Form of Work
Książki
(62)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Status
available
(37)
only on-site
(36)
unavailable
(5)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(42)
Czytelnia
(38)
Author
Jędrasik-Jankowska Inetta
(3)
Stec Mirosław
(3)
Zdyb Marian
(3)
Augustyniak Monika
(2)
Dolnicki Bogdan
(2)
Dąbek Dorota
(2)
Góralczyk Wojciech (1924-1994)
(2)
Ignatowicz Jerzy (1914-1997)
(2)
Marciniak Jarosław
(2)
Prokopowicz Piotr
(2)
Sawicki Stefan
(2)
Sikora Kamil
(2)
Stefaniuk Krzysztof
(2)
Stelmasiak Jerzy
(2)
Wolter Aleksander (1905-1967)
(2)
Bach-Głowińska Joanna
(1)
Barwicka-Tylek Iwona
(1)
Bednarczyk-Płachta Agnieszka
(1)
Binda Albert
(1)
Blicharz Rafał
(1)
Bomba Katarzyna
(1)
Cameron Kim S
(1)
Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna
(1)
Chmaj Marek
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Cybulska Renata
(1)
Denys Andrzej
(1)
Dolnicki Bogdan (1956- )
(1)
Fiszer Hanna
(1)
Florek Ludwik (1946- )
(1)
Gabriel-Węglowski Michał
(1)
Gersdorf Małgorzata (1952- )
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Gmurzyńska Ewa
(1)
Grobel Stanisław
(1)
Grześkiewicz Władysław
(1)
Gwardzińska Ewa
(1)
Głowacka Maria Danuta
(1)
Hickiewicz Iwona
(1)
Hofmańska Ewa
(1)
Jagoda Joanna
(1)
Jamka Beata
(1)
Jaskólski Michał
(1)
Kakareko Ksenia
(1)
Kall Jacek (1962- )
(1)
Karkowska Dorota
(1)
Katner Wojciech Jan (1950- )
(1)
Koczur Sebastian
(1)
Kostera Monika
(1)
Kozak Zbigniew
(1)
Kożuch Artur
(1)
Krzysztofek Mariusz
(1)
Król Marianna
(1)
Kulesza Ewa
(1)
Laszuk Mirosława
(1)
Leja Krzysztof
(1)
Lewandowicz-Machnikowska Monika (1973- )
(1)
Lewandowski Roman
(1)
Leśnikowska-Marciniak Monika
(1)
Liszcz Teresa (1945- )
(1)
Ludera-Ruszel Agata
(1)
Machalska Marta
(1)
Makowski Dariusz
(1)
Malczewski Jacek
(1)
Marchaj Roman
(1)
Martysz Czesław
(1)
Masłowska Małgorzata
(1)
Matan Andrzej
(1)
Małysa-Sulińska Katarzyna
(1)
Michalski Robert
(1)
Mielczarek Marcin A
(1)
Moll Tomasz
(1)
Morek Rafał
(1)
Musiała Anna
(1)
Mączyński Marek
(1)
Mądrzycki Błażej
(1)
Mędrala Małgorzata
(1)
Nawrot Bogumiła
(1)
Neale Stephen
(1)
Nowak Andrzej
(1)
Nowak Monika
(1)
Owczarek Krzysztof
(1)
Paluszkiewicz Magdalena
(1)
Pettke Paweł
(1)
Praszkier Ryszard
(1)
Pudzianowska Dorota
(1)
Płażek Stefan
(1)
Quinn Robert E
(1)
Raczkowski Michał
(1)
Radoniewicz Filip
(1)
Rybski Robert
(1)
Sasak Janusz
(1)
Serafin Katarzyna
(1)
Sidor-Rządkowska Małgorzata
(1)
Sierpowska Iwona
(1)
Skrzydło Wiesław
(1)
Skwarło Radosław
(1)
Sobczak Jacek (1946 - )
(1)
Sobczyk Arkadiusz
(1)
Spencer-Arnell Lisa
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(59)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(4)
1901-2000
(1)
Country
Poland
(66)
Language
Polish
(66)
Audience Group
Komornicy sądowi
(1)
Prawnicy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Samorząd terytorialny
(7)
Zdrowie publiczne
(5)
Samorząd gminny
(4)
Świadczenia społeczne
(4)
Emerytura
(3)
Kadry
(3)
Prawo cywilne
(3)
Prawo pracy
(3)
Prawodawstwo
(3)
Renty
(3)
System obronny państwa
(3)
Ubezpieczenia chorobowe
(3)
Ubezpieczenia od wypadków
(3)
Ubezpieczenia społeczne
(3)
Administracja
(2)
Akt administracyjny
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Ideologia
(2)
Instytucje europejskie
(2)
Medycyna społeczna
(2)
Mentoring
(2)
Organizacje gospodarcze międzynarodowe
(2)
Organizacje międzynarodowe
(2)
Państwo
(2)
Prawo dyplomatyczne i konsularne
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo miejscowe
(2)
Prawo międzynarodowe
(2)
Prawo morskie
(2)
Prawo wojenne
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Sądownictwo międzynarodowe
(2)
Służba zdrowia
(2)
Ubezwłasnowolnienie
(2)
Wybory parlamentarne
(2)
Wybory samorządowe
(2)
Finanse publiczne
(1)
Alkoholizm
(1)
Aplikacje mobilne
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bhp
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Choroby zakaźne
(1)
Dane osobowe
(1)
Demokracja
(1)
Demokracja uczestnicząca
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Ekologia
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Empatia
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Fundusz alimentacyjny
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(1)
Glasgow (Wielka Brytania)
(1)
Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
HIV
(1)
Inspekcja pracy społeczna
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Internet
(1)
Jednostki antyterrorystyczne
(1)
Kadry - polityka
(1)
Kariera
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konkurencja
(1)
Kontrola zarządcza
(1)
Kradzież dóbr kultury
(1)
Kultura
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Lekarze
(1)
Ludzie starzy
(1)
Lustracja majątkowa
(1)
Mandat radnego
(1)
Marketing mobilny
(1)
Marketing personalny
(1)
Mediacja (socjol.)
(1)
Medycyna
(1)
Misja uczelni
(1)
Narkomania
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Negocjacje
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Nieruchomości
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Odpowiedzialność deliktowa
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Oświata
(1)
Subject: time
2001-
(4)
2001-0
(2)
Subject: place
Polska
(6)
Europa
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
66 results Filter
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-264-8222-9
Zawiera: O autorze. Wstęp. Rozdział 1. Audyt funkcji personalnej a controlling funkcji personalnej: Kontrola i audyt w systemie HR współczesnej organizacji; Funkcja kontrolna działu personalnego; Zdefiniowanie pojęć: "controlling personalny", "audyt personalny", "audyt funkcji personalnej"; Audyt funkcji personalnej a controlling personalny; Audyt funkcji personalnej a audyt personalny - porównanie zakresu; Czy można połączyć te przedsięwzięcia?; Cele audytu funkcji personalnej; Cele controllingu personalnego. Rozdział 2. Rola, zadania i organizacja działu personalnego: Definicja pracy kadrowej; Znaczenie i zadania działu personalnego; Znaczenie audytu funkcji personalnej; Sens istnienia działu kadr; Podstawowe funkcje zarządzania zasobami ludzkimi; Podział pracy w strukturze HR i jej wielkość; Przykładowe schematy organizacji pracy kadrowej; Wymagania wobec działów personalnych - najnowsze tendencje. Rozdział 3. Audyt stanowiskowy w kadrach: Wymagania prawne związane z obszarem prac; Wymagania prawne związane z zawodem; Klasyfikacja zawodów i specjalności - odniesienie do działu kadr; Stanowiska w kadrach - specyfika pracy; Kierownik działu osobowego (kadr); Specjalista ds. kadr (administracji personalnej) - kluczowe wymagania zawodu; Szczegółowy profil stanowiska specjalisty ds. kadr; Profile pozostałych standardowych stanowisk; Podnoszenie kwalifikacji kadrowców - elementy i zasady; Rekrutacja na stanowiska w kadrach - specyfika i pytania w rozmowach kwalifikacyjnych; Narzędzia pracy kadrowca - systemy informatyczne, programy. Rozdział 4. Obsługa pracowników i administracja kadrowa: Audyt "twardy" czy "miękki"?; Podstawowe zadania administracji kadrowej; Audyt administracji kadrowej; System informacji kadrowej; Marketing wewnętrzny w pracy kadr. Rozdział 5. Regulaminy jako podstawa zarządzania pracą w przedsiębiorstwie: Dział personalny a wewnętrzny porządek prawny przedsiębiorstwa; Procedura przygotowywania podstawowych regulacji. Rozdział 6. Podstawowe procedury kadrowe: Audyt procedur kadrowych; Przykład procedury rekrutacji i selekcji; Przykład procedury adaptacji zawodowej; Przykład procedury szkolenia i rozwoju; Przykład procedury oceniania; Wytyczne dotyczące procedur. Rozdział 7. Dział personalny a organizacja pracy: Analiza funkcji realizowanych przez struktury organizacyjne; Analiza zadań realizowanych przez zespoły; Podział i formułowanie zadań dla pracowników; Analiza funkcji i zadań jako podstawa planu zatrudnienia. Rozdział 8. Współpraca działu personalnego z zarządem przedsiębiorstwa: Rola menedżera personalnego; Cele zarządzających; Najważniejsze obszary decyzyjne zarządu; Zakres informacji dla zarządów; Otoczenie rynkowe i benchmarking. Rozdział 9. Współpraca działu personalnego z kierownikami liniowymi: Kierownicy liniowi a funkcja personalna; Kierownicy liniowi a obszar administracji kadrowej; Kierownicy liniowi a planowanie zatrudnienia i dobór pracowników; Kierownicy liniowi a adaptacja i rozwój zawodowy; Kierownicy liniowi a motywacja płacowa i pozapłacowa; Kierownicy liniowi a zarządzanie efektywnością pracy; Kierownicy liniowi a usprawnianie systemu komunikowania się; Podstawowe formy współpracy kierowników liniowych z działem kadr. Rozdział 10. Racjonalizacja działu personalnego: Restrukturyzacja działów kadr; Zmiany wymagań i standardów; Zmiany w procesie pracy służb kadrowych; Outsourcing poszczególnych obszarów pracy kadrowej; Racjonalizacja procesów; Nowe formy działania - model HRBP. Rozdział 11. Korzyści z audytu funkcji personalnej: Audyt jako element strategii personalnej; Korzyści dla działu personalnego i dla menedżera; Korzyści dla zarządu; Korzyści dla kadry kierowniczej; Jak i kiedy przygotowywać audyt funkcji personalnej?; Kwestionariusz dla kadry kierowniczej do celów audytu funkcji personalnej; Wykorzystanie wniosków z audytu funkcji personalnej; Wybrane merytoryczne elementy audytu funkcji personalnej. Przykład przedsiębiorstwa X; Znaczenie audytu dla przedsiębiorstwa. Rozdział 12. Wdrożenie controllingu funkcji personalnej: Przygotowanie wdrożenia systemu controllingu; Harmonogram i zasady wdrożenia systemu controllingu HR w firmie; Użyteczne zastosowanie wskaźników w HR; Miejsce controllingu HR w firmie - wady i zalety różnych rozwiązań; Analiza ryzyka kadrowego firmy - cele i zasady postępowania; Procedura analizy ryzyka kadrowego; Przykład dokumentu podsumowującego - formularza do kompleksowej oceny HR. Indeks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-1479-4
1. Komunikacja marketingowa w budowaniu kapitału marki; 2. Homo smartphonicus i jego gadżet; 3. Narzędzia komunikacji mobilnej; 4. Komunikacja marki z wykorzystaniem smartfonów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-8124-757-3
Zawiera: 1.Czym jest inteligencja emocjonalna: Wszystko sprowadza się do wydajności; Inteligencja emocjonalna: co to jest?; Ile mamy mózgów?; Dwa aspekty inteligencji emocjonalnej; Czy można udoskonalić swoją inteligencję emocjonalną?; Pomiar inteligencji emocjonalnej; Trwałe zmiany nie zachodzą od razu; Różne podejścia do inteligencji emocjonalnej. 2.Czym jest coaching?: Co to jest coaching?; Dlaczego warto stosować coaching?; Czym charakteryzuje się dobry coaching?; Co dalej? Jak wygląda przyszłość coachingu? 3.Znaczenie inteligencji emocjonalnej dla coachingu: Co nie gra w coachingu?; Emocjonalnie inteligentny coach; Postawy życiowe: podstawy udanego coachingu. 4.Szybka droga do wydajności i rentowności: Wysoka cena negatywnego nastawienia; Równanie opisujące potencjał i wydajność; Wydajność indywidualna; Wydajność zespołowa; Wydajność organizacji; Dowody; Pomiar skuteczności: jaki jest twój wskaźnik ROI? 5.Udoskonalenie inteligencji emocjonalnej: Szacunek dla siebie; Szacunek dla innych; Świadomość siebie; Świadomość innych. 6.Zrozumieć i wykorzystać w praktyce wartości, przekonania i nastawienia: Wydajność bierze się z wewnątrz; Wartości; Wpływ wartości; Dlaczego wartości są ważne; Znaczenie wartości dla coachingu; Wartości w organizacjach w praktyce. 7.Podstawowe umiejętności coacha: Czy słyszysz to, co ja słyszę?; Zadawanie inteligentnych emocjonalnie pytań; Empatia inteligencji emocjonalnej; Nawiązywanie więzi; Modele coachingu. 8.Cele – od wartości do działania: Wszystko zaczyna się od pomysłu; Umysł ponad materią; Czy praca w mądrzejszy sposób to jedyne rozwiązanie?; Cele jako sposób na wcielenie wartości w życie; Mapa przepływów celów. 9.Podstawowe narzędzia coacha: Porozumienie i umowa; Modele coachingu; Pytania coachingowe. 10.Etyka i najlepsze praktyki coachingu: Co sprawia, że chcemy być coachami?; Czym, według ciebie, są najlepsze praktyki?; Opracować kodeks; Jakie są najlepsze praktyki inteligentnego emocjonalnie coacha?; Jak było?; Superwizja – widok z helikoptera.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 159.9
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-8124-551-7
Zawiera: O autorce. Wstęp. Rozdział 1. Coaching kariery – próba charakterystyki pojęcia: Czym jest coaching; Coach – człowiek, który pyta; Rodzaje coachingu; Specyfika coachingu kariery. Rozdział 2. Kariera zawodowa – centralne pojęcie coachingu kariery: Kilka uwag terminologicznych; Dawne a obecne podejście do zagadnień kariery zawodowej; Modele współczesnych karier; Kariera proteuszowa; Kariera bez granic; Kariera kalejdoskopowa; Kariery zawodowe w praktyce. Rozdział 3. Zatrudnialność (employability) oraz budowanie marki osobistej (personal branding) – ważne pojęcia współczesnego rynku pracy: Istota zatrudnialności (employability); Istota budowania marki osobistej (personal branding); Cechy silnej marki osobistej; Budowanie marki osobistej (personal branding) a budowanie marki pracodawcy (employer branding). Rozdział 4. Doradztwo (poradnictwo) zawodowe a coaching kariery: Doradztwo czy poradnictwo zawodowe?; Preorientacja, orientacja i reorientacja zawodowa; Praca z dziećmi i młodzieżą jako zadanie doradcy zawodowego; Budowanie zainteresowań w wieku przedszkolnym; Poradnictwo zawodowe w niższych klasach szkoły podstawowej; Poradnictwo zawodowe w wyższych klasach szkoły podstawowej; Poradnictwo zawodowe w szkołach ponadpodstawowych; Praca z osobami dorosłymi – w stronę coachingu kariery. Rozdział 5. Przedstawiciele różnych pokoleń jako klienci coacha kariery: Pięć pokoleń na współczesnym rynku pracy; Przynależność generacyjna jako czynnik różnicujący podejście do kariery zawodowej; Praca z klientami różnych pokoleń – niektóre wyzwania; Klienci pokolenia baby boomers (BB); Klienci pokolenia X; Klienci pokolenia Y; Klienci pokolenia Z (C). Rozdział 6. Elementy coachingu kariery w pracy HR-owców i menedżerów liniowych: Kształtowanie ścieżek kariery we współczesnych organizacjach; Wielokierunkowość rozwoju pracowników; Różnicowanie ścieżek kariery w organizacji; Rozmowa jako podstawa wspierania pracowników organizacji; Coachingowe podejście do zagadnień zarządzania talentami. Rozdział 7. Podstawowe narzędzia pracy coacha kariery: Pytania jako główne narzędzie coachingowe; Aktywne słuchanie; Model GROW; Koło życia. Rozdział 8. Praca z wybranymi grupami klientów: Coaching w Akademickich Biurach Karier (ABK); Coaching jako element programów outplacementowych; Kilka uwag terminologicznych; Wędka, ryba czy umiejętności wędkarza?; Etapy outplacementowego coachingu kariery; Praca z osobami niepełnosprawnymi; Aktywność zawodowa a rehabilitacja osób niepełnosprawnych; Rozwój osób niepełnosprawnych w środowisku zawodowym; Coachingowe formy wspierania osób niepełnosprawnych. Studia przypadków: Seria I: 1. Wybór kierunku studiów; 2. Długie dojrzewanie do samodzielności; 3. Kryzys wieku średniego (?); 4. Jak zmienić kierunek kariery?; 5. Dyrektor finansowy czy restaurator?; 6. Niechciana emerytura; Seria II: 1. Zbyszek; 2. Ryszard; 3. Hanna; 4. Beata; 5. Andrzej; 6. Krystyna. Załączniki: 1. Wieloaspektowa ocena preferencji zawodowych (WOPZ); 2. Kwestionariusz „Moja kariera”; 3. Biuro Karier Politechniki Warszawskiej. Regulamin uczestnictwa i prowadzenia sesji coachingowych. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-8160-459-8
Zawiera: Rozdział 1. Współczesny e-learning. Rozdział 2. Definicja i etapy rozwoju e-learningu. Rozdział 3. Technologie w szkoleniach. Rozdział 4. Strategiczne wdrożenie e-learningu, czyli digital learning dziś. Rozdział 5. Planowanie i realizacja szkoleń e-learningowych. Rozdział 6. Kiedy e-learning? Rozdział 7. Podejście metodyczne. Rozdział 8. Projektowanie szkoleń w formule e-learningu. Rozdział 9. Kim jest uczący się i jaką rolę odgrywa persona? Rozdział 10. Alter ego w szkoleniu, czyli awatar. Rozdział 11. Jak zmierzyć, czy e-learning działa? Rozdział 12. Kluczowe funkcje systemów do zarządzania szkoleniami (LMS). Rozdział 13. Formy i formaty w e-learningu: adaptive learning, machine learning, blended learning, micro-learning, AI, m-learning. Rozdział 14. Zarządzanie wiedzą dziś – społeczność wiedzy. Rozdział 15. Dzielenie się wiedzą, czyli samodzielne uczenie się (self-directed learning). Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 37
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-264-8967-9
Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd gminny w modelu europejskim; Gospodarka komunalna i działalność gospodarcza samorządu terytorialnego; Pojęcie strefy użyteczności publicznej w kontekście działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego; Pojęcie użyteczności publicznej jako wyznacznik ram dopuszczalności prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego; Realizacja zadań gospodarczych przez gminy; zasady zarządu mieniem gminy oraz korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej; Uwarunkowania prawne prowadzenia przez gminę działalności gospodarczej w celu realizacji zadań – wybrane zagadnienia konstytucyjnoprawne; Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce; Wybrane aspekty działalności gospodarczej związków jednostek samorządu terytorialnego; Wokół działalności gospodarczej gmin – głos w dyskusji; Obligacje przychodowe jako sposób finansowania inwestycji publicznych; Kompetencje rad gmin w zakresie gospodarki komunalnej w świetle przepisów ustawy o gospodarce komunalnej – wybrane zagadnienia; Ochrona wykorzystywania mienia komunalnego gminy w działalności gospodarczej prowadzonej z udziałem radnych; Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego. Nieustająca szansa na rozwój czy nieustająca pożywka dla malkontentów?; Spółka komandytowa jako forma realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym; Wybrane zagadnienia prawne działalności samorządu terytorialnego w zakresie energetyki; Jednostki samorządu terytorialnego a sport. Wspieranie i działalność gospodarcza; Nowe usługi powiatu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej; Funkcjonowanie przedsiębiorstw komunalnych w samorządzie terytorialnym w Japonii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
Działania antyterrorystyczne : komentarz / Michał Gabriel-Węglowski. - Stan prawny na 1.01.2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA , 2018. - 282, [1] s. : mapy ; 25 cm.
(Komentarze Praktyczne)
ISBN: 978-83-8124-368-1
Rozdział 1 Przepisy ogólne: Art. 1. [Zakres ustawy]; Art. 2. [Słownik ustawowy]; Art. 3. [Odpowiedzialność ogólna Szefa ABW]. Rozdział 2 Działania antyterrorystyczne zapobiegające zdarzeniom o charakterze terrorystycznym. Rozdział 3 Stopnie alarmowe. Rozdział 4 Działania antyterrorystyczne na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym działania kontrterrorystyczne. Rozdział 5 Przepisy szczególne dotyczące postępowania przygotowawczego. Rozdział 6 Zmiany w przepisach. Rozdział 7 Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8107-371-4
Zawiera: Rozdział 1 Zasady ogólne: 1.1. Organ egzekucyjny w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym; 1.2. Właściwość rzeczowa organu egzekucyjnego w egzekucji z nieruchomości; 1.3. Właściwość miejscowa organu egzekucyjnego w egzekucji z nieruchomości. Rozdział 2 Zakres przedmiotowy egzekucji z nieruchomości: 2.1. Definicja nieruchomości; 2.2. Części składowe nieruchomości; 2.3. Przynależności nieruchomości; 2.4. Pożytki z nieruchomości (naturalne i cywilne). Rozdział 3 Zajęcie i oszacowanie wartości nieruchomości: 3.1. Zajęcie nieruchomości; 3.2. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego do nieruchomości i ich prawa; 3.3. Treść księgi wieczystej; 3.4. Zarząd zajętą nieruchomością; 3.5. Odpowiedzialność zarządcy zajętej nieruchomości; 3.6. Opis i oszacowanie wartości nieruchomości. Rozdział 4 Sprzedaż egzekucyjna nieruchomości: 4.1. Obwieszczenie o licytacji nieruchomości; 4.2. Treść i doręczenie obwieszczenia o licytacji nieruchomości; 4.3. Prawo przejęcia na własność zajętej nieruchomości rolnej; 4.4. Prawo przejęcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; 4.5. Prawo przejęcia pozostałych rodzajów nieruchomości; 4.6. Uczestnicy licytacji; 4.7. Sprzedaż licytacyjna nieruchomości; 4.8. Nabywanie nieruchomości rolnych położonych w Polsce przez cudzoziemców; 4.9. Przybicie; 4.10. Przyznanie własności; 4.11. Opodatkowanie sprzedaży egzekucyjnej; 4.12. Zabezpieczenie wierzytelności łącznie na kilku nieruchomościach będących przedmiotem egzekucji; 4.13. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego; 4.14. Egzekucja roszczeń zabezpieczonych hipoteką przymusową; 4.15. Zaspokojenie wierzytelności spornych. Rozdział 5 Podział kwoty uzyskanej z egzekucji: 5.1. Zasady ogólne; 5.2. Podział kwoty z egzekucji z rzeczy albo wykonania prawa majątkowego po wystąpieniu zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową; 5.3. Zasady szczególne podziału kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. Wzory formularzy: Wzór nr 1. Określenie wysokości zaliczki na pokrycie przewidywanych wydatków związanych z egzekucją z nieruchomości Wzór nr 2. Wezwanie organu egzekucyjnego do wpłaty zaliczki Wzór nr 3. Zajęcie nieruchomości Wzór nr 4. Umowa o zarządzanie nieruchomością Wzór nr 5. Wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji Wzór nr 6. Zapytanie do jednostki samorządu terytorialnego w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Wzór nr 7. Wniosek o wydanie wyciągu z księgi wieczystej Wzór nr 8. Zlecenie wyceny nieruchomości Wzór nr 9. Wezwanie do jednostki samorządu terytorialnego o skorzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne Wzór nr 10. Zawiadomienie uczestników postępowania o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości Wzór nr 11. Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu wartości nieruchomości Wzór nr 12. Wniosek jednostki samorządu terytorialnego o wywieszenie na tablicy ogłoszeń obwieszczenia o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Wzór nr 13. Protokół z opisu i oszacowania wartości nieruchomości Wzór nr 14. Obwieszczenie o licytacji (I, II i III) Wzór nr 15. Zawiadomienie uczestnika postępowania o pierwszej licytacji nieruchomości Wzór nr 16. Wniosek do jednostki samorządu terytorialnego o wywieszenie na tablicy ogłoszeń obwieszczenia o licytacji (I, II i III) Wzór nr 17. Zlecenie ogłoszenia o licytacji w prasie Wzór nr 18. Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Wzór nr 19. Wezwanie do złożenia wykazu zaległości (do I, II i III licytacji) Wzór nr 20. Pismo do współwłaściciela licytowanej nieruchomości rolnej o przejęcie nieruchomości na własność Wzór nr 21. Pismo w sprawie przekazania akt egzekucyjnych do Izby Administracji Skarbowej Wzór nr 22. Protokół licytacji nieruchomości (z I, II i III licytacji) Wzór nr 23. Zawiadomienie uczestnika postępowania o II licytacji Wzór nr 24. Zawiadomienie uczestnika postępowania o III licytacji Wzór nr 25. Postanowienie o przybiciu Wzór nr 26. Wezwanie do złożenia ceny nabycia Wzór nr 27. Postanowienie o przyznaniu własności nieruchomości Wzór nr 28. Przekazanie do sądu postanowienia o przyznaniu własności nieruchomości wraz z planem podziału Wzór nr 29. Wniosek do sądu o wykreślenie wpisu o wszczęciu egzekucji Wzór nr 30. Operat szacunkowy wartości rynkowej zajętej nieruchomości Pismo Ministerstwa Finansów nr SP2/395/033-59/873/03/DO z 23.05.2005 r. w sprawie zasad prowadzenia egzekucji z nieruchomości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8107-269-4
1. Pojęcie empatii w świetle różnorodnych koncepcji; 2. Empatyczny mózg; 3. Empatia w komunikowaniu się; 4. Model empatycznej komunikacji lekarz - pielęgniarka - pacjent; 5. Empatia w pomaganiu; 6. Wpływ empatii na humanizację procesu opieki medycznej; 7. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu a empatia; 8. Kształcenie umiejętności empatycznych u studentów i profesjonalistów zawodów medycznych; 9. Rozwijanie empatii metodą treningową; 10. Metody pomiaru empatii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finansowanie ochrony zdrowia : wybrane zagadnienia / red. nauk. Jadwiga Suchecka. - Wyd. 2 zm. - rozszerz. i uaktual. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA , 2015. - 340 s : il. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-264-9378-2
Rozdział 1. Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach; Rozdział 2. Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w ujęciu narodowych rachunków zdrowia; Rozdział 3. Makroekonomiczne uwarunkowania wydatków publicznych na ochronę zdrowia; Rozdział 4. Finansowanie prywatne ochrony zdrowia w Polsce; Rozdział 5. Skłonność do płacenia za świadczenia zdrowotne; Rozdział 6. Partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie zdrowia; Rozdział 7. Przydział uprawnień kontrolnych podmiotom współpracującym w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym; Rozdział 8. Outsourcing - metoda pozyskiwania wewnętrznych źródeł finansowania; Rozdział 9. Koszyk świadczeń gwarantowanych; Rozdział 10. Jednorodne grupy diagnostyczne narzędziem finansowania świadczeń zdrowotnych w wybranych krajach UE - analiza porównawcza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-8269-4
R.1 Przedmiot historii doktryn politycznych i prawnych R.2 Myśl polityczna starożytnej Grecji okresu klasycznego; R.3 Idealizm Platona; R.4 Realizm Arystotelesa; R.5 Myśl polityczna czasów helleńskich; R.6 Doktryny polityczno-prawne starożytnego Rzymu; R.7 Myśl polityczno-prawna wczesnego chrześcijaństwa; R.8 Myśl polityczna świętego Augustyna; R.9 Święty Tomasz z Akwinu i rozwój myśli średniowiecznej; R.10 Koniec średniowiecza; R.11 Renesans w myśli politycznej; R.12 Doktryny polityczno-prawne XVII wieku; R.13 Doktryny polityczno-prawne wieku oświecenia; R.14 Szkoła historyczna; R.15 Idealizm niemiecki; R.16 Liberalizm; R.17 Socjalizm utopijny; R.18 Doktryna anarchizmu; R.19 Rozwój polskiej myśli politycznej w XIX wieku; R.20 Pozytywizm prawniczy; R.21 Darwinizm społeczno-polityczny; R.22 Szkoła rasowo-antropologiczna; R.23 Doktryna marksizmu - leninizmu; R.24 Reformizm i rewizjonizm; R.25 Liberalizm polityczny końca XIX wieku; R.26 Katolicka doktryna społeczna przełomu XIX i XX wieku; R.27 Doktryna socaldemokracji na początku XX wieku; R.28 Syndykalizm i kooperatywizm; R.29 Szkoła psychologiczna w prawie; R.30 Doktryna solidaryzmu; R.31 Doktryna funkcjonalizmu; R.32 Normatywizm; R.33 Socjologia polityki Maxa Webera; R.34 Doktryna państwa faszystowskiego; R.35 Społeczno - polityczna myśl kościoła w drugiej połowie XX wieku; R.36 Doktryna "państwa dobrobytu"; R.37 Doktryna neoliberalizmu; R.38 Nowe społeczeństwo przemysłowe; R.39 Demokratyczne państwo prawne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-920-8
1. Starożytność; 2. Od niewidzialnej wspólnoty do dominium mundi; 3. Przesilenie nowożytne; 4. Wiek XVII: Ideowe podstawy nowożytności; 5. Wiek świateł; 6. Wiek historii; 7. Dwudziestolecie międzywojenne; 8. Główne nurty powojennej myśli ustrojowej i społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-8160-711-7
Zawiera: Wprowadzenie. Uwarunkowania współczesnego ZZL: Rozdział I. Scenariusze rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi w reakcji na przemiany otoczenia zewnętrznego: I.1. Uwarunkowania zewnętrzne ZZL w relacyjnej perspektywie przedsiębiorstwa; I.2. Procesy demograficzne: w kierunku zarządzania talentami bądź zarządzania różnorodnością; I.3. Procesy technologiczne: dematerializacja pracy i pracowników a flexicurity; I.4. Procesy rynkowe - finansjalizacja: pomiar kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw; I.5. Scenariusze rozwoju ZZL w odpowiedzi na wyzwania przemian demograficznych, technologicznych i rynkowych. Rozdział II. Endogeniczne uwarunkowania ZZL w organizacji: II.1. Struktura organizacji: w kierunku organizacji sieciowych; II.2. e-ZZL: ku zarządzaniu „w chmurze”; II.3. Kultura organizacji: pas transmisyjny wartości; II.4. Potencjał diagnostyczno-prognostyczny struktury zasobów ludzkich organizacji; Podsumowanie i wnioski. Zarządzanie przez pomiar: Rozdział III. Wpływ zarządzania kadrami na wyniki przedsiębiorstwa - dylematy pomiaru: III.1. Wejście - ZZL; III.2. Transformacja: ZZL a wyniki przedsiębiorstwa; III.3. Wyjście - wyniki przedsiębiorstwa. Rozdział IV. „Twarde” wyzwania HR a potencjał kadr działu personalnego: problem luki kompetencyjnej: IV.1. Współczesne ZZL - ku zarządzaniu przez pomiar; IV.2. Wyzwania HR a zadania nowoczesnego pionu personalnego; IV.3. ZZL to zarządzanie: (nie)spójność zadań i możliwości; Wnioski i rekomendacje. Rozdział V. Jakość zasobów ludzkich a wybrane aspekty standaryzacji i certyfikacji w HR: V.1. Jakość i wartość zasobów ludzkich; V.2. Kompetencje jako standardy jakości ludzkich zasobów; V.3. Konkursy jako certyfikacja działów kadrowych i zawodu menedżera/specjalisty HR; Dyskusja wyników i podsumowanie. Zarządzanie potencjałem ludzkim: atrybutowe zarządzanie talentami a wzrost innowacyjności i przedsiębiorczości kadr: Rozdział VII. Podmiotowe i atrybutowe zarządzanie talentami podwładnych: VI.1. „Wojna o talenty”; VI.2. Podmiotowe a atrybutowe pojęcie talentu; VI.3. Zarządzanie talentami podwładnych wobec podmiotowego rozumienia talentu; VI.4. Implikacje atrybutowego rozumienia talentu; VI.5. Zarządzanie talentami podwładnych wobec atrybutowego rozumienia talentu. Rozdział VII. Atrybutowe zarządzanie talentami jako instrumentarium rozwoju kreatywności kadr: VII.1. Istota kreatywności i innowacyjności; VII.2. Kreatywność a pojęcie talentu; VII.3. Stymulowanie kreatywności kadr poprzez atrybutowe zarządzanie talentami; VII.3.1. Etap I: Identyfikacja talentów; VII.3.2. Etap II: Aktywacja talentów; VII.3.3. Etap III: Maksymalizacja wykorzystania talentów. Rozdział VIII. Wzrost innowacyjności organizacji poprzez rozwój przedsiębiorczości jako talentu: VIII.1. Przedsiębiorczość a innowacyjność; VIII.2. Pojęcie talentu; VIII.3. Wyznaczniki przedsiębiorczości jako talentu; VIII.3.1. Zdolności ogólne; VIII.3.2. Zdolności kierunkowe: umiejętność dostrzegania okazji; VIII.3.3. Cechy osobowości stymulujące działanie: motywacja przedsiębiorcza oraz intencje przedsiębiorcze; VIII.3.4. Czynnik losowy: pojawiające się w otoczeniu sposobności/okazje; VIII.3.5. Myślenie twórcze; VIII.4. Rozwój talentu przedsiębiorczości; VIII.4.1. Modelowe typy przedsiębiorców; VIII.4.2. Edukacja przedsiębiorcza. Rozdział IX. Neuronauki a stymulowanie przedsiębiorczości: potencjał ukryty w specjalizacji półkul mózgowych, neuroprzekaźnikach i plastyczności mózgu: IX.1. Modelowe charakterystyki przedsiębiorców; IX.2. Charakterystyki jednostek przedsiębiorczych a wnioski z badań w obszarze neronauk; IX.2.1. Specjalizacja półkul mózgowych a „pożądanie nowości”; IX.2.2. Myślenie „wolne” i „szybkie” a podejmowanie decyzji; IX.2.3. Neuroprzekaźniki a rywalizacja i synergia działania; IX.3. Stymulowanie przedsiębiorczości a plastyczność mózgu. Rozdział X. Ku ekonomii kreatywności: Bariery organizacji pracy w Polsce: X.1. Hierarchia wiedzy a ekonomia kreatywności - pojęcia bazowe i rys sytuacyjny; X.2. Determinanty twórczości; X.2.1. Ogólna motywacja pracy/zaangażowanie; X.2.2. Wsparcie kulturowe; X.2.3. Czas pracy. Zarządzanie różnorodnością: komplementarne wykorzystanie potencjału kreatywności kadr: Rozdział XI. Kierowanie karierami kobiet - problemy i perspektywy: XI.1. Skutki rozwoju karier kobiet dla życia rodzinnego; XI.2. Indywidualne strategie rozwoju kariery zawodowej kobiet; XI.3. Cykl życia kobiety; XI.4. Kariera a tzw. Family competencies; XI.5. Kierowanie karierą kobiet w wymiarze organizacyjnym a polityka równych szans. Rozdział XII. Model biznesowy zarządzania różnorodnością jako podstawa aktywacji potencjału zawodowego kobiet: XII.1. Sytuacja demograficzna Polski a aktywność zawodowa kobiet; XII.2. Aktywizacja zawodowa kobiet jako zarządzanie zmianą; XII.3. Model biznesowy zarządzania różnorodnością jako źródło popytu na zróżnicowane kadry. Rozdział XIII. Zarządzanie różnorodnością a kompetencje transferowalne pracowników 50+: XIII.1. Zarys problemu zarządzania wiekiem/różnorodnością; XIII.2. Istota kompetencji; XIII.3. Kompetencje transferowalne; XIII.4. Stereotypy (i fakty) dotyczące kompetencji pracowników „starszych” (50+); XIII.5. Kompetencje transferowalne a fazy rozwoju zawodowego. Rozdział XIV. Zarządzania wiedzą a kompetencje transferowalne pracowników 45/50+: XIV.1. Społeczeństwo wiedzy i gospodarka oparta na wiedzy; XIV.2. Istota zarządzania wiedzą; XIV.3. Zarządzanie wiedzą a zarządzanie ludźmi w przedsiębiorstwie; XIV.4. Wybrane kompetencje transferowalne a samoocena osób w wieku 45+. Rozdział XV. Zarządzanie wiekiem w świetle rozwoju neuronauk: XV.1. Charakterystyka pokoleń na rynku pracy; XV.2. Badania nad mózgiem/umysłem ludzkim; XV.3. Fizjologia myślenia a przełom w psychologii twórczości; XV.4. Pro-pokoleniowe zarządzanie ludźmi wobec dorobku neuronauk - implikacje dla pracodawców. Spis tabel. Spis rysunków i wykresów. Nota wydawnicza. Bibliografia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-3349-8
Zawiera: R. 1 Zagadnienia wstępne: Człowiek a społeczeństwo; Stosunek społeczny a stosunek prawny; Stosunek rodzinny a stosunek rodzinno-prawny; Rodzaje stosunków rodzinno-prawnych; Pojęcie rodziny na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; Stosunek rodzinno-prawny a rodzina; Stosunek pokrewieństwa i powinowactwa; Stan cywilny; Wzory pism i dokumentów. R. 2 Zawarcie małżeństwa: Zagadnienia wstępne; Dwie formy zawarcia małżeństwa; Zawarcie małżeństwa jako specyficzna czynność prawna; Przesłanki istnienia małżeństwa; Przesłanki formalno-porządkowe zawarcia małżeństwa wspólne dla formy cywilnej i wyznaniowej; Przesłanki formalno-porządkowe zawarcia małżeństwa odmienne dla formy cywilnej i wyznaniowej; Przeszkody małżeńskie; Wady oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński; Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; Uznanie małżeństw zawartych poza granicami kraju; Wzory pism i dokumentów; Wybrane orzecznictwo. R. 3 Prawa i obowiązki małżonków: Zagadnienia wstępne; nazwisko małżonków; Obowiązek zaspokajania materialnych potrzeb rodziny; Uprawnienia do reprezentacji małżonka; Solidarna odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte na zwykłe potrzeby rodziny; Wybrane orzecznictwo. R. 4 Małżeńskie ustroje majątkowe: Zagadnienia wstępne; Ustrój wspólności ustawowej; Małżeńskie umowy majątkowe; Ustrój przymusowy; Wybrane orzecznictwo. R. 5 Ustanie małżeństwa: Zagadnienia wstępne; Rozwód; Unieważnienie małżeństwa; Ustalenie nieistnienia małżeństwa; Wybrane orzecznictwo. R. 6 Pochodzenie dziecka: Zagadnienia wstępne; Ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa; Domniemanie pochodzenia dziecka małżeńskiego oraz zaprzeczenie ojcostwa; Uznanie dziecka i ustalenie bezskuteczności uznania dziecka; Sądowe ustalenie ojcostwa; Nazwisko dziecka; Wybrane orzecznictwo. R. 7 Władza rodzicielska: Wiadomości ogólne; Powstanie władzy rodzicielskiej; Czas trwania władzy rodzicielskiej; Podmioty sprawujące władzę rodzicielską; Treść władzy rodzicielskiej; Wykonywanie władzy rodzicielskiej; Ustanie władzy rodzicielskiej oraz jej modyfikacje; Prawa i obowiązki pomiędzy rodzicami a dzieckiem niezależne od władzy rodzicielskiej; Wykonanie kontaktów z dzieckiem wraz z wzorami pism; Odebranie dziecka przez kuratora wraz z wzorami pism; Wybrane orzecznictwo. R. 8 Piecza zastępcza: Wspieranie rodziny i piecza zastępcza nad dzieckiem - uwagi ogólne; Wspieranie pieczy rodzicielskiej; Wiadomości ogólne o pieczy zastępczej; Piecza zastępcza a piecza następcza; Wybrane orzecznictwo. R. 9 Przysposobienie: Ewolucja instytucji przysposobienia (adopcji); Przysposobienie w polskim porządku prawnym - informacje wprowadzające; Przesłanki przysposobienia; Przesłanki dotyczące przysposabianego; Przesłanki dot. przysposabiających; Przesłanki dot. osób trzecich; Przysposobienie singularne oraz wspólne; Przedmiotowe rodzaje przysposobienia; Przysposobienie przez ośrodek oraz adopcja ze wskazaniem; Przysposobienie zagraniczne; Ustanie przysposobienia; Rozwiązanie przysposobienia; Wybrane orzecznictwo. R. 10 Obowiązek alimentacyjny: Zagadnienia wstępne; Źródła stosunku alimentacyjnego; Stosunek alimentacyjny a obowiązek alimentacyjny; Cechy obowiązku alimentacyjnego; Alimenty a inne źródła utrzymania; Kolejność obowiązku aalimentacyjnego; Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych; Nabycie świadczeń od funduszu alimentacyjnego; Pozew o alimenty; Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych; Sprawa o rozwód i separację a sprawa alimentacyjna; Wzory pism i innych dokumentów; Wybrane orzecznictwo. R. 11 Opieka i kuratela: Uwagi ogólne; Opieka; Kuratela; Wybrane załączniki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-264-1873-0
Książka "Jak dobrać bezbłędnych pracowników" adresowana jest do pracodawców, kadrowców, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi, a także do studentów i wykładowców prawa, zarządzania, socjologii, ekonomii i psychologii. Opracowanie jest oryginalnym przewodnikiem po minimalizowaniu ryzyka osobowego. To pierwsza książka na polskim rynku, która w przystępny sposób opisuje zagadnienie ograniczania ryzyka osobowego. Zawiera omówienie wpływu najczęściej wykorzystywanych metod rekrutacji i wstępnej selekcji pracowników na właściwy dobór kadr. Przykłady "z życia" pozwalają zrozumieć skomplikowane konstrukcje prawne nie tylko teoretykom, ale i osobom zajmującym się doborem kadr w praktyce.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-3482-2
Zawiera: Zasada jawności i dostęp do informacji publicznej w komisjach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - wnioski i postulaty; Jak to robią poznaniacy? Formy komunikacji społecznej jednostek samorządu terytorialnego w Poznaniu i powiecie poznańskim; Zakres jawności działania organów powiatu; Informacja publiczna a ochrona prywatności osób pełniących funkcje publiczne; Problem uznania operatu szacunkowego za informację publiczną; Sposób określania zasad dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy gminy w aktach prawa miejscowego, na przykładzie statutów gmin województwa opolskiego; Jawność gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego na konkurencyjność przewozów autobusowych; Zakres jawności działania organów stanowiąco-kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego - stan obecny i perspektywy zmian; Jawność decyzji organów samorządu terytorialnego instrumentem antykorupcyjnym?; Postępowanie w sprawie świadczeń z zakresu pomocy społecznej a jawność działania administracji publicznej; Udostępnianie informacji publicznych przez jednostek samorządu terytorialnego poprzez Biuletyn Informacji Publicznej i w trybie wnioskowym; Zasada jawności naboru w samorządzie terytorialnym; Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich w świetle regulacji statutowych jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu łomżyńskiego i Statutu Województwa Podlaskiego; Governance a jawność działania samorządu terytorialnego; Dostęp do danych publicznych na przykładzie aktu administracyjnego ; Uprawnienia radnego a jawność gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego ; Jawność danych osobowych osób fizycznych składających uwagi i wnioski w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa; Samorządowe jednostki organizacyjne jako podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej; Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych i radnych - zarys problemu w kontekście jawności działania samorządu terytorialnego; Jawność działania w świetle teorii zarządzania uwagą. Dylematy na przykładzie działań przeciwepidemologicznych; Dostęp do informacji publicznej w działalności straży gminnej; Prewencja przed korupcją w wykonywaniu administracji publicznej; Biuletyn Informacji Publicznej jednostek samorządu terytorialnego jako źródło dostępu do informacji publicznej; Problematyka jawności działania samorządu terytorialnego w aspekcie dostępu do akt ogólnego postępowania administracyjnego; Społeczeństwo obywatelski a jawność działania samorządu terytorialnego (na przykładzie miasta Rzeszowa); Ingerencja informacyjna w świetle zasady jawności działania administracji publicznej; Jawność współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi; Rejestry w sprawach samorządowych; Zasada jawności w elektronicznym postępowania administracyjnym; Praktyczne problemy stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej - przyczynek do dyskusji; Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich w kontekście uregulowań zawartych w statutach województw; Jawność w oświacie samorządowej - wybrane przykłady; Informacja publiczna przetworzona w doktrynie, orzecznictwie oraz w praktyce; Miejsce zasady jawności we współpracy administracji publicznej z organizacjami sektora pozarządowego przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej; Odmowa udostępniania informacji publicznej przetworzonej; Udostępnianie zarządowi spółki komunalnej danych z rejestrów prowadzonych przez organy jednostek samorządu terytorialnego celem weryfikacji informacji zawartych w deklaracji „śmieciowej” ; Język mniejszości a jawność działania samorządu terytorialnego; Zasada ochrony zaufania obywateli a jawność działania samorządu terytorialnego; Gwarancje jawności działania samorządu terytorialnego - analiza rozwiązań przyjmowanych w statutach gmin; Nadużycie prawa do informacji publicznej; Jawność działań samorządu w świetle opinii dziennikarzy; Udostępnianie dokumentów w postępowaniu administracyjnym na postawie przepisów kodeku postępowania administracyjnego; Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego w aspekcie realizacji zasady jawności i przejrzystości gospodarowania środkami budżetowymi; Realizacja zasady jawności w zakresie podejmowania uchwał przez organy samorządu terytorialnego; Prawo do informacji publicznej w Polsce na tle rozwiązań przyjętych w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw; Udostępnianie dokumentów planistycznych gminy jako przejaw zasady jawności; Publikacja aktów prawa wewnętrznego jednostek samorządu terytorialnego a zasada jawności administracyjnej; Planowanie przestrzenne a zasada jawności działania organów administracji. Wybrane zagadnienia; Propozycje zaktywizowania mieszkańców jako przejaw szerszej jawności życia samorządowego w świetle prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw; Realizacja zasady jawności i dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych; Zasada jawności obrad rad miast wojewódzkich. Analiza statutów; Udostępnianie informacji z katastru nieruchomości na potrzeby postępowania egzekucyjnego w administracji; Dostęp do informacji publicznej w wybranych krajach związkowych Republiki Federacji Niemiec; Prawo dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów; Budżet partycypacyjny a zasada jawności działania samorządu terytorialnego; Niejawność działania samorządu terytorialnego gminy; Zastosowanie zasady jawności przez organy jednostek samorządu terytorialnego w procedurze zamówień publicznych; Jawność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; Dostęp do informacji publicznej i jej granice na gruncie francuskiego prawa administracyjnego; Odmowa, przewlekłość oraz bezczynność w przedmiocie udostępniania informacji publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks pracy - Wyd. 34 Stan prawny na 28.01.2016 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA , 2016. - 272 s. ; 18 cm.
(Teksty Ustaw / Wolters Kluwer)
ISBN: 978-83-8092-185-6
Zawiera: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-264-4590-3
Zawiera: 1. Kompetencyjne testy sytuacyjne – trafne, ale niedocenianie: Czym są kompetencyjne testy sytuacyjne?; Skąd się wzięły testy sytuacyjne?; Pięć przesłanek przemawiających za wykorzystaniem testów sytuacyjnych; Czas na testy sytuacyjne. 2. Kilka ważnych faktów – trafność i rzetelność testów sytuacyjnych: Czym jest efektywność pracy?; Czym jest trafność narzędzi oceny?; Czym jest rzetelność narzędzi oceny kompetencji?; Co tak naprawdę mierzą testy sytuacyjne?. 3. Proces tworzenia kompetencyjne testów sytuacyjnych w pigułce: Czym jest jakość testów sytuacyjnych?; Zanim zaczniesz; Etapy tworzenia kompetencyjnych testów sytuacyjnych; Z pamiętnika praktyka: naruszanie założeń testów sytuacyjnych. 4. Identyfikacja stanowiska i analiza pracy: Produkty analizy pracy; Proces analizy pracy; Eksploracja stanowiska i wstępna lista zadań; Walidacja, stworzenie pełnej listy i identyfikacja KSAOs; Przetworzenie zebranych danych. 5. Pozyskanie, sortowanie i selekcja incydentów krytycznych: Produkty analizy incydentów krytycznych; Krok 1. Pozyskanie incydentów krytycznych i wstępne sortowanie; Krok 2. Sortowanie właściwe i selekcja incydentów krytycznych. 6. Konwersja incydentów w dylematy sytuacyjne: Incydenty krytyczny a dylematy sytuacyjne; Czym się charakteryzują dylematy sytuacyjne?; 7. Stworzenie, ocena i selekcja reakcji oraz określenie formatu odpowiedzi i klucza oceny testu: Krok 1. Pozyskanie i opracowanie reakcji na dylematy; Krok 2. Określenie formatu pytania/odpowiedzi na dylematy; Krok 3. Ocena efektywności każdej reakcji i opracowanie klucza odpowiedzi; Krok 4. Określenie właściwości testu i ostateczna selekcja pozycji testowych. 8. Wdrażanie testów sytuacyjnych: Kiedy warto pomyśleć o wdrożeniu kompetencyjnego testu sytuacyjnego; Forma; Możliwość oszukiwania; Możliwość stworzenia banku dylematów umożliwiającego losowanie; Przeznaczenie – czy tylko rekrutacja i selekcja?; Narzędzia i metody uzupełniające; Pytanie o powód wyboru danej reakcji; Zastosowanie kompetencyjnych testów sytuacyjnych w rekrutacji i selekcji wyższej kadry menadżerskiej – studium przypadku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-264-1883-9
Przedmiotem opracowania jest zagadnienie konsekwencji prawnych śmierci pracownika w świetle przepisów kodeksu pracy i niektórych innych ustaw z zakresu prawa pracy. Analizie poddano z jednej strony zagadnienie następstwa prawnego w zakresie świadczeń majątkowych ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku oraz kwestię własnych roszczeń jego następców prawnych powstających na skutek śmierci pracownika, z drugiej zaś zagadnienie obowiązków prawnych ciążących na następcach zmarłego pracownika wobec jego pracodawcy. Przedmiotem rozważań uczyniono ponadto zagadnienie procesowej realizacji roszczeń następców prawnych pracownika, a także pracodawcy.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
Konstytucyjny status osób ubezwłasnowolnionych / Robert Rybski. - Stan prawny na 01.08.2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA , 2015. - 181, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-264-9159-7
1. Instytucja ubezwłasnowolnienia w prawie cywilnym; 2. Ubezwłasnowolnienie w polskim porządku konstytucyjnym; 3. Ubezwłasnowolnienie w prawie publicznym; 4. Autonomiczność konstytucyjnego pojęcia ubezwłasnowolnienia; 5. Treść konstytucyjnego pojęcia ubezwłasnowolnienia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again