Form of Work
Książki
(39)
Status
only on-site
(29)
available
(13)
unknown
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(31)
Author
Stefańska-Matuszyn Maria
(7)
Sekuła Jolanta
(6)
Bożyk Paweł
(3)
Kulawik Jacek
(3)
Mazurkiewicz Eugeniusz
(3)
Cygan Zdzisław
(2)
Kuciński Jerzy
(2)
Adamczyk Adam
(1)
Chmielarz Witold
(1)
Ciamaga Lucjan
(1)
Dolińska Iwona
(1)
Felis Paweł
(1)
Grudzewski Wiesław
(1)
Kochański Tomasz
(1)
Kowalski Rafał
(1)
Kozarzewski Robert
(1)
Kulawik Jacek. Tom 1 Tom 1
(1)
Kulawik Jacek. Tom 2 Tom 2
(1)
Kulikowski Roman
(1)
Mazurkiewicz Eugeniusz. Tom 1 Tom 1
(1)
Mazurkiewicz Eugeniusz. Tom 2 Tom 2
(1)
Perycz Eugeniusz
(1)
Pięta Jan
(1)
Sacha Krzysztof M
(1)
Stabrowski Marek M
(1)
Szostak Jacek
(1)
Timofiejuk Igor
(1)
Tkaczyk Tadeusz Paweł
(1)
Świetlik Włodzimierz
(1)
Year
2000 - 2009
(32)
1990 - 1999
(7)
Country
Poland
(39)
Language
Polish
(39)
Subject
Przedsiębiorstwo
(12)
Polska
(8)
Gospodarka
(5)
Systemy informatyczne zarządzania
(4)
Finanse publiczne
(3)
Informacja dla zarządzania
(3)
Innowacje
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Transport
(3)
Unia Europejska
(3)
Bibliotekarstwo
(2)
Demokracja
(2)
Efektywność ekonomiczna
(2)
Emerytura
(2)
Euro (pieniądz)
(2)
Finanse
(2)
Globalizacja
(2)
Konkurencja
(2)
Logistyka
(2)
Logistyka gospodarcza
(2)
Młodzież
(2)
Otoczenie firmy
(2)
Pieniądz
(2)
Podatek
(2)
Rosja
(2)
Rynek
(2)
Administracja publiczna
(1)
Analiza ekonomiczna
(1)
Analiza systemowa
(1)
Automatyzacja
(1)
Banki
(1)
Banki internetowe
(1)
Baza danych
(1)
Benchmarking
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bilans płatniczy
(1)
C (język programowania)
(1)
C++
(1)
Cukiernictwo
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Demokracja bezpośrednia
(1)
Dewizy
(1)
Dochód narodowy
(1)
Dokumenty
(1)
Dług państwowy
(1)
Ekonomia
(1)
Elita władzy
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Giełda
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka materiałowa
(1)
Gospodarka nieformalna
(1)
Gry i zabawy
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Harcerstwo
(1)
Informacja
(1)
Informatyka
(1)
Instytucje artystyczne
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Inwestycje rzeczowe
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Języki informacyjne
(1)
Języki programowania
(1)
Języki zapytań
(1)
Kadry
(1)
Karty płatnicze
(1)
Konflikt
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kraje kapitalistyczne
(1)
Kredyt handlowy
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Leasing
(1)
Marketing
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing partnerski
(1)
Maslow, Abraham Harold (1908-1970)
(1)
Matematyka
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Monopol
(1)
Odpoczynek
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Outsourcing
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Parlament
(1)
Partie polityczne
(1)
Patologia społeczna
(1)
Państwo
(1)
Pieniądz elektroniczny
(1)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prognozy
(1)
Programowanie (informat.)
(1)
Prokuratura
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Rosja
(2)
Polska
(1)
39 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-60197-05-9
1. Istota analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, 2. Metody analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, 3. Analiza gospodarki materiałowej, 4. Analiza procesu wytwórczego, 5. Analiza gospodarowania środkami trwałymi, 6. Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim, 7. Analiza działalności marketingowej przedsiębiorstwa, 8. Analiza kosztów własnych, 9. Analiza sprawozdań finansowych, 10. Czynniki wpływające na wartość firmy, 11. Postęp techniczno-organizacyjny i jego efektywność, 12. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87444-62-6
1. Wstęp; 2. Język bazy danych SQL; 3. Obsługa schematów; 4. Wybieranie danych; 5. Modyfikowanie zawartości informacyjnej bazy danych; 6. Perspektywy; 7. Wielodostęp i przetwarzanie transakcji; 8. Słownik podstawowych pojęć.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87444-42-1
Język C++ - krótki przegląd, Dziedziczenie - więcej szczegółów, Przeciążenie operatorów, wskaźniki this, referencje, Funkcje i klasy wirtualne, System wejścia - wyjścia, Dynamiczna alokacja pamięci, statystyczne elementy klas, Szablony funkcji i klas, przestrzenie nazw, Wyjątki i ich obsługa, Klasa string - łańcuchy znakowe w stylu C ++, Pojemniki, algorytmy i zagadnienia pokrewne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87444-86-3
I. Pojęcie konkurencyjności międzynarodowej i jej mierniki : 1.Miary konkurencyjności międzynarodowej w warunkach globalizacji, 2.Konkurencyjność polskiej gospodarki w ocenie zagranicznych ośrodków badawczych, 3.Znaczenie postępu technicznego w kształtowaniu międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Polski. II. Pozaekonomiczne uwarunkowania wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki : 4.Wpływ zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej na konkurencyjność polskiej gospodarki, 5.Międzynarodowe otoczenie polityczne a członkostwo Polski w Unii Europejskiej, 6.Wpływ członkostwa w Unii europejskiej na system sprawowania władzy w Polsce. III. Wpływ czynników walutowo-finansowych na konkurencyjność polskiej gospodarki : 7.Dwa podejścia do unifikacji polskiego obszaru pieniężnego, 8.Warunki nominalnej i realnej integracji walutowej Polski z euro, 9.Polski system bankowy w obliczu integracji z euro, 10.Korzysci i koszty integracji walutowej Polski z euro, 11.Jeszcze raz o korzyściach i zagrożeniach związanych z wejściem Polski do strefy euro. IV. Konkurencyjność polskiej informatyki na tle Unii Europejskiej : 12.Atuty polskiej informatyki w przededniu wstąpienia Polski do Unii europejskiej, 13.Zasady kształcenia informatyków w warunkach członkostwa Polski w Unii europejskiej, 15.Charakterystyka i ocena wybranych księgarni internetowych w Polsce, 15.Rola elektronicznego monitoringu w zarządzaniu zasobami ludzkimi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88442-04-X
R.I Funkcje dwóch zmiennych : 1.Punkty na płaszczyźnie Oxy, 2.Granica i ciąggłość funkcji dwóch zmiennych, 3 .Pochodne cząstkowe, 4.Różniczkowalność funkcji dwóch zmiennych, 5.Elastyczność funkcji dwóch zmiennych, 6.E kstermum funkcji dwóch zmiennych, 7.Gradient funkcji d wóch zmiennych, 8.Ekstremum warunkowe, 9.Funkcje wielu zmiennych.Zadania do rozdziału 1. R.II Macierze i wyznaczniki : 10.Określenie macierzy. Typy macierzy, 11.Działania na macierzach, 12.Wyznaczn iki, 13.Macierzy odwrotna, 14.Równania macierzowe, 15. Rzad macierzy, 16.Zastosowanie Exela do działań na ma cierzach, 17.Macierze w ekonomii.zadania do rozdziału 2. R.III Układy równań liniowych : 18.Pojęcie układu rów nań liniowych, 19.Metody rozwiązywania układów równań liniowych, 20.Rozwiązania bazowe układu równań linowyc h.Zadania do rozdziału 3
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 51 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87444-12-X
1. Inwestycje- podstawy teoretyczne; 2. Zmiana wartości pieniądza w czasie; 3. Finansowanie projektów inwestycyjnych; 4. Szacowanie przypływów pieniężnych inwestycji; 5. Stopa dyskontowa i metody jej wyznaczania; 6. Metody stosowane w ocenie projektów inwestycyjnych; 7. Techniki uwzględniania ryzyka w ocenie projektów inwestycyjnych; 8. Zakres fesibility study według metodologii UNIDO.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-83-916319-1-5
1. Wprowadzenie, 2. Wpływ rozwoju nauki, techniki i gospodarki na działalność innowacyjną, 3. Poziom oraz bariery innowacyjności przemysłu polskiego, 4. Źródła innowacji, 5. Istota i rodzaje innowacji, 6. Nowatorskie techniki podnoszenia poziomu produktywności przedsiębiorstw, 7. Aspekty synergii w procesach innowacyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86990-82-1
1. Zjawisko czasu wolnego, 2. Znaczenie zdrowotne odpoczynku, 3. Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze zabawy, 4. Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze pracy nad sobą jako funkcji czasu wolnego, 5. Historia problematyki czasu wolnego, 6. Współczesne formy spędzania wolnego czasu najczęściej praktykowane, 7. Korzystanie z instytucji kulturalnych jako współczesna forma pożytecznego zagospodarowania wolnego czasu, 8. Formy spędzania wolnego czasu o ograniczonej popularności, 9. Przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego, 10. Pedagogika i jej metody badawcze, 11. Wychowanie do wczasów, 12. Rola środowisk wychowawczych w procesie wychowania i socjalizacji w czasie wolnym, 13. Harcerskie wzory spędzania wolnego czasu, 14. Edukacja permanentna i elementy andragogiki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87444-86-3
1.Pojęcie globalizacji i jej modele, 2.Globalizacja a suwerenność polityki gospodarczej państwa, 3.Wpływ monetaryzmu na współczesną politykę gospodarczą, 4.Polityka ekonomiczna Polski w warunkach globalizacji, 5.Monetaryzm a społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech, 6.Kryzys finansów publicznych w Polsce - istota i uwarunkowania, 7.Wpływ doktryny liberalnej na polski system podatkowy, 8.Uwarunkowania i konsekwencje wprowadzenia liniowego podatku dochodowego, 9.Strategia logistyczna przedsiębiorstwa na rynku globalnym, 10.Dobrobyt ekonomiczny a liberalna polityka gospodarcza, 11.Terapia szokowa oczami jej krytyków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60197-01-6
Tom 1. Tom 1 / red. Jacek Kulawik ; red Eugeniusz Mazurkiewicz (229, [1] : il. ; tab.); Tom 2. Tom 2 / red. Jacek Kulawik, Eugeniusz Mazurkiewicz (326, [1] s. : il., tab.).
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60197-01-6
Część I : Metodologiczne podstawy i praktyka prowadzenia polityki finansowej 1.Determinanty polskiej polityki finansowejw warunkach UE 2. Polityka finansowa a wzrost gospodarczy. Dylematy polskiej gospodarki w procesie integracji europejskiej 3. Metodologiczne podstawy i praktka prowadzenia polityki finansowej 4. Poszerzanie granic i funkcji finansów w rozwoju społeczno-ekonomicznym 5. Finanse publiczne, polityka finansowa, dochod publiczne - kwestie obszaru badań i terminologii 6. Scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski 7. Instytucjonalny ład polityki finansowej Część II : Polityka wobec sektora finansowego i polityka monetarna 1. Prewencja w działalności ubezpieczycieli - analiza w aspekcie konkurencyjności rynkowej 2. Potrzeba konstruktywnej oceny polityki pieniężnej Polski w ostatnich latach 3. Polska droga do euro. Rok 2011 czy później?4. Ocena wyników inwestycji w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 5.Współpraca bankowo-ubezpieczeniowa a strategie marketingowe instytucji finansowych w Polsce 6. Sekurytyzacja - nowe wyzwanie dla polskiego sektora finansowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60197-01-6
Część III. Finanse publiczne i komunalne oraz polityka fiskalna 1. The public debt in Croatia 2. Zadłużenie zagraniczne Polski a bilans płatniczy kraju 3. Wpływ reformy systemu emerytalnego na stan finansów publicznych w Polsce 4. Dług jednostek samorządu terytorialnego 5. Cel a nierównowaga finansów publicznych w Polsce 6. Podstawowe uwarunkowania funkcjonowania algorytu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7. O naturze polskich deficytów budżetowych 8. Wpływ przystąpienia Polski do UE na stan finansów publicznych 9. Finanse publiczne na rozstaju dróg 10. Zasady udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej 11. The financing of exports with the state support in the Chech Republic Część IV. Finansowanie przedsiębiorstw i instytucji oraz gospodarstw domowych 1. Rola i znaczenie systemu opodakowania dochodów w działalności małych przedsiębiorstw w Polsce 2. Amortyzacja środków trwałych. Podejście bilansowe i podatkowe 3. Wspomaganie prognozowania sprawozdań finansowych z wykorzystaniem zadań optymalizacji, 3.Kapitałowe uwarunkowania rozowju polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską, 4.Źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw, 5.Gospodarstwa domowe na rynku usług finansowych, 6.Odroczony podatek dochodowy. Aspekty ekonomiczno-prawne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-87444-19-8
1. Determinanty pozycji Rosji w polityce i gospodarce światowej do 2020 roku- wpływ na stosunki z Polską; 2. Rozwój gospodarki rosyjskiej do 2020; uwarunkowania, szanse realizacji; 3. Wyzwania światowego kryzysu finansowego dla Rosji; 4. Możliwości zmiany surowcowo-energetycznego na proinnowacyjny model gospodarki rosyjskiej w perspektywie 2020 roku; 5. Bezpieczeństwo energetyczne Polski- ujęcie autonomiczne i zintegrowane z polityką Unii Europejskiej; 6. Stosunki polsko-rosyjskie na tle relacji rosyjsko-unijnych; 7. Przewidywane kierunki zmian w systemie funkcjonowania gospodarki rosyjskiej- skutki dla handlu z Polską; 8. Prognoza rozwoju obrotów towarowych Polski z Rosja do 2020 roku z uwzględnieniem głównych grup towarowych; 9. Przewidywane zmiany w stosunkach między przedsiębiorstwami produkcyjnymi i i usługowymi Polski i Rosji w latach 2009-2020; 10. Instytucjonalne i infrastrukturalne warunki rozwoju handlu Polski z Rosja; 11. Wpływ zaszłości historycznych na stosunki polsko-rosyjskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87444-77-8
1. Uwagi wstępne- istota pojęć występujących w tytule książki; 2. Szeregi chronologiczne; 3. Charakterystyki szeregów chronologicznych; 4. Indeksy jednopodstawowo-łańcuchowe; 5. Indeksy zespołowe; 6. Składniki szeregu chronologicznego; 7. Metody określania tendencji rozwojowej (trendu); 8. Metoda r; Tak zwany problem dystansu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 311 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87444-56-1
1. Prognozowanie - definicje, współzależności, podstawy. 2. Uwarunkowania wynikające ze zmienności zjawisk, 3. Matematyczne i niematematyczne metody prognozowania, 4. Prognozowanie z łącznym zastosowaniem różnych metod
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87444-47-2
1. Wprowadzenie; 2. Podstawowe elementy języka; 3. Tablice i instrukcje sterujące; 4. Struktura programu; 5. Struktury; 6. Wskaźniki; 7. Dynamiczne struktury danych; 8. Praca z plikami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87444-11-1
Wprowadzenie Cz.I Podstawy teoretyczne : R.1 Samorealizacja w aspekcie psychologicznym, r.2 Koncepcja samorealizacji A. Maslowa, R.3 Psychologiczna problematyka wartości, R.4
Obraz siebie a samorealizacja.Analiza zależności. Cz.II Metodologia badań : R.1 Techniki badawcze, R.2 Metodologia badań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wprowadzenie, Warstwa fizyczna i łącza danych, Sieci lokalne - LAN, Sieci rozległe - WAN, Protokoły TCP/IP, Protokoły warstwy aplikacji, Bezpieczeństwo sieci LAN, Metody i narzędzia bezpiecznej komunikacji elektronicznej w sieciach komputerowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again