Form of Work
Książki
(32)
Status
only on-site
(23)
available
(11)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(25)
Author
Stefańska-Matuszyn Maria
(7)
Sekuła Jolanta
(6)
Bożyk Paweł
(3)
Cygan Zdzisław
(2)
Adamczyk Adam
(1)
Chmielarz Witold
(1)
Ciamaga Lucjan
(1)
Dolińska Iwona
(1)
Felis Paweł
(1)
Grudzewski Wiesław
(1)
Kochański Tomasz
(1)
Kowalski Rafał
(1)
Kozarzewski Robert
(1)
Kulikowski Roman
(1)
Perycz Eugeniusz
(1)
Sacha Krzysztof M
(1)
Stabrowski Marek M
(1)
Szostak Jacek
(1)
Timofiejuk Igor
(1)
Tkaczyk Tadeusz Paweł
(1)
Year
2000 - 2009
(25)
1990 - 1999
(7)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(32)
Subject
Przedsiębiorstwo
(11)
Polska
(6)
Gospodarka
(4)
Systemy informatyczne zarządzania
(4)
Informacja dla zarządzania
(3)
Innowacje
(3)
Transport
(3)
Unia Europejska
(3)
Bibliotekarstwo
(2)
Finanse
(2)
Globalizacja
(2)
Konkurencja
(2)
Logistyka
(2)
Logistyka gospodarcza
(2)
Podatek
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Rosja
(2)
Rynek
(2)
Analiza systemowa
(1)
Automatyzacja
(1)
Banki
(1)
Banki internetowe
(1)
Baza danych
(1)
Benchmarking
(1)
C (język programowania)
(1)
C++
(1)
Cukiernictwo
(1)
Dewizy
(1)
Dochód narodowy
(1)
Dokumenty
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonomia
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka nieformalna
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Informacja
(1)
Informatyka
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Inwestycje rzeczowe
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Języki informacyjne
(1)
Języki programowania
(1)
Języki zapytań
(1)
Karty płatnicze
(1)
Konflikt
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kraje kapitalistyczne
(1)
Kredyt handlowy
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Leasing
(1)
Marketing
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing partnerski
(1)
Maslow, Abraham Harold (1908-1970)
(1)
Matematyka
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Monopol
(1)
Młodzież
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Outsourcing
(1)
Pieniądz
(1)
Pieniądz elektroniczny
(1)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prognozy
(1)
Programowanie (informat.)
(1)
Prokuratura
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Psychologia
(1)
Public relations
(1)
Rachunek ekonomiczny
(1)
Reengineering*
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Reklama
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
SQL
(1)
Samorealizacja
(1)
Sieć komputerowa
(1)
Sieć komputerowa lokalna
(1)
Sieć komputerowa rozległa
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Statystyka
(1)
Statystyka gospodarcza
(1)
Strony WWW
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Szczupłe zarządzanie
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
TCP/IP
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Transport kolejowy
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Rosja
(2)
Polska
(1)
32 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87444-62-6
1. Wstęp; 2. Język bazy danych SQL; 3. Obsługa schematów; 4. Wybieranie danych; 5. Modyfikowanie zawartości informacyjnej bazy danych; 6. Perspektywy; 7. Wielodostęp i przetwarzanie transakcji; 8. Słownik podstawowych pojęć.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87444-42-1
Język C++ - krótki przegląd, Dziedziczenie - więcej szczegółów, Przeciążenie operatorów, wskaźniki this, referencje, Funkcje i klasy wirtualne, System wejścia - wyjścia, Dynamiczna alokacja pamięci, statystyczne elementy klas, Szablony funkcji i klas, przestrzenie nazw, Wyjątki i ich obsługa, Klasa string - łańcuchy znakowe w stylu C ++, Pojemniki, algorytmy i zagadnienia pokrewne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87444-86-3
I. Pojęcie konkurencyjności międzynarodowej i jej mierniki : 1.Miary konkurencyjności międzynarodowej w warunkach globalizacji, 2.Konkurencyjność polskiej gospodarki w ocenie zagranicznych ośrodków badawczych, 3.Znaczenie postępu technicznego w kształtowaniu międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Polski. II. Pozaekonomiczne uwarunkowania wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki : 4.Wpływ zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej na konkurencyjność polskiej gospodarki, 5.Międzynarodowe otoczenie polityczne a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, 6.Wpływ członkostwa w Unii europejskiej na system sprawowania władzy w Polsce. III. Wpływ czynników walutowo-finansowych na konkurencyjność polskiej gospodarki : 7.Dwa podejścia do unifikacji polskiego obszaru pieniężnego, 8.Warunki nominalnej i realnej integracji walutowej Polski z euro, 9.Polski system bankowy w obliczu integracji z euro, 10.Korzysci i koszty integracji walutowej Polski z euro, 11.Jeszcze raz o korzyściach i zagrożeniach związanych z wejściem Polski do strefy euro. IV. Konkurencyjność polskiej informatyki na tle Unii Europejskiej : 12.Atuty polskiej informatyki w przededniu wstąpienia Polski do Unii europejskiej, 13.Zasady kształcenia informatyków w warunkach członkostwa Polski w Unii europejskiej, 15.Charakterystyka i ocena wybranych księgarni internetowych w Polsce, 15.Rola elektronicznego monitoringu w zarządzaniu zasobami ludzkimi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88442-04-X
R.I Funkcje dwóch zmiennych : 1.Punkty na płaszczyźnie Oxy, 2.Granica i ciąggłość funkcji dwóch zmiennych, 3 .Pochodne cząstkowe, 4.Różniczkowalność funkcji dwóch zmiennych, 5.Elastyczność funkcji dwóch zmiennych, 6.E kstermum funkcji dwóch zmiennych, 7.Gradient funkcji d wóch zmiennych, 8.Ekstremum warunkowe, 9.Funkcje wielu zmiennych.Zadania do rozdziału 1. R.II Macierze i wyznaczniki : 10.Określenie macierzy. Typy macierzy, 11.Działania na macierzach, 12.Wyznaczn iki, 13.Macierzy odwrotna, 14.Równania macierzowe, 15. Rzad macierzy, 16.Zastosowanie Exela do działań na ma cierzach, 17.Macierze w ekonomii.zadania do rozdziału 2. R.III Układy równań liniowych : 18.Pojęcie układu rów nań liniowych, 19.Metody rozwiązywania układów równań liniowych, 20.Rozwiązania bazowe układu równań linowyc h.Zadania do rozdziału 3
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 51 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87444-12-X
1. Inwestycje- podstawy teoretyczne; 2. Zmiana wartości pieniądza w czasie; 3. Finansowanie projektów inwestycyjnych; 4. Szacowanie przypływów pieniężnych inwestycji; 5. Stopa dyskontowa i metody jej wyznaczania; 6. Metody stosowane w ocenie projektów inwestycyjnych; 7. Techniki uwzględniania ryzyka w ocenie projektów inwestycyjnych; 8. Zakres fesibility study według metodologii UNIDO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-83-916319-1-5
1. Wprowadzenie, 2. Wpływ rozwoju nauki, techniki i gospodarki na działalność innowacyjną, 3. Poziom oraz bariery innowacyjności przemysłu polskiego, 4. Źródła innowacji, 5. Istota i rodzaje innowacji, 6. Nowatorskie techniki podnoszenia poziomu produktywności przedsiębiorstw, 7. Aspekty synergii w procesach innowacyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87444-86-3
1.Pojęcie globalizacji i jej modele, 2.Globalizacja a suwerenność polityki gospodarczej państwa, 3.Wpływ monetaryzmu na współczesną politykę gospodarczą, 4.Polityka ekonomiczna Polski w warunkach globalizacji, 5.Monetaryzm a społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech, 6.Kryzys finansów publicznych w Polsce - istota i uwarunkowania, 7.Wpływ doktryny liberalnej na polski system podatkowy, 8.Uwarunkowania i konsekwencje wprowadzenia liniowego podatku dochodowego, 9.Strategia logistyczna przedsiębiorstwa na rynku globalnym, 10.Dobrobyt ekonomiczny a liberalna polityka gospodarcza, 11.Terapia szokowa oczami jej krytyków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-87444-19-8
1. Determinanty pozycji Rosji w polityce i gospodarce światowej do 2020 roku- wpływ na stosunki z Polską; 2. Rozwój gospodarki rosyjskiej do 2020; uwarunkowania, szanse realizacji; 3. Wyzwania światowego kryzysu finansowego dla Rosji; 4. Możliwości zmiany surowcowo-energetycznego na proinnowacyjny model gospodarki rosyjskiej w perspektywie 2020 roku; 5. Bezpieczeństwo energetyczne Polski- ujęcie autonomiczne i zintegrowane z polityką Unii Europejskiej; 6. Stosunki polsko-rosyjskie na tle relacji rosyjsko-unijnych; 7. Przewidywane kierunki zmian w systemie funkcjonowania gospodarki rosyjskiej- skutki dla handlu z Polską; 8. Prognoza rozwoju obrotów towarowych Polski z Rosja do 2020 roku z uwzględnieniem głównych grup towarowych; 9. Przewidywane zmiany w stosunkach między przedsiębiorstwami produkcyjnymi i i usługowymi Polski i Rosji w latach 2009-2020; 10. Instytucjonalne i infrastrukturalne warunki rozwoju handlu Polski z Rosja; 11. Wpływ zaszłości historycznych na stosunki polsko-rosyjskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87444-77-8
1. Uwagi wstępne- istota pojęć występujących w tytule książki; 2. Szeregi chronologiczne; 3. Charakterystyki szeregów chronologicznych; 4. Indeksy jednopodstawowo-łańcuchowe; 5. Indeksy zespołowe; 6. Składniki szeregu chronologicznego; 7. Metody określania tendencji rozwojowej (trendu); 8. Metoda r; Tak zwany problem dystansu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87444-56-1
1. Prognozowanie - definicje, współzależności, podstawy. 2. Uwarunkowania wynikające ze zmienności zjawisk, 3. Matematyczne i niematematyczne metody prognozowania, 4. Prognozowanie z łącznym zastosowaniem różnych metod
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87444-47-2
1. Wprowadzenie; 2. Podstawowe elementy języka; 3. Tablice i instrukcje sterujące; 4. Struktura programu; 5. Struktury; 6. Wskaźniki; 7. Dynamiczne struktury danych; 8. Praca z plikami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87444-11-1
Wprowadzenie Cz.I Podstawy teoretyczne : R.1 Samorealizacja w aspekcie psychologicznym, r.2 Koncepcja samorealizacji A. Maslowa, R.3 Psychologiczna problematyka wartości, R.4
Obraz siebie a samorealizacja.Analiza zależności. Cz.II Metodologia badań : R.1 Techniki badawcze, R.2 Metodologia badań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wprowadzenie, Warstwa fizyczna i łącza danych, Sieci lokalne - LAN, Sieci rozległe - WAN, Protokoły TCP/IP, Protokoły warstwy aplikacji, Bezpieczeństwo sieci LAN, Metody i narzędzia bezpiecznej komunikacji elektronicznej w sieciach komputerowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87444-66-9
R.I Definicje pojęć: 1. Rozwój a wzrost gospodarczy, 2. Gospodarka światowa, 3. Struktura gospodarki światowej, 4. Analiza krańcowa w makroekonomii,5. Mnożnik inwestycyjny Keynesa,6. Funkcja produkcji. R.II Tworzenie go spodarki światowej i jej makrostruktury: 1. Struktura gospodarki światowej w ujęciu teorii wzrostu-uwagi wstępne, 2. Tworzenie hinterlandów drogą podbojów kolonialnych i rozwijania handlu międzynarodowego, 3. Poglądy klasyków na wzrost gospodarczy i powstawanie bogactwa narodów oraz implementacje neoklasyczne (Rewolucje
przemysłowe,Adam Smiht,David Ricardo,John Stuart Mill ),4. Teorie stadiów wzrostu gospodarczego,5. Industrializacja, 6. Dezindustrializacja-teoria asymptotycznej stagnacji,7. Konwergacja. R.III Struktura oparta na wi edzy,sprawności i umiejętnościach:1. Wskaźnik przetworzenia, 2. Od siły roboczej do kapitału ludzkiego, 3. Kapitał społeczny,4. Innowacyjność-postęp technologiczny.
5. Miejsce Europy w technologii światowej, 6. Menedż ment. R.IV Powojenna struktura gospodarki światowej:1. Ogólna charakterystyka struktury gospodarki światowej i prawidłowości jej rozwoju, 2. Wpływ czynników nieinst ytucjonalnych na zmiany w struktury światowej gospodar ki rynkowej. R.V Kraje wysoko uprzemysłowione-o rozwi niętych strukturach gospodarczych:1. Stany Zjednoczone , 2. Nowa gospodarka czy ekonomia dualna, 3. Europa Za chodnia i Japonia na tle gospodarki amerykańskiej.R.VI
Kraje najwyższego tempa ekspansji gospodarczej-Azja Wschodnia-dynamiczne zmiany strukturalne:1.Teoria/konc epcja rozwoju skokowego, 2. Rola polityki publicznej, 3. Chiny, 4. Indonezja. R.VII Kraje najsłabszego tempa rozwoju gospodarczego-Afryka-stagnacja strukturalna:1. Spuścizna pokolonialna, 2. Handlowo skrępowany wzrost, 3. Deficyt żywnościowy, 4. Górnictwo i przemysł przetwór czy, 5. Infrastruktura. R.VIII Kraje średniego tempa wzrostu gospodarczego-Ameryka Łacińska-powolne zmiany strukturalne:1.Argentyna, 2.Brazylia, 3.Meksyk. R.IX Zmiany struktury gospodarki światowej w świetle wnios ków teorii handlu międzynarodowego i lokalizacji:1.Wol ny handel czy protekcjonizm?Strategia rozwoju proeks portowego i zastępującego import, 2.Teoria cyklu życia
produktu, 3. Teoria luki technologicznej, 4. Teoria pod obieństwa preferencji, 5. Teoria proporcji czynników produkcji, 6. Zmiany struktury gospodarki światowej w ujęciu teorii lokalizacji (transport, środowisko natur alne i inne czynniki). R.X Globalizacja,integracja,kor poracje transnarodowe,megatrendy i trendy gospodarce
światowej:1. Globalizacja a integracja w gospodarce światowej, 2. Szczyty Ziemi, 3. Korporacje transnarodowe , 4. Megatrendy i trendy w gospodarce światowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87444-70-7
1.Podstawowe pojęcia, 2.Elektroniczna obsługa systemów płatności, 3.Systemy elektronicznej wymiany dokumentacji, 4.Elektroniczna bankowość, 5.Zabezpieczenia elektronicznej bankowości
płatności, 3.Systemy elektronicznej wymiany dokumenta cji, 4.Elektroniczna bankowość, 5.Zabezpieczenia elekt ronicznej bankowości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87444-90-1
R.I Geneza i ewolucja mechanizmu rynkowego, R.II Przedsiębiorca na współczesnym rynku konkurencyjnym, R.III Otoczenie firmy i metody jego analizy: 1. Wprowadzenie, 2. Makrootoczenie i jego główne elementy, 3. Mikrootoczenie i jego główne elementy. R.IV Strategie konkurencji, R.V Współczesne odmiany strategii firmy, R.VI Współzależność pomiędzy zmianami w otoczeniu a strategią firmy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87444-17-0
1. Powstanie i rozwój zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie, 2. Cel i zakres ćwiczeń laboratoryjnych, 3. Definiowanie danych podstawowych w systemie IFS Applications, 4. Zarządzanie logistyka w systemie IFS Applications, 5. Proces produkcji na zamówienie klienta w systemie IFS Applications
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie ; 1/1997)
ISBN: 83-87444-05-7
1.Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, 2.Logistyka a organizacja - sprzężenie zwrotne, 3.Polska a kraje Unii Europejskiej, badania porównawcze - metody, wyniki, 4.Polityka gospodarcza krajów Unii Europejskiej jako instrument integracji, 5.Transformacja systemu gospodarczego Izraela - podstawowe kierunki i uwarunkowania, 6.kontrola legalności aktów prawnych w ramach jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 7.Kierunki rozwoju informatyzacji biznesu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again