej wobec nowego paradygmatu nauki o zdrowiu; Osobowość nauczyciela wychowania fizycznego w opinii uczniów klas VII i VIII; Przygotowanie do pracy zawodowej nauczycieli liceów ogólnokształcących w Zamościu (stan i perspektywy - sondaż diagnostyczny); Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli - badania porównawcze (główne tezy referatu); Cz. III Uczeń w procesie edukacji: Interakcje nauczyciela i ucznia a obraz nauczyciela w oczach ucznia; Pułapki i zagrożenia stwarzane młodzieży przez świat dorosłych przyczyną narastającej patologii społecznej. Implikacje edukacyjne; Diagnoza bezradności intelektualnej uczniów klas VI; Twórczy wymiar funkcjonowania nauczyciela i ucznia w kontekście wyzwań współczesnej edukacji; Myślenie dialogiczne a możliwość przekroczenia subiektywizmu w relacji nauczyciel - uczeń; Komunikacja między nauczycielem a uczniem; O potrzebie kształcenia umiejętności niewerbalnego komunikowania się nauczyciela z uczniami (komunikat z badań); Rola wzmocnień pozytywnych i negatywnych w edukacji szkolnej; Unisex zachowań społecznych - wybór czy konieczność w procesie socjalizacji; Sytuacje stresowe w szkole - próba diagnozy i propozycje działań profilaktycznych; Przemoc wśród dzieci jako realne zagrożenie dla współczesnej szkoły podstawowej - możliwości profilaktycznych oddziaływań; Zagrożenia dzieci i młodzieży agresją i przemocą; Przeciwdziałanie zagrożeniom młodzieży na przykładzie Centrum Kompetencyjnego Młodzieżowego Ośrodka Wczesnej Terapii "Maraton" w Głogowie; Tożsamość młodzieży w sytuacji pogranicza; Wpływ środków masowego przekazu na rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży w świetle Konwencji o Prawach Dziecka; Możliwości i ograniczenia terapii psychopedagogicznej uczestników procesu edukacyjnego (nauczyciele, uczniowie, rodzice); Współpraca szkoły z rodzicami w świetle reformy systemu oświatowego; Możliwości i bariery współpracy szkoły z rodziną; Wychowawcze i społeczne konsekwencje niektórych zaburzeń rozwojowych dziecka we współczesnej rodzinie; Pedagogizacja rodziców - szansą nowej edukacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-86-X
R. I Podstawy teoretyczne reformy I etapu edukacji i badań osiągnięć uczniów w kształceniu zintegrowanym: 1. Ilościowe i jakościowe badania efektywności kształcenia szkolenego, 2. OECD na temat celów i standardów kształcenia, 3. Reforma programu kształcenia matematycznego w szkole podstawowej w Republice Czeskiej a możliwości nauczania zintegrowanego, 4. Podmiotowość dziecka w procesie edukacji począkowej - problemy teoretyczne i praktyczne, 5. Specyficzne problemy ewaluacji w edukacji zintegrowanej, 6. Interdyscyplinarny charakter przemian dokonujących się we współczesnej rzeczywistości, 7. Teoria B. Bersteina a wspólczesne programy kształcenia zintegrowanego,8. Integracja w edukacji w świetle nowych poglądów na zdolności człowieka, 9. Wartości kształcenia w oczekiwaniach społecznych. R. II Edukacja dzieci i stosowanie teorii pedagogcznej w praktyce szkolnej: 1. Zadania edukacyjne jako integratory czynności i wiedzy ucznia, 2. Programy szkolne - ich jakość w świetle standardów konstruowania, 3. Realizacja wspólczesnych koncepcji kształcenia w podręcznikach zintegrowanych, 4. Sprawozdanie z analizy podreczników zintehgrowanych: Wesoła Szkoła, Moja Szkoła, Z Ekoludkem w szkole, Już w szkole, 5. Sprawozdanie z analizy podreczników zintegrowanych Tęczowej Szkoły zorientowanych na rozwijanie myslenia matematycznego, 6. Integracja geometrii z przedmiotami nauczania w szkole podstawowej, 7. O nauczycielu i edukacji polonistycznej, 8. podręcznik kształcenia wczesnoszkolnego w teorii i praktyce edukacyjnej, 8. Rola mnemotechniki w nabywaniu wiedzy arbitralnej przez dzieci w młodszym wieku szkolnym, 9. Teoretyczne założenia pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych a praktyka szkolna, 10. Edukacja medialna w kształceniu zintegrowanym, 11. Możliwość stymulacji rozwoju plastycznego dzieci w edukacji zintegrowanej, 12. Ksztalcenie zintegrowane a kształcenie integracyjne z udziałem dzieci niepełnoisprawnych umysłowo. R. III Efektywność kształcenia zintegrowanego - osiągnięcia uczniów, perspektywy dalszych reform: 1. Szanse i zagrożenia kształcenia zintegrowanego, 2. Umiejetność uczniów klasy trzeciej w świetle wspólczesnych celów kształcenia, 2.1 Wyniki badań uczniów klasy III testem OLImPIADA - analiza ilościowa i jakościowa, 2.2 Wyniki badań uczniów klasy III testem BÓBR - analiza ilościowa i jakościowa, 2.3 Wyniki badań uczniów klasy III TESTEM WYBORU - analiza ilościowa i jakościowa, 3. Efektywność zintegrowanego kształcenia matematycznego wspomaganego komputerem, 4. Kształcenie zintegrowane - sukces reform czy porażka uczniów?, 5. Nauczanie matematyki w klasach poczatkowych a wyniki uczniów po gimnazjum i w badaniach PISA, 6. Kompetencje uczniów 9-10-letnich w zakresie rozwiązywania nietypowych zadań tekstowych, 7. Metody aktywizujące a efektywność ksztalcenia na etapie wczesnoszkolnym, 8. Efektywność kształcenia zintegrowanego w zakresie rozwijania samodzielności poznawczej uczniów. R. IV Współczesne tendencje zmian w oświacie i kształcenie nauczycieli do nowych zadań edukacyjnych: 1. Przyczynek do rozwaqzań nad głosem mówionym i śpiewanym w edukacji szkolnej, 2. Wspólczesne problemy edukacji historycznej w klasach początkowych, 3. Reforma oświaty na Śląsku w ocenie nadzowru pedagogicznego, 4. Aspiracje edukacyjne rodziców a osiągnięcia szkolne uczniów klas trzecich, 5. Czytelnictwo w kształceniu zintegrowanym, 6. Awans zawodowy nauczycieli nie tylko zintegrowanej eduklacji wczesnoszkolnej, 7. "Kosz i walizeczka", czyli o niektórych problemach edukacji wczesnoszkolnej, 8. Wyznaczniki przemian humanistycznej edukacji studentów (pedagogiczne i bawacze reminescencje), 9. Zawód nauczyciela jako rola społeczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-34-7
R.1 Proces integracji europejskiej: Od EWWiS do wspólnej waluty euro; Geneza integracji społecznej. R.2 Obowiązujące swobody jednolitego rynku: Swoboda przepływu towarów; Swoboda przepływu usług; Swoboda przepływu kapitału; Swoboda przepływu osób; Swoboda przedsiębiorczości. R.3 Podmioty polityki społecznej w Unii Europejskiej: Podmioty ustawodawcze polityki społecznej; Podmioty wykonawcze polityki społecznej; Podmioty kontrolne polityki społecznej; Podmiot sądowniczy polityki społecznej; Zdecentralizowane agendy Unii Europejskiej; Pozapaństwowe podmioty polityki społecznej w Unii Europejskiej. R.4 Ustawodawstwo socjalne: Pierwotne akty prawne; Wtórne akty prawne. R.5 Programy socjalne: Socjalny program działania na lata 1975-80; Socjalny program działania na lata 1984- 89; Socjalny program działania na lata 1990-91; Socjalny program działania na lata 1992-93; Socjalny program działania na lata 1993-95; Socjalny program działania 1995-97; Socjalny program działania na lata 1998-2000; Socjalny program działania na lata 2000-2005. R.6 Fundusze strukturalne: Finansowanie funduszy strukturalnych; Formy pomocy; Europejski Fundusz Społeczny; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej; Finansowy Instrument ds. Orientacji w Dziedzinie Rybołówstwa; Fundusz Spójności. R.7 Wartości socjalne w europejskiej czasoprzestrzeni: Godność człowieka; Wolność; Równość; Solidarność; Sprawiedliwość. R.8 Ewolucja kwestii społecznych w Unii Europejskiej: Społeczna sytuacja w Starożytności; Społeczna sytuacja w Średniowieczu; Społeczna sytuacja w Renesansie; Społeczna sytuacja w Oświeceniu; Społeczna sytuacja w XIX w. Społeczna sytuacja okresu międzywojennego; Społeczna sytuacja okresu powojennego. R.9 Modele polityki społecznej w Unii Europejskiej: Przegląd teorii dot. modeli polityki społecznej. R.10 Demokratyzacja życia społeczno-gospodarczego UE: Systemy partyjne w UE; Układ polityczny w państwach członkowskich UE; Konstytucje państw członkowskich Unii Europejskiej; Układ sił politycznych w Parlamencie Europejskim. R.11 Rola organizacji międzynarodowych w kreowaniu europejskiej przestrzeni: Rola i działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych; Rola i działalność Międzynarodowej Organizacji Pracy; Rola i działalność Rady Europy. R.12 Proces globalizacji a tworzenie wspólnej europejskiej przestrzeni socjalnej. R.13 Polska polityka społeczna a członkostwo w UE.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-31-2
R.1 Polityka społeczna we Wspólnotach Europejskich; R.2 Ewolucja zastosowania Europejskiego Funduszu Społecznego; R.3 Horyzontalne zastosowanie Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 1994-1999 R.4 Doświadczenia Niemiec w wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego; R.5 Regionalne zastosowanie Europejskiego Funduszu Społecznego na przykładzie Saksonii; R.6 Cele i zadania Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2000-2006; Zakończenie; Rozporządzenie i decyzje Rady, Parlamentu i Komisji Europejskiej dot. Funduszy Strukturalnych UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88278-89-4
Europejskie spektrum edukacji - program Erasmus; Zarządzanie oświatą w świetle wytycznych Unii Europejskiej; Europa anglojęzyczna czy różnorodność językowa? Polityka edukacyjna w Unii Europejskiej - programy wspólnotowe: Socrates, Leonardo da Vinci; Założenia i charakterystyka podstawowych elementów Strategii Lizbońskiej w dziedzinie edukacji; Prognoza polskiej polityki społecznej w dobie jednoczącej się Europy; Europejski wymiar edukacji w procesie kształcenia polskich nauczycieli; Wirtualna mobilność kampusów uczelnianych; Technologie e-learningu - nowym narzędziem edukacji; Mobilność studentów i kadr akademickich w świetle priorytetów Strategii Lizbońskiej; Droga ku zmianie. Z doświadczeń wydziałowego koordynatora programu Socrates-Erasmus; Sprawozdanie z wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus do Porto; Sprawozdanie z wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus do Londynu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-08-8
1. Współczesna rodzina polska- wybrane zagadnienia; 2. Przygotowanie małżonków do rodzicielstwa; 3. Oddziaływania opiekuńczo-wychowawcze rodziców na dziecko w wieku niemowlęcym; 4. Rozwój i wychowanie dziecka w wieku poniemowlęcym; 5. Wiedza i umiejętności wychowawcze rodziców optymalizujące zachowania dziecka w wieku poniemowlęcym; 6. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym; 7. Oddziaływania wychowawcze rodziców na dziecko w wieku przedszkolnym; 8. Zabawa jako podstawowa działalność dziecka w wieku szkolnym; 9. Wpływ środowiska rodzinnego na twórczą aktywność dziecka w wieku przedszkolnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-76-2
Narodziny i rozwój historii wychowania w Polsce, jej twórcy i przedstawiciele. 2. O koncepcjach historii wychowania - jako dyscypliny naukowej w Polsce drugiej połowy XX wieku. 3. Dzieje edukacji w starożytności klasycznej. 4. Oświata i wychowanie w wiekach średnich. 5. Wychowanie i kultura w epoce renesansu. 6. Korzenie szkoły i pedagogiki współczesnej - XVII/XVIII wiek. 7. Reformy szkolne w czasach saskich. 8. Komisja Edukacji Narodowej i jej rola w rozwoju szkoły. 9. Szkoła i wychowanie na ziemiach polskich w okresie zaborów. 10. Polska myśl pedagogiczna przełomu XIX i XX wieku oraz okresu II Rzeczypospolitej. 11. Oświata i szkolnictwo w okresie II Rzeczypospolitej. 12. Jawne i tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji 1939-1945. 13. Szkoła i wychowanie po drugiej wojnie światowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-25-8
Integracja miedzyrządowa; Integracja gospodarcza; Europejskie stowarzyszenie wolnego handlu i europejski obszar gospodarczy ( EFTA): UNia gospodarcza Beneluksu; Integracja polityczno- gospodarcza; Wspólpraca nordycka; Grupa Wyszehradzka; Inicjatywa środkowoeuropejska; Rada państw morza bałtyckiego; Rada bałtycka; Wspólnota niepodległych państw; Integracja polityczno- militarna; Rada Europy; Organizacja bezpieczeństwa i współpracy w europie; Organizacja traktatu pólnocnoatlantyckiego; Unia Zachodnioeuropejska; Integracja ponadnarodowa - wspólnoty europejskie/ Unia Europejska; Genaza i cele; członkostwo w Unii Europejskiej; Struktura organizacyjna wspólnot europejskich i Unii Europejskiej; Organizacja administracyjna; Prawo wspólnot europejskich; Struktura instytucjonalna układów stowarzyszeniowych; Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; Wspólpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-88278-93-2
R. I. Miejsce kwestii społecznej w społecznej doktrynie papieży, R.II. Jan Paweł II wobec kwestii socjalnej w warunkach globalizacji, R. III. Kontynentalne wymiary kwestii społecznej w ocenie Jana Pawła II, R. IV. Jan Paweł II o kwestiach społecznych w kontekście problemów ludzkiej egzystencji, R. V. Jan Paweł II wobec kwestii społecznej w III Rzeczypospolitej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61121-02-2
1. Teoretyczno-praktyczne konteksty kompetencji nauczyciela. Standardy kształcenia a kompetencje nauczycieli; Przewodnik po świecie wiedzy, wartości i życia; Kompetencje do integrowania nauczania z wychowaniem przez pedagogów; Kompetencje współczesnego nauczyciela w kontekście edukacji nieustającej; Kompetencje nauczycieli w kontekście edukacji włączającej. 2. Wokół problematyki kształcenia nauczycieli edukacji początkowej. Uwarunkowania i kierunki przebudowy dotychczasowego systemu kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej; Kompetencje przedmiotowe i pedagogiczno-psychologiczne przyszłych nauczycieli edukacji początkowej; Wybrane problemy kompetencji zawodowych nauczyciela. 3. Kompetencje zawodowe nauczycieli edukacji początkowej w świetle wyników badań. Teorie indywidualne nauczycieli klas początkowych - schematy i problemy zmiany; Kompetencje absolwentów wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej do kształcenia matematycznego dzieci; Współpraca rodziców ze szkołą - zamierzenia a rzeczywistość; Kompetecje dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej; Wylwetka nauczyciela przedszkola w opinii dzieci, rodziców i nauczycieli; Nauczyciel szkoły wiejskiej w dobie przemian społeczno-oświatowych; Intelektualny wizerunek nauczycieli klas początkowych w świetle ich własnych wypowiedzi; Kompetencje nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie komunikacji interpersonalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again