Form of Work
Książki
(50)
Status
only on-site
(46)
available
(29)
unavailable
(3)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(32)
Czytelnia
(47)
Author
Dębski Jerzy
(5)
Bronakowski Henryk
(4)
Orechwa-Maliszewska Elżbieta
(4)
Kopczuk Anatoliusz
(3)
Siemieniuk Nina
(3)
Szabłowski Józef
(3)
Worobiej Ewa
(3)
Bogdanienko Jerzy
(2)
Czarnecki Witold
(2)
Gołąbeska Elżbieta
(2)
Hościłowicz Edward
(2)
Kupiec Leszek
(2)
Proniewski Marek
(2)
Apolte Thomas
(1)
Augustyn Anna
(1)
Chrabonszczewska Elżbieta
(1)
Cukrowski Jacek
(1)
Czemiel-Grzybowska Wioletta
(1)
Dubieniec Elwina
(1)
Filipowicz Marzena
(1)
Gedymin Olgierd
(1)
Gieorgica Jerzy Paweł
(1)
Grabowski Ryszard J
(1)
Griniewicz Sergiusz W
(1)
Janowska Iwona
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Kilon Jarosław
(1)
Komorowski Jan
(1)
Kostka Mestwin Stanisław
(1)
Lisowski Jerzy Lech
(1)
Meredyk Kazimierz
(1)
Moczydłowska Joanna
(1)
Mosdrof Romuald
(1)
Niedźwiecki Arkadiusz
(1)
Niewiadomski Kazimierz
(1)
Ostrowska Anna
(1)
Ostrowska Dorota
(1)
Paszkowski Jerzy
(1)
Piotrowski Zbigniew
(1)
Roman Antoni
(1)
Rutkowski Marek
(1)
Saturnin Zaremba Leszek
(1)
Widelska Urszula
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(48)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(50)
Language
Polish
(50)
Subject
Przedsiębiorstwo
(11)
Gospodarka
(6)
Marketing
(6)
Banki
(4)
Gospodarka terenowa
(4)
Innowacje
(4)
Miasta
(4)
Finanse
(3)
Planowanie przestrzenne
(3)
Polska
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Budżety terenowe
(2)
Decyzje
(2)
Finanse publiczne
(2)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Logistyka
(2)
Marketing strategiczny
(2)
Nieruchomości
(2)
Organizacja ucząca się
(2)
Podlasie
(2)
Przedsiębiorstwo prywatne
(2)
Rachunkowość
(2)
Rynek kapitałowy
(2)
Turystyka
(2)
Urbanistyka
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Agrobiznes
(1)
Agroturystyka
(1)
Algebra liniowa
(1)
Bank centralny
(1)
Benchmarking
(1)
Bezrobocie
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonometria
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Ełk (woj. warmińsko-mazurskie)
(1)
Factoring
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarka żywnościowa
(1)
Gwarancja jakości
(1)
Handel
(1)
Handel detaliczny
(1)
Inflacja
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Informatyka
(1)
Inkubatory przedsiębiorczści
(1)
Internet
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Jakość produktu
(1)
Językoznawstwo
(1)
Kadry
(1)
Kapitalizm
(1)
Keynesizm
(1)
Komputery
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt
(1)
Konkurencja
(1)
Konserwatyzm
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Kursy walutowe
(1)
Leasing
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marka*
(1)
Matematyka
(1)
Merkantylizm
(1)
Metodologia
(1)
Metropolie (urban.)
(1)
Miasta- gospodarka
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Motywacja
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Nauka
(1)
Niemcy
(1)
Nieruchomości miejskie
(1)
Normy ISO 9000
(1)
Notariat
(1)
Obsługa klienta
(1)
Odpoczynek
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Organizacja
(1)
Parki technologiczne
(1)
Pieniądz
(1)
Planowanie terenowe
(1)
Poczta
(1)
Poczta elektroniczna
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Polityka społeczna
(1)
Poznanie
(1)
Produkcja
(1)
Produkt*
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Subject: time
1989-
(3)
1801-
(2)
1601-
(1)
1701-
(1)
1901-
(1)
Subject: place
Zabór rosyjski
(1)
50 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-87256-51-X
R.1 Podstawy agrobiznesu; R.2 Rynek żywności jako element rozwoju agrobiznesu; R.3 Otoczenie agrobiznesu; R.4 Zorganizowane i niezorganizowane rynki rolne; R.5 Integracja w agrobiznesie. Wspólna Polityka Rolna UE; R.6 Marketing w agrobiznesie; R.7 Strategie firm w agrobiznesie; R.8 Specyfika strategii branżowych w agrobiznesie; R.9 Zarządzanie jakością w agrobiznesie; R.10 Rolnictwo intensywne i rolnictwo ekologiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-80-3
I. Kapitał ludzki: Jakość kapitału ludzkiego a stopa bezrobocia w Polsce; Wydajni i bezrobotni. II. Rynek pracy: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a poziom zatrudnienia w Polsce; Znaczenie i stan wykształcenia w Polsce; Rozwój sektora usług a rynek pracy w Polsce w świetle doświadczeń krajów wysoko rozwiniętych. III. Przedsiębiorczość: Istota przedsiębiorczości w gospodarce; Znaczenie informacji rynkowej w rozwoju przedsiębiorczości na wsi w Polsce; Skuteczność menedżera w zarządzaniu procesowym; Problem przedsiębiorczości w rolnictwie Polski; Sprzedaż bezpośrednia w firmach sieciowych; Migracja intelektualna jako czynnik obniżania poziomu bezrobocia w gospodarce transformacyjnej; Venture Capital jako szansa rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych; Audyt wewnętrzny - zarządzanie systemem jakości; Dostęp do funduszy unijnych a konkurencyjność przedsiębiorstw; Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej; Kobieta we współczesnym biznesie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ekonometria w zarysie / Ryszard J. Grabowski. - Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2002. - 200,[4] s. : rys., wzory, tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-87256-38-2
R.1 Pojęcia podstawowe; R.2 Liniowy model ekonometry czny; R.3 Weryfikacja liniowych modeli ekonometry cznych; R.4 Modele nieliniowe; R.5 Zmienne zero-jedyn kowe w modelach ekonometrycznych; R.6 Predykacja na podstawie modeli jednorównaniowych; R.7 Modele wielo równaniowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60432-30-3
Cz.I. Działalność samorządów terytorialnych terytorialnych rozwój przedsiębiorczości w skali lokalnej; 1. Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym i lokalnym; 2. Rola otoczenia instytucjonalnego w rozwoju agroturystyki jako czynnika przemian lokalnych w wybranych gminach województwa małopolskiego; 3. Relacje pomiędzy przedsiębiorstwami przedsiębiorstwami władzami gmin dawnego województwa częstochowskiego w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej w latach 1995-2005; 4. Rozwój samorządów lokalnych przez pryzmat koncepcji New Public Menagament; 5. Samorząd terytorialny a lokalny rozwój gospodarczy na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw handlowych; 6. Zmiany przepisów prawa podatkowego a prawa podatnika na przykładzie rozprawy w postępowaniu podatkowym; 7. Specjalne strefy ekonomiczne a rozwój lokalny; 8. Rola "AGROPHARMU" w rozwoju społeczno-gospodarczym; Cz. II. Finansowe formy wspierania podmiotów gospodarczych gospodarczych rozwój lokalny; 1. Wpływ środków publicznych UE na rozwój gminy Białystok; 2. Bank jako przedmiot bezpośredniego oddziaływania na rozwój przedsiębiorstw; 3. Krajowy rejestr długów a sprawność ekonomiczna przedsiębiorstw w Polsce; 4. Euroregiony i ich role we wspieraniu przedsiębiorczości lokalnej; Cz. III. Kapitał ludzki a rozwój lokalny; 1. Wybrane aspekty edukacji GIS pracowników służb państwowych państwowych samorządowych w kontekście wspomagania rozwoju w skali lokalnej; 2. Akademicka edukacja ekonomiczna jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej; 3. Związki wykształcenia z cechami socjo-ekonomicznymi ludności wiejskiej w Wielkopolsce; 4. Zarządzanie wiedzą jako nowe wyzwanie przed jednostkami samorządu terytorialnego; 5. System zarządzania wiedzą jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego; 6. Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania kapitału społecznego; 7. Procesy wzrostu produktywności pracy w firmie na przykładzie branży budowlanej; 8. Diagnozowanie ubóstwa ekonomicznego na przykładzie województwa pomorskiego; Cz. IV. Komunikacja marketingowa a działalność przedsiębiorstw w skali lokalnej; 1. Efektywność systemu komunikacji marketingowej a działalność przedsiębiorstw w skali lokalnej; 2. Wpływ konkurencji na efektywność działań promocyjnych przedsiębiorstwa; Cz. V. Ekologia a rozwój lokalny; 1. Rozwój zrównoważony jako koncepcja rozwoju lokalnego; 2. Ekologiczny system gospodarowania w rolnictwie; 3. Problemy rozwoju biznesu w warunkach nowych wyzwań ekologicznych ekologicznych tradycje kulturowe w produkcie turystycznym; 3. Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich a rozwój gospodarczy w skali lokalnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87256-26-9
Cz. 1. Źródła finansowania rozwoju regionalnego. Cz. 2. Finansowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w regionach. Cz. 3. Uwarunkowania polityki regionalnej i rozwoju regionalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.72 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-82-X
CZ.I Teoretyczno-metodyczne podstwey gospodarki przestrzennej : 1.Zakres badawczy gospodarki przestrzennej, 2.Teorie lokalizacji działalności gospodarczej, 3.(Neo)marshallowskie okręgi przemysłowe i teoria polaryzacji, 4.Teoria ośrodków centralnych, 5.Teoria bazy ekonomicznej i struktury funkcjonalnej miast, 6.Teoria regionu ekonomicznego, 7.Metody analizy regionalnej. Cz.II Teoria systemów złożonych jako model "Lidera": 1.Teoria systemów złożonych a koncepcja gospodarki przestrzennej, 2.Stany systemów złożonych, 3.Teoria gospodarki przestrzennej a możliwości badawcze wynikające z modelu "lidera"
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87256-18-8
Cz.I II Rada Stanu Królestwa Polskiego jako instytucja państwowa: 1. Nominacje. Skład personalny, 2. Struktura osobowa działalności. Uczestnictwo w pracach Rady Stanu, 3. Wewnętrzna organizacja instytucjonalna, 4. Finansowe i materialne podstawy działalności, 5. Rada Stanu jako organ administracji krajowej, 6. Zakres uprawnień prawodawczych i weryfikacyjnych. Komisje czasowe Ogólnego Zgromadzenia. Cz.II Wybrane zagadnienia z działalności II rady stanu Królestwa Polskiego. Rola Ogólnego Zgromadzenia w tworzeniu ustawodawstwa o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Królestwa Polskiego: 7. Zagadnienia prawno-emerytalne, 8. Rada stanu wobec problematyki heraldycznej, 9. Kształtowanie i ocena ustawodawstwa budżetowego przez II Radę Stanu Królestwa Polskiego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60432-29-7
Ewolucja rynków żywnościowych w gospodarce efektywnej; Jakość naturalna a cena produktów żywnościowych; Jakość jako element promocji produktów żywnościowych; Funkcje reklamy a jakość produktów żywnościowych; Technologia kreacji rynku żywnościowego na przykładzie grupy Maspex Wadowice; Wizerunek kraju i miarka produktu jako czynnik dynamiki eksportu żywności; Ekologiczność jako czynnik pozycjonowania żywności; Dystrybucja produktów żywnościowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-47-1
R.1 Międzynarodowa integracja gospodarcza - wprowadzenie: Pojęcie i istota międzynarodowej integracji gospodarczej; Przesłanki międzynarodowej integracji gospodarczej; Modelowe koncepcje integracji całościowej i zróżnicowanej; Mechanizm, warunki i typy międzynarodowej integracji gospodarczej; Instytucjonalno - organizacyjne formy ugrupowań integracyjnych. R.2 Strefa wolnego handlu i unia celna: Czynniki określające efekty strefy wolnego handlu i unii celnej; Krótkoterminowe efekty utworzenia strefy wolnego handlu i unii celnej; Długoterminowe efekty realizacji unii celnej; Realizacja koncepcji strefy wolnego handlu i unii celnej w Europie Zachodniej. R.3 Wspólny rynek: Elementy teorii wspólnego rynku; Jednolity rynek wewnętrzny we Wspólnocie Europejskiej; Polityka ochrony konsumenta we wspólnym rynku; Polityka konkurencji na eurorynku. R.4 Unia walutowa: Pieniądz i system walutowy; Teoria optymalnego obszaru walutowego; Koszty i korzyści integracji walutowej; Integracja monetarna we Wspólnotach Europejskich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-62-5
1. Linguistics as a science; 2. Phonetics; 3. Grammar; 4. Text linguistics; 5. Lexicology; 6. The origin of language
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 811.111 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811.111 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-30-7
1.Wprowadznie i głowne wątki ksiązki, 2.Istotne cechy rozowju społeczno-gospodarczego na ziemiech niemieckich w epoce przedindriustalnej, 3.Rozwój państwa i społeczeństwa Prus jako istotnego czynnika formowanie się przesłanek niemieckiego kapitalizmu, 4.Powstanie jednolitego obszaru celnego na ziemiach niemieckich. Rola rozowju kolejnictwa w kształtowaniu się nowoczesnego przemysłu. Wprowadzanie na dużą skalę formy spółki akcyjnej w przemyśle i bankowości Niemiec, 5.Specyficzne cechy organizacji gospodarki niemieckiej na tle szybkiego jej rozwoju po 1870 r. i związane z nim przemiany społeczne. Rola interwencjonizmu państwowego, 6.Niektóre osobliwości drogi rozwojowej Niemiec w porównaniu z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, 7.Ewolucja systemu kształcenia zawodowego oraz specyficznych form organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwach niemieckich, 8.Ustrój pracy w Niemieckiej Republice Federalnej po 1949 r. i jego formy instytucjonalne oparte na zasadzie współdecydowania (Mitbestimmung), 9.Struktury nowoczesnego korporatyzmu w Niemieckiej Republice Federalnej, 10.Społeczna gospodarka rynkowa. Podstawy intelektualne, 11.Początkowy etap realizowania społecznej gospodarki rynkowej. Działalność ekipy Ludwiga Erharda, 12.Keysizm i monetaryzm w praktyce, 13.Niektóre porównania międzynarodowe dotyczące tempa wzrostu gospodarek oraz wybrnaych wskaźników jakosci życia. O czynnikach korzyści komparatywnych gospodarki niemieckej, 14.Niektóre instytucje w dzisiejszych Niemczech, geneza i historyczne uwarunkowania kulturowe, społeczne i polityczne ich rozowju. Podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87256-89-7
1. Konserwatyzm na polskiej scenie politycznej, 2. Ustrój polityczny III RP w koncepcjach programowych ruchu konserwatywnego, 3. Narodowe Odrodzenie Polski jako reprezentant rewolucji konserwatywnej w Polsce, 4. Stanowisko kościoła katolickiego a głosowanie polaków w referendum Unii Europejskiej, 5. Polska myśl polityczna stańczyków, 6. Polska inteligencja prowincjonalna czy postępowa? Postawy społeczne i polityczne lokalnych elit, 7. Uniwersalistyczna refleksja nad politykiem i polityką (Czy Hamlet był wielkim politykiem ?Przez tekst do historii konserwatyzmu), 8. Demografia i polityka. Fenomen "Pustej kołyski", 9. Konserwatyzm Polski na tle zachodnioeuropejskiego - specyfikacja zjawiska, 10. Specyfika konserwatyzmu współczesnej Rosji, 11. Konserwatyzm Podlasian? Geografia wyborcza ziemi białostockiej i łomżyńskiej w III RP, 12. Przejawy tradycjonalizmu w postawie rodziny podlaskiej, 13. Podlasie - konserwatyzm czy tradycjonalizm
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-29-3
Cz. III Analiza sytuacji finansowej i atrakcyjności gospodarczej gmin w Polsce: Ch-ka sytuacji finansowej gmin w Polsce; Dochody gmin w ujęciu przestrzennym; Wydatki gmin w ujęciu przestrzennym; Analiza budżetów gmin metodą J.C.Weavera; Atrakcyjność gospodarcza gmin w Polsce; Metoda "wskaźników syntetycznych cech". Cz. IV Lokalne bieguny wzrostu przedsiębiorczości prywatnej: Środowiska regionalne a delimitacja lokalnych biegunów wzrostu; Weryfikacja uzyskanych wyników; Lokalne bieguny wzrostu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 51 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60432-18-1
1. Rola rzeczoznawcy majątkowego w procesie szacowania nieruchomości, 2. Oczekiwania zamawiających usługi względem poziomu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 3. Czynniki ekonomiczne wpływające na rynek nieruchomościami, 4. Popyt na nieruchomości jako determinanta rozwoju portfela kredytowego, 5. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako czynnik wpływający na płynność rynku, 6. Trwały zarząd nieruchomościami zurbanizowanymi skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, 7. Bariery w finansowaniu inwestycji w ramach funduszy nieruchomości w Polsce, 8. Polityka remontowa w zasobach spółdzielczych na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej " Jaroty" w Olsztynie, 9. Podmioty i instytucje działające na rynku nieruchomości, 10. Inwestowanie na polskim rynku nieruchomości, 11. Zasady zarządzania wspólnotą mieszkaniową, 12. Produkty bankowe na rynku nieruchomości, 13. Czego oczekuje kupujący od pośrednika na rynku nieruchomości?, 14. Termomodernizacja sposobem na oszczędność, 15. Gospodarka zasobami nieruchomości gminnych, 16. Problemy wynikające podczas inwestowania w nieruchomości, 17. Struktura zasobów mieszkaniowych gminy Turośń Kościelna, 18. Analiza wpływu podziałów nieruchomości na rozwój obszarów strefy podmiejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-92-7
1. Organizacja kursu internetowego - analiza aktywności na forum dyskusyjnym, 2. Efektywność i ryzyko inwestycji informatycznych, 3. Prawna ochrona tajemnicy korespondencji elektronicznej w systemach informacyjnych, 4. Zastosowanie techniki sieci neutronowych Kohena w analizach regionalnych, 5. Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji oparte na analizie wielokryterialnej, 6. Determinanty taśmy produkcyjnej nowej gospodarki, 7. Informacja jako nadrzędny instrument zarządzania przedsiębiorstwem, 8. Metody rozwiązywania problemu komiwojażera bazujące na modelach przybliżonych, 9. Zastosowanie sieci neutronowych w technologii bankowej, 10. Nowoczesne systemy informacyjne a oszczędności przedsiębiorstw, 11. Identyfikacja fraktalnych właściwości finansowych szeregów czasowych a budowa automatycznych systemów inwestycyjnych, 12. Prognozowanie cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za pomocą logiki rozmytej na przykładzie WIG, 13. System bezpieczeństwa informacji-podpis elektroniczny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-49-8
R.1 Wstęp; R.2 Model H-B-1-0, czyli inwestowanie na jednym rynku w ryzykowne i bardzo ryzykowne papiery wartościowe bez uwzględniania wysokości stopy zwrotu bez ryzyka; R.3 Model H-B-2-0 (hossy i bessy dla dwóch rynków ryzykownych oraz nieoprocentowanej pozostałej części kapitału); R.4 Jednoczesne inwestowanie na rynku ryzykownym i rynku instrumentów bez ryzyka ze stopą zwrotu a>0; R.5 Inwestowanie na dwóch ryzykownych rynkach oraz na rynku instrumentów finansowych bez ryzyka; R.6 Końcowe uwagi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy logistyki / Leszek Kupiec. - Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2010. - 287, [1] s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-60432-59-4
1. Podstawy teoretyczne logistyki; 2. Infrastruktura procesów logistycznych; 3. Otoczenie podmiotów gospodarczych; 4. Logistyczna obsługa klienta; 5. Logistyka w produkcji; 6. Zintegrowana gospodarka materiałowa; 7. Logika dystrybucji; 8. Współczesne tendencje w logistyce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/,5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/,5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-83-8
1. Wiedza zdroworozsądkowa, mądrościowa i naukowa, 2. Nauka-metoda poznawania rzeczywistości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again