Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(15)
available
(3)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(16)
Author
Ancyparowicz Grażyna
(4)
Berdowski Janusz B
(2)
Białoń Lidia
(2)
Pawłowski Marek
(2)
Berdowski Filip J
(1)
Buga Janusz
(1)
Czechowska-Świtaj Teresa
(1)
Daniluk Marian
(1)
Janczewska Danuta
(1)
Jurkowski Ryszard
(1)
Kassyk-Rokicka Helena
(1)
Kołodziej Tadeusz
(1)
Nykowski Ireneusz
(1)
Ziółkowski Andrzej Michał
(1)
Śliwa Kazimierz R
(1)
Year
2000 - 2009
(16)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Polityka społeczna
(3)
Unia Europejska
(3)
Przedsiębiorstwo
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Certyfikacja zgodności
(1)
Cukrownictwo
(1)
Finanse
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
HACCP
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Karaibski, region
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Normalizacja
(1)
Normy ISO 9000
(1)
Organizacja
(1)
Pacyfik (region)
(1)
Pieniądz
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo pracy
(1)
Programowanie liniowe
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Społeczeństwo
(1)
Spożycie
(1)
Statystyka
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Uczenie się
(1)
Układ z Kotonu (2000)
(1)
Zachowanie
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Żywność
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Afryka
(1)
16 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7520-024-9
1. Aktywność innowacyjna organizacji- zarys problematyki; 2. Firma innowacyjna- przykład mazowieckiej wytwórni wódek i drożdży "Polmos" w Józefowie; 3. Główne aspekty działalności innowacyjnej firmy AVON Polska; 4. Wdrażanie innowacji w małej firmie; 5. Ścieżka wdrażania innowacji w elektronice; 6. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w logistyce; 7. Innowacje w firmie Goodyear Tires Polska; 8. Dostosowanie innowacyjnych produktów do potrzeb klientów; 9. Wdrażanie systemu informatycznego do firmy Telepizza Poland; 10. Działalność innowacyjna firmy branży rolno-spożywczej; 11. Bank- firmą innowacyjną; 12. Kreowanie innowacyjnych rozwiązań w usługach spedycji lotniczej; 13. Innowacja w formach reklamy- balon na ogrzane powietrze; 14. Innowacje w Centrum Obsługi Klienta w PKP; 15. Projekt budowy wagonu pomiarowego dla kolejowej jednostki badawczo-rozwojowej; 16. Wdrażanie systemu jakości w Policji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87919-26-8
1. Wprowadzenie: Ogólna charakterystyka BIZ w Polsce; Motywy i uwarunkowania wejścia i rozwoju BIZ; Pojęcie i elementy atrakcyjności sektora; Metody badania atrakcyjności sektora- ujęcie systemowe; 2. Zintegrowana ochrona elementów atrakcyjności sektora: Analiza SWOT- badanie rozpoznawcze atrakcyjności sektora; Badanie atrakcyjności sektora według modelu 5 sił Portera; Analiza atrakcyjności sektora w oparciu o model Mc Kinseya; badanie atrakcyjności sektora w oparciu o teorię Dunninga; Porównanie metod badania atrakcyjności sektora; 3. Badanie elementów atrakcyjności sektora dla inwestorów zagranicznych- na przykładzie sektora słodyczy w Polsce: Charakterystyka sektora słodyczy, stan konkurencji, otoczenie; Analiza SWOT dla sektora słodyczy z punktu widzenia BIZ; Motywy podejmowania inwestycji zagranicznych w sektorze słodyczy; Identyfikacja elementów atrakcyjności polskiego sektora słodyczy dla inwestorów zagranicznych; 4. Ocena atrakcyjności sektora słodyczy w oparciu o metody zintegrowane: Analiza systemowa sektora słodyczy; Ocena atrakcyjności sektora słodyczy w oparciu o model 5 sił Portera; Analiza atrakcyjności sektora słodyczy w oparciu o model Mc Kinseya; Badanie atrakcyjności sektora słodyczy w Polsce w oparciu o eklektyczny paradygmat Dunninga O-L-I; 5. Wnioski ogólne i zakonczenie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Elementy optymalizacji liniowej / Ireneusz Nykowski. - Wyd.3. - Warszawa : Wyższa Szkoła Menedżerska SIG, 2006. - 192, [2] s. : rys. ; tab. ; 25 cm.
ISBN: 83-87919-27-6
1. Zadanie programowania liniowego; 2. Algorytm sympleksowy; 3. Rozwiązywanie zadań PL z użyciem solvera; 4. Analiza pooptymalizacyjna; 5. Zadania PL w liczbach całkowitych; 6. Liniowy model transportowy; 7. Przedsięwzięcie wieloczynnościowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 51 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Gospodarstwo domowe / Grażyna Ancyparowicz. - Warszawa : Wyższa Szkoła Menedżerska SIG, 2004. - 140, [3] s. : rys. ; 21 cm.
(Bezpieczeństwo socjalne ; Cz.I)
ISBN: 83-87919-29-2
1. Gospodarstwo domowe w systemie gospodarki społecznej: Konsumpcja, czyli proces zaspokajania potrzeb; Atrybuty, rodzaje i rozwój rynku; Pułapki zbyt niskiej i nadmiernej konsumpcji; Więzi ekonomiczne w gospodarstwie domowym; Źródła zasilania i kierunki wydatków w budżecie gospodarstwa domowego; Czynniki kształtujące aktywność zawodową gospodarstw domowych; Zróżnicowanie położenia materialnego polskich rodzin u progu XXI wieku; Bezrobocie i skutki lęku przez bezrobociem; Zadania dla pedagogiki społecznej w walce z ubóstwem. 2. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wiadomości ogólne: Jakość a systemy zarządzania jakością; Czy w Polsce konieczne jest wdrażanie systemów zarządzania jakością mających na celu bezpieczeństwo zdrowotne żywności?; Nadzór nad bezpieczeństwem i jakością zdrowotną żywności w Polsce; Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zatruć i zakażeń pokarmowych; Zarys ogólnych wiadomości niezbędnych do wdrożenia systemu HACCAP; Krótka charakterystyka systemu HACCAP; Regulacje prawne dotyczące HACCAP; Zasady wdrażania HACCAP w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego; Najistotniejsze zalety i wady systemu HACCAP; Podsumowanie ogólnych informacji o systemie HACCAP; Certyfikacja wyrobów; 2. HACCAP w praktyce: Wprowadzenie do zasad wdrażania systemu HACCAP; Dokumentacja systemu HACCAP; Wdrażanie systemu; Dokumentacja operacyjna sytemu HACCAP
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Komunikowanie się. Zarys wykładu / Ryszard Jurkowski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Menedżerska SIG, 2004. - 164, [2] s. : rys.; tab. ; 21 cm.
ISBN: 83-87919-54-3
1. Proces komunikowania się: Pojęcie procesu komunikowania się; Modele interpersonalnego komunikowania się; Rodzaje przekazów w komunikowaniu się; Umiejętność przekonywania w komunikowaniu się; 2. Społeczne zachowanie się: Jednostka i jej zachowania; Grupa społeczna i jej zachowania; Zachowania zbiorowości; Niektóre aspekty osobowości w relacjach społecznych; Błędy przy opisywaniu i wyjaśnianiu przyczyn zachowania społecznego; 3. Specyficzne formy komunikowania się: Komunikowanie się w związkach; Komunikowanie się w grupach społecznych; Komunikowanie się poprzez konflikt społeczny; Komunikowanie się międzykulturowe; Komunikowanie się dla wywierania wpływu dla ludzi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87919-18-7
1. Ogólna charakterystyka przedmiotu i celu Międzynarodowych Stosunków Politycznych: Wprowadzenie do przedmiotu; Istota nauk politycznych; Przedmiot międzynarodowych stosunków politycznych; Cel międzynarodowych stosunków politycznych. 2. Ogólna charakterystyka zakresu i metod badawczych Międzynarodowych Stosunków Politycznych: Zakres Międzynarodowych Stosunków Politycznych; Metodologia pracy badawczej MSP - uwagi ogólne; Metodologia pracy badawczej - międzynarodowa arena. 3. Pradzieje teorii MSP. Historyczny przebieg dyskusji pomiędzy realistami a idealistami. Instytucjonalizm, liberalizm: Pierwsze teorie; Uwyraźnianie się zakresu badań MSP; Historyczne podziały (realiści i idealiście); Początkowy przebieg debaty; 4. Współczesna systematyka teorii MSP. Techniki weryfikacji. Historia a historia MSP: Klasyfikacja stanowisk badawczych; współczesna systematyka teorii; Empiryczne techniki sprawdzania założeń teoretycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87919-21-7
Rozwój organizacyjnych wzorców, Inteligentna organizacja - analiza pojęcia, Architektura i morfologia inteligentnej organizacji, Dynamika systemowa jako metodologia myślenia w inteligentnej organizacji, Rozwiązywanie problemów w inteligentnej organizacji, Modelowanie komputerowe i symulacja w rozwiązywaniu organizacyjnych problemów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy finansów / Marian Daniluk. - Warszawa : Wyższa Szkoła Menedżerska SIG, 2005. - 189, [3] s. : rys., tab. ; 21 cm.
ISBN: 83-87919-35-7
Pojęcie i przedmiot finansów; Pieniądz i jego funkcje; System finansowy; Przedmiotowa i podmiotowa systematyka finansów; Finanse przedsiębiorstw; Finanse publiczne; Banki i system bankowy; Finanse ubezpieczeń gospodarczych; Fiannse ludności (gospodarstw domowych); Rynki fiansowe; Elementy finansów międzynarodowych; Finanse Unii Europejskiej; Zarys struktury systemu finansowego w Polsce z uwzględnieniem integracji z Unią Europejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Podstawowe pojęcia statystyczne. Wprowadzenie do projektowania badań: Co to jest statystyka; Określenie wybranych pojęć statystycznych; Cechy statystyczne; Cele badania statystycznego; Etapy badania statystycznego; Ogólne zasady prezentacji danych statystycznych. 2. Statystyczny opis struktury zjawisk: Podstawowe pojęcia i definicje; Struktura zjawisk i sposoby jej prezentacji; Podstawowe charakterystyki liczbowe; Miary zmienności, asymetrii i koncentracji; Ogólne założenia kompleksowej analizy porównawczej struktury zbiorowości; Zadania. 3. Statystyczny opis szeregów czasowych: Wprowadzenie; Podstawowe rodzaje zmian w szeregach czasowych; Tendencja rozwojowa (trend); Wahania sezonowe; Zadania. 4. Statystyczny opis współzależności: Podstawowe pojęcia i definicje; Analiza korelacji prostej; Analiza regresji prostej; Korelacja cech niemierzalnych (jakościowych); Współczynnik korelacji rang. 5. Wskaźniki dynamiki (indeksy): Wskaźniki proste; Indeksy agregatowe wielkości absolutnych; Indeksy agregatowe wielkości stosunków (ilorazowych); Zadania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87919-72-1
1. Instytucjonalne formy pomocy: Od Traktatu Rzymskiego do porozumienia z Cotonou; Porozumienie z Cotonou- aspekty handlowo-finansowe; Porozumienie z Cotonou- aspekty polityczno ustrojowe; Organizacja systemu pomocy w strukturach UE; 2. Promocja Polski: Lobbing i kontakty- szanse polskich przedsiębiorstw w ramach polityki rozwoju UE; Lobbing i kontakty czyli pozycja polskiego biznesu w krajach AKP- refleksje byłego ambasadora RP w Demokratycznej Republice Konga; Zdobyte doświadczenia i korzyści z partnerstwa z jednym z miast Kamerunu (Batouri)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
No cover
Book
In basket
(Bezpieczeństwo socjalne ; Cz.III)
ISBN: 83-87919-30-6
1. Stosunek pracy w różnego typu umowach między pracodawcą a pracobiorcą; 2. Wynagrodzenia oraz inne gratyfikacje wynikające ze stosunku pracy; 3. Zarządzanie czasem pracy; 4. Ustawowy czas pracy, uprawnienia urlopowe, inne przyczyny usprawiedliwionej absencji w miejscu pracy; 5. Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom prawnika i ochrona pracy; 6. Instytucjonalne ramy dialogu i sprzeczność interesów w zbiorowych stosunkach pracy; Przykład rozliczania obciążeń przez zakład pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Bezpieczeństwo socjalne ; Cz.II)
ISBN: 83-87919-24-1
Przedsiębiorczość jako cecha osobowości lidera i atrybut przedsiębiorcy; Korupcja i inne przejawy patologicznej przedsiębiorczości; Przedsiębiorczość i przedsiębiorca w historii myśli ekonomicznej i socjologicznej; Narodziny amerykańskiej teorii przedsiębiorczości; Człowiek pracy w amerykańskich, brytyjskich i niemieckich modelach zarządzania kapitałem ludzkim; Implementacja zachodnich modeli do polskiej teorii organizacji i zarządzania kapitałem ludzkim; Style zarządzania i patologie w relacjach: przełożony - podwładny; Praktyczne porady dla poszukujących pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87919-34-9
1. Ubezpieczenia jako instytucja zaufania publicznego, 2. Geneza i ważniejsze wydarzenia w historii ubezpieczeń, 3. Jak budowano zintegrowany rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87919-28-4
1. Wstęp, 2. Normalizacja, akredytacja i certyfikacja, 3. Ocena zgodności, 4. Normy ISO 9000, 5. Wdrożenie systemu i certyfikacja, 6. ISO 9001:2000 - Wymagania, 7. TQM w erze globalizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87919-20-9
1.Znaczenie kapitału intelektualnego: Współczesne wyzwania wobec organizacji; Globalizacja i jej konsekwencje; Rozwój informatyki i jej zastosowań; Zamiany teorii procesu zarządzania. 2. Istota i formy kapitału intelektualnego: Kapitał intelektualny - próba definicji; Zarządzanie kapitałem intelektualnym z poziomu pracownika; Problemy szkolenia i doskonalenia zawodowego pracownika; Charakterystyka stosowanych metod i technik szkolenia; Ocena procesu szkolenia; Audyt personalny. 3. Zarządzanie kapitałem intelektualnym z poziomu zespołów pracowniczych i organizacji: Funkcje zespołu i charakterystyka współczesnej kultury organizacyjnej; Kultura organizacyjna profesjonalizmu; Zarządzanie kapitałem intelektualnym z poziomu organizacji; Podstawowe błędy w zarządzaniu kapitałem intelektualnym. 4. Wartościowanie kapitału intelektualnego i jego pomiar: Wizualizacja aktywów niematerialnych; Pomiar kapitału intelektualnego; Wskaźniki pomiaru szwedzkiej Skanii; zrównoważona Karta Wyników - BSC; Polskie propozycje wartościowania kapitału intelektualnego; Z doświadczeń przedsiębiorstw w zarządzaniu kapitałem intelektualnym; Wartość kapitału intelektualnego w przedsiębiorczości; Tesco - walczymy o szacunek; Zarządzanie przez wartości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again