Form of Work
Książki
(39)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(36)
available
(17)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(36)
Author
Rosa Grażyna
(5)
Smalec Agnieszka
(3)
Gołębiowski Marian
(2)
Janasz Władysław
(2)
Panasiuk Aleksander
(2)
Rejer Izabela
(2)
Białasiewicz Maria
(1)
Bielawa Anna
(1)
Bielawska Aurelia
(1)
Dobrodziej Barbara
(1)
Frąś Józef
(1)
Furier Andrzej
(1)
Gracz Leszek
(1)
Hozer Józef
(1)
Iwasiów Inga
(1)
Iwin Jolanta
(1)
Karwowski Jan
(1)
Kolbusz Edward
(1)
Kozłowska Urszula
(1)
Leoński Jacek
(1)
Lozano Platonoff Alberto
(1)
Madejski Jerzy
(1)
Marska Natalia
(1)
Niedzielski Zdzisław
(1)
Olkiewicz Anna Maria
(1)
Ordysiński Tomasz
(1)
Perenc Józef
(1)
Piszko Robert
(1)
Piątek Jarosław J
(1)
Pluskota Przemysław
(1)
Podgórzańska Renata
(1)
Prozorowicz Magdalena
(1)
Rudawska Iga
(1)
Rzepa Teresa
(1)
Sygit Katarzyna
(1)
Szewczyk Agnieszka
(1)
Słowik-Gabryelska Anna
(1)
Wojtaszak Andrzej
(1)
Wolska Grażyna
(1)
Wolski Waldemar
(1)
Wybranowski Dariusz
(1)
Wyszkowski Andrzej
(1)
Zimny Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(33)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(41)
Language
Polish
(41)
Subject
Przedsiębiorstwo
(9)
Komunikacja społeczna
(3)
Usługi
(3)
Ekonometria
(2)
Gospodarka
(2)
Gospodarka elektroniczna
(2)
Handel elektroniczny
(2)
Internet
(2)
Komunikowanie marketingowe
(2)
Konkurencja
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Marketing elektroniczny
(2)
Nauki społeczne
(2)
Socjologia
(2)
Turystyka
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Alkoholizm
(1)
Amortyzacja
(1)
Autoprezentacja
(1)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Biura podróży
(1)
Choroby
(1)
Decyzje
(1)
Demokracja
(1)
Ekonomia matematyczna
(1)
Emerytura
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Gastronomia
(1)
Geriatria
(1)
Gerontologia
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka elekroniczna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Handel
(1)
Hotelarstwo
(1)
Informacja
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Informatyka
(1)
Innowacje
(1)
Internet -- stosowanie -- gospodarka
(1)
Jakość
(1)
Jakość produktu
(1)
Jakość życia
(1)
Język
(1)
Języki programowania
(1)
Kadry
(1)
Komputery
(1)
Lekozależność
(1)
Lojalność konsumentów
(1)
Ludzie starzy
(1)
Majątek trwały
(1)
Marka*
(1)
Marketing
(1)
Marketing partnerski
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Modele matematyczne
(1)
Młodzież
(1)
Narkomania
(1)
Nawyki konsumenckie
(1)
Nałóg
(1)
Negocjacje
(1)
Nieruchomości
(1)
Normy ISO 9000
(1)
Organizacja
(1)
Otwarte fundusze emerytalne
(1)
Palenie tytoniu
(1)
Patologia społeczna
(1)
Państwo
(1)
Pedagogika
(1)
Poczta
(1)
Poczta Polska (1991- )
(1)
Polityka
(1)
Postęp techniczny
(1)
Prawo
(1)
Przedsiębiorstwo spedycyjne
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Public relations
(1)
Reklama polityczna
(1)
Reklama prasowa
(1)
Rynek
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Satysfakcja konsumentów
(1)
Sieć komputerowa
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Sprzedaż
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Strategia rozwoju
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Symulacja
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Służba zdrowia
(1)
Subject: time
1989-
(3)
Subject: place
Pomorze Zachodnie
(1)
41 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7241-210-3
R.I Finanse przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej: Istota gospodarki rynkowej; Funkcje zarządzania finansami; Przedsiębiorstwo i jego finanse; Źródła finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; Własne źródła finansowania przedsiębiorstwa; Kryteria oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; Wartość pieniądza w czasie. R.II Rzeczowy majątek trwały i jego amortyzacja: Pojęcie i struktura rzeczowych składników majątku trwałego Pojecie i funkcje amortyzacji; Optymalność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie; Amortyzacja a płatności podatkowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
E-book
In basket
W Autobiografii będziemy śledzić, jak ewoluują stare przekazy autobiograficzne (list, autobiografia, silva rerum , dziennik, pamiętnik…); a także rejestrować to, co dzieje się z ich współczesnymi wariantami (e-mailem, blogiem, internetowym komiksem autobiograficznym, autorską stroną internetową, profilem na FB, kroniką rodzinną w sieci…). Będziemy pytać, jak te nowe formy wypowiedzi oddziałują na dotychczasowe narracje osobiste i jak modyfikują dzisiejsze sposoby ekspresji, również poprzez wprowadzanie do pisma elemen¬tów innych sztuk. Krótko rzecz ujmując – zamierzamy opisywać rozmaite warianty coraz częściej uprawianej autobiografii multimedialnej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T. 649)
ISBN: 978-83-7241-587-5
1. Prawny wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego - wybrane aspekty, 2. Poszukiwanie globalnego bezpieczeństwa a gotowość użycia przemocy, 3. Bezpieczeństwo a ekologia, 4. Światowy rynek naftowy w XXI wieku. Niebezpieczeństwa destabilizacji, 5. Stanowisko Polski wobec Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, 6. Stosunki polsko-niemieckie w aspekcie bezpieczeństwa europejskiego, 7. Bezpieczeństwa Polski w stosunkach z Federacją Rosyjską w 2005 roku - zagrożenia i perspektywy, 8. Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski w latach 2001-2005, 9. Bezpieczeństwo energetyczne państwa - wybrane aspekty prawne i polityczne, 10. Uwagi o polskiej instytucji zabezpieczenia społecznego na tle standardów międzynarodowych i gwarancji konstytucyjnych, 11. Zagrożenia bezpieczeństwa obszarów miejskich. Kontekst polski, 12. Problematyka bezpieczeństwa III RP w programach polskich partii prawicowych, 13. Polska polityka obronna w programach partii lewicy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T. 342)
ISBN: 83-7241-067-4
Szacowanie brakujących danych sezonowych szeregów czasowych z lukami systematycznymi, Prognozowanie brakujących danych dla długich szeregów czasowych, Wykorzystanie modeli przyczynowo-opisowych w prognozowaniu brakujących danych, Modele procesów stochastycznych a luki w danych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7241-221-9
Wprowadzenie; Finansowanie przedsiębiorstwa kapitałem własnym; Finansowanie obce długoterminowe; Kształtowa nie struktury kapitałów, koszt finansowania; Planowa nie finansowe; Koszt finansowania kapitałem obcym krótkoterminowym; Finansowe zarządzanie majątkiem obrotowym; Inwestycje finansowe przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7972-161-0
We wprowadzeniu książki przedstawiono podstawy użytkowania programu Mathcad w zakresie niezbędnym do tworzenia wyrażeń matematycznych oraz wykorzystywania ich w analizie i wizualizacji procesów sterowania liniowych układów regulacji automatycznej. W pierwszej części rozdziału pierwszego zaprezentowano zależności i wzory opisujące charakterystyki podstawowych obiektów automatyki: inercyjnego pierwszego rzędu, inercyjnego drugiego rzędu, obiektu całkującego, obiektu różniczkującego. W drugiej części rozdziału pierwszego omówiono zagadnienia modelowania rożnych wariantów klasycznych regulatorów proporcjonalno- całkująco-różniczkujących PID. W rozdziale drugim autor przedstawia zasady doboru typu regulatora do sterowania pracą inercyjnego lub całkującego obiektu automatyki wraz z badaniem stabilności tych układów regulacji. Ponadto w rozdziale tym zaprezentowano zastosowanie dodatkowej korekty sygnału sterującego jako sposób zmniejszenia wartości przeregulowania sygnału wyjściowego w układzie regulacji automatycznej. Ostatni, trzeci rozdział dotyczy zagadnień kompensacji wpływu zakłóceń na pracę układów regulacji z obiektami inercyjnymi pierwszego rzędu, które są sterowane przez regulatory proporcjonalno całkujące PI lub regulatory proporcjonalno różniczkujące PD, a także kompensacji wpływu zakłóceń na pracę układu regulacji z obiektem inercyjnym trzeciego rzędu, który jest sterowany przez regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący PID. Ogół zagadnień oceny efektywności kompensacji wpływu zakłóceń na pracę liniowego układu regulacji automatycznej uzupełniono analizą kompensacji zakłóceń działających na rzeczywisty obiekt całkujący, który jest sterowany przez regulator proporcjonalno całkujący PI. Książka dedykowana jest dla studentów, inżynierów i pracowników naukowych kierunków nieelektrycznych, poznających zagadnienia sterowania w liniowych układach regulacji automatycznej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-910641-6-6
1. Formułowanie strategii rozwoju we współczesnym przemyśle; 2. Innowacje, badania i rozwój w przemyśle; 3. Formułowanie strategii innowacji; 4. Postęp techniczny w przemyśle; 5. Decyzje inwestycyjne;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T.701)
ISBN: 978-83-7241-670-4
1.Metody odwzorowania rzeczywistości w modelowaniu zależności ekonomicznych: charakterystyczne cechy zależności ekonomicznych; Modele zależności ekonomicznych; Klasyczne i rozmyte modele regałowe; Przykładowe ekonomiczne zastosowania modeli rozmytych; Przegląd podejść stosowanych w procesie integracji wiedzy. 2. Podstawy metodyczne budowy modelu rozmytego: Zbiór rozmyty i funkcja przynależności; Architektura modelu rozmytego; Pozyskiwanie wiedzy eksperckiej do modelu rozmytego; Budowa modelu rozmytego na podstawie danych pomiarowych; Zakres ważności modelu rozmytego opracowanego na podstawie danych pomiarowych; Poprawa jakości bazy reguł z wykorzystaniem modelu łańcuchowego. 3. Integracja wiedzy eksperckiej z wiedzą wydobytą z danych pomiarowych: Uzupełnienie modelu nastrojonego automatycznie regułami eksperckimi - pierwsze podejście; Uzupełnienie modelu nastrojonego automatycznie regułami eksperckimi - drugie podejście; Dostrajanie parametrów modelu eksperckiego danymi pomiarowymi; Model oparty na meta wiedzy - pierwsze podejście; Model oparty na meta wiedzy - drugie podejście; Integracja siatek reguł. 4. Zastosowanie metod integracji wiedzy eksperckiej z wiedzą wydobytą z danych pomiarowych do budowy modeli indeksu giełdowego WIG20: Model opracowany na podstawie danych pomiarowych; Model opracowany na podstawie wiedzy eksperckiej; Uzupełnienie modelu nastrojonego automatycznie regułami eksperckimi - pierwsze podejście; Uzupełnienie modelu nastrojonego automatycznie regułami eksperckimi- drugie podejście; Dostrajanie parametrów modelu eksperckiego danymi pomiarowymi; Model oparty na wiedzy - pierwsze podejście; Model oparty na wiedzy - drugie podejście; Integracja siatek reguł; Podsumowanie wyników badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T. 635)
ISBN: 978-83-7241-567-7
1. Podstawowe zagadnienia dotyczące jakości usług turystycznych, 2. Mierniki jakości przewozów turystycznych, 3. Mierniki jakości usług hotelarskich i gastronomicznych, 4. Mierniki jakości usług biur podróży, 5. Mierniki jakości obsługi ruchu turystycznego, 6. Emipryczna ocena mierników jakości wybranych usług turystycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Komunikacja marketingowa / Grażyna Rosa. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2005. - 184 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7241-492-0
1. Komunikacja w biznesie. 2. Konsument jako odbiorca komunikatów na rynku. 3. Płaszczyzny komunikacji marketingowej. 4. Negocjacje w procesie komunikacji. 5. Komunikacja przez autoprezentację.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T. 766)
ISBN: 978-83-7241-776-3
1.Metody analizy strategicznej e ocenie konkurencyjności przedsiębiorstw: Podstawowe pojęcia i klasyfikacja metod konkurencyjności przedsiębiorstw; Wybrane metody analizy strategicznej; 2. Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw: Wybrane metody jakościowe w ocenie konkurencyjności przedsiębiorstw; Wybrane metody ilościowe; 3. Badanie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw: Specyfika przedsiębiorstw sektora MSP; 4. Badanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X; Nr 56)
1. Uwarunkowania rozwoju marketingu terytorialnego: Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw opartego na współpracy z otoczeniem okołobiznesowym; Rola administracji publicznej w zakresie wsparcia regionalnych procesów proinnowacyjnych; Zachowania podmiotów funkcjonujących w układach regionalnych w funkcji regionów kraju; Atrakcyjność turystyczna Olsztyna; Wybrane trudności realizacji aspektu czynnościowego w marketingu terytorialnym; Innowacyjne wykorzystanie obiektów poprzemysłowych elementem konkurencyjności obszarów recepcji (na przykładzie Łodzi); Regionalne uwarunkowania polityki marketingowej przedsiębiorstw hotelarskich; Marka i wizerunek regionu: Wizerunek kraju i przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych - wzajemne relacje; Inicjatywa "Europejskie Stolice Kultury" jako forma turystycznej promocji Szczecina; Atrakcyjność turystyczna Nałęczowa w świetle badań marketingowych; Oddziaływanie mediów na kreowanie marki i wizerunku regionu; Działalność inwestycyjna w kontekście kształtowania wizerunku Olsztyna; Budowanie marki regionu turystycznego na przykładzie województwa pomorskiego; Rola produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu tożsamości regionu (na przykładzie woj. podkarpackiego); Rola markowego produktu turystycznego w kształtowaniu wizerunku miasta na przykładzie The Tall Ships'Races w Szczecinie; Kształtowanie marki regionu na przykładzie województwa zachodniopomorskiego; Społeczność lokalna jako ambasador marki na przykładzie Szczecina; Wizerunek Słupska w świetle przeprowadzonych badań; 3. Partnerstwo w kreowaniu produktu regionu: Kapitał partnerski jako determinanta rozwoju klastra Dolina Lotnicza; Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób na spełnienie potrzeb społeczeństwa; Partnerstwo organizacji pozarządowych i administracji terenowej - cechy i znaczenie; Wpływ promocji produktów krajowych na zachowania konsumentów; Partnerstwo gospodarcze w regionie jako metoda podnoszenia konkurencyjności podmiotów gospodarczych; Uwarunkowania i cele współpracy jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami kultury; Partnerstwo w tworzeniu turystycznego produktu terytorialnego na przykładzie Sudetów; Usługi tramwaju wodnego po Zatoce Gdańskiej jako efekt współpracy samorządu terytorialnego w województwie pomorskim; Narzędzia i formy komunikacji w marketingu terytorialnym: Wpływ narzędzi marketingu terytorialnego na wybrane jednostki terytorialne; Znaczenie personelu w obsłudze interesantów w jednostkach samorządu terytorialnego; Sport jako element działań promocyjnych polskich miast; Marketing eventowy w promocji kulturowych wartości regionu; Obszary wykorzystania events marketingu w promocji walorów jednostki terytorialnej na przykładzie woj. podkarpackiego; Idea good governance i jej wpływ na obsługę obywatela w urzędzie; Przesłanki promocji miast i regionów; Znaczenie imprezy masowej w rozwoju regiony; E-urząd jako nowoczesne podejście marketingowe na lokalnym rynku pracy; Wydarzenia sportowe jako element promocji miast.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X; Nr 54)
1. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku: Utrzymywanie nabywców instytucjonalnych na konkurencyjnych rynkach; Nowe i tradycyjne przejawy oddziaływań społecznych na zachowania konsumentów w procesach zakupu wybranych produktów; Postawy mieszkańców Trójmiasta wobec proekologicznych środków transportu miejskiego; Zachowania klientów na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych; Zachowania klientów hipermarketów a techniki manipulacji; Zachowania konsumentów na rynku artykułów żywnościowych i nie żywnościowych; Seniorzy jako kluczowy segment odbiorców rynku turystycznego - analiza wybranych obszarów zachowań; Zachowania zakupowe turystów zagranicznych na przykładzie Krakowa (wyniki badań ankietowych); Modele konsumpcji w rodzinach studenckich na tle strategii życiowych pokolenia posttransformacyjnego; Czas wolny jako wyraz zachowań konsumenckich młodych Polaków - ujęcie socjokulturowe; Ocena zmian w zachowaniach nabywczych Polaków - miejsca, style i sposoby dokonywania zakupów; Postawy konsumentów wobec reklamy na przykładzie miasta Tarnobrzeg; Charakterystyka klientów na rynku badań rynkowych i marketingowych - wyniki badań ankietowych; Postawy etnocentryczne mieszkańców lubuskiego w świetle badań ankietowych; Marketing skierowany do kobiet a kolor różowy; 2. Młodzi nabywcy jako ewoluujący, przyszłościowy segment: Źródła informacji najczęściej wykorzystywane przez młodych konsumentów podczas podejmowania decyzji nabywczych w Internecie; Młodzi konsumenci jako odbiorcy reklam telewizyjnych; Młodzi konsumenci wobec społecznych instrumentów promocji wykorzystywanych na rynku żywności; Zjawisko konsumpcji impulsywnej wśród młodych nabywców w Polsce; Marketing doświadczeń a zachowania rynkowe młodych nabywców; Zachowania młodych klientów na rynku usług ubezpieczonych; Wpływ dzieci na zachowania nabywcze ich rodziców; Ocena skuteczności programów lojalnościowych w kształtowaniu lojalności segmentu młodych dorosłych; Proces zakupowy młodych nabywców; Czynniki kształtujące zachowania nabywcze młodych konsumentów; 3. Budowanie relacji z nabywcami: Znaczenie przebiegu procesu zakupowego w budowie zadowolenia konsumenta rynku IT; Programy multipartnerskie jako kolejny etap w budowie lojalności konsumentów; Możliwości wykorzystania teorii marketingu relacji w hotelarstwie; Uwarunkowania lojalności nabywców względem jednostek handlu detalicznego; Budowanie relacji wyższego stopnia jako sposób konkurowania na rynku usług hotelarskich; Znaczenie i systemy marketingu wewnętrznego wykorzystywane w działalności firm; Rola "twarzy" w chińskim marketingu relacji - opinie polskich menadżerów pracujących w Chinach; Narzędzia CRM w firmie marketingu bezpośredniego; Wpływ promocji osobistej na sprzedaż ubezpieczeń; Wpływ satysfakcji i lojalności klienta na wyniki finansowe przedsiębiorstw; Możliwości motywowania klientów wewnętrznych banków (w świetle wyników badań); Rozwijanie relacji z nabywcami jako wyraz adaptacji przedsiębiorstw do nowych wyzwań rynkowych; 4. Rola informacji i badań w analizie zachowań nabywczych: Podejście środków-celów w identyfikacji wartości dla klienta - modelowanie strukturalno-sieciowe; Gromadzenie, upowszechnianie i stosowanie informacji rynkowych a wyniki tworzenia nowych produktów; Zastosowanie technik twórczego myślenia w zakładzie opieki zdrowotnej; Kryteria analizy społeczności wirtualnych; Metody pomiaru satysfakcji studentów w praktyce polskich uczelni; Badania marketingowe na etapie wstępnej eliminacji pomysłów na nowe produkty; Nowoczesne metody badań w zakresie interakcji produkt-człowiek; Modele ścieżkowe jako przykładowe metody badania satysfakcji i lojalności klientów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X; Nr 55)
1. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach: Zachowania firm na rynku transportu morskiego w warunkach kryzysu gospodarczego; Oddziaływanie polityki pieniężnej na rynek samochodów osobowych w Polsce; Partnerstwo i komunikacja między podmiotami rynku pracy; Systemy informatyczne w tworzeniu wartości dodanej w usługach sektora TSL (transport-spedycja-logistyka); Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych; Wiedza marketera wobec konkurencji w przekształcającej się gospodarce; Uwarunkowania partnerstwa i współpracy w łańcuchach dostaw - wyniki badań; Opieka farmaceutyczna jako innowacyjny instrument konkurowania na rynku aptecznym; Źródła przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej w świetle badań; Uwarunkowania rozwoju systemów franchisingowych w handlu detalicznym w Polsce; Konkurencyjność podmiotów działających na rynku usług edukacyjnych; Niepewność i ryzyko w podejmowaniu decyzji; Instrumenty konkurowania stosowane przez MSP w dobie kryzysu finansowego; Intensywność konkurencji na rynku pracy codziennej w ocenach wydawców; 2. Rozwój działań marketingowych w organizacjach: Ocena jakości usług medycznych na przykładzie prywatnej placówki medycznej w Zielonej Górze; Znaczenie marketingu w rozwiązywaniu ekonomicznych problemów rolnictwa; Konsumencka ocena marketingowej oferty bezpośrednich kanałów dystrybucji żywności; Kształtowanie asortymentu jako determinanta sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw handlu detalicznego; Wybrane aspekty diagnozy wizerunku zakładu opieki zdrowotnej na przykładzie GPSK UM w Poznaniu; Kształtowanie marki przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy PZU; Marketing a umiędzynarodowienie działalności usługowej; Rola marketingu w doskonaleniu usług komunalnych na przykładzie PGK sp. z o.o. Koszalin; Trendy w kampaniach marketingowych na polskim rynku cyfrowych aparatów fotograficznych; Lokowanie produktu w przekazach audiowizualnych w kontekście regulacji prawnych Unii Europejskiej; Znaczenie działalności marketingowej w procesach kooperacyjnych przedsiębiorstw; 3. Społeczna odpowiedzialność biznesu: Wykorzystanie koncepcji odpowiedzialności biznesu w działalności instytucji finansowych na rynku polskim; Percepcja działalności organizacji non-profit a religijność otoczenia - rekomendacje dla komunikacji; Komunikacja z klientem w ramach marketingu ekologicznego; Realizacji wewnętrznego aspektu społecznej odpowiedzialności biznesu; Ocena komunikacji marketingowej szkół wyższych przez studentów III stopnia w świetle badań; Odpowiedzialność społeczna biznesu jako element działań marketingowych; Ewolucja ekokonsumpcji i idei zrównoważonego rozwoju jako czynnik wpływający na zachowania podmiotów rynkowych; Dążenie do społecznej odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego jako szansa na powodzenie przedsiębiorstw na rynku lubelskim; 4. Znaczenie komunikacji na globalnym rynku: Kodowanie przekazu w kontekście kulturowym - studium reklam społecznych w świetle kontinuum kultur narodowych Halla; Postawy Polaków wobec reklamy w latach 1992-2009 w świetle badań wtórnych; Promocja marek lokalnych przez firmy francuskie na polskim rynku; Modele komunikacji międzykulturowej; Formy i warianty stosowania marki w komunikacji marketingowej; Ewolucja strategii firm medialnych w dobie konwergencji; Wpływ czynników kulturowych na decyzje nabywcze turystów (przykład Polski i Hiszpanii); Znaczenie reklamy w procesach decyzyjnych konsumentów; Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowania nabywców - wyniki badań; Wybrane aspekty komunikacji marketingowej w kontekście różnic kulturowych; Kultura narodowa i kultura organizacyjna - komunikacja w firmach z kapitałem zagranicznym; 5. Internet w komunikacji marketingowej: Możliwości i korzyści z wykorzystania Internetu w kontaktach firm ubezpieczonych z klientami; Konsument na rynku e-handlu w wybranych krajach Unii Europejskiej (świetle wyników badań); Czynniki sukcesu działań marketingowych w wirtualnych światach; Sponsorowane społeczności internetowe; Wykorzystanie innowacyjności społeczności internetowych jako sposób uzyskania przewagi konkurencyjnej; Funkcjonowanie e-handlu w Polsce; Profil konsumenta aukcji internetowych; Marketingowe aspekty Secondo Life; Rola społeczności internetowych w komunikacji marketingowej; Marketing społecznościowy czynnikiem przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku; Internet w handlu żywnością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7241-471-8
1.Usługa - geneza, pojęcie, istota produkcji i jej mierniki, 2.Podziały i klasyfikacje usług, 3.Usługi - tzrci sektor gospodarki, 4.Marketing relacji w procesach usługowych, 5.Czynnik ludzki w usługach, 6.Pozycjonowanie usług, 7.Tożsamość organizacji usługowej, 8.Jakość usług, 9.Komunikacja marketingowa w usługach, 10./strategie marketingowe firm usługowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7241-510-2
1. Zdrowie i usługi z nim związane we współczesnym świecie, 2. Przekształcenia w opiece zdrowotnej, 3. Marketing w opiece zdrowotnej - wybrane aspekty, 4. Marketing w praktyce podmiotów opieki zdrowotnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Markowe produkty turystyczne / red. nauk. Aleksander Panasiuk. - Szczecin [i in.] : Uniwersytet Szczeciński, 2004. - 410 s. : il.; rys. ; 25 cm.
ISBN: 83-89142-29-5
Cz. I. Polityka turystyczna jako warunek tworzenia markowych produktów turystycznych. Cz. II. Strategie kształtowania markowych produktów turystycznych. Cz. III. Markowe produkty turystyczne jako element konkurencji na rynku Unii Europejskiej. Cz. IV. Regionalne uwarunkowania rozwoju markowych produktów turystycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; T. 577)
ISBN: 83-7241-478-5
1. Analiza kierunków rozwoju systemów informacyjnych wspomagających zarządzanie, 2. Metoda technologii obiektowej w tworzeniu przedsięwzięć biznesowych, 3. Metody obiektowo rozproszone w e-biznesie, 4. Technologie internetowe w tworzeniu systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, 5. Badanie stanu zaawansowania przedsiębiorstw w realizacji przedsięwzięć internetowych (e-biznesu), 6. Modele strategii realizacji e-biznesu w przedsiębiorstwie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7241-588-2
1. Dlaczego metody statystyczne mogą być przydatne pedagogowi? 2. Przygotowanie materiału empirycznego do analizy. 3. Opis zbiorowości statystycznej. 4. Rozkłady teoretyczne. 5. Podstawy wnioskowania statystycznego. 6. Testy statystyczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński)
ISBN: 978-83-7241-545-5
1. Rynek elektorniczny w działalności gospodarczej, 2. Kierunki rozwoju rozwiązań e-biznesowych w świetle światowej literatury, 3. Symulacja strategii rozwoju e-biznesu, 4. Metody oceny efektywności procesu transformacji e-biznesowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again