Form of Work
Książki
(182)
Status
only on-site
(108)
available
(76)
unknown
(29)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(78)
Czytelnia
(136)
Author
Nowicka Elżbieta
(4)
Hykawy Rafał
(3)
Skotnicka-Illasiewicz Elżbieta
(3)
Bielska Agnieszka
(2)
Gancarz Marcin
(2)
Jatczak Marcin
(2)
Kaczmarczyk Paweł
(2)
Kałużyńska Małgorzata
(2)
Okólski Marek
(2)
Budzyńska Małgorzata
(1)
Burnewicz Jan
(1)
Byrt Agnieszka
(1)
Chmielecka Ewa
(1)
Czachór Zbigniew
(1)
Dumała Andrzej
(1)
Duszczyk Maciej
(1)
Fihel Agnieszka
(1)
Gieroczyńska Edyta
(1)
Grochowska Renata
(1)
Górzyński Michał
(1)
Jasiński Filip
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kolasińska Elżbieta
(1)
Kołodziej Tomasz
(1)
Kraśniewski Andrzej
(1)
Kułakowski Jan
(1)
Kwasowski Marcin
(1)
Kwieciński Leszek
(1)
Michalski Ryszard
(1)
Mroczek Wojciech
(1)
Mrówka Barbara
(1)
Niemczyk Józef
(1)
Orłowski Witold M
(1)
Pawłowska Zofia
(1)
Pietrzyk-Reeves Dorota
(1)
Piotrowicz Radosław
(1)
Poczta Walenty
(1)
Pęciłło Małgorzata
(1)
Rokicki Bartłomiej
(1)
Rotuska Adrianna
(1)
Ryba Jacek
(1)
Serafin Piotr
(1)
Smoter Katarzyna
(1)
Stępniak Andrzej
(1)
Szałucki Krzysztof
(1)
Szewczyk Marcin K
(1)
Szwabe Michał
(1)
Szwaja Janusz (1934- )
(1)
Umiński Stanisław
(1)
Wapiennik Ewa
(1)
Wiśniewski Jakub
(1)
Woodward Richard
(1)
Woźnicki Jerzy
(1)
Wtorek Jakub
(1)
Wójcik Karolina
(1)
Władyniak Aleksandra
(1)
Zdanowicz Mieczysław
(1)
Łukowicz-Oniszcuk Ewa
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(178)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(182)
Language
Polish
(182)
Subject
Unia Europejska
(112)
Polska
(52)
Integracja europejska
(20)
Polska a Unia Europejska
(19)
Społeczeństwo
(16)
Urząd Komitetu Intergacji Europejskiej
(10)
Unia Europejska a Polska
(7)
Harmonizacja prawa
(5)
Konstytucja Europejska
(5)
Rolnictwo
(5)
Konwent Europejski (2002-2003 ; Bruksela)
(4)
Ochrona środowiska
(4)
Wspólna Polityka Rolna UE
(4)
Jednolity rynek UE
(3)
PHARE
(3)
Polityka strukturalna UE
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Rada Unii Europejskiej
(3)
Społeczeństwo informacyjne
(3)
Zatrudnienie
(3)
Emigracja zarobkowa
(2)
Gospodarka
(2)
Innowacje
(2)
Instytucje europejskie
(2)
Konkurencja
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Migracje
(2)
Młodzież
(2)
Niemcy
(2)
Obywatelstwo
(2)
Opinia publiczna
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Polityka zagraniczna
(2)
Prawo
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(2)
Programy pomocowe UE
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rada Europy
(2)
Ruchliwość społeczna
(2)
Rynek
(2)
Sport
(2)
Sprawiedliwość
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Traktat o Unii Europejskiej
(2)
Transport
(2)
Transport samochodowy
(2)
Umowy międzynarodowe
(2)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Zatrudnienie za granicą
(2)
Administracja
(1)
Artykuły konsumpcyjne
(1)
Aspiracje
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Bhp
(1)
Biała Księga o Europejskim Rządzeniu
(1)
Bibliologia
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Cło
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Edukacja
(1)
Energetyka
(1)
Energia
(1)
Energia elektryczna
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Finlandia
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Handel
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Hiszpania
(1)
Hutnictwo
(1)
Integracja Europejska
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Izby gospodarcze
(1)
Kadry
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Klimat
(1)
Konferencja Międzyrządowa Unii Europejskiej
(1)
Korupcja
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kultura
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Meblarstwo
(1)
Medycyna
(1)
Mleczarstwo
(1)
Mleko
(1)
Narkomania
(1)
Narkotyki
(1)
Negocjacje
(1)
Oczyszczalnia ścieków
(1)
Ośrodki informacji europejskiej
(1)
Parlament
(1)
Parlament Europejski
(1)
Podatki
(1)
Subject: time
2001-0
(4)
1901-
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(13)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Wielka Brytania
(1)
Włochy
(1)
182 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7567-023-3
1. Ogólne aspekty gospodarcze; 2. Rynek pracy i migracje; 3. Rolnictwo; 4. Infrastruktura; 5. Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości; 6. Cztery lata członkostwa polski w UE w percepcji społecznej; 7. Polityka zagraniczna, zagadnienia instytucjonalne i prawne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (2 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 22)
ISBN: 83-89218-20-8
Agencje w systemie Unii Europejskiej; Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (European Centre for the Development of Vocational Training); Europejska Fundacja Poprawy warunków życia i pracy (European Foundation for the Improvement of living and
working conditions, Eurofound); Europejska Agencja środowiska (European Environment Agency, EEA); Europejska Agencja Oceny produktów Medycznych (Europea n Agency for the Evaluation od medicinal Products, EMEA: Urząd harmonizacji rynku wewnetrznego (Office fo r harmonization in the Internal Market, OHIM); Europejska fundacja do spraw szkoleń (european training foundation, ETF); Europejskie centrum monitoringu narkotyków i uzaleznienia narkotykowego European monitoring center for drugs and drug addiction, EMCDDA; Wspólnotowy urząd odmian roslin (community plant variety office, CPVO); Europejska Agencja bezpieczeństwa i Hignieny pracy (European agency for safety and health at work EUOSHA); Centrum tłumaczeń dla organow Unii Europejskiej (Translation centre for bodies of the european Union, CdT; Europejskie centrum monitoringu rasizmu i ksenofobii (European monitoring centre of racism and xenofobia, EUMC: Europejska agencja odbudowy (European agency for reconstrucion, EAR): Europejski Urząd bezpieczeństwa zywności (European food safety authority, EFSA).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. UKIE (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89972-86-7
1. Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego 2. Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 3. Europejska Agencja Ochrony Środowiska 4.Europejska Fundacja Kształcenia 5. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 6. Europejska Agencja ds. Leków 7. Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) 8. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 9. Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin 10. Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej 11. Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii 12. Europejska Agencja Odbudowy 13. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 14. Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu 15. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 16. Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 17. Europejskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom 18. Europejska Agencja Kolejowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89218-90-9
Wstęp; Streszczenie; R.1 Zakres badań, metodyka i dys kusja dot. podstawowych założeń; R.2 Wpływ dyrektywy 98/83/EC na cenę wody wodociągowej. Analiza zmian obciążeń budżetowych gospodarstw domowych z tego tytu łu; R.3 Wpływ dyrektywy 91/271/EEC na cenę odbioru i oczyszczania ścieków. Analiza zmian obciążeń budżetów gospodarstw domowych z tego tytułu; R.4 Wpływ dyrektyw 99/31/EC na cenę odbioru i utylizacji odpadów komunal nych, zmiana obciążeń budżetów gospodarstw domowych z tego tytułu; R.5 Wpływ dyrektyw 88/609/EEC oraz dyre ktywy 2001/80/WE na cenę gospodarstw domowych z tego tytułu; R.6 Zintegrowana analiza zmian obciążeń budże towych na skutek wdrożenia dyrektyw o jakości wody pi tnej, komunalnych oczyszczalniach ścieków, składowi skach odpadów i dużych obiektów energetycznego spala nia paliw. Aneks1: Inne przyczyny wzrostu cen za dobra i usługi stanowiące przedmiot analizy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Przedsiębiorcy - uregulowania ogólne: Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa; Zatrudnienie; Zamówienia publiczne; Ochrona danych osobowych; Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej; Wymogi dotyczące środow iska; Handle Polski z krajami Unii Europejskiej; Hamdel z krajami trzecimi; Wsparcie dla przedsiębior ców; Warunki udzielania pomocy publicznej; Prawo anty monopolowe. 2.Producenci towarów: Wprowadzenie na rynek towarow przemysłowych; Bezpieczeństwo żywności. 3.Rolnicy: Dopłaty bezpośrednie; Wspólne Organizacje Rynków Rolnych; System ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych; Wsparcie rolnictwa i rozwoju obsza rów wiejskich; Ustawodawstwo weterynaryjne; Prawo paszowe; Ochrona roślin uprawnych; Nasiennictwo; Wymogi dot. ochrony śorodwiska w rolnictwie. 4.Producenci artykułów rybnych. 5.Usługodawcy: Przewoźnicy (transport); Dostawcy i pro ducenci energii; Dostawcy usług telekomunikacyjnych; Dostwacy usług w dziedzinie społeczeństwa informacyjne go; Dostawcy usług pocztowych; Dostwacy usług finanso wych; Producenci i nadawcy programów telewizyjnych. 6.Ochrona konsumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 43)
ISBN: 978-83-7567-001-1
Kierunki zagrożeń przestępczością zorganizowaną w nowych krajach członkowskich na przykładzie Polski; Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na bezpieczeństwo publiczne i wymiar sprawiedliwości w ocenie i oczekiwaniach społecznych; Współpraca transgraniczna organów ścigania w Unii Europejskiej; Polska w drodze do Schengen oraz kierunki rozwoju obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej; Bezpieczeństwo Unii Europejskiej w kontekście polityki migracyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich)
ISBN: 83-89218-28-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich)
ISBN: 83-89218-41-0
Wydawnictwa zwarte; Materiały konferencyjne; Czasopi sma; Publikacje na CD-Rom.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89218-36-4
Streszczenia raportu. Bilans korzyści i kosztów przystapienia Polski do Unii Europejskiej: I.Makroekonomiczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej II.Konsekwencje członkostwa w UE dla sektora przedsiębiorstw; III.Wpływ członkostwa w UE na polski rynek pracy; IV.Wpływ członkostwa w UE na rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce; V.Konsekwencje członkostwa Polski w UE dla konsumentów i dla jakości życia; VI.Rozwój polskiej edukacji i nauki po rozszerzeniu UE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Unia Europejska w przededniu wielkich debat; 2. Nicolas Sarkozy o przyszłości UE: w jakim punkcie znajduje się Europa?; 3. Jak ocalić traktat konstytucyjny? Propozycja Andrew Duffa; 4. Skład liczebny Komisji Europejskiej w świetle postanowień traktatu nicejskiego oraz traktatu konstytucyjnego; 5. Czy "poszerzenie" jest przyczyną kryzysu w Unii?; 6. Problem delokalizacji podczas negocjacji pakietu legislacyjnego polityki spójności na lata 2007-2013; 7. Globalne inwestycje zagraniczne w perspektywie 2010 roku- początek patriotyzmu ekonomicznego?; 8. Wyzwania dla rynku wewnętrznego- między ekonomią, prawem a jakością życia w UE; 9. Perspektywy pogłębienia wymiaru społecznego integracji europejskiej w świetle badań opinii publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich)
ISBN: 83-89218-38-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich)
ISBN: 83-89972-85-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89218-85-2
Wprowadzenie; Swobodny przepływ towarów; Swobodny przepływ osób; Swoboda świadczenia usług; Swobodny przepływ kapitału; Prawo spółek; Polityka konkurencji; Rolnictwo; Rybołówstwo; Polityka transportowa; Podatki Unia Gospodarcza i Walutowa; Statystyka; Polityka społeczna i zatrudnienie; Energia; Polityka przemysłowa; Małe i średnie przedsiębiorstwa; Nauka i badania; Edukacja, kształcenie i młodzież; Telekomunikacja i technologie informacyjne; Kultura i polityka audiowizualna; Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych; Środowisko; Ochrona konsumentów i zdrowia; Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne; Unia celna; Stosunki zewnętrzne; Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; Kontrola finansowa; Finanse i budżet; Instytucje; Inne; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 39)
ISBN: 83-89972-84-0
Cz. I Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej- perspektywa wybranych państw członkowskich UE. Wnioski dla Polski: 1.Globalizacja, inwestycje bezpośrednie, Delokalizacja, offshoring, outsourcing: podstawowe definicje, 2.Zjawisko przenoszenia produkcji w skali światowej a Delokalizacja w rozszerzonej UE - skala obu zjawisk, 3.Delokalizacja w rozszerzonej UE - podstawowe zagadnienia, debata, tendencje, bilans przepływów kapitałowych, 4.Debata o Delokalizacja w rozszerzonej UE - perspektywa czterech wybranych państw członkowskich, 5.Działalność inwestorów zagranicznych w Polsce - ekspansja czy Delokalizacja?, 6.Delokalizacja w rozszerzonej Europie - próba bilansu, Cz. II Problem Delokalizacja w Hiszpanii w okresie przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej:1.Wstęp, 2.Proces delokalizacji i czynniki mające wpływ na podejmowanie decyzji inwestycyjnych według teorii ekonomicznej, 3.Badania empiryczne nad efektami integracji europejskiej w kontekście delokalizacji aktywności gospodarczej (przemysłu i usług), 4.Proces inwestycyjny w Hiszpanii przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej, 5.Przyczyny odpływu kapitału z Hiszpanii oraz perspektywy i konsekwencje wystąpienia procesu delokalizacji w tym i innych krajach UE-15 (po przystąpienie nowych państw członkowskich do UE)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Europejska ; 41)
ISBN: 978-83-89972-89-7
1. Doświadczenia druiego roku członkostwa w świadomości społecznej Polaków. 2. Unia Europejska w kampanii wyborczej - jesień 2005. 3. Opinie rolników na temat systemu dopłat bezpośrednich do hektara w kontekście nastrojów społecznych na wsi w drugim roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 4. Bariery rozwoju lokalnego. 5. Następstwa przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w sektorze drogoego transportu samochodowego. 6. Opinie młodych Polaków na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(O co pytamy najczęściej / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ; 8)
ISBN: 83-89218-73-9
1. Edukacja, 2. RP a UE - edukacja, 3. Kultura, 4. RP a UE - kultura, 5. Sport, 6. RP a UE - sport, 7. Społeczeństwo informacyjne, 8. RP a UE - Społeczeństwo informacyjne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again