Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(4)
Author
Żylicz Marek
(3)
Goban-Klas Tomasz
(1)
Maj Gerard
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Harmonizacja prawa
(2)
Lotnictwo
(2)
Marketing polityczny
(2)
Public relations
(2)
Komunikacja polityczna
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Reklama
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-921255-2-5
Zawiera: I.Marketing wyborczy: Manipulacja – wpływ czy perswazja?; Typy i style przywództwa w polskiej komunikacji politycznej; Rola PR w kształtowaniu wizerunku politycznego. Doświadczenia krajów Wspólnoty Niepodległych Państw; Kształtowanie wizerunku partii politycznych i polityków – podstawowe zadania public relations w polityce; Media jako element gry politycznej w kreowaniu wizerunku. II.II. Public relations, reklama, lobbing: Etyka public relations i reklamy jako etyka komunikacji; Granice wolności słowa w prawie polskim i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Public relations. Świadomość oraz znaczenie działań z punktu widzenia menedżerów i organizacji; Zarządzanie relacjami z klientem w kontekście komunikacji marketingowej; Jak to się je, czyli wstęp do teorii lobbingu; Jak zmierzyć efekty komunikacji marketingowej?; Między reklama a public relations; Public relations jako funkcja zarządzania w polskich przedsiębiorstwach w warunkach rozwoju technologii informacyjnej. III.Marketing w globalnym rynku: Czy promocja marketingowa prowadzi do dyfuzji kultury?; Język demokracji: o uzasadnieniu przez konsensus w etyce biznesu i etyce polityki; Stosowanie marketingu w dychotomicznych warunkach rynkowych; Problemy wykorzystania promocji marketingowej w warunkach działań na skalę globalną; Komunikacja marketingowa a sukces rynkowy firmy w dobie globalizacji; Pisma polonijne jako narzędzie komunikacji na rynku londyńskim; Kreowanie wizerunku kraju – szansa czy pobożne życzenie?; Kształtowanie wizerunku w społeczeństwie konsumpcyjnym; Kulturowy proces „Due Diligence” warunkiem sukcesu międzynarodowych korporacji; Konsumenci wszystkich krajów łączcie się. Reklama narzędziem globalizacji. IV.Dialog czy manipulacja?: Od 3 M do #R, czyli od mediów masowych, marketingu, manipulacji do relacji, rynku i rozmowy; Merchandising – narzędzie komunikacji marketingowej czy manipulacja? Marketing inwazyjny. Czy kreowanie nowych potrzeb jest społecznie odpowiedzialne?; Świat wartości przedstawiony w reklamie – analiza zawartości reklam prasowych z 2004 r.; Informacja w przekazie reklamowym; Fikcja i manipulacja w przekazie reklamowym; Rozumienie przekazu, przyczyny nieporozumień a anatomia informacji; Dziecko jako odbiorca przekazu marketingowego. V.Narzędzia komunikacji marketingowej: Internet jako narzędzie komunikacji marketingowej; Komunikacja marketingowa w Internecie – nadzieje a rzeczywistość; Wybrane techniki wywierania wpływu na klienta i ich wykorzystanie w sprzedaży osobistej; Serwis internetowy banku jako kanał komunikacji marketingowej; Targi jako narzędzie komunikacji marketingowej w opinii wystawców; Targi i wystawy jako narzędzie komunikacji marketingowej; Komunikacja marketingowa jako instrument marketingu usług edukacyjnych; Konsumpcja usług kulturalnych na przykładzie teatru; Czy polskie muzea mogą nadal funkcjonować w oderwaniu od potrzeb publiczności?; Komunikacja nieformalna jako determinanta decyzji nabywców usług bankowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-921255-0-9
Jak dojrzałe są public relations. Jakie media, takie public relations. Siedem najczęściej spotykanych grzechów głównych polskiego biznesu w podejściu do public relations. Public relations w marketingu politycznym. Public relations jako element komunikacji politycznej. Niewerbalne zachowania polskich polityków, wyraz wrodzonych zdolności czy wyrafinowana manipulacja? Metamorfoza polityczna i wartościowanie w kształtowaniu wizerunku na wybranych przykładach posiedzeń sejmu. Sejmowa Komisja Śledcza - reality czy show? Przygotowanie do zarządzania w sytuacjach kryzysowych - analiza procesu i wyniki badań. Monitoring mediów. Lobbing z perspektywy Polski powiatowej. Sposoby i konsekwencje działań grup interesu w Polsce w okresie transformacji. Kształtowanie tożsamości firmy. Wewnętrzne public relations na przykładzie Elektrowni "Bełchatów" S.A.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-921255-1-7
Część 1. Część 1 (124 s.); Część 2. Część 2 (187 s.).
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-921255-1-7
Wstęp. Uwagi koordynatora programu. Przekazanie Wspólnotom Europejskim i ich sądom kompetencji suwerennego państwa w świetle Konstytucji RP. Wdrażanie prawa europejskiego na tle Konstytucji RP. Przykład prawa lotniczego. Ograniczenia inwestycji podmiotów zagranicznych we własność przewoźników lotniczych w systemie światowym i unijnym. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję w prawie unijnym. Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego w razie niewykonania umówionego przewozu pasażera; problemy związane ze stosowaniem prawa UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-921255-1-7
Przekazanie Wspólnotom Europejskim i ich sądom kompetencji suwerennego państwa w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego RP. Pojęcie regionu w prawie europejskim i polskim. Polityka Zagraniczna UE wobec Azji. Implikacje dla Polskie. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a polityka zagraniczna RP wobec krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Wdrażanie prawa europejskiego w zakresie transportu drogowego. Zagadnienia wybrane. Zasady pomocy finansowej dla portów regionalnych i na rozpoczęcie działalności przewoźników lotniczych.. Dostęp do porów lotniczych Unii Europejskiej - przydział czasów operacji. Ewolucja odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w prawie międzynarodowym i europejskim - od kompromisów do konsumeryzmu. Wdrażanie formuły "fractional ownership" do polskiego i wspólnotowego porządku prawnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again