Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(13)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(13)
Author
Biel Krzysztof
(1)
Błasiak Anna
(1)
Draus Jan
(1)
Draus Jan. Tom 2 Wiek XIX i XX
(1)
Dybowska Ewa
(1)
Gielarowski Andrzej
(1)
Homa Tomasz
(1)
Kaźmierczak Paweł
(1)
Królikowska Anna
(1)
Litak Stanisław
(1)
Litak Stanisław. Tom 1 Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej
(1)
Madej-Babula Magdalena
(1)
Marek Zbigniew
(1)
Mierzwiński Bronisław
(1)
Mółka Janusz
(1)
Seredyńska Anna
(1)
Stańkowski Bogdan
(1)
Tarnawa Józef
(1)
Terlecki Ryszard
(1)
Terlecki Ryszard. Tom 2 Wiek XIX i XX
(1)
Urban Marek
(1)
Year
2000 - 2009
(15)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Wychowanie
(5)
Wychowanie do wartości
(4)
Pedagogika
(3)
Szkolnictwo
(3)
Personalizm
(2)
Rodzina
(2)
Wartość
(2)
Antropologia filozoficzna
(1)
Cierpienie
(1)
Dziewczęta
(1)
Edukacja europejska
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Godność ludzka
(1)
Integracja europejska
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Katecheza
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kultura
(1)
Kuznowicz, Mieczysław (1874-1945)
(1)
Nadzieja
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele szkół średnich
(1)
Opieka paliatywna
(1)
Oświata
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika porównawcza
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Polityka
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Religia
(1)
Społeczeństwo
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Śmierć
(1)
Subject: time
1701-
(1)
1801-
(1)
1901-
(1)
15 results Filter
Book
In basket
(Studia Pedagogiczne / pod red. Franciszek Rzepka)
ISBN: 978-83-7614-056-8
1. Wprowadzenie w problematykę wartości: Kształtowanie się pojęcia "wartość"; Wielorakie definiowanie i funkcjonowanie pojęcia "wartość"; Sposoby istnienia wartości; Hierarchiczność wartości; 2. Proces wychowania do wartości i poprzez wartości: Wieloaspektowość i złożoność procesu wychowania; Zasady wychowania do wartości; Okoliczności procesu wychowania do wartości; Przebieg aksjologicznego rozwoju człowieka; Akceptacja i internalizacja wartości w ponowoczesnym kontekście społeczno-kulturowym; Wartości w procesie samowychowania; 3. Środowiska wychowawcze w procesie przekazu wartości: Środowisko rodzinne; Środowisko szkolne; Kościół; Grupy rówieśnicze; Srodki masowego przekazu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Pedagogiczne / pod red. Franciszek Rzepka)
ISBN: 83-88209-66-3
I. Godność człowieka, 1. Godność człowieka z racji jego pochodzenia; 2. Godność człowieka z racji odzyskanego życia; 3. Godność człowieka z racji jego przeznaczenia; 4. Poszanowanie ludzkiej godności. Przestrzeganie prawa moralnego. Podmiotowe traktowanie człowieka; II. Przyczyny cierpienia i umierania człowieka, 1. Grzech przyczyną cierpienia i umierania. Natura grzechu i zła. Skutki grzechu. 2. Człowiek uwikłany w grzech; III. Sens ludzkiego cierpienia, 1. Człowiek doświadczony cierpieniem. Wewnętrzna izolacja. Irytacja i bunt. Targowanie się. Depresja. Akceptacja. 2. Sens ludzkiego cierpienia i umierania. Filozoficzno-egzystencjalne wyjaśnienia sensu cierpienia. Chrześcijańskie wyjaśnienia sensu cierpienia. Tajemnica Jezusa Chrystusa wyjaśnieniem ludzkiego cierpienia. Udział w posłannictwie Jezusa. 3. Odkryty sens cierpienia. Zmiana sposobu patrzenia na świat. Zmiana sposobu wartościowania; IV. Pomoc cierpiącym; 1. Zakres i zasadność służby cierpiącym; 2. Kościół w służbie cierpiącym; 3. Ludzie dobrej woli w służbie cierpiącym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka "Horyzontów Wychowania" / pod red. Wit Pasierbek, Ryszard Terlecki)
ISBN: 83-89631-03-2
1. Człowiek w jednoczącej się Europie, 2. Człowiek i zjednoczenie Europy, 3. Człowiek polityczny e Europie, 4. Nowy europejski patriotyzm?, 5. Globalny nastolatek, 6. Człowiek jako podmiot wolności i praw w jednoczącej się Europie, 7. Człowiek drogą Kościoła w Polsce ku jednoczącej się Europie, 8. Duchowa formacja człowieka wyzwaniem dla humanitaryzmu XXI wieku, 9. Między pychą a kompleksem niższości,10. "Człowiek rosyjski" w Europie czy w Eurazji? Współczesna ideologia euroazjatyzmu, 11. Amerykanizacja Europy?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka "Horyzontów Wychowania" / pod red. Wit Pasierbek, Ryszard Terlecki ; 4)
ISBN: 83-89631-06-7
1. Edukacja zintegrowana w wymiarze horyzontalnym. 2. Edukacja zintegrowana w wymiarze wertykalnym. 3. Osiągnięcia edukacji zintegrowanej. 4. Czynniki wspierające osiąganie celów edukacji zintegrowanej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tom 1. Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej / Stanisław Litak (244 s. : rys.); Tom 2. Wiek XIX i XX / Jan Draus, Ryszard Terlecki (333 s.: il.).
Book
In basket
ISBN: 83-7318-398-1
1. Starożytna Grecja, 2. Hellenizm, 3. Rzym, 4. Wychowanie i szkolnictwo pierwszych wieków chrześcijaństwa, 5. Średniowiecze, 6. Edukacja pozaszkolna, 7. Wychowanie i szkolnictwo w okresie Odrodzenia i Humanizmu, 8. Reformacja, 9. Wychowanie i szkolnictwo katolickie w okresie potrydenckim, 10. Szkolnictwo potrydenckie w Rzeczypospolitej, 11. Rozwój szkolnictwa na Rusi do II połowy XVII w., 12. Rozwój nauki i myśli pedagogicznej w dobie realizmu XVII w., 13. Oświecenie. Wiek pedagogiczny, 14. Idea szkoły nowoczesnej, świeckiej i ludowej, 15. Wielkie reformy szkolne w Rzeczypospolitej, 16. Reformy szkolne w Rosji, 17. Myśl pedagogiczna wielkiej rewolucji francuskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7318-634-4
1. Wiek XIX - początek cywilizacji przemysłowej 2. Systemy szkolne w XIX wieku 3. Rozwój nauk pedagogicznych w XIX wieku 4. Polska oświata pod zaborami 5. Polska myśl pedagogiczna w dobie rozbiorów 6. Wielka wojna i jej skutki 7. Świat między wojnami 8. Idee i wychowanie 9. Powojenne przyspieszenie 10. Opieka nad dzieckiem 11. Szkolnictwo 12. Szkolnictwo specjalne 13. Oświata dorosłych 14. Sport i rekreacja 15. Współczesne koncepcje pedagogiczne 16. Polska wobec wyzwań XX wieku
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88209-99-X
Wstęp, 1. Historycze i teoretyczne tło działalności Mieczysława Kuznowicza, 2. Życie i działalność społeczno-opiekuńcza Mieczysława Kuznowicza, 3. Podstawowe założenia i cele koncepcji wychowawczej Mieczysława Kuznowicza, 4. Zasady,sposoby,i formy w koncepcji wychowawczej Mieczysława Kuznowicza, 5. Aktualność i perspektywy koncpecji wychowawczej Mieczysława Kuznowicza,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88209-95-7
1. Jaka jesteś rodzino? Analiza empiryczna współczesnej sytuacji rodziny polskiej, 2. Jak pomóc rodzinie? W trosce o rodzinę polską
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Humanitas. Studia Kulturoznawcze : badania, wprowadzenia, monografie, źródła / pod red. Andrzej Gielarowski ; Instytut Kulturoznawstwa WSFP "Ignatianum")
ISBN: 978-83-89631-94-7
I. Życie społeczno-polityczne. Między teorią praktyką: Ułudy demokracji; Podmiotowe uwarunkowania komunikacji społecznej; Polska droga do demokracji. Zarys koncepcji samorządu pracowniczego w latach 1980-1981; Społeczność polityczna a Wspólnota Kościoła. Historia- teraźniejszość- perspektywy; Nowe formy zaangażowania Kościoła w świecie współczesnym; II. Społeczeństwo, nauka i kultura: Kultura wpisana w historię? O historii i uwarunkowaniach kultury; Kultura a technika; Człowiek w Społeczeństwie Informacyjnym; Krytyczne uwagi na temat koncepcji :społeczeństwa wiedzy"; Nauka- granice i dylematy; III. Rozumienie myślenia w myśli Maxa Schellera; Egzystencja dla siebie samej zakryta a hermeneutyczna nadzieja rozumienia; Wychowanie moralne w "kulturze pokus"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Pedagogiczne / pod red. Franciszek Rzepka)
ISBN: 83-88209-54-X
1. Personalistyczne założenia koncepcji wychowania, 2. Wychowanie do pełni człowieczeństwa przez wartości, 3. Środowisko wychowawcze osoby jako communio personarium, 4. Personalistyczne aspekty samowychwalania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka "Horyzontów Wychowania" / pod red. Wit Pasierbek, Ryszard Terlecki ; 3)
ISBN: 83-89631-05-9
1. Podmiot wychowania moralnego, 2. Przedmiot wychowania moralnego, 3. Uwarunkowania procesów wychowania moralnego, 4. Zadania wychowania moralnego, 5. Motywy w procesach wychowania moralnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Dylematy resocjalizacji / pod red. Krzysztof Biel)
ISBN: 978-83-7505-170-4
Część I Przestępczość dziewcząt na tle ogólnej przestępczości: 1. Rozmiary i dynamika przestępczości nieletnich na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia, 2. Główne teorie etiologii przestępczości kobiet, 3. Czynniki społeczne i osobowościowe jako predykatory przestępczości nieletnich. Część II Metodologia i analiza wyników badań własnych: 1. Metodologia badan własnych, 2. Rodzaje zachowań przestępczych nieletnich dziewcząt objętych resocjalizacją zakładową, 3. Środowisko społeczne nieletnich dziewcząt a ich przestępczość, 4. Osobowość nieletnich dziewcząt a ich zachowania przestępcze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Pedagogiczne / pod red. Franciszek Rzepka)
ISBN: 978-83-89631-83-1
1. Imigracja- nowe wyzwanie?: Imigranci- cudzoziemcy w polskiej rzeczywistości; Obcokrajowcy w ustawodawstwie polskim; Imigranci- obcokrajowcy a polska polityka oświatowa; Programy szkolne a perspektywa wychowania wielokulturowego i edukacji europejskiej; 2. Szkoła polska a problem edukacji europejskiej i wychowania wielokulturowego: Zadania szkoły w świetle edukacji europejskiej i wychowania w duchu wielokulturowości; Nauczyciel w szkole europejskiej wielokulturowej; Metoda cooperative learning w szkole europejskiej wielokulturowej; 3. Nauczyciel w obliczu wielokulturowości i wychowania do wspólnej Europy- wyniki badań empirycznych wśród nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych na Podhalu: Podstawy metodologiczne badań; Wyniki badań empirycznych wśród nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych na Podhalu; Synteza wyników; 4. Rola przedmiotów szkolnych w wychowaniu wielokulturowym i edukacji europejskiej: Język polski; Języki obce; Historia; Geografia; Muzyka; Religia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89631-45-8
1. Przedmiot, metody i zadania pedagogiki porównawczej, 2. Koncepcje wychowania we współczesnych nurtach pedagogicznych, 3. Rola nauczyciela i wychowawcy w świetle współczesnych teorii pedagogicznych, 4. Wychowanie a terapia w świetle współczesnych nurtów pedagogicznych, 5. Wartości trwałe we współczesnych koncepcjach pedagogicznych, 6. Alternatywa dla nurtów alternatywnych - koncepcja o. A Cencini'ego, 7. Zadania edukacji w świetle raportu UNESCO, 8. Program współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji, 9. Systemy oświatowe - wychowanie początkowe i podstawowe, 10. Kształcenie średnie drugiego stopnia, 11. Kształcenie uniwersyteckie i nieuniwersyteckie, 12. Kształcenie dorosłych i kształcenie na odległość,13.Reforma oświatowa w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again