Form of Work
Książki
(17)
Status
only on-site
(14)
available
(7)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(14)
Author
Czapiński Janusz
(2)
Panek Tomasz
(2)
Zeidler Włodzisław
(2)
Baranowska Marzena
(1)
Bitkowska Agnieszka
(1)
Cieciura Marek
(1)
Czekański Marek
(1)
Daszkowski Julian
(1)
De Sutter Jan
(1)
Fronczyk Krzysztof
(1)
Godlewska Marzena
(1)
Griffith-Traversy Mary Anne
(1)
Jacennik Barbara
(1)
Lück Helmut E
(1)
Małecki Witold
(1)
Piasecki Stanisław
(1)
Sierpińska Maria
(1)
Solarz Piotr
(1)
Stachowski Ryszard
(1)
Staniewski Marcin W
(1)
Szarkowicz Dorota
(1)
Weiss Elżbieta
(1)
Year
2000 - 2009
(17)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Kadry
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Psychologia
(3)
Zarządzanie
(3)
Systemy informatyczne
(2)
Służba zdrowia
(2)
Alkohol
(1)
Bank centralny
(1)
Bezpieczeństwo systemów
(1)
Bezrobocie
(1)
Biznes
(1)
Budżety terenowe
(1)
Ciąża
(1)
Controlling
(1)
Demokracja
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Informatyka
(1)
Jakość życia
(1)
Kapitalizm
(1)
Komputery
(1)
Konkurencja
(1)
Menedżerowie
(1)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(1)
Motywacja pracy
(1)
Narkotyki
(1)
Odżywianie
(1)
Organizacja
(1)
Palenie tytoniu
(1)
Parlament
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Rynek
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samorządowe kolegia odwoławcze
(1)
Sieci komputerowe
(1)
Siła robocza
(1)
Sport
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Technologia
(1)
Testy psychologiczne
(1)
Ubóstwo
(1)
Wybory
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
17 results Filter
Book
In basket
(Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
ISBN: 83-60283-13-3
Cz. I Wybrane problemy controllingu w przedsiębiorstwie: 1. Organizacja systemu controllingu w przedsiębiorstwie Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o., 2. Organizacja systemu controllingu w Anion S.A. Oddział w Tarnowie, 3. Systemy informacji menedżerskiej w obszarze kosztów, 4. Wąski zakres kompetencji menedżera działu logistyki jako bariera kontroli kosztów, 5. Pościg Achillesa za żółwiem, czyli o paradoksie niedopasowania potrzeb informacyjnych do wymogów systemów controllingowych, 6. Business Intelligence jako narzędzie zamykania luki decyzyjnej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, 8. Controlling polityki kredytowania odbiorców, 9. Wykorzystanie kosztów pracy controllingu personalnym, 10. Realizacja projektu na zasadach conrollignowej koncepcji zarządzania, 11. Dostosowanie wybranych narządzi controllingu do potrzeb zarządzania projektami, 12. Funkcja menedżera finansowego i controllera w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, 13. Organizacja controllingu finansowego w przedsiębiorstwie, 14. Zastosowanie EVA do oceny ośrodków odpowiedzialności za inwestycje, 15. Wykorzystanie Strategicznej karty Wyników w powiązaniu z systemem zarządzania przez jakość. Cz. II Controlling w zarządzaniu finansami: 1. Wpływa strategii zarządzania kapitałem obrotowym brutto na poziom kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie, 2. Kredyt akceptacyjny jako narzędzie wspierające efektywność inwestycji depozytowych, 3. Funkcje sekurytyzacji aktywów w przedsiębiorstwie, 4. Rezerwy jako narzędzie kreowania wyniku finansowego, 5. Korzyści grupy kapitałowej z ukierunkowaniem jej na kreowanie wartości dla akcjonariuszy, 6. Podstawy kształtowania cen transferowych na grupach kapitałowych, 7. Kadra menedżerska wobec fuzji i przejęć przedsiębiorstw, 8. Trendy upadłości przedsiębiorstw i metody ich przewidywania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-602-8369-1
I. Budowanie demokracji: Doskonalenie demokracji - perspektywa karaibska, Przejrzystość, spójność i finansowanie procesów politycznych, Hiszpania - transformacja od dyktatury do demokracji; II. Zwiększanie skuteczności parlamentów: Wzmacnianie roli parlamentu, Czy parlamenty jednoizbowe działają skuteczniej od dwuizbowych?, Technologie informacyjne i komunikacyjne a skuteczność działania parlamentów; III. Systemy i procesy wyborcze: Alternatywne systemy wyborcze, Wady i zalety głosowania obowiązkowego, Równouprawnienie płci w systemach wyborczych; Organizacja wyborów - mechanika wyborcza; Czynniki zewnętrzne wpływające na procesy wyborcze IV. Problemy wyborcze w różnych krajach: Państwa zróżnicowane etnicznie - przypadek Sri Lanki; Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w roku 2000, Kontrowersyjne wyniki wyborów - doświadczenia różnych państw afrykańskich, Ewolucja systemów wyborczych - doświadczenia Polski, Doświadczenia Nowej Zelandii związane ze zmianą systemów wyborczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61086-32-1
1. Wstęp, 1.1. Cel i ogólne założenia projektu, 1.2. Problematyka badania 2. Główne wyniki i wnioski 3. Metoda badania: 3.1. Schemat, procedura i przebieg badania 3.2. Schemat doboru próby do badania i zasady jej ważenia; 3.3. Podstawowe pojęcia i klasyfikacje; 3.4. Charakterystyka próby według głównych klasyfikacji 4. Warunki życia gospodarstw domowych: 4.1. Dochody i sposób gospodarowania dochodami; 4.2. Wyżywienie; 4.3. Zasobność materialna; 4.4. Warunki mieszkaniowe; 4.5. Edukacja; 4.6. Kultura i wypoczynek; 4.7. Opieka zdrowotna: korzystanie, finansowanie i opieka społeczna; 4.8. Porównanie warunków życia gospodarstw domowych w układzie wojewódzkim; 4.9. Proekologiczne zachowania gospodarstw domowych; 4.10. Rynek pracy 5. Indywidualna jakość życia: 5.1. Ogólny dobrostan psychiczny; 5.2. Zadowolenie z poszczególnych dziedzin i aspektów życia; 5.3. Znaczenie wybranych obiektywnych wyznaczników życia dla subiektywnej jakości życia; 5.4. Weryfikacja cebulowej teorii szczęścia 5.5 Finanse osobiste 5.6 Zdrowie - objawy psychosomatyczne 5.7. Stres życiowy 5.8. Strategie radzenia sobie z problemami i trudnościami 5.9. Wsparcie społeczne 5.10. Cechy osobowości i styl życia 5.11. Stosunek do przemian systemowych i ocena ich wpływu na życie Polaków 5.12. Polak przed telewizorem 5.13. Psychologiczno-społeczny portret wybranych zawodów; 6. Stan społeczeństwa obywatelskiego: 6.1. Postawy i relacje społeczne 6.2. Doświadczenie i kompetencje obywatelskie Polaków 6.3. Kapitał społeczny; 7. Uwarunkowania i konsekwencje korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych: 7.1. Uwarunkowania 7.2. Konsekwencje korzystania z nowoczesnych technologii; 8. Wykluczenie społeczne: 8.1. Ubóstwo i nierówności dochodowe 8.2. Bezrobocie 8.3. Dyskryminacja społeczna 8.4. Trzy typy wykluczenia społecznego; 9. Podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60283-93-6
Globalizacja finansowa a wzrost gospodarczy nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej; Integracja i rozwój rynków kapitałowych a wzrost gospodarczy. Przykład Polski; Banki centralne a globalizacja; Ewolucja zadłużenia zagranicznego Polski w okresie transformacji w perspektywie globalizacji finansów międzynarodowych; Globalizacja rynków finansowych a polityka kursu walutowego w Polsce; Wpływ globalizacji na politykę fiskalną krajów Unii Europejskiej. Szkic zależności; Międzynarodowy Fundusz Walutowy a globalizacja rynków finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61086-26-0
1. Możliwości i metody zapisu historii psychologii. 2. Orientacje i kierunki rozwoju psychologii w XIX wieku. 3. Szkoły psychologiczne w XIX i XX wieku. 4. Subdyscypliny psychologii w XX wieku. 5. Współczesne tendencje rozwojowe. Zmierzch szkół psychologicznych? 6. Ocena perspektyw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60283-98-1
Część I: Zarządzanie kapitałem ludzkim i wiedzą. Globalizacja a zarządzanie kadrami w Polsce (trendy ewolucji w świetle badań); Wybrane zagadnienia kapitału ludzkiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej; Wpływ warunków pracy na efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwie; Komunikacja interpersonalna w organizacji; Zarządzanie wiedzą w firmach telekomunikacyjnych; Organizacyjno-funkcjonalne aspekty e-biznesu. Część II: Zagadnienia finansowo-ekonomiczne. NewConnect jako źródło pozyskania kapitału dla małych podmiotów gospodarczych; Fundusze strukturalne jako źródło dofinansowania energii alternatywnej. Część III: Kwestie strategiczno-zarządcze. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa; Wybrane aspekty tworzenia strategii w przedsiębiorstwie; Wykorzystanie zrównoważonej karty działania jako narzędzia poprawy efektywności procesów i działań w przedsiębiorstwie - studium przypadku; Wykorzystanie metody Balanced Scorecard przez przedsiębiorstwa stosujące filozofię Total Quality Management; Zarządzanie strategiczne w publicznym systemie ochrony zdrowia na przykładzie województwa lubuskiego; Strategiczne aspekty zarządzania projektami; Zarządzanie funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej; Rola proekologicznych aliansów strategicznych w rozwoju energetyki odnawialnej; Zastosowanie controllingowych rozwiązań organizacyjnych w zarządzaniu gminą w zakresie ochrony środowiska; Próba usytuowania kontrolera ochrony środowiska w strukturze organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego; Teoretyczne i praktyczne aspekty organizacji fraktalnej; Podejście procesowe w zarządzaniu organizacją; Znaczenie wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie; Determinanty konfliktów w systemie dystrybucji na rynku AGD w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61086-09-3
Analiza danych empirycznych - aktualne pytania i rozważania; O niektórych problemach metodologicznych pomiaru w psychologii; Opisowa metoda badań psychologicznych: główne problemy i antynomie; Przydatność falsyfikacjonizmu K. R. Poppera w badaniach psychologicznych; Najważniejsze spory o przedmiot i metodę; Metodologiczne problemy badania motywacji osiągnięć na różnych kierunkach studiów; Sposób formułowania problemów w diagnozie indywidualnej oraz w badaniach naukowych - podobieństwa i różnice; Między wiedzą potoczną a wiedzą naukową - metodologiczne wyzwania w obrębie psychologii barw; Kierunki i dynamika przemian w zapisie i nauczaniu metodologii badań psychologicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61086-24-6
1. Samorząd terytorialny; 2. Samorząd terytorialny: Regiony; Problemy z definicją terminu region; Województwo; Dualizm administracji w samorządzie regionalnym; 3. Samorząd lokalny: Powiaty; Gminy; Dualizm administracji w samorządzie lokalnym; 4. Samorządowe kolegia odwoławcze: Organy SKO; Terminy; 5. Prawo samorządu terytorialnego: Prawo miejscowe; Prawo gminne; 6. Wydatki samorządu terytorialnego: Wydatki gminy; Wydatki powiatu; Finanse województwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60283-50-9
I. Podstawy technologii informacyjnych: 1. Wprowadzenie do technologii informacyjnych. 2. Środki techniczne i programowe technologii informacyjnych. 3. Uzyskiwanie, wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych. II. Przykłady zastosowań technologii informacyjnych: 4.Informatyka gospodarcza. 5.Informatyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 6. Informatyka w ochronie zdrowia. 7. Informatyka w działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. 8. Specyficzne przykłady informatyzacji. III. Dodatki: 9. Sukcesy polskiej informatyki. 10. Rozmaitości matematyczne.11. Dodatkowe źródła wiedzy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60283-35-6
Cz. I: Infrastruktura: 1. Sprzęt komputerowy, 2. Systemy operacyjne, 3. Usługi lokalne, 4. Usługi sieciowe, 5. Oprogramowanie warstwy pośredniej (Middleware), 6. Najlepsze praktyki. CZ.II Systemy informacyjne: 1. Produkcja, 2. Współpraca i współdzielenie wiedzy, 3. Wspomaganie procesów biznesowych, 4. Taktyki, 5. Strategia, 6. Najlepsze praktyki, 7. Informacje na stronach www. Cz. III Zasoby ludzkie: 1. Zdobywanie najlepszych pracowników, 2. Czerpanie korzyści z pracowników, 3. Praca zdalna, 4. Planowanie zasobów ludzkich, 5. Najlepsze praktyki, 6. Informacje o stronach www. Cz. IV Zasoby finansowe: 1. Kalkulacja kosztów, 2. Naliczanie opłat, 3. Budżetowanie, 4. Najlpesze praktyki, cz. V Procesy: 1. Procesy biznesowe, 2. Procesy IT, 3. Najlepsze praktyki. Cz. VI Projekty : 1. Cykl życia projektów informatycznych, 2. Modelowanie cyklu życia, 3. Eksploracja pojęć, 4. Wymagania, 5. Projektowanie, 6. Implementacja, 7. Kontrola i monitorowanie projektu, 8. Weryfikacja i walidacja, 9. Zarządzanie jakością oprogramowanie, 10. Zarządzanie konfiguracją oprogramowanie, 11.Tworzenie dokumentacji. CZ.VII Organizacja: 1. Zarządzanie, 2. Formy organizacji, 3. Struktury organizacyjne, 4. Organizacja IT. Cz. VIII Symbioza strategii i biznesu: 1. Strategia biznesu, 2. Integracja biznesu IT, 3. Model dopasowania strategicznego, 4. Siatka Zachmana, 5. Ciągłość działalności i odtwarzanie stanu po katastrofie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61086-31-4
1. Zastosowanie testów psychologicznych. 2. Przegląd wybranych testów psychologicznych. 3. Co to jest pomiar psychologiczny? 4. Klasyczna teoria rzetelności testów. 5. Jakich informacji o teście dostarcza testowanie? 6. Jakich informacji o osobie badanej dostarcza testowanie? 7. Etyka badań testowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61086-23-9
R. I. Źródła i metody ich wykorzystywania: 1. O studiowaniu literatury; 2. O wulgaryzacji wiedzy; 3. O interdyscyplinarności nauki; R. II. Przyczynki do teorii i praktyki dostępności psychologicznej na przykładach prostych danych statystycznych: 1. Spostrzeganie zbiorów; 2. Operowanie pojęciami; Informacje i dezinformacje o zbiorach; Retoryka liczb; Analizy społecznej skuteczności dezinformacji o zbiorach; R. III. Narodziny kapitalizmu: 1. Myślenie historyczne a interpretacja humanistyczna; 2. U schyłku średniowiecza; 3. Gospodarcze uwarunkowania przemian społecznych; 4. Konkurencja produkcyjna i handlowa; 5. Zarys znaczenia spółek akcyjnych; 6. Brytyjska marynarka wojenna w czasie wojen napoleońskich; R. IV. Geneza i społeczny sens osobowości prawnej przedsiębiorstw: 1. Elementy stabilności i dynamiki interpretacji danych; 2. Koncepcje osoby prawnej; 3. Prawdopodobne bariery rozpowszechniania; 4. Pierwsze realizacje; 5. Bankructwa i przeciwdziałania; 6. Istota osobowości prawnej; 7. Własność a osobowość prawna; 8. Osobowość prawna a organizowanie w ujęciu retorycznym; R. V. Metodologiczne problemy motywacji płacowej: 1. Miejsce analiz motywacyjnych w ekonomii i zarządzaniu; 2. Koszt pracy, płaca, dochód w narracjach ekonomicznych; R. VI. Teoretyczne problemy motywacji płacowej: 1. Psychospołeczne założenia niektórych ekonomicznych teorii płac; 2. Struktura społeczno-zawodowa a zróżnicowanie wynagrodzeń; 3. Subiektywne uwarunkowania słuszności płacy; R. VII. Rola retoryki w metodologii nauk empirycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61086-25-3
1. Uwarunkowania i koncepcje zachowań zdrowotnych: Pojęcie zdrowia i zachowania zdrowotnego; Czynniki warunkujące zdrowie i zachowania zdrowotne; Koncepcje zachowań zdrowotnych i zmiany zachować; Kształtowanie i kontrola zachowań zdrowotnych- koncepcja własna; 2. Kształtowanie zachowań zdrowotnych: Strategie kształtowania zachowań zdrowotnych; Antykoncepcja; Palenie tytoniu; Nadużywanie alkoholu; Używanie narkotyków; Żywienie; Aktywność fizyczna; Zachowania drogowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60283-55-4
R. I. Niektóre pojęcia i założenia: 1. O zależności popytu od ceny wyrobu; 2. Koszt i opłacalność produkcji; 3. Uwagi o klasyfikacji modeli; R. II. Działalność firmy miejscowej: 1. Modele elementarne; 2. Modele podstawowe; R. III. Działalność lokalne firmy wśród klientów rozproszonych: 1. Działalność przy równomiernym przestrzennym rozmieszczeniu klientów; 2. Złożony model z kosztami transportu wyrobów; R. IV. Optymalizacja działalności firmy globalnej: 1. Modele firmy przy stałej gęstości powierzchniowej potencjalnych klientów; 2. Model podstawowy firmy globalnej ze zmienną gęstością klientów; 3. Optymalizacja sieciowa firmy globalnej, działającej na wielu rynkach; R. V. Obrona posiadanego udziału w rynku: Strategie obrony posiadanego udziału
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61086-43-7
1. Podejście procesowe w przedsiębiorstwie: Koncepcja podejścia procesowego w przedsiębiorstwie; Podejście procesowe w wybranych koncepcjach zarządzania; Charakterystyka procesów biznesowych przedsiębiorstwie; 2. Podstawy zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie: Koncepcja zarządzania procesami biznesowymi; Identyfikacja procesów biznesowych; Modelowanie procesów biznesowych; Wdrażanie i controlling procesów biznesowych; Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami; 3. Uwarunkowania zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie: Koncepcja struktury organizacji procesowej; Społeczne aspekty zarządzania procesami biznesowymi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61086-06-2
1. Istota wiedzy w życiu gospodarczym, 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą, 3. Koncepcja i metoda badawcza, 4. Procesy zarządzanie wiedzą w badanych przedsiębiorstwach, 5. Modele zarządzania zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again