Form of Work
Książki
(73)
Status
only on-site
(67)
available
(26)
Branch
Wypożyczalnia
(26)
Czytelnia
(67)
Author
Prusak Feliks
(6)
Kisielnicki Jerzy (1939- )
(4)
Oręziak Leokadia
(4)
Chmaj Marek
(3)
Fedorowicz Zdzisław
(3)
Hoc Stanisław
(3)
Lubiński Marek
(3)
Menkes Jerzy
(3)
Mliczewska Danuta
(3)
Wielomski Adam
(3)
Bożyk Paweł
(2)
Bożym Piotr
(2)
Felbur Stefan
(2)
Fiszer Józef M
(2)
Gierszewska Grażyna
(2)
Kolupa Michał
(2)
Kruk Maria
(2)
Kurowski Stefan
(2)
Muller Aleksander
(2)
Płużański Tadeusz
(2)
Sozański Jarosław
(2)
Łopatka Adam
(2)
Abramowicz Witold
(1)
Affek Mariusz
(1)
Ajnenkiel Andrzej
(1)
Andrzej Jerzy Wojtczak-Szyszkowski
(1)
Bańka Michał
(1)
Białecki Klemens
(1)
Biskup Józef
(1)
Bąk Krystyna
(1)
Błaszczyk Andrzej
(1)
Czepurko Aleksander
(1)
Czyżowicz Wiesław
(1)
Deptuła Rafał
(1)
Doroszewicz Krystyna
(1)
Drabik Ewa
(1)
Dąbrowski Kazimierz
(1)
Filipczuk Janusz
(1)
Filipiak Teodor
(1)
Filipowska Ewa
(1)
Fischer Ewa
(1)
Frieske Kazimierz
(1)
Frątczak Ewa
(1)
Grzesiuk Lidia
(1)
Guzek Marian
(1)
Góra Stanisław
(1)
Góralski Wojciech
(1)
Górski Eugeniusz
(1)
Howeryng Tomasz
(1)
Huba Wacław
(1)
Jakubczyc Janina A
(1)
Jakubowska Wioletta
(1)
Jakóbik Witold
(1)
Jaworski Tadeusz B
(1)
Kachniewska Magdalena
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Kalinkowski Stanisław
(1)
Karolak Stefan J
(1)
Karski Karol
(1)
Kassyk-Rokicka Helena
(1)
Kobyliński Władysław
(1)
Komajda Ewa
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Korowicki Antoni
(1)
Kowalski Jerzy
(1)
Krawczak Irena
(1)
Krawczyk Rafał
(1)
Kubiak Bernard F
(1)
Luszniewicz Andrzej
(1)
Lutkowski Karol
(1)
Majewski Zbigniew
(1)
Masewicz Walery
(1)
Mazur Jolanta
(1)
Milczewska Danuta
(1)
Mężykowska Aleksandra
(1)
Nieznański Edward
(1)
Owoc Mieczysław L
(1)
Pruszyński Jan
(1)
Rosati Dariusz K
(1)
Różański Marcin
(1)
Sokolewicz Wojciech
(1)
Stojanowska Elżbieta
(1)
Szostak Jacek
(1)
Szyjewski Zdzisław
(1)
Słaby Teresa
(1)
Sławik Karol
(1)
Słodaczuk Józef
(1)
Tokarski Stanisław
(1)
Tudrej Jerzy
(1)
Warchałowski Krzysztof
(1)
Wasilkowski Andrzej
(1)
Wesołowski W.Jerzy
(1)
Wojtczak-Szyszkowski Jerzy Andrzej
(1)
Wolański Robert
(1)
Wymysłowski Sławomir
(1)
Zacher Lech W
(1)
Zieliński Jerzy S
(1)
Łazarski Krzysztof
(1)
Łukaszewicz Joanna
(1)
Śliwa Jan
(1)
Year
2000 - 2009
(70)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(73)
Language
Polish
(73)
Subject
Unia Europejska
(9)
Polska
(7)
Banki
(6)
Prawa człowieka
(5)
Przedsiębiorstwo
(5)
Gospodarka
(4)
Prawo
(4)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(3)
Globalizacja
(3)
Islam
(3)
Konflikt
(3)
Konkurencja
(3)
Negocjacje
(3)
Organizacja
(3)
Organizacja -planowanie
(3)
Papiery wartościowe
(3)
Państwo
(3)
Podatek
(3)
Rynek kapitałowy
(3)
Ryzyko finansowe
(3)
Trybunał Konstytucyjny
(3)
Ubezpieczenia
(3)
Budżety terenowe
(2)
Dobra osobiste
(2)
Euro (pieniądz)
(2)
Europa
(2)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(2)
Finanse publiczne
(2)
Handel
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Hotelarstwo
(2)
Integracja europejska
(2)
Inwestycje zagraniczne
(2)
Język łaciński
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(2)
Krajowa Rada Sądownictwa
(2)
Lotnictwo
(2)
Marketing
(2)
Naczelny Sąd Administracyjny
(2)
Najwyższa Izba Kontroli
(2)
Organy ochrony prawnej
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Polityka zagraniczna
(2)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(2)
Pranie pieniędzy
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Prawo rzymskie
(2)
Prokuratura
(2)
Przedsiębiorcy
(2)
Przedsiębiorstwo państwowe
(2)
Rosja
(2)
Rynek finansowy
(2)
Ryzyko kursowe
(2)
Rzecznik Praw Dziecka
(2)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(2)
Rękojmia za wady rzeczy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Sąd najwyższy RP
(2)
Sądownictwo
(2)
Trybunał stanu
(2)
Turystyka
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(2)
Zarządzanie
(2)
Absolutyzm
(1)
Agencje celne
(1)
Akcje (ekon.)
(1)
Analiza historii zdarzeń
(1)
Atrakcyjność interpersonalna
(1)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezrobocie
(1)
Budżet państwowy
(1)
Chrześcijaństwo
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Cło
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Demokracja
(1)
Ekonometria
(1)
Ekonomia
(1)
Emetytura
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Euroregiony
(1)
Factoring
(1)
Finanse
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Fundusze Strukturalne UE
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Gospodarka materiałowa
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Humanizm (postawa)
(1)
Inflacja
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Ukraina
(1)
ZSRR
(1)
73 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60694-06-0
1. Teoretyczne i praktyczne uarunkowania adaptacyjności polskich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej. 2. Globalizacja jako determinanta zmian adaptactyjnych polskich przedsiębiorstw. 3. Procesy restrukturyzacji i prywatyzacji formą adaptacyjności polskich przedsiębiorstw do warunków gospodarki rynkowej. 4. Wpływ wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na ich zdolności adaptacyjne. 5. Zachowania strategiczne polskich przedsiębiorstw jako efekt ich adaptacyjności do warunków gospodarki rynkowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-74-4
1. Pojęcie, funkcja i struktura biznesplanu, 2. Biznesplan a strategiczne zarządzanie firmą, 3. Biznesplan a organizacja przedsiębiorstwa i zasoby ludzkie, 4. Finansowy wymiar biznesplanu, 5. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86919-88-4
1. Biznesplan - zasady sporządzania, 2. Biznesplan zakładu przemysłowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-35-3
Cz.I Dzieje ustrojów państwowych : 1.Państwo w starożytności, 2.Szczepowe państwa germańskie i słowiańskie, 3.Wczesnośredniowieczne państwo monarchii patrymonialno-leenej, 4.Państwo feudalne monarchii stanowej i absolutnej, 5.Państwo absolutyzmu oświeconego, 6.Państwo konstytucyjne, 7.Rozwój rządów parlamentarno-gabinetowych w Anglii, 8.Dzieje ustroju Francji, 8.Ustrój Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, 10.Austria-przemiany ustroju, 11.Prusy, 12.Niemcy w XIX i XX w., 13.Rosja do połowy XX w. Cz.II Historia prawa sądowego : A.Prawo epoki niewolnictwa : 14.Prawo despotii wschodnich, 15.Prawo państw szczepowych germańskich, B.Prawo feudalne : 16.Źródła prawa monarchii patrymonialno-lenne, 17.Źródła prawa monarchii stanowej i absolutnej, 18.Treść źródeł prawa feudalnego i początku czasów nowożytnych, C.Prawo kapitalistyczne : 19.Prawo epoki kapitalizmu wolnokonkurencyjnego, 20.Prawo w czasach kapitalizmu monopolistycznego, 21.Systemy prawa Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, 22.Prawo państw socjalistycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88690-61-2
R.I Tendencje w rozwoju międzynarodowego handlu towarami R.II Tendencje w rozwoju międzynarodowego handlu usługami : 1.Rola usług w rozwoju gospodarczym świata, 2.U sługi w światowym obrocie w latach 1980-2002, 3.Tendencje w procesie liberalizacji obrotu usługami. R.III Międzynarodowe przepływy kapitału : 1.Pojęcie, formy i skutki przepływu kapitału, 2.Kredyt jako forma międzynarodowego przepływu kapitału, 3.zagraniczne inwestycje portfelowe, 4.Zagraniczne inwestycje bezpośrednie. R.IV Rola korporacji transportowych we współczesnej go spodarce światowej R.V Międzynarodowe przepływy siły roboczej : 1.Definicje i formy migracji, 2.Rozmiary, kierunki, tendencje ruchów migracyjnych na świecie, 3.Przepływ siły roboczej w Polsce. R.VI Główne instytucje i ośrodki handlu międzynarodowe go : Światowa Organizacja Handlu (WTO), 2.Stany Zjednoczone, 3.Japonia, 4.Unia Europejska. R.VII Międzynarodowe rynki finansowe : 1.Rynki waluto we i kapitałowe w gospodarce światowej, 2.Eurorynki, 3 .Instrumenty pochodne jako innowacje dla gospodarki. R.VIII Zadłużenia międzynarodowe : 1.Rozmiary i struktura zadłużenia międzynarodowego oraz jego konsekwencje dla gospodarki światowej, 2.Organizacje finansowe a kryzys zadłużeniowy, 3.Propozycje rozwiązania globalnego problemu zadłużenia, 4.Zadłużenie międzynarodowe Polski. R.IX Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku
Światowego we współczesnym świecie : 1.Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 2.Bank Światowy, 3.Ewolucja systemu z Bretton Woods. R.X Współczesne kryzysy walutowe, R.XI Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej R.XII Polska w Unii Europejskiej R.XIII Globalizacja a zagrożenia globalne : 1.Pojęcie globalizacji i czynniki ją determinujące, 2.Główne pod mioty globalizacji, 3.Korzyści dla gospodarek uczestni czących w procesie globalizacji, 4.Zagrożenia wynikają ce z procesu globalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ; 6)
ISBN: 83-88690-55-8
1.Determinanty efektywności ekonomiczno-społecznej, 2.Wzrost realnego i potencjalnego PKB (1970-2002), 3.Postęp techniczny a wzrost gospodarczy (1970-2002), 4.Ekonomiczna efektywność gospodarowania, 5.Rachunek efektywności ekonomiczno-społecznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Ekonomia / red. nauk Jerzy Gawinecki ; Zeszyt 4)
ISBN: 83-88690-04-3
1.Paradygmat europejski, 2.Stan i perspektywy rozwoju integracji europejskiej, 3.Europejska współpraca polityczna, 4.Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu ropie : geneza, stan obecny, perspektywy, 5.Teoria humanitarnej interwencji po doświadczeniu Kosowa, 6.Euro regiony na pograniczu polsko-niemieckim, 7.Procesy dostosowawcze regulacji gospodarczej restrukturyzacji regionu do integracji z Unią Europejską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60694-11-4
Wprowadzenie: Integracja europejska i związane z nią wyzwania dla rozwoju regionalnego Unii Europejskiej; 1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego jako źródła finansowania rozwoju regionalnego: Jednostki samorządu terytorialnego- istota i rola; Dochody podatkowe; Podatki niepodatkowe; 2. Sektor bankowy w procesie wspierania rozwoju regionalnego: Wielkość i struktura polskiego sektora bankowego; Role banków we wspieraniu rozwoju regionalnego; 3. Inne formy finansowania rozwoju regionalnego w Polsce: Obligacje komunalne; Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP); Finansowanie w ramach funduszy Private Equity/Venture Capital (PE/VC); 4. Fundusze Unii Europejskiej w finansowaniu rozwoju regionalnego w Polsce: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na tle krajów UE; Finansowe instrumenty realizacji polityki rozwoju regionalnego na obszarze UE; Fundusze przedakcesyjne i ich rola; Środki Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności dla Polski w latach 2004-2006; Fundusze UE dla Polski na lata 2007-2013; Problem efektywności funduszy UE jako źródła finansowania rozwoju regionalnego w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie)
ISBN: 978-83-60694-07-7
1. Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój gospodarczy: Wiedza a rozwój gospodarczy; Gospodarka narodowa oparta na wiedzy w warunkach globalizacji i integracji; Nakłady na badania naukowe i rozwój w Polsce i na świecie; Siódmy program ramowy jako instrument budowy gospodarki opartej na wiedzy w Unii Europejskiej. 2. Gospodarka oparta na wiedzy a wymiana międzynarodowa: Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej za pośrednictwem bezpośrednich inwestycji zagranicznych; Prawa własności intelektualnej w rundzie katarskiej WTO; Usługi oparte na wiedzy i ich rola w handlu międzynarodowym. 3. Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój nowoczesnych technologii: Inicjatywa technologiczna: program wspierania innowacyjności polskich przedsiębiorstw; Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce; Wykorzystanie nowych technologii w wydobyciu paliw kopalnianych; biotechnologia i inżynieria genetyczna. Szanse i zagrożenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-92-2
1. Gospodarka światowa na początku XXI wieku; 2. Synchronizacja wahań koniunkturalnych w warunkach przemian gospodarki światowej; 3. Polska w Unii Europejskiej- szanse i zagrożenia (aspekty polityczne); 4. Gospodarka polska na tle krajów Unii Europejskiej. Determinanty dalszego jej wzrostu; 5. Cechy morfologiczne wahań koniunkturalnych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej; 6. Finanse publiczne w warunkach uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej; 7. Warunki pomyślnego przejścia testu stabilności kursu walutowego w mechanizmie ERM 2; 8. Mikroekonomiczne aspekty internacjonalizacji gospodarki polskiej; 9. Ekspansja inwestycyjna korporacji transnarodowych. Obecne przemiany i ich implikacje dla Polski; 10. Nowe metody zarządzania- wyzwania dla przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60694-12-1
Cz. I. Ogólna charakterystyka, pojęcia interwencji, rodzaje interwencji państw. Definicja interwencji humanitarnej; Cz. II. Rozwój historyczny koncepcji interwencji humanitarnej: 1. Zakres pojęcia interwencji humanitarnej; 2. Legalność interwencji humanitarnej w świetle prawa międzynarodowego ukształtowanego do początku XX wieku; 3. Przykłady interwencji humanitarnych przeprowadzonych do początku XX wieku; 4. Wnioski; Cz. III. Zakaz użycia siły oraz zasady nieingerencji i suwerenności jako podstawowe zasady regulujące stosunki międzynarodowe: 1. Karta Narodów Zjednoczonych jako źródło podstawowych zasad prawa międzynarodowego; 2. Zakaz użycia siły, zasady nieingerencji oraz suwerenności; 3. Przypadki użycia siły nierozstrzygnięte expressis verbis w Karcie NZ; 4. Wnioski; Cz. IV. Rozwój praw człowieka w systemie narodów zjednoczonych i systemach regionalnych- kształtowanie się zasady ochrony praw człowieka: 1. Zarys rozwoju praw człowieka w systemie Narodów Zjednoczonych; 2. Prawa człowieka a zakres praw należących do kompetencji wewnętrznej państwa; 3. Kształtowanei się podmiotowości prawnomiedzynarodowej jednostki; 4. Obowiązek państw poszanowania podstawowych praw człowieka i odpowiedzialność państw wynikająca z nieposzanowania tego obowiązku; 5. Kształtowanie się zasady ochrony podstawowych praw człowieka; Cz. V. Przypadki użycia siły w celach humanitarnych po 1945 roku: 1. Wstęp; 2. Przypadki użycia siły w celach humanitarnych od 1945 roku do początku lat 90; 3. Wnioski na temat praktyki użycia siły w celach humanitarnych od 1945 roku do początku lat 90; 4. Przypadki użycia siły w celach humanitarnych od początku lat 90; 5. Wnioski na temat praktyki użycia siły zbrojnej w celach humanitarnych od początku lat 90. XX wieku; Cz. VI. Problem legalności interwencji humanitarnej we współczesnym prawie międzynarodowym. Konkluzje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88690-69-8
1. Jakość i system jakości - podstawowe terminy, 2. Dlaczego warto wdrażać system zarządzania jakością (SZJ) w przedsiębiorstwie turystycznym?, 3. ISOS czyli sens normalizacji, 4. Działalność ISO a normalizacja systemów zarządzania, 5. Czy istnieje certyfikat jakości? Czy warto o niego zabiegać?, 6. W kierunku TQM, czyli 8 zasad zarządzania jakością, 7. Narzędzia jakości, 8. Rola audytorów w doskonaleniu systemu, 9. Działania poprzedzające procedurę certyfikacyjną, 10. Przebieg procedury certyfikacyjnej, 11. ISO 9001 w małej i średniej firmie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811.124 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88690-25-6
Wprowadzenie; 1. Prawo do równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wartości; 2. Zwalczanie dyskryminacji rasowej; 3. Zwalczanie dyskryminacji kobiet; 4. Prawo do życia; 5. Wolność od tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania lub karania; 6. Wolność od niewolnictwa, poddaństwa i pracy przymusowej; 7. Prawo do wolności osobistej i bezpieczeństwa swojej osoby; 8. Prawo do poruszania się i osiedlania na terytorium państwa oraz prawo do opuszczenia każde go państwa i powrotu do swojego państwa; 9. Prawo do sądu; 10. Prawo do tego, aby nie być karanym za czyn, który nie był zabroniony przez ustawę pod karą w chwili jego popełnienia; 11. Domniemanie niewinności; 12. Prawo do obrony; 13. Prawo do prywatności; 14. Wolność myśli, sumienia, religii lub przekonań; 15. Prawo do posiadania opinii i do jej wyrażania; 16. Prawo mężczyzny i kobiety do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny; 17. Prawo do posiadania obywatelstwa; 18. Prawo do ubiegania się o azyl; 19. Prawo do pokojowego gromadzenia się; 20. Prawo do zrzeszania się, w tym w związki zawodowe; 21. Prawo do uczestnictwa w rządzeniu swym krajem i do równego dostępu do służby publicznej w swoim kraju; 22. Prawo do posiadania własności; 23. Prawo do pracy; 24. Prawo do zabezpieczenie społecznego; 25. Prawo do wypoczynku; 26. Prawo do poziomu życia zapewniającego zdrowia i dobrobyt: Prawo do odpowiedniej żywności; Prawo do odpowiedniego mieszkania; 27. Prawo do najwyższego poziomu ochrony zdrowia; 28. Prawo do nauki; 29. Prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60694-04-6
Rozdział I: Podatki jako czynnik wpływający na międzynarodową pozycję gospodarki. 1. Podatki w gospodarce. 2. Globalizacja gospodarki światowej - zjawisko kluczowe dla polityki podatkowej. 3. Podatki w handlu międzynarodowym. 4. Podatki jako czynnik wpływający na kształtowanie się bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). 5. Podatki a międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. 6. Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej jako czynnik wpływający na międzynarodową konkurencyjność gospodarki - ocena Banku Światowego. 7. Czynniki ogólne i podatkowe rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w obrębie rozszerzonej UE. 8. Konkurencja podatkowa w skali międzynarodowej. Rozdział II: Harmonizacja podatków jako element procesu integracji w ramach Unii Europejskiej oraz konkurencja podatkowa. 1. Jednolity rynek towarów, usług, kapitału i osób. 2. Integracja walutowa i jej implikacje dla polityki budżetowej i podatkowej. 3. Harmonizacja podatków w UE - istota i geneza zjawiska. 4. Harmonizacja podatków pośrednich. 5. Akcyza. 6. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych. 7. Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw. Rozdział III: Kierunki harmonizacji opodatkowania dochodów przedsiębiorstw. 1. Możliwości ustanowienia jednolitej dla całej Unii minimalnej stawki podatku od dochodów przedsiębiorstw. 2. Koncepcje harmonizacji opodatkowania dochodów przedsiębiorstw zgłoszone przez Komisję Europejską od 2001 r. 3. Inne działania Komisji Europejskiej w sferze podatkowej. 4. Rola Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w procesie harmonizacji podatków od dochodów przedsiębiorstw. Rozdział IV: Uwarunkowania zmian w systemach podatkowych krajów Unii Europejskiej. 1. Stan finansów publicznych. 2. Ewolucja modelu socjalnego - wnioski dla polityki podatkowej. 3. Tendencje demograficzne i ich wpływ na finanse publiczne. 4. Zmiany w systemach podatkowych w krajach będących głównymi konkurentami Unii Europejskiej - na przykładzie Stanów Zjednoczonych. 5. Kierunki zmian w systemach podatkowych krajów UE. 6. Możliwości harmonizacji podatków na bazie traktatowych postanowień dotyczących tzw. wzmocnionej współpracy (enhanced cooperation). 7. Perspektywy ewolucji integracji europejskiej w kierunku tzw. federalizmu fiskalnego. Rozdział V: Implikacje procesu harmonizacji podatków i konkurencji podatkowej w Unii Europejskiej dla polityki podatkowej w Polsce. 1. Uwagi ogólne. 2. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej w Polsce. 3. Podatki jako jeden z czynników lokalizacji BIZ w Polsce. 4. Finanse publiczne w perspektywie wejścia Polski do strefy euro - wpływ na zmiany w systemie podatkowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Ekonomia / red. nauk Jerzy Gawinecki ; Zeszty 8)
Temat: Ekonometria
Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny a para korelacja, The initial-boundary value problem for linearized system of eqations of the thermomicroelasti city theory, Smooth exponential objects and smooth distributions, O metodzie sterowania stochastycznego i zasadzie równoważnika nielosowego, Konstrukcja portfela lokat warunkach krótkiej sprzedaży z wykorzystaniem
metody mnożników Lagrande'a, Uwagi o metodach doboru zmiennych objaśniających w liniowych modelach ekonometrycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 311 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
MEiP 1(8)2005. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2005. - 207 s. : tab. ; 24 cm.
(Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ISSN 1644-4213 ; 1(8)/2005)
1.Finanse publiczne w strefie euro - wyzwania i kierunki zmian, 2.Finansowanie deficytu budżetowego na rynku kapitałowym, 3.Finansowanie samorządów terytorialnych w Polsce kredytem bankowym, 4.Obligacje przedsiębiorstw w Polsce, 5.Komercyjne korzystanie z poczty elektronicznej. Problemtyka prawno-ekonomiczna, 6.Pojęcie i charkater prawny odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przy sprzedaży, 7.Traktat Ustanawiajacy Konstytuję dla Europy - wątpliwości i kontrowersje, 8.Finanse publiczne w perspektywie członkowstaw Polski w Unii Europejskiej, 9.Gospodarka Polska w progu XXI w. Szanse i zagrożenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
MEiP 1(16) 2007. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2007. - 153 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ISSN 1644-4213 ; 1(16) 2007)
1. Finanse publiczne w procesie dostosowania polskiej gospodarki do przyjęcia Euro; 2. Rola rynku kapitałowego w proinnowacyjnej alokacji kapitału w Polsce; 3. Reformy bankowe w krajach Europy Środkowej; 4. Organizacja wirtualna a organizacja tradycyjna - analiza porównawcza systemów zarządzania; 5. Istota i zakres marketingu sportu; 6. Raport o innowacyjności polskiej gospodarki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
MEiP 1(20) 2008. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2008. - 175 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ISSN 1644-4213 ; 1(20) 2008)
1. Wyzwania dla rozwoju regionalnego Unii Europejskiej; 2. Islamska wizja świata; 3. Dwie Konstytucje w II RP (1918-1939): dwa modele ustrojowe państwa polskiego; 4. Polityczne aspekty cyklu koniunkturalnego; 5. Opodatkowani dochodów z działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw; 6. Potrącenie przymusowe w prawie rzymskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
MEiP 2(13) 2006. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2006. - 207 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Myśl Ekonomiczna i Prawna : kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie ISSN 1644-4213 ; 2(13) 2006)
1. Wprowadzenie; 2. Ocena absorpcji funduszy strukturalnych w pierwszym roku członkowstwa Polski w Unii Europejskiej; 3. Koncepcje i wizje oraz perspektywy rozwoju Unii Europejskiej. Stanowisko Polski; 4. Uwarunkowania rozwoju handlu Polski z Rosją po roszczeniu Unii Europejskiej; 5. Nowe i stare kraje Europy; 6. Atrakcyjność krajów Europy Środkowej i Wschodniej dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych; 7. Polityka pieniężna i budżetowa w strefie Euro.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again