Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Ciesielska Paulina
(1)
Dunin-Wąsowicz Maria
(1)
Godlewska Hanna
(1)
Lemonnier Mariola
(1)
Pluciński Eugeniusz Maciej
(1)
Zaleski Mikołaj
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Gospodarka
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwestycje
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kraje Grupy Wyszehrackiej
(1)
Negocjacje
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Polska
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Unia Europejska
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87585-03-3
Cz. I Porządek prawny Wspólnot Europejskich: Pojęcie prawa europejskiego; Tworzenie prawa wspólnotowego; Źródła prawa europejskiego; Implementacja prawa wspólnotowego. Cz. II Pojęcie i rodzaje integracji ekonomicznej: Klasyczne formy integracji ekonomicznej; Formy pogłębionej integracji ekonomicznej. Cz. III Wybrane polityki gospodarcze UE: Wolny przepływ towarów; Swoboda świadczenia usług; Swoboda przepływu pracowników; Europejskie prawo zamówień publicznych; Sposoby udzielania pomocy publicznej; Europejskie prawo konsumenckie; Zakończenie. Akty prawne (wyciągi): -Traktat o Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany z uwzględnienie zmian wprowadzonych Traktatem z Nicei; -Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską - tekst skonsolidowany z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Traktatem z Nicei.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87545-78-3
1.Misja Unii Europejskiej, I.Zakończenie negocjacji i co po akcesji: debata : Europa Przyszłosci - polska perspektywa, Podsumowanie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską: od rokowań do Trkatatu Akcesyjnego Polski w UE, , II.Jak rozmawiać: polityka informacyjna w poszerzonej UE : Za i przeciw - Polska opinia publiczna o Unii Europejskiej, III.Europa jutra : Jaka przyszłość Unii Europejskiej? Debata w konwencie europejskim, W poszukiwaniu legitymizacji instytucji europejskich: poszerzenie a deficyt demokratyczny Unii Europejskiej, IV. Nowi członkowie UE, Czy jest jakiś europejski koniec historii? W stronę wspólnoty narodów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87585-00-9
Pojęcie i metodologia intensywności handlu wewnątrzgałęziowego; Handel zagraniczny krajów Grupy Wyszehradzkiej; Handel wewnątrzgałęziowy krajów Grupy Wyszehradzkiej z Unią Europejską w latach 19891995; Intensywność handlu wewnątrzgałęziowego (IIH) i wskaźniki RCA w handlu krajów Grupy Wyszehradzkiej z Niemcami; Intensywność handlu wewnątrzgałęziowego we wzajemnym handlu krajów Grupy Wyszehradzkiej w grupie maszyn i środków transportu (SITC Nr 7) w latach 1986-1994.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-459-X
R.1 Lokalizacja jako zjawisko ekonomiczne- podstawowe zagadnienia: Pojęcie lokalizacji i jej podział; Czynniki lokalizacji; Uwarunkowania wyboru lokalizacji firm; Atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne regionów. R.2 Podstawy teorii lokalizacji: Klasyczna teoria lokalizacji; Pozostałe nurty w tradycyjnej teorii lokalizacji; Lokalizacja handlu i usług; Nowe nurty w teorii lokalizacji. R.3 Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw: Czynniki transportu; Baza surowcowa; Rynek zbytu; Zasoby pracy; Baza energetyczna; Czynnik wody i ochrona środowiska; Infrastruktura a korzyści aglomeracji. R.4 Uwarunkowania administracyjno-prawne lokalizacji przedsiębiorstw: Gminy jako miejsce lokalizacji; Powiaty jako nowy element struktury administracyjnej; Wpływ utworzenia województw na możliwości rozwoju przedsiębiorstw; Polityka państwa w zakresie walki z bezrobociem a lokalizacja przedsiębiorstw; Specjalne strefy ekonomiczne jako narządzie polityki regionalnej; Pomoc regionalna w świetle dostosowywania prawa polskiego do systemu prawnego UE; Wolne obszary celne jako miejsce lokalizacji. R.5 Atrakcyjność inwestycyjna Polski i jej regionów: Atrakcyjność inwestowania Polski; Inwestycje zagraniczne a atrakcyjność inwestycyjna województw Polski; Atrakcyjność inwestycyjna powiatów Polski; Atrakcyjność inwestycyjna polskich miast; Atrakcyjność inwestycyjna gmin w Polsce. R.6 Lokalizacja przedsiębiorstw w warunkach obecnej rewolucji naukowo-technicznej: Istota obecnej rewolucji naukowo-technicznej; Globalizacja jako czynnik zmian warunków działania przedsiębiorstw w przestrzeni; Procesy integracji międzynarodowej i ich wpływ na lokalizację przedsiębiorstw; Obszary koncentracji działalności o wysokim poziomie technologicznym jako nowe ogniwa przestrzeni gospodarczej; Parki technologiczne w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again