Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(6)
Author
Wołek Artur
(3)
Balíl Stanislav
(1)
Bulzak Andrzej
(1)
Drzonek Maciej
(1)
Holzer Jan
(1)
Kukliński Antoni
(1)
Matyja Rafał
(1)
Nowina Konopka Maria
(1)
Pawłowski Krzysztof
(1)
Petrilák Vladimír
(1)
Staniszkis Jadwiga
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Komunizm
(3)
Demokracja
(1)
Europa
(1)
Globalizacja
(1)
Internet
(1)
Kraje socjalistyczne
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Ontologia
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Polityka
(1)
Polska
(1)
Postkomunizm
(1)
Prawo
(1)
Premier (urząd)
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Psychologia sądowa
(1)
Regionalizm
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Socjalizm (ustrój)
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Sądownictwo
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Unia Europejska
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Wybory samorządowe
(1)
Władza państwowa
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88421-56-3
1. Andragogika jako subdyscyplina pedagogiki zajmująca się kształceniem dorosłych; 2. Kształcenie ustawiczne jako proces stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwający w ciągu całego życia; 3. Metody nauczania w kształceniu dorosłych; 4. Kształcenie dorosłych w Unii Europejskiej; 5. Inwentyka praktyczna, czyli sposoby ćwiczenia kreatywności; 6. Uczyć się starości- aksjologiczna perspektywa wieku podeszłego; 7. Edukacyjna i rekreacyjno-kulturalna funkcja Uniwersytetów Trzeciego Wieku; 8. Znaczenie modelowania w kształceniu dorosłych; 9. Uczenie się poprzez grę i zabawę- psychologiczne aspekty zastosowania gier decyzyjnych w edukacji dorosłych; 10. Znaczenie postaw osób dorosłych wobec własnego rozwoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Nauki prawnicze a psychologia: Podstawy prawoznawstwa; Prawo karne w zarysie; Podstawy prawa rodzinnego; Kryminologia; Wybrane zagadnienia kryminalistyki; 2. Psychologia sądowa- dylematy definicyjne i metodologiczne: Wprowadzenie do psychologii sądowej; Podstawy opinio dawstwa sądowego; Mediacje sądowe; Psychologia penitencjarna; Etyka biegłego; 3. Nauki pokrewne i wspomagające opiniowanie psychologiczno-sądowe: Pedagogika sądowa; Pedagogika resocjalizacyjna; Socjopsychologiczne uwarunkowania uzależnień; Niedostosowanie społeczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Myśli Politycznej / Ośrodek Myśli Politycznej CSM ; 53)
ISBN: 83-60125-01-5
I. Ontologia socjalizmu: pierwsze przybliżenie II. Socjalistyczny sposób produkcji III. Dynamika uzależniania IV. Władza bez polityki V. Teoria formacji a teoria struktury społecznej VI. Konstytuowanie się podmiotów społecznych w realnym socjalizmie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Myśli Politycznej / Ośrodek Myśli Politycznej CSM ; 55)
ISBN: 978-83-60125-14-4
1. Wstęp. PRL jako przedmiot refleksji politycznej, 2. Legalizm polityczny epoki powojennej, 3. Część imperium, 4. System rządów,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Myśli Politycznej / Ośrodek Myśli Politycznej CSM ; 68)
ISBN: 978-83-60125-67-0
1.Kilka wstępnych uwag terminologicznych i metodycznych; 2. Przemiany współczesnej teorii reżimów niedemokratycznych; 3. Reżimy niedemokratyczne i metamorfozy ich klasyfikacji; 4. Reżimy niedemokratyczne w przestrzeni postkomunistycznej; 5. Linz revisited?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Wiedzy o Przyszłości Europy BEWUPE / red. Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski ; Tom 1)
ISBN: 83-89188-57-0
1. Wartości fundamentalne: wybory strategiczne: Duch wolności i Solidarności w ścieżkach przyszłości Europy; Wzmocnienie sumień szansą przyszłości; Bariery pojęciowe na drodze europejskiej kreatywności. Na jakie tematy warto się spierać w debacie o Unii Europejskiej; Nowy ład Europejski? Debata o miejscu Europy w porządku globalnym; Przyszłość Europy; Europa jako kontynent imigracyjny. Zarys problemu; Zewnętrzne i wewnętrzne wyzwania dla Unii Europejskiej jako źródła wyborów strategicznych w XXI wieku; 2. Edukacja- wiedza- innowacje: Edukacja- klucz do przyszłości Europy; Od błędnego Koła do Koła fortuny- Europa, wzrost gospodarczy i gospodarka oparta na wiedzy; Konwergencja w dziedzinie technologii a społeczeństwa europejskie. Odniesienia do wartości w wizjach przyszłości; Uwarunkowania rozwoju społeczeństwa i gospodarki kreatywnej. Zarys problemu; Rola innowacji w Europie na przykładzie Holandii; 3. Dylematy sztuki rządzenia: Polityka spójności i/lub wzrostu; Samorząd regionalny wobec wyzwań europejskich; Unia Europejska, wyzwania globalne, wybory strategiczne a komunikacja społeczna; Dwa scenariusze dla Europy. Reforma wspólnej polityki rolnej a logika unii walutowej; Finansowe uwarunkowania funkcjonowania Unii Europejskiej; Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa oraz Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony- UE jako civil Power- panaceum na brak reform; Rosja na horyzoncie Europy XX wieku. Czy można oczekiwać szybkiej demokratyzacji Rosji?; Globalizacja a państwo narodowe- dyskurs polityczny; 4. Głosy młodzieży akademickiej- UW- WSB-NLU: Polskie społeczeństwo; Rola mediów w kreowaniu wizerunku Unii Europejskiej jak również procesu globalizacji; Czy przyszłość Europy jest zagrożona?; Dylemat młodego pokolenia, czyli: zostać obserwatorem czy uczestnikiem życia politycznego?; Refleksje o miejscu i roli Europy w świecie początku XXI wieku; Europa- Titanic czy góra lodowa?; Rozważania na temat wizji przyszłości Europy- Europa chrześcijańska, arabska czy multikulturowa?; Przyszłość zaczyna się dziś. Refleksje nad Europą; 5. Scenariusze: Dokąd zmierza Unia Europejska? Scenariusze przyszłości; Przyszłość Europy- cztery dylematy i pięć scenariuszy; Modele myślenia o przyszłości Europy; Brukselskie scenariusze dla Europy; Czy europejska Europa przetrwa do 2050 roku?; Pułapka imitacji; Nie lękajcie się myślenia o Przyszłości Europy; Polska jako podmiot myślenia o przyszłości Europy; 6. Regiony: Ewolucja europejskiego społeczeństwa wiedzy; Rola dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu przyszłości regionu; Miejsce Małopolski na mapie ekonomicznej Europy XXI wieku; Województwo mazowieckie- stan i perspektywy rozwoju; Studia nad transformacjami regionów europejskich na przełomie XX i XXI wieku (1985-2025). Innowacyjna inicjatywa Mazowsza; Studia nad transformacjami Mazowsza na przełomie XX i XXI wieku (1985-2025). Wstępny szkic dyskusyjny; Megaprzestrzenie XXI wieku; 7. Kontekst globalny: Globalna Europa; Europa wobec zmian systemu światowego; Wybory strategiczne- próba refleksji; Co robić, by dało się patrzeć w przyszłość z optymizmem?; Klub Rzymski jako szkołą myślenia o przyszłości; Rozwój globalny w perspektywie sekularnej lat 1950-2050. 12 tez- artykuł dyskusyjny; Transformacje sceny globalnej w perspektywie XXI wieku. Artykuł dyskusyjny; Uliczka Globalna; Post scriptum: Konferencja Warszawska: Przyszłość Unii Europejskiej- wyzwania globalne- wybory strategiczne; Przyszłość Europy- wyzwania globalne- wybory strategiczne- nowa futurologia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60125-48-9
1. Internet a demokracja w społeczeństwie informacyjnym. 2. Internet a funkcjonowanie organów władzy publicznej w Polsce. 3. Rola Internetu w rywalizacji politycznej w Polsce. 4. Internet a obywatelskie inicjatywy partycypacji politycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60125-41-0
1. Blokowanie list i koalicje w sejmikach wojewódzkich, 2. Wpływ podziałów socjopolitycznych na politykę lokalną na przykładzie wyborów samorządowych 2006 r. w Małopolsce i Świętokrzyskim, 3. AntyJurczyk wygrywa. Uwagi o wyborach samorządowych w Szczecinie w 2006 r., 4. Rola lidera miejskiego w kształtowaniu samorządowej areny wyborczej Rzeszowa w 2006 r., 5. Wybory samorządowe w Limanowej, 6. Problematyka wyborcza na łamach "Gazety Olsztyńskiej" na przykładzie samorządowej kampanii wyborczej w 2006 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60125-61-8
Część I O egzekutywie w Polsce: Efektywny czy dysfunkcjonalny? Dylematy dualizmu polskiej egzekutywy; System rządów Polski a modele systemów rządów; Centrum władzy wykonawczej w praktyce rządów Prawa i Sprawiedliwości 2005-2007; Koncepcje modelu ustrojowego władzy wykonawczej w projektach polskiej konstytucji w latach 1989-1997; Droga do pierwszej koalicji rządowej tzw. IV Rzeczypospolitej; Koncepcje ustroju politycznego w publicystyce Ruchu Młodej Polski i Ruchu Polityki Polskiej (1979-1990). Część II O egzekutywie w Europie: Reforma polityczna czy dezorganizacja? Kształtowanie się organów władzy wykonawczej w Rosji; Legitymizacja władzy i mechanizmy gry politycznej w postsowieckiej Rosji; Ewolucja władzy wykonawczej na Ukrainie po "pomarańczowej rewolucji"; Prezydent jako głowa władzy wykonawczej - model białoruski; Tradycje historyczne i ewolucja władzy wykonawczej w wybranych państwach Bałkanów Zachodnich po 1989 roku (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra); Premier Jej Królewskiej Mości. Analiza wpływu czynników polityczno-prawnych oraz osobowości premiera na sprawowanie władzy wykonawczej w Wielkiej Brytanii; Szkocka Egzekutywa - nowy model rządu w Zjednoczonym Królestwie; Rada federalna i prezydent w Szwajcarii. Specyfika i funkcjonowanie rozwiązań szwajcarskich na tle innych państw federalnych; Semiprezydencjalizm a członkostwo w Unii Europejskiej. Przemiany fińskiego systemu politycznego w postzimnowojennej rzeczywistości; Terroryści wybierają rząd - casus hiszpański; Funkcjonowanie władzy wykonawczej w cyberprzestrzeni. Refleksje o nowych uwarunkowaniach demokracji na przełomie XX i XXI w.; Rola i pozycja prezydenta wobec władzy sądowniczej na przykładzie wybranych państw europejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again